Byla celosvětová potopa, a kam se všechna ta voda pak poděla?

Historická událost celosvětové potopy je nezpochybnitelná (pokud neignorujeme obrovské množství jednoznačných faktů). Velké množství usazenin (sedimentů) po celém světě, např. jílů a pískovců a dalších hornin, rozsáhlá pohřebiště zvířat a velké množství zkamenělin dokonce i na nejvyšších horách světa (v Himálajích, Andách atd.), existence uhlí, ropy a zemního plynu a v neposlední řadě existence velkého množství vody na zemském povrchu – to vše jsou zcela neklamné argumenty pro globální potopu v dávných dějinách země. O potopě navíc máme stovky literárních záznamů ze starověkého písemnictví národů celého světa, včetně Bible. Před potopou nebyla tak vysoká horstva jako dnes, ta postupně vyvrásnila v důsledku horotvorných procesů uvedených do pohybu velkými masami vody, která přišla shora (deštěm) i zdola (proražením zemské kůry). Potopa trvala přes rok (382 dnů) a měla svůj průběh, v poslední fázi vody klesaly do propadajících se lávových den oceánů a začala se ukazovat nová země a vrásnit pohoří. Část vody zamrzla na pólech v důsledku prudkého ochlazení (protože zkolaboval skleníkový efekt), část vody je dnes v ovzduší, největší část v oceánech a pod povrchem země. Kdyby roztály ledovce a snížily se výškové rozdíly do předpotopních hodnot (dnes jsou tyto rozdíly až skoro 20 km), byla by zeměkoule opět celá pod vodou (částečně to ukazují i současné obavy spojené s roztátím ledovců). Evolucionistům se krátkodobá potopa v době Darwina nehodila do evolučních spekulací (jako ostatně nic z Bible). Proto vrstvy, které přirozeně vznikly během hodin, dnů a měsíců mocnými vodními proudy unášejícími za potopy bahno a sedimenty, začali označovat za „prvohory, druhohory atd.“ a přisuzovat jim ohromná milónová stáří (kuriózně o mnoho let dřív než šlo vůbec tyto vrstvy měřit izotopy!) a hledat v nich zkamenělé vývojové linie druhů organizmů – což se jim dodnes nedaří, protože žádné vývojové linie nikdy neexistovaly, a proto ani nezanechaly žádné zkamenělé důkazy (mezičlánky).

Pro další informace:

http://www.kreacionismus.cz/rubrika/celosvetova-potopa

Customize This