Bylo to stvořeno, nebo se to vyvinulo?Z http://creation.com/created-or-evolved přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Biston betularia

Drsnokřídlec březový (Biston betularia, ve své světlé a tmavé formě) je často ukazován jako důkaz evoluce, i když ve skutečnosti to nic takového není. Viz: The moth files [Fakta o můře]. Drobné variace uvnitř druhů těchto motýlů nic nevysvětlují o jejich původu, případně o tom, jak se mohl (třeba) červ změnit na rybu. Pro čtenáře, kteří chtějí poznat více detailů, doporučuji řadu článků zde: Q&A: Natural selection. [Otázky a odpovědi: Přírodní výběr].
Fotografie od Olaf Leillinger, wikipedia.org

Od doby, kdy Charles Darwin poprvé zveřejnil svoji knihu O původu druhů v roce 1859, začala médiím a vzdělávacímu systému dominovat myšlenka, že se všechno jen tak vyvinulo za milióny let. O evoluci se často mluví jako o ‘faktu’.

Pak jsou ovšem mnozí velmi překvapeni, že sílí počet hlasů, vystupujících veřejně proti evoluci. Říkají, že jsme se nevyvinuli, ale byli jsme stvořeni. Ještě větší překvapení je, že mnohé tyto hlasy patří vůdčím vědcům ze všech vědních oborů. Nejenom tito vědci ukazují na chyby v evoluční teorii, ale na to, že fakta kolem nás podporují obraz minulosti podávaný Biblí, ne evolucí.

Jaké jsou důkazy pro stvoření, na které tito vědci ukazují? Je jich mnoho. Tady je jen malá ochutnávka.

Konstrukční projekt u živých organizmů

Podíváme-li se jen na jednu stránku našich těl, jako je zručnost naší ruky, zápěstí a prstů, pak to mluví o konstrukčním projektu a tudíž o Projektantovi. Inženýři, kteří vyvíjejí roboty, těžce zápasí, jak takovou zručnost jen okopírovat!1 A naše pohyby jsou řízeny našimi mozky—to není žádná maličkost! Nesmírná složitost lidského mozku, jeho kreativita a síla abstraktního přemýšlení, se schopnostmi daleko za potřebami pouhého přežití, je zřejmě ten nejzřetelnější důkaz pro inteligentní stvoření. 2

V době, kdy Charles Darwin vydal svoji knihu O původu druhů, byla buňka chápána jako nějaký jednoduchý ‘chomáček buněčné hmoty, protoplazmy’—základní stavební kámen života. Avšak s rozvojem technologií, které nám umožňují studovat živé věci na molekulární úrovni, si nyní uvědomujeme, že jediná buňka je ohromně složitá. A tyto fascinující výzkumy o dosud netušené složitosti stále pokračují. Buňka má například ‘ovládací systém’ pro koordinované řízení velkého počtu biochemických procesů, ke kterým uvnitř buňky dochází.3

A je toho ještě mnohem víc! Jen s úsměvem můžeme pohledět zpět na předpověď jednoho vědce (J.B.S. Haldane), který věřil, že v důsledku evoluce nikdy nikdo nenajde v přírodě kolo.4 Mýlil se, jak ukazuje následující krátký videoklip (délka 1 min. 26 s.), který ukazuje nejmenší rotační motor na světě, čili neuvěřitelný enzym ATP syntázy, který je přítomný ve všem živém:5

A také existují lineární motory, ‘kráčející’ proteiny kineziny, které dopravují základní součásti tam, kde je buňka potřebuje, jak ukazuje následující krátké video (délka 1 min. 11 s.):6

Všimněte si, že pro každý ‘krok’, který protein kinezin udělá, spotřebuje jednu molekulu ATP energie—čili to ATP, které bylo vyprodukováno motorem rotační ATP syntázy, jak jsme viděli na předchozím videoklipu. Eukaryotní buňka potřebuje oba z těchto vysoce složitých motorů-musí být přítomny a plně funkční a mnohem víc než jen to. Není divu, že autor Žalmů napsal …

Chválím tě, protože velmi dobře vím, že jsem podivuhodně vytvořen způsobem vzbuzujícím bázeň. (Žalm 139:14)

… a apoštol Pavel řekl:

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1:20)

Opravdu, není žádné výmluvy! Zvláště jak moderní věda pokračuje v objevování neredukovatelné složitosti v biochemii života. Tento videoklip (délka 2 min. 16 s.) právě na tento základní aspekt ukazuje:7

Všimněte si, že se celý tento systém (DNA, RNA a plně funkční enzymatický mechanizmus) musí nacházet kompletní v každé živé buňce. Pro získání enzymu potřebujete RNA, pro RNA potřebujete DNA, pro DNA potřebujete enzymy … dochází vám to? Nikdo nemá ani ponětí, jak by se mohl takovýto sofistikovaný systém nanomotorů sám od sebe vytvořit bez inteligentního projektu. Toto muselo být vyprojektováno superinteligencí. A to je jedna z mnoha charakteristik Stvořitele, která je popsána v Bibli: vševědoucnost / znalost všeho.

Jak by se Charles Darwin postavil ke všem těmto novým informacím, které máme dnes k dispozici? Už v jeho dnech ho pohled na peří páva přiváděl k šílenství (!), jak ukazuje následující jednominutový videoklip:8


Úpadek je tak rychlý, že genetici se vlastně jen diví, proč už jsme nejméně 100 krát nevymřeli!

Pro čtenáře, kteří by měli zájem o velké množství dalších článků pojednávajících o tom, jak příroda ukazuje nepopiratelně na konstrukčního Projektanta, máme toto:

Q&A: Design features [Otázky a odpovědi: Znaky konstrukčního projektu]

Možná víte o někom, komu by přišel vhod tento krátký dopis ukazující, jak neodmyslitelně rozpoznáme konstrukční projekt, když se s ním setkáme:

Letter to an atheist: A birdbox and a tree [Dopis ateistovi: Ptačí budka a strom]

Příliš rychlý genetický rozpad

Mám špatnou zprávu, přátelé. V našich genech se hromadí chyby (mutace) rychlostí přibližně 60–100 na osobu a generaci. Následuje videoklip (délka 2 min. 29 s.), který je výňatkem na toto téma od mezinárodně známého genetika Dr. Johna Sanforda (jednoho z mnoha vědců s doktorským titulem, kteří přijímají Bibli)9, vynálezce genové pušky:10

Úpadek je tak rychlý, že genetici se vlastně jen diví, proč už jsme nejméně 100 krát nevymřeli! Jejich údiv však vyplývá jen z toho, že věří, že svět je o moc starší než 6 000 let, jak uvádí Bible.

