Byl Darwin rasistou?

Byl Darwin rasistou?
Napsal Dr. Ray Bohlin
Přeložil M. T. 9. 10. 2010 z: http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.5397521/k.F18F/Was_Darwin_a_Ra...

Byl Darwin rasistou.jpg

V některých kruzích má pouhé položení téhle otázky a pochybování o Darwinově integritě za následek obvinění z volnomyšlenkářského rouhání. Existují koneckonců hodnověrná svědectví o tom, že Darwin zastával v otázce otrokářství stanoviska podobná jako sám velký William Wilberforce. Darwina odpuzovaly jakékoli krutosti páchané lidmi na lidech jiných.

Darwin byl podle zpráv současníků něžným manželem, milujícím otcem, obhájcem utlačovaných, prostě skrznaskrz dobrým a slušným člověkem. Takže jak ho můžeme obviňovat z rasismu? Stačí si prostě přečíst jeho druhé velké dílo o evoluci, Původ člověka.

Jak vysvětluje Benjamin Wiker ve své nedávno vydané biografii, Mýtus jménem Darwin: život a lži Charlese Darwina, Darwin chtěl, abychom jeho teorii přírodního výběru a evoluce chápali jako čistě přírodní a neřízený proces. V důsledku toho mohl chápat lidi a opice jako soupeře v boji o přežití. Vše pak nasvědčovalo tomu, že lidé vyhrávají. A probíhá prý též lítý zápas mezi jednotlivými lidskými rasami.

Nedávno jsem spolu s Sharon Sebastianovou napsal knihu nazvanou Darwinovští rasisté: včera, dnes a zítra. Ve třetí kapitole analyzujeme Darwinovo vysvětlení pro rozdíly mezi lidmi a opicemi, jak je prezentuje v knize Původ člověka.

Byl Darwin rasistou_2.jpg

V kapitole 6, O příbuzných člověka a jeho genealogii, Darwin tvrdí, že očekává, že civilizované rasy člověka zcela vyhubí lidské divoké rasy za pouhých pár století. Očekával také, že vymřou antropomorfní opice [redakční poznámka: opice nejpodobnější člověku] – gorily a šimpanzi. V důsledku toho, jak věřil, bude jednou odstup mezi lidmi a zvířaty mnohem větší než byl v jeho době. Darwin tvrdil, že tahle vyšší forma člověka vznikne ze současné kavkazské rasy. Ve své knize Darwin konstatuje, že nynější hranice mezi opicemi a lidmi prochází mezi gorilou na opičí straně a černochem či australským domorodcem na straně lidí:

„Potom se však otevře propast ještě širší, neboť hranice bude procházet mezi člověkem v civilizovanějším stavu (jak můžeme doufat) než je člověk kavkazské rasy, a nějakou opicí na tak nízkém vývojovém stupni jako je pavián – místo toho, aby procházela jako dnes mezi černochem či Australanem a gorilou.“

Darwinův přední německý žák, Ernst Haeckel, je autorem ještě dramatičtějších výroků. Podle jeho pojetí, chcete-li vést přesnou hranici mezi lidskými rasami a opicemi, „musíte ji vést mezi těmi nejcivilizovanějšími lidmi na jedné straně a těmi nejprimitivnějšími na straně druhé, přičemž tyto primitivy stavíme na stejnou úroveň s opicemi.“ Na jiném místě Haeckel upřesňuje, že oněmi „primitivy“ myslí australské domorodce a jihoafrické Křováky, kteří, jak říká, dosud žijí v tlupách, lezou po stromech a živí se jejich plody. Podle Haeckela jsou jisté primitivnější skupiny „lidí“ spíše opicemi než lidmi.

Darwin jistě rasismus nevymyslel. Podceňování druhých proto, že jsou „jiní“ než my patřilo vždy k lidské povaze. To, co Darwin poskytl, bylo vědecké zdůvodnění, které ospravedlňovalo rasové předsudky. Darwinův princip boje o přežití zahrnoval i přesvědčení, že některé formy živočišného druhu se lépe hodí do příslušného prostředí než formy jiné. Podle Darwinova pojetí toto výsadní postavení měla kavkazská čili evropská rasa, s velkou šancí překonat ostatní „lidské“ rasy díky své inteligenci, kultuře i převaze ve válkách, jak to do té doby denně dokládaly konflikty mezi Evropany a jakoukoli jinou rasou či kulturou.

