Český Zápas zveřejnil prokreacionistickou úvahu "Evoluce nebo stvoření"


Český zápas
týdeník Církve československé husitské
ročník 92, číslo 28, str. 1
vydání ke svátku M.J. Husa (8.7.)
článek: "Evoluce nebo Stvoření"
autor: Aleš Toman

V Pánu milé sestry a milí bratři,

chci reagovat na reportáž sestry Kláry Břeňové, a sice na článek "Konference o Bohu i evoluci na filozofické fakultě UK", který vyšel v ČZ č. 24 z 10. 6. 2012 (str.3).

Hned na začátku musím bohužel konstatovat, že jsem z toho článku velmi zklamaný. Žijeme v jedné z nejateističtějších zemí tzv. vyspělého světa, a právě toto se negativně promítá do učení našich českých, zejména lidových církví. Ateističtí vědci něco vybádají (na předem postulovaném filosoficko-ateistickém základu) a církve se toho zaleknou (prvně to byla Římskokatolická církev, když se začaly ve vědecké komunitě prosazovat Darwinovy, mnohdy velice chybné, myšlenky), zdánlivě totiž ztrácejí pevnou půdu pod nohama.

Zejména pak, když přijde nějaký pan Richard Dawkins, zoolog, který se hrdě prohlašuje za antiteistu a náboženství, hlavně křesťanské, považuje zcela zvráceně za zlo světa. Jak už jsem napsal - církve se zaleknou a zoufale hledají jakýsi kompromis. Výsledkem je v současné době tvz. teistická evoluce, ke které se bohužel většinově hlásí i naše církev. A co to vlastně znamená? Bůh Stvořitel prostě v jedné chvíli udělal "Big bang" (Velký třesk) a od té doby se vše ve vesmíru a posléze na Zemi vyvíjí podle nekompromisních zákonů přírodních sil. Nastává selekce slabších, zánik nevyzbrojených či pomalu se adaptujících organismů. Přežívá silnější. Rybám narůstají nožičky a žábry se mění v plíce schopné přijímat kyslík ze vzduchu. Ještěři tak dlouho
běhají a skákají, až se jim vyvinou křídla atd. Mimochodem, fosilní záznam pro tato nesmyslná evoluční tvrzení nepodává jediné jasné svědectví.

Navíc, paradoxně, jednou ze základních tvořivých sil těchto proměn je smrt. Ale nepodává nám Bible zcela
jiný obraz dějin? Není snad psáno, že smrt přišla na svět až jako následek hříchu prvních lidí? Nechci se nyní
pouštět do hlubokých teologických úvah a rozborů (bylo by to na několik čísel ČZ), ale několik otázek si neodpustím.

Proč v článku sestry Břeňové nebylo ani slovo o přednášce bratra Pavla Kábrta, hluboce zasvěceného kreacionisty? Proč byl kreacionismus zmíněn jen velmi okrajově? Dovolím si odpovědět sám - české lidové církve se v našem ateistickém prostředí bojí naplno hlásat základní biblické pravdy, a proto raději hledají kompromisy, které jsou, řekl bych, dost nešťastné.

Další dotaz - proč v již zmiňovaném článku není psáno o tom, že evoluční teorie má své veliké mezery a nedostatky, které řeší buď vírou v miliony let vývoje (což nelze vědecky ověřit - je to prostě založeno na víře a spekulacích), nebo heslem: "však věda na to jednou přijde"? Což už se v historii razilo mnohokrát a dnes již bezpečně víme, že věda ani vědci nejsou všemocní a hlavně vševědoucí.

A ještě jednu poznámku si dovolím - proč se sestra Břeňová nezmínila o tom, že ve světě existují stovky vysoce kvalifikovaných vědců z nejlepších univerzit a z různých vědeckých oborů (biologie, fyzika, aleontologie,
astronomie, informatika, genetika, medicína atd.), kteří zcela odmítají evoluční teorii a jsou zastánci buď
kreacionismu nebo tvz. Inteligentního plánu. Stačí zapátrat na internetu, nebo se spojit s některými českými
vědci, kteří jsou kreacionisté - například Mgr. Libor Votoček, prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc., a další.