Další věc je, že si mnozí chybně myslí, že mutace mohou být ‘motorem’ evoluce, tedy že dokáží generovat ten typ ‘vzhůru směřujících’ transformací, které potvrzují myšlenku, že z mikrobu se vyvinul člověk. Jenže pravda je docela odlišná. V následujícím videoklipu (délka 1 min. 52 s.) ukazuje odpověď ‘přeborníka’ evoluční biologie na západě, biologa Richarda Dawkinse, poté, co byl na toto téma tázán, jak je tomu ve skutečnosti:11

(Je možné, že narazíte na mnoho skeptiků, kteří se následně snažili zpochybnit věrohodnost toho předchozího videoklipu. Těm můžete ukázat, že se mýlí pomocí časového rozkladu tohoto videa: Byl Dawkins uveden do rozpaků? Kritici učení "od žáby ke krásnému princi" mají opět pravdu.)

Všimněte si, že místo toho, aby byl čas hlavním ‘hrdinou’ evoluce,12 tak je ve skutečnosti pro evoluci překážkou. Čtenáři, kteří chtějí jít do větší hloubky, si mohou přečíst následující dva snadno srozumitelné články v angličtině:

Time—no friend of evolution [Čas není pro evoluci žádným přítelem]

The evolution train’s a-comin’ (Sorry, a-goin’—in the wrong direction) [Evoluční vlak přijíždí (pardon-odjíždí v opačném směru)]

A pro čtenáře dychtící po hlubším poznání na toto téma máme velké množství dalších článků; tyto články jasně ukazují genetická fakta svědčící o biblickém stvoření:

Q&A: Mutations [Otázky a odpovědi: Mutace]

Ještě ke genetice, v následujícím videoklipu (délka 1 min. 5 s.) Dr. Jonathan Sarfati z CMI vysvětluje, proč podobnost v DNA mezi lidmi a opicemi ukazuje na společného projektanta a ne na evoluci:13

Čtenáře, kteří mají hlubší zájem o genetiku, odkazujeme na:

Q&A: Genetics [Otázky a odpovědi: Genetika]

Zkamenělý ‘záznam’

Místo toho, aby zkamenělý ‘záznam’ svědčil o miliónech let evoluce a vymírání, mnohem jasněji ukazuje na dědictví celosvětové Potopy (Genesis 6–9) a následných popotopních událostí. Toto jednominutové video ukazuje rozpory, jaké do evoluční teorie vnášejí stázy (nehybnost, strnulost) a ‘živé fosilie’, zatímco právě tato fakta z pozorování velmi dobře podporují zprávu Bible:14

Máme spoustu důkazů rychlého pohřbení, přesně, jak byste to očekávali od katastroficky intenzivní celosvětové potopy, kterou popisuje Bible. V tomto jednominutovém videu uvidíte zkameněliny pohřbené napříč mnoha vrstvami:15

Opakující se vzor celosvětové katastrofické eroze, pohybu a pohřbení ve vodní zkáze, je snadno viditelný pro lidi, kteří mají oči, aby jimi viděli; to ostatně také následující srozumitelné články vysvětlují:

[Do rivers erode through mountains?—Water gaps are strong evidence for the Genesis Flood [Erodují se řeky skrz hory?-Vodní průlomová údolí jsou silným důkazem Potopy z knihy Genesis]

Noah’s long-distance travelers—Quartzite boulders speak powerfully of the global Flood [Noemovi cestovatelé na dlouhé vzdálenosti-křemenné valouny mluví mocně o celosvětové Potopě]

It’s plain to see [Je snadné to vidět]

Seeing the pattern [Když vidíme pravidelný vzorec]

ape to man

Mimochodem, široce rozšířená víra, že zkamenělý záznam ‘prokazuje’, že se lidé vyvinuli z opic, je až trapně bláhový. Jeden ze světově proslulých evolučních paleoantropologů, profesor Bernard Wood, otevřeně označuje za podvodné kreslení obrázků od opice k člověku (jako je tento zde), když říká:

“Všude možně najdeme populární obrázky lidské evoluce, od přebalů obilovin až k reklamám na drahé vybavení vědeckou technikou. Vlevo takového obrázku je opice—podsaditá s vyčnívající bradou, jdoucí shrbeně kotníkovou chůzí. Vpravo máme spanilého muže, vysoké čelo, který si to hrdě vykračuje směrem k budoucnosti. Mezi těmi dvěma je série postav, které se stále více podobají lidem, jak se jejich ramena posouvají, trup zeštíhluje, paže stahují, nohy prodlužují, lebka zvětšuje a ustupuje brada. Náš vývoj od opice k člověku vypadá tak úhledný, tak spořádaný. Je to tak krásně svůdný obraz, že i odborníci to neochotně nechávají být. Jde však o klam.16

Klam! A profesor Wood k tomu ještě dále říká:

“Původ našeho vlastního rodu nás frustruje svojí nejasností.”17

Ale člověk by se mohl docela rozumně zeptat, “Copak nemáme od doby, kdy Darwin napsal svoji knihu O původu druhů velké množství zkamenělých přechodů mezi opicí a člověkem?” Následující videoklip (délka 45 s.) dává příklad, co se s nimi stalo poté, co byly původně vytrubovány jako ‘přechodné formy’:18

Pro čtenáře, kteří chtějí celou tu ságu údajných ‘opolidí’ prozkoumat hlouběji, nabízíme mnoho dostupných článků zde:

Q&A: Anthropology and Ape-men [Otázky a odpovědi: Antropologie a opolidi]

Pro čtenáře, kteří se chtějí celým tím zkamenělým záznamem prokopat hlouběji [Toto je nezamýšlená slovní hříčka!—Ed.], máme velkou spoustu dalších článků dispozici zde:

Q&A: Geology [Otázky a odpovědi: Geologie]

Q&A: Fossils [Otázky a odpovědi: Zkameněliny]

Dinosauři

Ve Spojeném království v katedrále v Calrisle je 600 let stará hrobka biskupa Bella, na jejímž mosazném povrchu jsou rytiny, které vypadají jako sauropodní dinosauři. Zdá se, že se spolu potýkají svými krky (jak bývá typické též u žiraf) nebo to mohou být námluvy, jak je běžné v království zvířat. Ten, kdo je zde před těmi mnoha staletími vyryl, je určitě neookopíroval z Encyklopedie Brittanica! Spíše lidé v těchto dobách věděli, jak takoví dinosauři vypadají, protože tato stvoření byla v této době živá, a byla tak známá, jako byla známá ta další zvířata vyrytá na biskupově hrobce, třeba ryby, psi, prasata a ptáci.
Fotografie od Philipa Bella a Marka Harwooda.