Darwinovy myšlenky posloužily jako ideologická báze k založení první společnosti pro eugeniku v Británii, které předsedal jeho bratranec Francis Galton. Darwinův syn Leonard se později stal prezidentem téže společnosti. Margaret Sangerová čerpala inspiraci pro to, co je dnes nazýváno plánovaným rodičovstvím, z Darwina, a považovala za nutné kontrolovat porodnost u chudších a méně zdatných lidí.

Jsou-li lidé součástí zápasu o existenci, který probíhá v přírodě, pak z toho logicky vyplývá, že některé kmeny a rasy člověka budou zdatnější než ostatní. A jelikož teď s Darwinovou pomocí tomuto zápasu rozumíme, proč ho nepodpořit tím, že zpomalíme rozmnožování oněch méně zdatných? Nebo, jak uvažoval Hitler, že je zlikvidujeme úplně?

Abychom si rozuměli, Darwina samotného by patrně naplňovaly hrůzou ukrutnosti eugenických společností na počátku 20. století i nacionalistických režimů v Německu a stalinistickém Rusku. Naplňovala by ho hrůzou Maova kulturní revoluce i Pol Potův režim masového vyhlazování. Všichni jmenovaní však byli přesvědčeni, že prostě jen napomáhají procesu přírodního výběru a podporují jej.

Naši knihu si můžete objednat přes internetový obchod společnosti Probe.

O autorovi

Raymond G. Bohlin je prezidentem společnosti Probe Ministries. Vystudoval Univerzitu Illinois (bakalář přírodních věd, zoologie), Státní univerzitu severního Texasu (magistr přírodních věd, populační genetika) a Univerzitu Texas v Dallasu (magistr přírodních věd, doktor filozofie, molekulární biologie). Je spoluautorem knihy Přirozené meze biologických změn, byl hlavním redaktorem knihy Stvoření, evoluce a moderní věda, spoluautorem knihy Hlavní problémy genetiky, výzkum kmenových buněk a klonování (řada BioBasics) a uveřejnil řadu časopiseckých článků. V letech 1997-98 a 2000 působil jako postgraduální vědecký pracovník ve středisku Discovery Institute pro obnovu vědy a kultury.

Co je to Probe?

Společnost Probe je nezisková organizace, jejímž cílem je pomáhat církvím obnovovat křesťanské myšlení věřících a vybavovat tyto církve argumenty, které by jim pomáhaly získávat lidi pro Kristovo učení. Probe naplňuje toto poslání pořádáním přednášek pro mládež i dospělé, tříminutovými každodenními rozhlasovými relacemi a obsáhlými informacemi na svých webových stránkách www.probe.org.

Další informace o materiálech a službě organizace Probe můžete získat na tomto kontaktu:

Probe Ministries
2001 W. Plano Parkway, Suite 2000
Plano TX 75075
(972) 480-0240
info@probe.org
www.probe.org

PřílohaVelikost
Byl Darwin rasistou.doc101.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele vitas

Inventura

Zdravím Pavla Kábrta,

Píšete: "Myslím, že člověk rozumný přemýšlí o všem možném a rasismus s evoluční teorií jistě nějak souvisí, o tom snad není pochyb."

Souvisí nějak více, než s teorií mikroevoluce?

Píšete: "Určitě není bez zajímavosti, jak smýšlel Hitler a jeho parta a kde se v nich vzaly ty strašné názory, které poté vedly ke strašné praxi. Někoho to příšerně naštve, že Hitler vycházel z Darwina, ale oháněl se i Biblí, i křesťanstvím, i stvořitelem - a proč bych to zuřivě popíral a byl naštván, ať už jsem evolucionista či kreacionista, ateista nebo věřící - člověk, který hledá pravdu, se nenaštve pod vlivem faktů a planě nehádá, ale snaží se rozklíčovat, jak k nacionálnímu socialismu nacisti dospěli. Snad na tom není nic špatného, ale naopak, je to velmi důležité. "

Snažit se rozklíčovat je určitě chválihodné a rozumné. Ale obviňovat zastánce evoluce ze zvěrstev, která prováděl Hitler už ne. A to je přesně to co jste zde již několikrát udělal pane Kábrte, nebo se mýlím?