Co z toho na závěr vyvodit? Lidové církve, nenechme se zastrašovat ateistickou propagandou ve vědě. Zkoumejme informace i z jiných zdrojů než jsou Flegr, Zrzavý, Vácha a spol. V naší mateřštině vyšlo několik velice kvalitních knih na téma Evoluce vs Stvoření, které napsali kvalifikovaní vědci jednoznačně se přiklánějící ke kreacionismu či Inteligentnímu plánu.

Zcela zásadně odmítají kompromisní teistickou evoluci. A na úplný závěr ještě takový můj postřeh - všimli jste si při posledním sčítání lidu, že lidové církve, které dělají kompromisy s ateistickou vědou a kvůli ní různě relativizují Boží slovo, jdou se svojí vlažnou členskou základnou prudce dolů, zatímco tzv. vyznavačské církve, které se drží Bible jako věrohodné knihy i z hlediska popisu stvoření Země, potopy světa atd. (a podle nohých vědců zcela právem!) jako skutečného Božího slova, zaznamenávají nárůst svýchčlenů?

Přemýšlejme o tom.

V lásce Kristově,
Aleš Toman
Náboženská obec Žamberk

PřílohaVelikost
Český zápas_evoluce_stvoreni.pdf224.24 KB
Průměr: 3.9 (9 votes)
Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda - logika

ad Vesmír je omezený v prostoru. Má hranici a otáčí se. Kdyby neměl hranici, nemohl by se otáčet.
Vzhledem k tomu, že se neotáčí, tak je ta logika k ničemu.

ad Vesmír má dvě oddělené oblasti: translunární a sublunární Proč ne?
Protože v obou (podle Aristotela oddělených a rozdílných ) částech platí naprosto stejné zákony a nikoliv různé, jak vyfilosofoval filosof.
ad Oblast hmotného světa.
Jistě. Ta je ale i nad Lunou.

ad Platí pro planety, i když bylo upřesněno, že se jedná o pohyb v elipsách.
Neplatí. Podle Aristotelova popisu by pohyb planet musel vypadat takhle, aby byl v souladu s pozorováním. A to by se ještě nesměla měřit šířková souřadnice (která se obvykle tenkrát skutečně neměřila).
Vypadají ty dráhy jako kružnice?

ad První hybatel! Nemohu se ubránit pocitu, že jsem na tuto skutečnost přišel nezávisle na tom, jestli jsem tyto skutečnosti znal.
Vzhledem k tomu, že hvězdná obloha nerotuje kolem Země nejvyšší pozorovanou rychlostí, není ani potřeba , aby jí někdo pohyboval. logicky opět nepoužitelné.

ad Odpovídá pozorování, že stejně těžká tělesa z různých materiálů padají k zemi různou rychlostí.
Galileo ukázal, že padají prakticky stejně rychle.
Zkuste si to doma s kamenem a železnou koulí (poměr objemů při stejné hmotnosti bude zhruba 1:2).

ad pozorovaný jev různých rychlostí pádu je způsoben odporem vzduchu.
Jenže to nijak množstevně neodpovídá nějakému obsahu živlů, což je závislost, kterou Aristoteles vyfilosofoval.

Stoura

Proč tedy Aristotelem argumentujete, když ani nevíte co říkal???
Asi sis nevšiml, milý příteli, že to podstatné z Aristotela, tedy důkazy Boží existence, důkaz principu sporu, sdělení, že co nebylo ve smyslech, není v rozumu s mírnější generickou vazbou než současní empirici, kteří uvádějí obsahovou totožnost...