Existuje velmi mnoho důkazů, že dinosauři po Potopě žili spolu s lidmi (viz výše třeba katedrála Carlisle).19 Mnoho důkazů je také o jejich rychlém pohřbení během Potopy.20 Dále je mnoho důkazů o červených krvinkách a hemoglobinu v dinosauřích pozůstatcích, což ukazuje, že tvrzení, že vyhynuli před milióny let, musí být chybné, ale naopak to povrzuje časové rozvržení dle Bible, jak ukazuje následující video (o délce 43 s.):21

Budete si umět představit úžas vědců, kteří byli přítomni objevu znázorněnému na následujícím jednominutovém videu:

A skutečně, poté, co byly v 90tých letech 20. století objeveny v dinosauřích pozůstatcích červené krvinky a hemoglobin (chcete-li znát více detailů k tomuto objevu, otevřete si Sensational dinosaur blood report! [Senzační zpráva o dinosauří krvi]), tak se objevily ještě další, dramatičtější nálezy:

 • V roce 2005 pružné vazy a krevní cévy, viz Dinosaur soft-tissue find—a stunning rebuttal of ‘millions of years’ [Nález dinosauřích měkkých tkání-ohromující vyvrácení´miliónů let´]
 • V roce 2009 křehké proteiny elastin a laminin a další potvrzení přítomnosti kolagenu (což je důležitý protein v kostech). Nálezy proteinů jsou zcela nevyhnutelnými důkazy, které se vrství proti myšlence stáří ohromně dlouhých věků, k čemuž se ještě v roce 2003 přidal nález ostekalcinu v dinosauří kosti. Pokud by dinosauří zkameněliny byly opravdu staré desítky miliónů let, jak se tvrdí, žádný z těchto proteinů by neměl být přítomen. Viz Dinosaur soft tissue and protein—even more confirmation! [Ještě více důkazů-dinosauří měkké tkáně a proteiny!]
 • V roce 2012 buňky kostí (osteocyty), proteiny aktin a tubulin, a dokonce DNA! Měříme-li u těchto proteinů rychlost rozkladu a dokonce u DNA, pak je zcela jasné, že se nemohly zachovat údajných 65 miliónů let od vymření dinosaurů. To je zcela dramatická podpora biblické chronologie, která jako maximální věk země udává 6 000 let. Viz DNA and bone cells found in dinosaur bone [DNA a kostní buňky nalezené v dinosauří kosti]
 • V roce 2012 radiouhlík v dinosauřích kostech. Jenže uhlík-14 se rozkládá tak rychle, že kdyby byly tyto dinosauří zbytky staré jen pouhých 100 000 let, vyůbec žádný uhlík-14 by nemohl být zjištěn! Viz Radiocarbon in dino bones—international conference censored [Mezinárodní konference o radiouhlíku v dinosauřích kostech byla zcenzurována]

A dále si povšimněme pozice, v jaké bylo mnoho zkamenělých dinosaurů nalezeno: ‘smrtelný zápas’ - ukazuje to na smrt utopením, jak je znázorněno v následujícím jednominutovém videu:22

Chcete se dozvědět víc? K dispozici je mnohem rozsáhlejší čtení zde:

Q&A: Dinosaurs [Otázky a odpovědi: Dinosauři]

fossil-fish

Tato fotografie, která provokuje naši představivost a která je ze str. 105 knihy The Young Earth [Mladá země], je svědectvím o rychlém pohřbení Potopou. Tato ryba byla tak rychle překryta, že ani neměla čas dokončit spolknutí svého oběda! (Zde není žádný prostor pro milióny let.) A nejsou to jen obratlovci, kteří jsou tak neobvykle uchováni v protikladu k zavádějícímu podání učebnic o pomalé a postupné fosilizaci. Máme nyní objevy stovek zkamenělých medúz mimořádně úžasně zachovalých, což dokazuje, že předpověď Charlese Darwina v jeho knize O původu druhů, že nebude nikdy nalezena žádná zkamenělá medúza, zcela chybnou. Viz: Hundreds of jellyfish fossils! [Stovky zkamenělých medúz] Důkazy na základě zkamenělin, které nalézáme po celém světě, dokonce na nejvyšších horských hřebenech, ukazují na pravdu Noemovy celosvětové potopy. Pro čtenáře, kteří by se chtěli dozvědět víc o vodním kataklyzmatu z našich článků doporučujeme Q&A: Noah’s Flood [Otázky a odpovědi: Noemova Potopa].

Z kostí Tyrannosaura rex: Pružné krevní cévy (vlevo) a to, co vypadá jako červené krvinky v krevních cévách (vpravo)! Objev pružných krevních cév, krvinek a proteinů v dinosauří kosti je v souladu s výší stáří zkamenělin v tisících let, ne však ve výši 65+ miliónů let, jak tvrdí paleontologové. Žel, když je takovýto důkaz nalezen, badatelé mají sklon nevěřit svým vlastním očím’místo aby zpochybnili spíše paradigma oněch miliónů let, tak vrhnou pochybnosti na svoje vlastní fakta! Například badatelka Dr. Mary Schweitzerová říká ve svém slavném výroku: “Bylo to, jako bych se dívala na řez moderní kostí. Ale samozřejmě, že jsem tomu nemohla věřit. Řekla jsem laborantovi: ‘ Ty kosti jsou přece staré 65 miliónů let. Jak by mohly krvinky přežít tak dlouho?’” Pro více informací si přečtěte Dino soft tissue find—a stunning rebuttal of ‘millions of years’ [Nález měkkých dinosauřích tkání-šokující popření ´miliónů let´].
Obrázky: Dr Mary Schweitzer, Science 307(5717):1952, 25 March 2005.
(doplňkový materiál)

Hvězdy a planety

Existuje mnoho skutečností o našem vesmíru, které popírají materialistické vysvětlení jeho původu, a místo toho mluví o pravdivosti Žalmu 19:1,2, “ Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.” Třeba retrográdní (zpětný) pohyb některých planet našeho slunečního systému,23 a uspořádanost jasně patrná v našem vesmíru.24 Tady jsou tři snadno pochopitelné články obsahující další důkazy o správnosti biblické zprávy o počátcích:

Young Saturn [Mladý Saturn]
In the middle of the action [Uprostřed procesu]
Astronomical evidence for a young(er) earth and universe [Astronomické důkazy pro mladou (mladší) Zemi a vesmír]

Je toho mnohem víc o hvězdnaté obloze ukazující na biblickou chronologii stvoření. Třeba supernovy svojí vlastní existencí ukazují, že sporné stáří vesmíru v miliardách let je nesmysl - jsou však zcela v souladu s biblickým stářím 6 000 let, jak vysvětluje následující videoklip (délka: 45 s.):25

Chce-li někdo další vysvětlení, máme mnoho ještě jiných článků, které můžete najít zde:

Q&A: Astronomy and Astrophysics [Otázky a odpovědi: Astronomie a astrofyzika]

Enhanced colour image of geysers spraying water vapour far into space

Zvětšený barevný obrázek Saturnova měsíce Encelada, kde vidíme gejzíry vodní páry vyvrhované daleko do prostoru. Tento důkaz a další ‘překvapivé’ důkazy o geologické aktivitě, které poslala zpět k Zemi sonda NASA, Cassini, ozřejmují fakt, že asi těžko může být naše Sluneční soustava stará miliardy let—naopak, fakta jsou v souladu se zprávou Bible o nedávném stvoření. Chcete-li se dozvědět víc o tomto tématu, otevřete si Enceladus: Saturn’s sprightly moon looks young [Enceladus: Saturnův bujný měsíc vypadá mladě].
Credit: NASA / JPL / Space Science Institute

appendix

Když je možné odstranit z našeho těla apendix, znamená to, že jde o ‘pozůstatek’ evoluce? V žádném případě! Viz Appendix shrieks creation (at least 18 times!) [Apendix křičí stvoření (nejméně 18x!)]. Čtenáři, kteří chtějí toto téma více prozkoumat, mají k dispozici velice mnoho zajímavých článků zde: Q&A: Vestigial organs [Otázky a odpovědi: zakrnělé orgány].
Credit: Wikimedia commons/ U.S. Navy: Mass Communication Specialist 2nd Class Eric C. Tretter

Závěr: Nevyvinuli jsme se, byli jsme stvořeni!

Po přečtení tohoto článku by se někteří čtenáři mohli divit, “Proč tedy si většina lidí neuvědomuje, že existují všechny tyto důkazy pro biblické stvoření a Potopu?” Jedním důvodem je skutečnost, že si mnoho lidí neuvědomuje rozdíl mezi experimentální vědou, která se opírá o očité svědectví a pozorovatelná fakta (což je v souladu s příkazem Bible “Ať je každá záležitost pevně ukotvena na základě svědectví dvou nebo více svědků”), a rozdíl mezi tvrzeními evoluční teorie o minulosti, která očitými svědky nebo očividnými pozorováními podpořena nejsou. Následující videoklip (délka: 1 min. 6 s.) vysvětluje, proč je debata stvoření/evoluce debatou o historii, kterou nelze pozorovat, zopakovat a testovat:26

Toto všechno není jen nějaká zajímavá akademická debata, ale má to důsledky pro budoucnost každého člověka. Přesvědčili jsme se zde, že důkazy velmi silně ukazují, že historická zpráva Bible o stvoření a potopě je pravdivá. Následující videoklip 27 (délka: 45 s.) vysvětluje, že Ježíš Kristus-náš Stvořitel, Pán a Spasitel-mluvil o Potopě v souvislosti s budoucím soudem …

Tak nás vědecké důkazy vedou ke skutečnosti, že jsme byli stvořeni, ne vyvinuti. Živé věci ukazují na konstrukční projekt, design. Geologie potvrzuje biblickou Potopu. Genetika ukazuje, že se náš svět rozpadá a potřebuje obnovení. Dobrou zprávou je, že právě toto obnovení jednoho dne Stvořitel udělá. Stará se o každého z nás a má pro naše životy plán.

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”28

(John 3:16)


123rf.com/Igor Korionov

Máte nějaké další otázky?

Máte nějaké další otázky? Máte k dispozici celý soubor Otázek a odpovědí na těchto stránkách: Creation answers (frequently asked questions) [Kreační odpovědi (na často kladené dotazy)].

Není to dost pravděpodobné, ale pokud byste přece jen měli otázku, která v našem souboru Otázek a odpovědí zodpovězena není, můžete se nás zeptat přímo here at Creation Ministries International (CMI) [zde na Mezinárodní službě stvoření]. Nejprve se však musíte pokusit důkladně hledat na uvedené stránce i pomocí vyhledávacího okna (které se vpravo nahoře objevuje na každé stránce článku našeho webu). Pokud jste ani potom ve všech těch 8 000 článcích a videích na našich stránkách svoji odpověď nenašli, můžete svoji teologickou nebo vědeckou otázku položit CMI. My můžeme poté přistoupit ke zveřejnění vaší otázky a naší odpovědi po dobu čtyři dnů, aby z toho měli prospěch všichni čtenáři, ve veřejné rubrice naší hlavní stránky—na takové příklady z minulosti se můžete podívat zde: Feedback archive [Archiv zpětných vazeb]. Toto zamozřejmě pomáhá neustále podporovat a posilovat informace na našem webu.