S pozdravem

viťas
@;;

Darwin rasista

Evoluční antropolog Johnson má na síti ScienceBlogs pěknou stránku The Primate Diaries a v tomto čtyřdílném příspěvku si vzal na paškál sociální darwinismus. Ten bývá často používán kritiky darwinismu jako ukázka, kam až může zajít zpočátku nevinné uvažování o původu druhů - k elitářství, rasismu a plynovým komorám! Jedná se o neuvěřitelně rozšířený mýtus, který se příliš nedaří vyvrátit. Na vině ale není nedostatek argumentů, jako spíš neochota druhé strany naslouchat.

Darwin sám se sociálními nebo ekonomickými tématy zabýval jen velmi vzácně, a proto je opravdu korektnější používat termín "sociální spencerismus". Herbert Spencer už na počátku 50. let 19. století, tedy ještě před publikováním O ůvodu druhů, doporučoval omezení státní pomoci potřebným - chudí a nemocní by udělali nejlépe, kdyby bez protestů vymřeli, a to pro dobro společnosti jako celku. Stejně tak není možné spojovat darwinismus s rasismem. Podtitul Darwinovy knihy sice skutečně zní "Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", ale jedná se o rasy holubů, nikoli lidí. Darwin možná byl dobovým rasistou, ostatně jako snad všichni Britové 19. století, ale jeho monogenetickou teorii o původu lidstva rozhodně není možné použít pro ospravedlnění antroporasové teorie.

Podle Johnsona je definice "sociálního darwinismu" dosti zmatená, stejně jako výčet jeho údajných stoupenců (např. Herbert Spencer, Theodore Roosevelt, Mark Twain, Adolf Hitler). Na konkrétních příkladech ukazuje, že myslitelé považovaní za sociální darwinisty měli značně odlišné názory a nesplňovali ani tradiční znaky tohoto hnutí (laissez-faire etika, konzervatismus, eugenika, imperialismus). Zdá se tedy, že sociální darwinismus nemá s darwinismem vůbec nic společného, a pojem by měl být historiky společenských věd zcela opuštěn.

Prevzato z z http://massive-error.blogspot.com. Omlouvam se, ze sem prekopirovavam cely cizi text, ale nevim, jak sem dat odkaz jen na tento konkretni clanek. Neni to dlouhe a uplne se to sem hodi, tak snad prominete.

ad.Rasismus

Člověk se rasistou nerodí,ale stává.Spíše je zajimavá otázka co je rasismus?Já si osobně myslím,že pravých rasistů je málo,ale je zde jedno ale.Všechny kultůry světa jsou v zajetí kulturního rasismu.Přiznám se,že i já.Mám 2 dcery,ale kdyby si chtěli vzít černocha,araba,cikána,ale i Itala,či hispánce nebo řeka třebas s doktorátem,tak bych se jim snažil toto rozhodnutí rozmluvit.I když asi neúspěšně,protože jak víme,láska je slepá.Tím chci naznačit,že současné politika evropských,ale i amerických elit o multikulti společnost je skrz na skrz postavená na špatných základech.Kritiky tohoto pokusu nazývá tisk nesprávně rasisty,nebo dokonce fašisty a nacisty.Samozřejmě neměl Darwin pravdu o nadřazennosti a podřazennosti lidských ras,všechny jsou jsi před Bohem rovny.I když židé mají určité výsadní postavení/proto,ze závisti ten antisemitismus)
a křesťané též budou Bohu asi milejší než zavilí ateisté.