Díky za myšlenky Aristotela, ač nehodný v poznání a moudrosti vůči velikánům starověku, dovolím si komentovat.
*Vesmír nemá začátek ani konec v čase. Protože je neomezený v čase, nemá cenu se ptát po počátku.
Zajímavé! O tomto problému píše pan Cardal v knize Důkazy Boží existence, která by neměla chybět v knihovně žádného vzdělaného člověka.
*Vesmír je omezený v prostoru. Má hranici a otáčí se. Kdyby neměl hranici, nemohl by se otáčet.
Logické!
*Vesmír má dvě oddělené oblasti: translunární a sublunární
Proč ne?
*v sublunární oblasti existuje náhoda, nedokonalost hmoty a smyslů, a zánik.
Oblast hmotného světa.
*v translunární oblasti se nacházejí neměnná a dokonalá tělesa. Tamější prostor je vyplněn éterem.
Metafyzika, lze srovnat s Platónovým světem idejí.
* v dokonalém prostoru se pohybují tělesa dokonalým kruhovým pohybem, který nemá začátek ani konec
Platí pro planety, i když bylo upřesněno, že se jedná o pohyb v elipsách.
*Nejvzdálenější sférou - sférou hvězd - neustále pohybuje první hybatel. Od ní se pohybují nižší a pomalejší sféry jednotlivých planet.
První hybatel! Nemohu se ubránit pocitu, že jsem na tuto skutečnost přišel nezávisle na tom, jestli jsem tyto skutečnosti znal. Se vší pokorou musím prohlásit, že ještě nepatřím do starého železa.
*Hlavních sfér Vesmíru je 11, spolu s pomocnými sférami je jich 56.
*Země uprostřed Vesmíru je nehybná a nedokonalá.
*Komety jsou atmosférické jevy

Lze jen vyjádřit obdiv Filosofovi, že na základě prvních informací a spekulací vyslovil se takto v oblasti přírodních věd. Můžeme si připomenout chyby Galiela ohledně přílivu a odlivu nebo v případě Jupiterových měsíců téměř za dva tisíce let, lze říct, že přírodní věda za tuto dobu příliš nepokročila.
*na Zemi se tělesa přirozeně pohybují jen nahoru a dolu, dokud nezaujmou přirozené místo podle živlů, z nichž jsou složena. Jejich rychlost pohybu nahoru či dolu je dána jejich živlem. Různě těžká tělesa se proto pohybují různě rychle.
Odpovídá pozorování, že stejně těžká tělesa z různých materiálů padají k zemi různou rychlostí. Na rozdíl od Aristotela dnes víme, že rychlost pádu je součin času a zrychlení a že pozorovaný jev různých rychlostí pádu je způsoben odporem vzduchu.

Nosotonda

Nad otazkou typu "proc vlastne existuje/funguje neco jako samoorganizace" budu ochoten zamyslet se teprve az ti konecne dojde, ze to skutecne existuje/funguje. Do te doby mi totiz pripada nesmyslne to nejak rozebirat. Predmetem diskuse je momentalni nelinearni termodynamika a tve nepravdive vyroky o ni.

Dulezite jsou tri hlavni znaky samoorganizacnich modelu - prvni je tvorba novych struktur i vzorcu chovani (velky posun od Ashbyho). Druha je, ze jde o otevrene systemy vzdalene rovnovaze a treti, ze jednotlive slozky systemu jsou propojeny nelinearne. To byl mj. duvod proc Prigogine vubec zacal pracovat na nelinearni termodynamice. Uvedomil si, ze klasicka termodynamika neni pro popis systemu vzdalenych rovnovaze vhodna prave kvuli tomu, ze jeji matematicka struktura je linearni, zatimco rovnice odpovidajici systemu vzdalenem od rovnovahy jsou nelinerani a ke vsemu mira teto nelinearity stoupa soucasne se slozitosti takoveho systemu (cimz stoupa i pocet moznych reseni).

Není mi známo, jak to souvisí se změnou organismů, s možností samovolného uspořádání aminokyseliny v přesně stanovené struktury, singularity apod. A tobě asi také ne!

Me ano.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: optimalizace a evoluční algoritmus

ad Pokud sem budeš cpát nějaké matematické teorie, je třeba si uvědomit, že ty jsou jen schopny kvantifikovat a pomocí nich jen provést důkaz nějakého tvrzení.