Videa na podobné téma

Podobné články v angličtině

Další četba v angličtině

Odkazy

 1. Catchpoole, D., Fingertip control, Creation 31(2):31, 2009. .
 2. Paturi, J., The human body: God s masterpiece, Creation 2(4):54, 1998. .
 3. Cell switchboard, Creation 25(1):7, 2003. .
 4. Sarfati, J., Design in living organisms (motors: ATP synthase), Journal of Creation 12(1):3–5, 1998. .
 5. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3KxU63gcF4 .
 6. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kOeJwQ0OXc4 .
 7. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LY0hZLDOb00 .
 8. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VErKLM7HWyg .
 9. For more, see: Scientists alive today who accept the biblical account of creation .
 10. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FYbpKMFJFCw .
 11. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YddmGJofbL0 .
 12. Catchpoole, D., Time is the hero, Creation 34(3):6, 2012. .
 13. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OzmOu1YdFkg .
 14. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fw3yrcdNhbM .
 15. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hqUtY23L4iQ .
 16. Wood, B., “Who are we?” New Scientist 176(2366):44–47, 26 October 2002. .
 17. Wood, B., Did early Homo migrate “out of” or “in to” Africa?, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2011; published ahead of print 15 June 2011, doi:10.1073/pnas.1107724108. .
 18. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BVLkkWlEFsw .
 19. Also see: Catchpoole, D., Angkor saw a stegosaur?, Creation 29(4):56, 2007. .
 20. Walker, T., Dinosaur herd buried in Noah’s Flood in Inner Mongolia, China, 14 April 2009. .
 21. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1zNDpVE2dM4 .
 22. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2iUpKepDuJc .
 23. Sarfati, J., Venus: cauldron of fire, Creation 23(3):30–34, 2001. .
 24. Rigg, A., Galaxy games: grown-up galaxies in a young universe, Creation 27(1):18–21, 2004. .
 25. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LBfrDjn5YiU .
 26. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5UM1Hn425Gc .
 27. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VdYH-qZXQFQ .
 28. For more explanation of this, see: Good News! .


PřílohaVelikost
986-9.12.2016-bylo_to_stvoreno_nebo_se_to_vyvinulo.doc389.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Re: Bylo to stvořeno, nebo se to vyvinulo?

Nemal som čas sledovať a reagovať na diskusiu, tak to teraz zhrniem.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 08:31.
Jinak je to tak, jak ti uz bylo receno/vysvetlovano - bavime se tu o fiktivnich mechanismech, ktere, kdyby fungovaly, tak bychom proste meli pozorovat jine veci, nez jake pozorujeme.

Čo by sme teda mali pozorovať? A čo iné pozorujeme?

A protoze pozorujeme jine veci, tak ty se to jaxi snazis "zamlzit" poukazovanim na to, ze vlastne jeste spoustu veci nevime apod. Ja samozrejme nemam problem pripustit, ze spoustu veci jeste nevime, ale myslim, ze v debate by se melo vychazet z aktualniho stavu poznani spis nez z toho, co mozna jednou bude a mozna taky nebude.

Ja som tiež toho názoru, že by sme mali vychádzať s aktuálného poznania. Ale skutočného. Len pozorované fakty a nie príbehy na želanie.

Kdyz to otocim, tak je to podobne jako bych ti tvrdil, ze predvest "oziveni hmoty" v laboratori neni zadny problem, ale ze ted momentalne proste jen jeste nevime vsechno, nicmene brzy to vedet budeme a pak k tomu dojde.
Rozdil v mem a tvem pristupu je, ze ty jsi dle vseho pevne presvedceny, ze tyto fiktivni mechanismy vskutku existuji a jednoho dne budou popsany/prozkoumany, takze tu jimi porad argumentujes uz ted. Oproti tomu ja jsem ponekud "strizlivejsi".


Ja predovšetkým verím svedectvu. A to hovorí, že všetko stvoril Boh. A ak to urobil nepotreboval a ani nepotrebuje si pomáhať evolúciou. A stvoril to tak, aby už nebol potrebný ďalší stvoriteľský zásah, teda vložil aj potrebné mechanizmy, aby celý stvorený ekosystém prežíval bez zásahu do stanovenej doby. Samozrejme táto moja viera nemá vplyv na to či to je alebo nie je pravda. Rovnako ako akékoľvek iné „vedecké pojednanie“

Pazdera (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 13:49.

Samozřejmě je pravdou, že drtivá většina biologů se přiklání k abiogenezi. Činí tak z důvodu logické extrapolace - pokud k vývoji rozmanitosti v živočišné a rostlinné říši nebylo třeba zázraků (tzn. porušování přírodních zákonů), pak můžeme předpokládat, že zázraky nebyly třeba ani při vzniku života.
Nemáme však problém přiznat, že o mechanismech abiogeneze nevíme zatím prakticky nic (což může PK a jeho parta skvěle využívat k hloupým posměškům, protože oni přece vědí vše).

Je to tak trocha úsmevné, o abiogenéze nevieme prakticky nič, ale to čo určite vieme je, že nebolo potrebné zázrakov. Teda vlastne porušovania prírodných zákonov, teda tých čo už poznáme. Ale ja verím, že Boh stvoril aj tie zákony.
Zoberme si programátora. Vytvoril program. Užívateľ ho používa v rámci sprístupnených možnosti. Niečo mu nejde a ani nikdy nepôjde. Nie je to sprístupnené. Programátor, ktorý vie ako, zmení hodnoty v niektorých registroch a jemu to pôjde. Je to zázrak?

Napsal uživatel George (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 18:03.

Jak presne by z toho plynulo, ze prave tim zpusobem, ktery ja jsem nasel, to skutecne kdysi davno probehlo? A neprobehlo to "nejak jinak"?
Neni to spis tak, ze diky memu objevu by tato moznost byla... pouze o neco pravdepodobnejsi, nez bez nej...?

V čom by bol pravdepodobnejší? Ten proces existuje, o tom nie sú pochybnosti veď sme tu. Problém a spor je v tom ako prebehol.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 18:18.
Cokoli na světě mohlo vzniknout selekcí dle Darwina, stejně jako cokoli na světě mohl stvořit inteligentní designér. Evoluce je jeden z příběhů, které jsme si vymysleli, abychom vysvětlili to, co pozorujeme.

Predovšetkým si myslím, že vo vede by myli byť striktné hranice medzi tým čo vieme, čo už je do repertoáru vedy zahrnuté, a tým, čo ešte len objavujeme. Ak je to inak, tak to smeruje k okultizmu

Opakovane jsem se ptal, kdo presne a kde uci evolucni teorii "ateisticky" - tedy napriklad v tom smyslu, ze je hotova vec (ze "vi"), ze jsme se vyvinuli a ze zadne stvoreni nikdy neprobehlo. Opakovane jsem deklaroval svou ochotu takoveho cloveka kontaktovat a poucit ho, ze jedna zcela chybne, nebot podobna dogmaticka tvrzeni nemaji s vedou vubec nic spolecneho.