Censored a ostatní

Určitě tyto stránky nejsou určeny k rozebírání rasismu, Hitlera a pod. Čas od času se to tu objeví jako zajímavost, pokud to někoho irituje, omlouvám se - souhlasím s Censoredem. Nejdříve by se musel definovat pojem rasismus a pak by šlo s touto definicí porovnat Darwina. Přesto si myslím, že článek "Byl Darwin rasistou?" je svým způsobem určitá, ne nezajímavá informace, jak Darwin smýšlel - článek také nedělá nějaký jednoznačný závěr, prostě Darwin měl určitou víru, hodně poplatnou době, ve které žil, víru, jak to jednou s lidskými rasami dopadne, a to snad nás nemusí nějak rozhádat či naštvat. Darwin měl víru (ohledně lidských ras) poplatnou době, ale také poplatnou teorii, kterou právě vymyslel - a to chtěl tento článek říct. Proč to bagatelizovat? Určitě zde více oceňuji zajímavé diskuze třeba o datování, jak ji zde vedli Foton s Telestem, ale i jiné informace mohou být zajímavé a není třeba se jim bránit.

Myslím, že člověk rozumný přemýšlí o všem možném a rasismus s evoluční teorií jistě nějak souvisí, o tom snad není pochyb. Ten článek vysvětluje, že darwinismus dal onomu negativnímu rasismu, tedy ne jen tvrzení, že lidské rasy existují, ale názoru, že některé jsou více a jiné méně vyvinuté, "vědecký" podklad. To, co píše Censored, je opět jen část pravdy. Druhou část, která je v článku uvedena, prostě ignoruje. Žel, to je skoro v každé diskuzi, určité zploštění myšlenek a jakési uvedení na společný jmenovatel - který podporuje můj pohled na věc - je však umožněn jen tím, že spoustu informací nevezmu v potaz nebo bagatelizuji.

Určitě není bez zajímavosti, jak smýšlel Hitler a jeho parta a kde se v nich vzaly ty strašné názory, které poté vedly ke strašné praxi. Někoho to příšerně naštve, že Hitler vycházel z Darwina, ale oháněl se i Biblí, i křesťanstvím, i stvořitelem - a proč bych to zuřivě popíral a byl naštván, ať už jsem evolucionista či kreacionista, ateista nebo věřící - člověk, který hledá pravdu, se nenaštve pod vlivem faktů a planě nehádá, ale snaží se rozklíčovat, jak k nacionálnímu socialismu nacisti dospěli. Snad na tom není nic špatného, ale naopak, je to velmi důležité.

Každý z nás máme nějaký názor a pohled na svět a není ztrátou času občas si udělat inventuru, jak jsem k těm názorům, které propaguji, vlastně došel. Proč věřím jak věřím, kde to má své kořeny a na čem jsem to vlastně postavil a na čem to dosud stojí. Doporučuji podívat se svým názorům poctivě "na kloub" - když už ne před druhými, alespoň sám před sebou.
Pavel Kábrt

censored

Rasista nemusí nutně znamenat, že člověk nadřazuje konkrétní rasu. Rasismus totiž nemá jednu konkrétní definici, do těch několika definic patří například i to, že rasista je člověk akceptující rozdíly mezi rasami (tzn. že netvrdí, že jsou všechny rasy stejné), člověk tvrdící, že se různé rasy vyvíjely na různých místech a podobně. Z tohoto pohledu jsem rasista i já, protože rozdíly mezi asami prostě existují a je nesmysl si hrát na to, že ne (v zájmu nějaké politické korektnosti). Darwin určitě viděl rozdíly mezi rasama a chápal je. Takto ho je možno nazvat rasistou. Ovšem tvrdit o něm, že podporoval nějaký rasový boj, to rozhodně ne. Hitler a další pouze znásilňovali myšlenky, nikoliv, že by byli jejich nositeli. Rasismus ve formě rasové nesnášenlivosti byl v určitých etapách i oficiálním stanoviskem církve. Vše je dané konkrétní dobou a jejími vlivy. Je zbytečné se teď zabývat, zda byl Darwin rasistou. Nevím, jaký to má vztah k současným darwinistům či myšlence evoluce.

Customize This