Jistě. Zde se jedná o tvrzení, že evoluční algoritmus je schopen nalézt lokální maximum nějak definované funkce (které se v evoluční biologii říká "zdatnost").

ad Opět jsi ponechal stranou inteligenci šachisty oproti nenáhodnému neřízenému paskvilu, což je jistě evoluční teorie.

Nenechal jsem stranou inteligenci šachisty. Protože jemu jí stačí zhruba stejně, jako evolučnímu postupu. Obojí je v modelu program na několik málo řádek, řešící zhruba stejný problém.

ad Evoluční teorie nemá plán ani cíl.
Evoluční teorie je teorie. takže jejím plánem a cílem je popsat nějaký výsek reálného světa. To je plán i cíl prakticky všech přírodovědných teorií.

ad Nemůže se dobrat žádného optima, anžto v ní není nic, co by si tuto situaci uvědomovalo.

To přece není potřeba. Voda na kopci také hledá optimální polohu s nejnižším potenciálem, aniž by v ní bylo něco, co by si tuto situaci uvědomovalo. Evoluční postup se chová v jistém smyslu podobně, jako ta voda.

ad Pouze člověk, obdařen inteligencí od Boha může vědomě hledat optimum, může si být vědom v čem spočívá. Anebo "Moudrá příroda"?
Ke hledání optima netřeba vědomí. Ani u člověka ani u přírody. Vizte příklad s vodou.

ad První dva mezi ně samozřejmě nelze počítat, nevím proč je uvádíš. Norbert je blb!

Albert Einstein nakonec na základě důkazů uznal, že teorie Velkého třesku popisuje realitu. Takže pokud jej nepovažujete za blbce, měl byste s tou teorií vážně počítat.

Newton se většinu života zabýval alchymií. Berete vážně alchymii?

Norbert Wiener založil kybernetiku jako obor. Považujete ten obor za blbý?

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: zákon akce

ad Neodpověděl jsi na otázku, zda zákon akce a reakce nevyžadoval Prvního hybatele. Odpovím za tebe. Zcela jistě, a už by si to soudruzi a liberálové zastávající teorii velkého třesku měli konečně uvědomit.

Nevyžadoval. Vyžaduje jen prvotní potenciál.

ad Věc názoru. Pokud něco někde buchne, mělo by se vše kolem šířit izotropně.
Ne. Přesněji řečeno jen izotropním se jeví jen při hrubém pohledu. Na podrobnějším pohledu se izotropie vždy ztrácí. Vyplývá to ze statistické fyziky a je to známo už přes 100 let. To není věc názoru, ale vlastností tepelného pohybu (případně i kvantových jevů - ale obvykle stačí klasická mechanika).

ad V případě varu je třeba uvažovat o vnitřním tlaku kapaliny a povrchovém napětí Ty ale samy o sobě nevysvětlí anizotropii. K popisu potřebujete i přechodové jevy. Stejně jako k popisu fluktuací v tom, co způsobilo vznik reliktního záření.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: Aristoteles

ad Je možné, že "první pohyb" mohl být předán dle Aristotela nebeské sféře, ale o tom nevím.

Proč tedy Aristotelem argumentujete, když ani nevíte co říkal ???

Pro ujasnění několik Aristotelových výpovědí o Vesmíru:

*Vesmír nemá začátek ani konec v čase. Protože je neomezený v čase, nemá cenu se ptát po počátku
*Vesmír je omezený v prostoru. Má hranici a otáčí se. Kdyby neměl hranici, nemohl by se otáčet.
*Vesmír má dvě oddělené oblasti: translunární a sublunární
*v sublunární oblasti existuje náhoda, nedokonalost hmoty a smyslů, a zánik.
*v tranalunární oblasti se nacházejí neměnná a dokonalá tělesa. Tamější prostor je vyplněn éterem.
* v dokonalém prostoru se pohybují tělesa dokonalým kruhovým pohybem, který nemá začátek ani konec
*Nejvzdálenější sférou - sférou hvězd - neustále pohybuje první hybatel. Od ní se pohybují nižší a pomalejší sféry jednotlivých planet.
*Hlavních sfér Vesmíru je 11, spolu s pomocnými sférami je jich 56.
*Země uprostřed Vesmíru je nehybná a nedokonalá.
*Komety jsou atmosférické jevy
*na Zemi se tělesa přirozeně pohybují jen nahoru a dolu, dokud nezaujmou přirozené místo podle živlů, z nichž jsou složena. Jejich rychlost pohybu nahoru či dolu je dána jejich živlem. Různě těžká tělesa se proto pohybují různě rychle.