V bežnom reálnom živote sa s takýmito ľuďmi stretávam celkom bežne. A v médiach je tento postoj ešte bežnejší a vždy vydávaný za vedecký. Je to jav tak rozšírený, že vaša výzva skôr vzbudzuje údiv. To predsa nemôžete myslieť vážne. V lepšom prípade je to zaobalené do slov o malej pravdepodobnosti, že príčina môže byť iná ako všeobecne chápaná evolúcia.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 18:34.
Pokud se ti to zda pouze na zaklade mych opakovanych vyroku "biologicka evoluce prokazatelne probiha a kazdy se o tom v pripade zajmu muze presvedcit sam", tak to je proste konstatovani skutecnosti, ze evolucne-biologicke procesy probihaji (funguji) a kazdy se o tom v pripade zajmu muze presvedcit sam.
Samozrejme muzes prijit a zacit tvrdit, ze vlastne o "evolucne-biologicke procesy" nejde, protoze je za nimi... a tim se dostaneme treba prave k tem fiktivnim mechanismum prizpusobeni.
Stejne tak muzes tvrdit, ze za gravitaci nestoji zadne fyzikalni procesy, ale Velky Inteligentni Shazovac.

Tak, to sa dostávame k tomu, že sú isté prizodzené príčiny a tie musia byť prednostne použite pre vysvetlenie pozorovaných javov a potom nadprirodzené a tie nesmú byť použité v žiadnom prípade. Ja ale rozlišujem len pravdivé a nepravdivé vysvetlenie javov.
Na tom, že isté javy existujú sa zhodneme. Nezhodneme sa na ich interpretácii. Pre niekoho sú dôkazom že "biologicka evoluce prokazatelne probiha a kazdy se o tom v pripade zajmu muze presvedcit sam" a pre iného sú dôkazom Stvoriteľskej inteligencie.
V konečnom dôsledku každý vedec bez ohľadu na jeho svetonázor môže zisťovať len to ako to je usporiadané a nie ako sa to usporiadalo zvlášť vo vzdialenej minulosti. Ak sa pokúša hádať ako sa to usporiadalo, prekračuje svoje možnosti poznávania a dáva sa na cestu okultizmu. A aj to poznanie, ako je to usporiadané, získané alebo potvrdené experimentom, je overené a pochopené až vtedy, keď sa to odskúša vo funkčnej technológii. A ani potom to nie je potvrdenie teórie, ktorá bola pre vysvetlenie vytvorená. Tá sa môže pod tlakom nových experimentov meniť. To čo by sa meniť nemalo sú tie experimentálne výsledky. To je podľa mňa veda.

Napsal uživatel Artex dne So, 12/17/2016 - 22:00.

Většina mutací je škodlivá. Takto zmutovaní nepřežijí. Při změně prostředí se však může stát, že přežijí někteří mutanti a původní druh vyhyne. Vezmeme-li v úvahu, jak asi vypadal stav ozonové vrstvy před 3 mld let, musíme připustit, že mutací muselo být mnohem více. Bylo tedy z čeho vybírat.

Ešte nejako túto hypotézu dokázať. Teda to, že tí s tými škodlivými mutáciami neprežijú. Oveľa pravdepodobnejšie, ale aj pozorované je, že keďže tých škodlivých je väčšina, mnohí prežijú a ďalej hromadia a šíria do potomstva tie škodlivé a ak sa aj nejaké prospešné nájdu sú nakoniec udusené v mori škodlivých.

Napsal uživatel Artex dne So, 12/17/2016 - 22:13.

Žádná fakta o žádném stvořiteli neexistují. Když pominu, že existují jen ve vašich představách. Žádného stvořitele ještě nikdo nedokázal ani nevyvrátil. Proto v souvislosti s ním mluvíme pouze o víře a ne o vědomosti.

V podstate je to pravda, na poli vedy samozrejme, je tu len svedectvo z minulosti. Nič to ale nemení na tom, že to nemá žiaden vplyv na to či Stvoriteľ existuje alebo nie.

Napsal uživatel Artex dne So, 12/17/2016 - 22:17.

Vůbec nechápu, co máte na mysli. Žádná věta, která obsahuje slovo bůh v jakémkoliv tvaru, nemá z vědeckého hlediska žádný význam.

V istom zmysle je to pravda. Ale je potrebné chápať prečo. Ľudský život je krátky. Jedinec toho veľa nenaskúma. Je treba sa oprieť a využívať výsledky skúmania tých pred nami. A mať určitú istotu, že sa o ne oprieť môžeme. Poznávaniu nepomôže, nebude prínosom, skonštatovanie „to Boh“. Bez ohľadu na to, či v konečnom dôsledku za tým ten Boh je alebo nie je. Môžeme poznávať len „ako je to usporiadané“ a nie „kto alebo ako sa to usporiadalo“.
A v tom ako je to usporiadané sa vedci môžu „vyblázniť“ bez ohľadu na ich svetonázor.
To ale platí pre akúkoľvek dopredu „ad hoc“ stanovenú príčinu „ ako sa to usporiadalo“, nielen na „to Boh“
Nemá vo vede miesto. Naša realita je obsiahli súbor príčin a následkov a do istej hĺbky sa máme šancu dostať a poznať aj tú časovú následnosť. Tam kde ju môžeme zopakovať. Musíme ale počítať s tým že možno nikdy sa nedostaneme do takej hĺbky aby sme sa stretli s obrazne povedané s „rukou Boha“ pokiaľ to nebude chcieť.
Problém je v tom, že Darvin svojho času vytvoril predpoklady pre zaradenie takejto ad hoc príčiny do repertoáru vedy a tento omyl pretrváva. Takže dnes počúvame o evolúcii od veľkého tresknutia až po napr. „rýchlu evolúciu“ zobákov piniek. Ale táto ad hoc príčina „ to evolúcia“sa všeobecne považuje za povolenú. Povolené nie je „to Boh“. Hoci následky pre vedu sú v oboch prípadoch rovnaké.
A treba povedať, že aj fyzika začína mať podobné problémy. Prijatím kvantovej teórie a teórie relativity sa otvorila okultizmu. Pre netrpezlivosť vedcov. Lebo život je krátky a niečo vyskúmať treba.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne So, 12/17/2016 - 22:45.

Teorie se v prvni rade "nedokazuji", nebavime se o soudnim sporu, ale o vede. Kriteriem vedecekosti nejake teorie je to, zda poskytuje nastroje ke svemu vyvraceni ci lepe receno "zapomenuti" - tzn. umoznuje formulaci konkretnich falsifikovatelnych hypotez.

A existujú aj nejaké kritéria pre vytváranie falzifikovateľných hypotéz? Lebo zvlášť pri tých hypotézach, ktoré potrdením majú dokazovať evolúciu sa mi zdá že sú viac vykonštruované ako niečo dokazujúce. Zvlášť ak „to Boh“ nie za žiadných okolnosti a „to evolúcia“ je jediné správne.

