A Bůh řekl...a bylo světlo

A Bůh řekl...a bylo světloA Bůh řekl...a bylo světlo

Průměr: 5 (3 votes)
Obrázek uživatele happymax88

Re: A Bůh řekl...a bylo světlo

Obrázek uživatele howto

Svobodná vůle a stvoření

V podstatě jsme jen pomíchali termíny - pouze člověk má možnost rozhodnout se a odmítnout Boží milost a přiklonit se ke zlu a v této souvislosti je člověk jedinečný. Ostatních tvorů se toto samozřejmě netýká a to i přesto, že by se například vlk mohl zdát zlý, i když to tak není.

Svobodnou vůlí ve vztahu k vývoji od pravlka k psům jsem měl na mysli to, že i zvíře je duše živá vdechnutá Bohem, která myslí, jí, množí se ne jako loutky, ale jen podle Božích rozkazů - ploďte se a množte se jistě neplatilo jen na člověka.

Martin Luther nebyl Ježíš, v něčem měl pravdu a v něčem se mýlil, podobně jako Augustinus. Zajímavý je však jeho traducionistický názor na stvoření duše( vzniká při pohlavní aktu rodičů - uznával i Augustin viz. jeho teorie o přenositelnosti hříchu), který se oproti staršímu kreacionistickému názoru (sv. Anselm - Bůh tvoří každou duši zvlášť) liší.

Obrázek uživatele Nosotonda

Teologie

Teologové byli většinou lidé moudří, vzdělaní ve filosofii. Dnešní pojetí plurality pravdy, neplatnost principu sporu, neexistence objektivní pravdy a jistoty, dokázali vyvrátit snáze, než je přijímají dnešní filosofické systémy konzumní technokratické společnosti. Dnešní pseudofilosofové se neliší od současných propagátorů velkého třesku a evoluce samovolným vývojem. Filosofie vědy je na tom stejně jako vědecké systémy přírodních i společenských věd:
Viděli jsme,že se tento kognitivně negativizující stav promítá i do filosofického pojetí samotné filosofie. Wust, Jaspers i Weischedel upírají filosofii možnost jistého, definitivně platného poznání. Popper takovou možnost odnímá
vědeckému poznání vůbec. Heidegger učí,že nemůžeme preferovat jeden směr před druhým, neboť nám prý schází měřítko pro jejich kvalitativní rozlišení. Manheim ujišťuje,že nemůžeme vyvracet novější filosofii pomocí principů filosofie starší. Lacroix je nadšen rozmanitostí filosofických soustav a tak by bylo možné ještě dlouho pokračovat...
Tak z tohodle mám dělat zkoušku v Academia Bohemica.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Pane Howto!

Stvoření nemá svobodu se rozhodovat, svobodnou vůli má pouze člověk. Pokud si myslíte, že i ještěrka nebo myš mají svobodnou vůli...
Martin Luther byl sice vynikající biblista, ale způsobil jedno z největších schizma v církvi. Epištolu svatého Jakuba prohlásil za mlácení prázdné slámy, podle něj Bůh hříchy neodpouští, ale pouze přikryje. Jeho pojetí predestinace, kdy si nesprávně interpretoval svatého Augustýna, odporuje svobodnému rozhodnutí člověka pro dobro nebo zlo.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

V Bibli se...

...taky nepíše o mikrovlnkách. Tedy mikrovlnky neexistují.

A Bůh řekl...a bylo světlo

E = hf = hc/... ???
wow lol
Už se těším do nebe, až toto budu umět ovládat...

Obrázek uživatele howto

Bůh opravdu nestvořil všechno

Bůh sice stvořil vše viditelné a neviditelné, ale zároveň stvořil i principy, které modifikovaly stvoření na něco jiného, co konkrétně nestvořil. Například zlo nestvořil, ale dopustil - nestvořil hřích, ten je jen důsledkem chování stvoření.

Stejně tak stvořil pravlka, ale protože stvoření má svobodu se rozhodovat, tak již nezasahoval do vzniku psích plemen.

Je pravdou, že ve středověku si církev myslela, že Bůh tvoří každou duši zvlášť specielně, ale již Martin Luther - vynikající biblista prokázal, že takto to v Bibli napsané není.

stoura

To bylo směrováno spíše na Ondru a spol. Oni se snaží Boha zbavit určitých prvků a vlastností a přitom z trinitologie plyne že Bůh je vším (tj. že realita je svým způsobem jeho obrazem resp. vztahů osob v něm) a to co do duchovní, tak materiální oblasti. "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." je v tomto ohledů pravdivá. Spíše jsem chtěl doplnit Ondrovo tvrzení že evoluci a Boha nelze spojovat. V jeho pojetí je evoluce skoro jako něco s čím Bůh nemá nic společného, tudíž je za tím asi ďábel nebo nevímkdo... Smile A tady je právě ten dualismus - dobro vs. zlo, duchovní vs. materiální... a extrémní případy jejich oddělování, což je prostě trochu mimo. Proto neváhám tvrdit, že kreacionisté jsou ve své podstatě materialisté stejně jako antiteisté a kruh se uzavírá... (Nevím, jestli jsem se dostatečně správně vyjádřil, jako člověk neobrácený, čerpající z faktů.)

Obrázek uživatele Stoura

sedaha: Proto je nesmyslné říkat ...

sedaha: Proto je nesmyslné říkat "to stvořil Bůh a to ne".

To mi nepřipadá jako pravda. Ale třeba to někdo z místních biblistiků osvětlé lépe.
Věta "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." podle mne herezí není (a podle křesťanů jistě není ani nesmyslná). A co nestvůry? (tam je snad vztah ke stvoření dán názvem) Wink

Mám pocit, že za herezi, kterou je vhodné léčit pobytem na hranici kvalitního topiva, byl naopak považován pantheismus.

Stvoření

Zdá se, že v myslích většiny lidí je hluboce zakořeněn dualismus, přitom i podle křesťanského učení jde o herezi. A mimo Boha nemůže býti nic co by už nebylo v něm. Není to týpek, který by měl v rukou maličký vesmír a sem tam se v něm vrtal. Jsme jeho součástí a přitom nejsme on. Proto je nesmyslné říkat "to stvořil Bůh a to ne". Takže pokud existuje, působí neustále, kdykoliv a kdekoliv, sem tam může prohodit dva geny, změnit neznatelně směr částice apod... proč by ne?

Customize This