George

Díky za výpis z nějaké Wiki nebo jiného zdroje.

Ještě mi stále něco málo říkají jména a teorie klasické termodynamiky, ačkoliv po ukončení studia se těmito otázkami nezabývám.

Zkoumáme-li živé systémy, je situace zcela odlišná. Tyto systémy mohou existovat právě jen proto, že jsou otevřené. Spotřebovávají látku a energii z okolí.
Lze jen souhlasit s tímto triviálním vyjádřením, o kterém snad nikdo nepochybuje.

Krystal můžeme izolovat, ale buňky umírají, jsou-li od svého okolí trvale odděleny. To je zázrak, co? Jakmile organismus zemře, neprobíhají děje ke snížení entropie, ale nastává rozklad. Zastánci evoluční teorie jsou v koncích, poněvadž "život" jako takový podle nich vznikl z neživota. Kde se vzala schopnost samoorganizovat hmotu, aby mohla čerpat potravu, pokud jsou přítomny toky energie a látek, které nepřetržitě přeměňují. Kde se vzala schopnost využívat okolní energie na udržení případně zvýšení vlastní uspořádanosti? Tuto otázku opět evoluční teorie neřeší. Ani nemohou. Jen popisují stav a snaží se ho vysvětlit dle svých ideologických předsudků.

Není to však jen živá příroda, která je modelům termodynamické rovnováhy vzdálená.
To si myslíš, že v rámci živého organismu platí jiné zákony termodynamiky než klasické? Pouze se mění množství energie o přírůstek vnější energie.

Známe mnoho otevřených nebo uzavřených (dochází pouze k výměně energie) systémů z oblasti dynamiky tekutin či katalytických chemických reakcí.
Typické pro zastánce nevědeckých teorií. Ukrok stranou, obejítí problému, nahrazení složitými matematickými vztahy, oblbování miliardami let vesmíru, schopností samovolné organizace hmoty. A vrcholem zhovadilostí je, že hmota vytvořila vědomí, když každodenní zkušeností je, že vědomí organizuje hmotu!

Proudící tekutina může za určitých podmínek vytvářet prostorové a časové struktury. Koncentrace složek autokatalytických reakcí mohou oscilovat a ve spojení s difúzí vznikají prostorově uspořádané chemické vlny.
Není mi známo, jak to souvisí se změnou organismů, s možností samovolného uspořádání aminokyseliny v přesně stanovené struktury, singularity apod. A tobě asi také ne!
Studiem těchto systémů se zabývá nerovnovážná termodynamika. Její rozvoj je spojen především se jmény Larse Onsagera (1903-1976) a Ilyi Prigogina (1917-2003).

Stoura

Díky za odpověď.

A poněvadž již dávní myslitelé vyloučili možnost pohybu do nekonečna, nutně vede tento zákon k Prvnímu hybateli!
Aristoteles vyvozoval pohyby z pohybu nebeské sféry.

Prvotní hybatel dle Aristotela, jak popisuje Tomáš, je nehmotný, nedělitelný, nekonečný, bez případku, věčný. Je možné, že "první pohyb" mohl být předán dle Aristotela nebeské sféře, ale o tom nevím. Domnívám se, že pojetí nebeské sféry za Aristotela bylo jiné než současná imaginární projekce s pozorovatelem uprostřed. Tedy něco jako geocentrický systém.

Neodpověděl jsi na otázku, zda zákon akce a reakce nevyžadoval Prvního hybatele. Odpovím za tebe. Zcela jistě, a už by si to soudruzi a liberálové zastávající teorii velkého třesku měli konečně uvědomit.