Ano, me prijde nazor JZ v tomto ohledu zbytecne prehnany, rekneme prehnane vstricny ke kreacionistum. Jednak ja preferuji divat se na to optikou pravdepodobnosti a jednak kreacioniste si toho evidentne nevazi, protoze jim 100x rekneme urcite veci a oni po 101 podsunou, ze vlastne tvrdime neco jineho.

Ja som tiež za preferovanie optiky pravdepodobnosti. Predsa len je to matematický pojem, mal by byť dôveryhodnejší. Aj sa v takom zmysle využíva. Často sa stretávam a argumentom: „To že je nejaký boh považujem za málo pravdepodobné“. Dávam si otázku čo ten dotyčný dáva do čitateľa a čo do menovateľa. Preferujete optiku pravdepodobnosti, čo dávate vy do čitateľa a čo do menovateľa. Prípadne nejaký konkrétny príklad.
Aká je napr. pravdepodobnosť prínosnej a škodlivej mutácie? Svojho času som čítal články tuším od Beheho a z tých popísaných experimentov vyplývalo, že sa tie procesy riadia pravdepodobnosťou v jej matematickom chápaní.

A ta druha cast - media? To jako vazne? O tom jsme se snad vubec nebavili, bavime se pokud vim o vedcich, kteri se venuji evolucni biologii.

Ale toto je o reálnom živote a nie o uzavretom priestore laboratória. Pokiaľ si tam budete robiť svoje experimenty a nenecháte ich interpretácie preniknúť na verejnosť pokiaľ si nebudete istý, tak prosím. Ale tie interpretácie na verejnosť prenikajú a vám stačí, že sa búchate do pŕs, že to tak vy nemyslíte. To je pokrytectvo.

To je mozne, ale ja nemuzu za to, ze nekdo nerozumi (nechce rozumet) tomu, o cem je veda. Vzdyt vetsina kreacionistu tomu nechce rozumet stejne tak. Porad breci kvuli udajne diskriminaci, pronasledovani... a odmitaji pochopit, ze k Bohu (obecne "nadprirozenu") se veda proste vyjadrovat nemuze, protoze nedokaze s timto nijak "pracovat" a hypotezy zalozene na tezi o nadprirozenem ciniteli nemohou byt povazovany za vedecke. Neni v tom zadna diskriminace, zadne spatny umysly, jde jen a pouze o to, jaka jsou "pravidla hry".

Už som to vyššie písal :To ale platí pre akúkoľvek dopredu „ad hoc“ stanovenú príčinu „ ako sa to usporiadalo“.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne Ne, 12/18/2016 - 08:51.
Rizena panspermie nepracuje s nadprirozenymi pricinami. Prirozena pricina nerovna se prirodni proces, ale pricina, ktera je pristupna vedeckemu zkoumani. Pokud existuji nejake vyspele mimozemske civilizace, tak jsou teoreticky pristupne vedeckemu zkoumani uplne stejne, jako nase civilizace. Opet nedelas nic jineho, nez ze si nejaky pojem predefinujes tak, aby ti to "sedelo" a mohl jsi oponovat.

Znova, nie sú prirodzené a nadprirodzené príčiny ale len pravdivé a nepravdivé.

Napsal uživatel George (neověřeno) dne Po, 12/19/2016 - 09:17.
ET rika, ze "rybam narustaly nozicky" a "plazum narustalo peri a kridla" diky tem stejnym procesum, ktere lze normalne pozorovat a zkoumat i dnes. Nerika, ze driv k tomu dochazelo nejak "uplne jinak" (bez mutaci, prirozeneho vyberu apod.) a pak se to najednou uplne vsechno zmenilo, procez ony procesy uz pozorovat nelze - pouze pracuje s mnohem delsimi casovymi useky.

Z týchto slov je jasne vidieť o aké priepastné nedorozumenie ide. Príklad pre lepšie pochopenie. Budeme pozorovať, že Janko prejde na bicykli do susednej dediny vzdialenej 5km za 15 minút. Z toho usúdime, v inom procese presúvania sa , v tomto prípade na mesiac, Janko zvládne cestu za 19220 hodín. V žiadnom prípade ho tam nemôže dopraviť anjel, lebo to je nadprirodzená príčina ale určite tú cestu zvládne sám. Veď do susednej dediny prišiel. Kto tomu neverí a dokonca pripúšťa aj toho anjela je nevedecký . Problém nie je v tom, že máme pripustiť aj toho anjela, ale v tej nepodloženej extrapolácii. Bez potreby dokázať, že nie je neprípustná.

RE: - v rámci druhu.....

Pořád je to rostlina...

No to je dobry postreh. Tongue Akorat ze nikdo netvrdi, ze by se z ni mela stat "nerostlina".

No však to snad ani nikdo z kreacionistů netvrdí, že by se z toho měl vyvinout živočich. Vždy´t to tak pěkně sedí s Genesis. Rostliny jsou rostliny, zvířata zvířata - člověk člověk. Nebo s tím snad máš nějaký problém Georgi?... V.S.

Re: RE: - "mutace květáku".

No, to se Ti to tvrdí, na již existující rostlině - řekni mi ale, kde došlo k rozšíření již existujících vlastností této rostliny, zeleniny?

Ale Vlastiku, vzdyt to je prece videt na tom kvetaku na prvni pohled. Nebo snad nevidis, ze vypada uplne jinak nez ta brukev?

Pořád je to rostlina...

No to je dobry postreh. Tongue Akorat ze nikdo netvrdi, ze by se z ni mela stat "nerostlina".

Re: RE: - mutace v průběhu časů......

Vynikající laboratoř pro výzkum vlivu radiace na živé organizmy vytvořili Sověti v Černobylské oblasti. Výsledky jsou docela zajímavé. Například zde: http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/586-mutanti-z-...
Hledač čtyřlístsků.

Obrázek uživatele JHK

RE: - "mutace květáku".

Nevim jak vznikl kvetak dle tebe, ale dle me diky mutacim ovlivnujicim prodluzovaci rust stonku + mutacim zpusobujicim jeho rozsireni + necim, co souvisi s tvorbou chlorofylu (a uplne presne si to ted nevybavim a asi se mi nechce to dohledavat).

