Chemická polévka není váš předchůdce!

Rozhovor s Dr Aw Swee-Eng, M.B., B.S., Ph.D. (Lond.), FRC Path., MI Biol. (Lond.)

autor: Carl Wieland
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

(Z http://creation.com/chemical-soup-is-not-your-ancestor-czech. Převzata část článku, pokračování v češtině je na stránkách CMI, viz níže odkaz. Pavel Kábrt)

    Dr. Aw byl mimořádným profesorem biochemie "University of Singapore" do roku 1978. Nyní je-vedoucím Oddělení nukleární medicíny a ředitel klinického výzkumu v "Singapore General Hospital". Je autorem asi 30 technických disertací v jeho oboru biochemie a nukleární medicíny, je autorem kritiky teorií o původu života s titulem Chemical Evolution-An Examination of Current Ideas [Chemická Evoluce-Průzkum současných idejí].

________________________________________
Carl Wieland[CW]: Dr. Aw, jak jste se stal christianem?

    Dr. Aw:[AS] Nějakou dobu jsem přemýšlel o hodnotách. Hledal jsem pravdu a četl jsem různé náboženské knihy jako Korán, Bhagavadgita, Upanishads, Rigveda a potom některá z psaní Konfucia. Ale tyto mě spirituálně nenasytily, dokud jsem nečetl Bibli a nevšiml si velikého rozdílu mezi slovem božského a jinými psaními. Potom, co jsem se stal christianem, jsem opravdu prošel nešťastným obdobím, protože mě nikdo neuvedl do studie Bible ani do společenství a modlitby. Byl jsem ponechaný jen sám sobě. Na konci mého prvního roku na univerzitě jsem se dostal do kontaktu s nějakými christiany, kteří znali panujícího, milovali jeho slovo a ukázali mi, co pro ně znamená. I to, co to znamená být dobrým učedníkem. Potom jsem měl velké potíže s tím, že jsem zkoušel dát dohromady to, co jsem znal ve světě vědy a co učí písmo v Genesis. Tehdy jsem začal můj velký proces porozumění Slova božského ve světle toho, co máme v přírodě (boží práce). Skrze toto jsem přišel do kontaktu s prací Creation Science Foundation [Nadace vědy stvoření, dnes Answers in Genesis, pozn. překl.] a Creation Magazine, za který jsem velice vděčný.

[CW]:Dr. Aw, ve vašem oboru biochemie jste zřetelně obeznámený s teoriemi o tom, jak se chemikálie údajně vyvinuly do ‘první buňky’. Jak byste ohodnotil ty nejlepší z nich z vědeckého pohledu?

    [AS]Jako velmi chabé. Bylo mnoho takových evolučních teorií od dřívějších dnů až do dnešního období. Ale potíže se nesnížily, ale zvýšily, protože čím více víme o buňce, tím obtížnější je si představit, že taková složitá věc by se mohla jen tak vyvinout pouhým náhodným procesem během času bez nějaké řídící síly.

Jsou nějací sekulární evolucionisté, kteří si toto uvědomují?

    Mám podezření, že... (pokračování v češtině zde.)
Průměr: 5 (1 vote)
Customize This