Anizotropie dokazuje fluktuace, odpovídající statistickému rozložení hmoty a záření. Izotropní záření má mnohem menší pravděpodobnost.
Věc názoru. Pokud něco někde buchne, mělo by se vše kolem šířit izotropně.

Podobně jako je zvlněná hladina v hrnci s vřící vodou mnohem pravděpodobnější, než to, že se hladina vyklene do jedné izotropní bubliny.
V případě varu je třeba uvažovat o vnitřním tlaku kapaliny a povrchovém napětí

Tvrzení Wienera o principiální shodnosti evolučního postupu a přemýšlení šachisty nad šachovou pozicí je totální nesmysl.
Pokud sem budeš cpát nějaké matematické teorie, je třeba si uvědomit, že ty jsou jen schopny kvantifikovat a pomocí nich jen provést důkaz nějakého tvrzení.
Opět jsi ponechal stranou inteligenci šachisty oproti nenáhodnému neřízenému paskvilu, což je jistě evoluční teorie. A nejen autor tohoto blábolu, ale i ti, co mu naletěli, jsou hlupáci.

Oboje při podrobnějším rozboru funguje jako metoda, hledající jistou formu lokálního optima. To lze dokázat. Jestli chcete, můžeme to podrobněji probrat.
Evoluční teorie nemá plán ani cíl. Nemůže se dobrat žádného optima, anžto v ní není nic, co by si tuto situaci uvědomovalo. Pouze člověk, obdařen inteligencí od Boha může vědomě hledat optimum, může si být vědom v čem spočívá. Anebo "Moudrá příroda"?

Je neuvěřitelné, kolik hlupáků zde zastánci evoluce prezentují. První dva mezi ně samozřejmě nelze počítat, nevím proč je uvádíš. Norbert je blb!

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda> otázky a odpovědi

ad Milý příteli!
Co je to za zákon akce? Pokud se jedná o zákon akce a reakce, tak z tohoto zákona vyplývá, že každý pohyb vyvolá následující a je vyvolán předcházejícím.

Omlouvám se. Napsal jsem to špatně. Zde jsem měl na mysli "těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí silou jiné těleso"

ad A poněvadž již dávní myslitelé vyloučili možnost pohybu do nekonečna, nutně vede tento zákon k Prvnímu hybateli!
Aristoteles vyvozoval pohyby z pohybu nebeské sféry. Ta, jako nejrychleji se pohybující (rotující) objekt, je podle něj prvotním hybatelem.

ad že je anizotropní, tudíž není důkazem pro nějaký velký třesk.
Naopak. Anizotropie dokazuje fluktuace, odpovídající statistickému rozložení hmoty a záření. Izotropní záření má mnohem menší pravděpodobnost. Podobně jako je zvlněná hladina v hrnci s vřící vodou mnohem pravděpodobnější, než to, že se hladina vyklene do jedné izotropní bubliny.

ad Tvrzení Wienera o principiální shodnosti evolučního postupu a přemýšlení šachisty nad šachovou pozicí je totální nesmysl.
Z matematické teorie grafů vyplývá poněkud jiná odpověď. Oboje je totiž procházení grafu možností.

ad Zatímco myšlení šachisty je zcela vedeno inteligencí, evoluční teorie inteligenci, cíl nebo plán v rozporu se vším poznáním a tedy samozřejmě i v rozporu s nevědeckou teorií evoluce popírá.

Oboje při podrobnějším rozboru funguje jako metoda, hledající jistou formu lokálního optima. To lze dokázat. Jestli chcete, můžeme to podrobněji probrat. Je to zhruba stejně složité, jako Keplerovy zákony (tedy nepříliš).

ad Je neuvěřitelné, kolik hlupáků zde zastánci evoluce prezentují.

Vy považujete Isaaca Newtona, Alberta Einsteina nebo Norberta Wienera, které jsem zde prezentoval, za hlupáky? Big smile

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Jsi labilní, ve vlastním zájmu preventivně navštiv odborníka. Toť z mé strany vše, dokud se neuklidníš...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This