No, to se Ti to tvrdí, na již existující rostlině - řekni mi ale, kde došlo k rozšíření již existujících vlastností této rostliny, zeleniny? Pořád je to rostlina Georgi a jako rostlina - bude nejspíše sloužit tomu účelu, ke kterému byla stvořena - jako potrava býložravcům. K žádné zvláštní změně tedy dle mého nedošlo, aby rostlina např. ožila. A přitom základ je stále stejný Georgi - buňka jako buňka - a schopnost k mutaci - myslíš, že materiálu na mutování bylo tak málo, aby se pouze z jedné buňky a to pouze "jednou" stala kdysi dávno buňka rostlinného založení, zatímco z jiné se stala buňka živočišného založení? Kurňa, to musel být ale pořádně rychlý rozmnožovací cyklus těch buněk, že nemohlo dojít k mnohem působivější různorodosti...... - anebo to bylo před miliardou let tak různorodé? Víš Georgi, na to, kolik se toho dnes děje bych řekl, že několik miliard let tady bylo docela neživo - na schopnost těchto buněk podléhat takovým velkým změnám, jak se tady snažíš nějak dát na odiv. Nějak mi to nesedí Georgi - prostě nesedí. V.S.

Re: RE: - George.

To s tou "náhodou" Ti to dost dobře nevychází Georgi, protože náhodné nemusí být přírodní.

A to pisu kde? Vzdyt jsem tu opakovane uvadel, ze nahodne mutace lze vyvolavat i umele.

Ale nevím, zdali Jsi schopen to nějak vstřebat.

Rika clovek, ktery neni schopen ani po X letech vstrebat v jakem smyslu jsou mutace nahodne.

Na těch "mutacích" "květáku", to je myslím dost dobře vidět.

Nevim jak vznikl kvetak dle tebe, ale dle me diky mutacim ovlivnujicim prodluzovaci rust stonku + mutacim zpusobujicim jeho rozsireni + necim, co souvisi s tvorbou chlorofylu (a uplne presne si to ted nevybavim a asi se mi nechce to dohledavat).

Obrázek uživatele JHK

Co tohle Georgi?

https://www.super.cz/472215-zena-s-vousy-a-chlupatymi-nadry-chce-byt-fil...

To je prostá anomálie, nebo projev mutace, anebo dokonce proměny druhu v jiný druh? V.S.

RE: - George.

To s tou "náhodou" Ti to dost dobře nevychází Georgi, protože náhodné nemusí být přírodní. Ale nevím, zdali Jsi schopen to nějak vstřebat. Spíše bych řekl, že tvá "ideologie" Ti v tom prostě brání. Na těch "mutacích" "květáku", to je myslím dost dobře vidět. V.S.

Re: RE: - mutace v průběhu časů......

Vaclave, v prvni rade zamenujes ucelnost za ucelovost. V ramci biologicke evoluce samozrejme ucelne (adaptivni) znaky vznikaji, pokud vsak biologicka evoluce neco neni, pak ucelova.

Dale nikdo nemuze za to, ze kreacionisti maji o slechteni zcela mylnou predstavu, konkretne ze jde o jakesi postupne "orezavani" jiz existujicich genofondu, coz rozhodne neodpovida skutecnosti.

Jaky je rozdil mezi tim, zda krizi clovek nebo hmyz (potazmo jini opylovaci)? Ten, ze clovek krizi vedome - chce vypestovat dejme tomu kvetinu nejake konkretni barvy, z estetickych duvodu. To mozna myslis tim, kdyz pises o "ucelnosti". No a hmyz (a dalsi opylovaci) si proste vybiraji kvety, na ktere usednou. Lepe jsou tedy na tom ty rostliny, ktere jsou z pohledu hmyzu atraktivni. Hmyzu nicmene nejde o tu estetickou stranku, ta v tomhle pripade predstavuje "vedlejsi produkt" (zatimco v pripade lidskeho slechteni jde o prioritu, neb lide se nektarem nezivi).

Z hlediska fungovani celeho systemu je to nicmene rozdil pomerne nedulezity, protoze ve vysledku dostaneme vzdy totez - krasne barevne (potazmo vonici) kvety. Cloveku to akorat bude trvat znacne kratsi dobu, protoze muze mutace indukovat, zamerne selektovat jedince s odlisnymi vlastnostmi, rizene opakovat jejich oplodnovani apod.

Šlechtitel může použít i RTG paprsků, ale předem ví JAKÝCH (jaké frekvence, jaké intenzity). Když se splete a použije příliš "tvrdé" záření nebo/a příliš intenzivní, nic nevyšlechtí, naopak organismus zničí.

To je ovsem v kontextu toho o cem se bavime zcela irelevantni, protoze slechtitel to dela pouze proto, aby indukoval mutace (a NEVI predem jake mutace, kde apod. - nejedna se o zadny cileny zasah do genomu). Uplne tytez mutace mohou vzniknout i spontanne. Samozrejme taky existuje spousta novych odrud, ktery vznikly diky spontannim mutacim, konkretni priklad najdes treba zde.

Re: RE: - mutace v průběhu časů......

Vaclave, jsou to porad uplne tytez procesy, pouze jsou tu odlisnosti tykajici se toho, kdo/co provadi vyber a za jakym ucelem.
Jakmile mluvíme o účelu, nelze to vztáhnout na samovovolnou makroevoluci - ta přece žádný účel nemá.
Také je rozdíl mezi "kdo" a "co". To první se týká osoby, která je inteligentní a ten výběr provádí záměrně-účelně, to druhé jsou nějaké podmínky, které neví jak působí čili působí bezúčelně.
Nejde tudíž o tytéž procesy: první je řízený, druhý je samovolný. Nemohou probíhat shodně!

Organismy sice podléhají venkovnímu tlaku, ale ten je střídavý (vpřed i zpět). Organismy se přizpůsobují, ale jen do určité míry. Šlechtitel může použít i RTG paprsků, ale předem ví JAKÝCH (jaké frekvence, jaké intenzity). Když se splete a použije příliš "tvrdé" záření nebo/a příliš intenzivní, nic nevyšlechtí, naopak organismus zničí. Také může zkoumat, které RTG paprsky jsou ještě vhodné a které už ne!
Navíc "měkké" RTG paprsky se používají k rengenování (snímkování vnitřních orgánů), "tvrdé" však NIKOLI. Obsluha z řad zdravotníků se při rentgenování schovává za olověné dveře.
Podobně se používají radioaktivní zářiče.
To samozřejme víte. Jen zapomínáte, že se u těchto "venkovních tlaků" musí přemýšlet!
Při samovolné makroevoluci nemůže být ani zmínka o nějakém přemýšlení!

Customize This