Bronzový strom v Sanxingdui

nejstarší lidský výtvor z doby Genesis?

Stephen Brennecke

Z http://creation.com/the-bronze-tree-of-sanxingdui-genesis-artefact přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 20(2):8-10 v srpnu 2006. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

bronzetree_withnumbers

Obrázek 1. Bronzový strom v Sanxingdui zobrazující strom poznání dobrého a zlého v ráji dle knihy Genesis. A) Celkový strom. B) Zvětšený detail ukazující zakázané ovoce. C) Had. D) Ruka Evy. Klikněte pro zvětšení obrazu.

V roce 1986, když čínští pracovníci cihelny poblíž Guanghanu dobývali v krajině hlínu, objevili různé kousky bronzu. Uvědomili místní úřady a dorazili archeologové z univerzity v Chengdu. Provedli vykopávky na dvou různých lokalitách, které byly naplněny vynikajícími artefakty lidí Sanxingdui. To bylo vlastně už pokračování dřívějších vykopávek v této oblasti až z roku 1929. Z těchto dvou výkopových jam bylo odhaleno téměř 1 000 lidmi vyrobených předmětů (artefaktů), včetně předmětů z nefritu, bronzu, zlata, slonoviny, hrnčířské hlíny, mramoru a nástrojů z kostí.

Zhruba 800 artefaktů z těchto jam jsou z bronzu, včetně velkých i malých soch a desítky hlav v životní velikosti, z nichž některé jsou pokryty zlatem. Odborníci odhadují, že tyto artefakty zde byly pohřbeny po dobu 2 700 až 4 700 let.

Archeologové také odhalili kusy velkého bronzového stromu, které očistili a sestavili dohromady. Jak už to bývá s většinou archeologických nálezů, nediskutuje se až tak moc o tom, co bylo nalezeno. Nicméně velká diskuze probíhá o smyslu nalezených předmětů a jaké to má důsledky. Konkrétně “smysl nalezeného stromu je předmětem sporů.”.1

Profesionálové se shodují už léta, že tajemstvím u vykopávek v Sanxingdui zůstává původ (a osud) jeho obyvatel. Např. se ptají,

“Jak vznikla ta podivuhodná smaltovací bronzová technika a kde se vzala kultura symbolizovaná výrobky lidu Sanxingdui? ”

“ Záhada Sanxingdui je záhada věků.”2

Možná by mohla pomoct Bible.

Zkoumání bronzového stromu

Bronzový strom má na výšku 3,95 m a vystupuje tak 3,65 m nad svoji kulatou základnu až k vrcholku svých větví (obrázek 1A). Je to ovocný strom ve své plné výši. Při pohledu shora se větve rozbíhají od středového kmene. Při pohledu ze strany větve vyrůstají z kmene směrem vzhůru a pak se klenou jednotným způsobem, stáčejíce se k zemi. Každá větev je zakončena jedním kouskem ovoce, které je okrášlené odlitými bronzovými lístky.

Šokující je, že listy blízko ovoce jsou na většině větví odlity ve tvaru dlouhých hrozivých nožů. (obrázek 1B)!

Strom je obydlen velkým hadem s dlouhým, úzkým chřestýšovitým tělem, které se vlní shora dolů kolem kmene (obrázek 1C). Had je na stromě umístěn hlavou dolů a spočívá na kulaté podložce. Jeho záda jsou klenutá, takže hlava je vzpřímená a v horizontální poloze.

Na vrchu hlavy má had dva rohy. Některé části chybějí, ale to, co bylo rekonstruováno, zahrnuje úd podobný ocasu, který je ukončen dlouhým nožem a jiná připojená část je odlita spolu s lidskou rukou—ruka je kompletní s protistojným palcem, anatomicky správně umístěné řady kloubů a detaily nehtů (obrázky 1A a 1D). Nakonec, had má malá ramena a přední nohy, na kterých stojí. Zírá zlobně velkýma očima. Na stromě je také devět ptáků, každý sedí na špičce jedné z větví. (obrázek 1A).

Porovnání se stromem poznání dobrého a zlého v knize Genesis

Když tento strom v Sanxingdui porovnáme se stromem poznání dobrého a zlého popsaném v knize Genesis 2 a 3, uvidíme, že mají značné společné podstatné rysy:

  1. Bronzový umělec ze Sanxingdui vytvořil obrovský strom—zcela neobvyklý mezi starověkými bronzovými lidskými výrobky z minulosti. Kolem tohoto stromu je jasně opředeno vyprávění o pádu člověka z Genesis.
  2. Strom ze Sanxingdui je ovocným stromem. Umělci se rozhodovali udělat strom, a mohli vybrat různé typy: jehličnaté nebo listnaté stromy; vysoký nebo nízký strom; anebo strom z těch mnohých s velmi rozličnými vlastnostmi, jaké se nacházejí právě na planině Chengdu. Místo toho si vybrali ovocný strom v životní velikosti s podobně skutečným ovocem. Strom z Genesis by ovocný strom.
  3. Uměleckým stylem je ukázáno, že ovoce na bronzovém stromu je ‘zakázané ovoce’: když odlévali listy obklopující ovoce, umělci udělali velmi podstatné rozhodnutí odlít mnohé z nich ve tvaru dlouhých nožů, což nese dvě stejně jasné zprávy: ‘Na toto ovoce nesahejte!’ a ‘Je to smrtelné!’ Také ovoce ze stromu v knize Genesis bylo zakázané.
  4. Umělci na strom umístili hada se všemi detaily. I strom v Genesis se soustřeďuje na hada.
  5. Had má stále ještě nohy, na kterých může chodit a dosud si nikdo ze stromu nevzal žádné ovoce. Boží prokletí nad hadem, zapsané v Genesis 3:14, bylo, aby se ‘plazil’ po svém ‘břiše’ a ‘žral prach’, což zřejmě implikuje, že před uchopením ovoce had asi chodil po nohách.
  6. Had byl navržen tak, že podobně jako ovoce, je znázorněn jako smrtelně nebezpečný a/nebo spojený se smrtí; je odlit s ocasem tvaru nože a podobným tvaru listů obklopujících ovoce. Podobně zpráva Genesis přisuzuje původ smrti hadovi, svádícímu ženu a tomu, že si vzala ze zakázaného ovoce.
  7. I člověk je na tomto stromě přítomen, je tam reprezentován lidskou rukou umístěnou podél hadího těla. Mohla by to být ruka Evy ve chvíli, kdy naslouchá hadovi, ale ještě si nevzala ovoce?

Zvažujeme-li kombinaci těchto faktorů, je jasné, že umělci nevytvořili jen nějaký prazvláštní strom, ale uchopili i určitý časový okamžik v dějinách; zřejmě druhý nejdůležitější moment v lidské historii po stvoření. Bronzový strom ze Sanxingdui znázorňuje poslední momenty lidské nevinnosti před Bohem. Na hlavních větvích stromu vidíme zakázané ovoce, a žádné dosud nebylo použito. Had, který napomůže přivodit pád člověka, je tam znázorněn ještě před svým prokletím. Jeho symbolikou je přinášení smrti, má ocas ve tvaru nože.

Důsledky spojitosti Sanxingdui-Genesis


Pokud bronzový strom ze Sanxingdui zobrazuje strom poznání dobrého a zlého z knihy Genesis, jaké to má logické důsledky? Zatímco existuje mnoho možných odpovědí na tuto otázku, zde je několik možných podnětů.

I když původ lidu ze Sanxingdui zůstává pro sekulární svět záhadou, spojení Sanxingdui-Genesis zcela jistě nabízí vysvětlení této záhady.

V tomto ohledu je důležité relativní stáří civilizace v Sanxingdui a doba napsání Genesis. Je odhadováno, že lidé ze Sanxingdui zde pobývali v období 2 000 let, mezi roky 2 800 př. Kr. a 800 př. Kr..2

Takže bronzový strom musel být vytvořen někdy během tohoto období. A čas, ve kterém je všeobecně přisuzováno Mojžíšovi napsání Genesis, je 1 450 př. Kr..3

Pokud byl bronzový strom vytvořen předtím, než psal Mojžíš (což je pravděpodobné) a nezávisle na jeho záznamech (což je téměř jisté), čelíme další otázce: jak lidé ze Sanxingdui získali vědomosti o stromu poznání dobrého a zlého?

Jeví se to tak, že lidé ze Sanxingdui měli společné dávné tradice jako je měli ti lidé, ze kterých Bůh povolal Abrama a vytvořil národ Izrael. Genesis 11 tuto domněnku potvrzuje, když zaznamenává zmatení lidských jazyků a rozptýlení lidstva od Babylonské věže do různých částí země. Záznam o rozptýlení lidí ukazuje, že do té doby měli lidé jednotu a používali jen jeden jazyk. Ačkoli Bůh jejich jazyk zmátl, oni si zachovali běžné technologie a zachovali i běžné dědictví týkající se dřívějších tradic, což zahrnovalo události okolo pádu lidstva, a to bylo právě to dění okolo základů stromu.

Pokud byl bronzový strom vytvořen dříve než napsal Mojžíš Genesis, nebo byl vytvořen nezávisle na jeho inspirovaném psaní, pak tu má Písmo nezaujatou ‘triangulaci’ právě v tomto lidském výrobku, který ve velmi jemném detailu doplňuje zprávu Genesis. V samém jádru toho, co zde svět nazývá ‘záhadou’ můžeme mít docela pěkně velký poklad—bronzový strom ze Sanxingdui by mohl být nejstarším známým lidským výrobkem z období Genesis.

Odkazy a poznámky

  1. Ruins of ancient city discovered, history gets rewritten, Shanghai Star, Shanghai, chinadaily.com, accessed July 2001. Zpět.
  2. Historical wonders of Sanxingdui: puzzles of Sanxingdui through the ages, china.org, accessed April 2006. Zpět.
  3. Ryrie, C.C., The Ryrie Study Bible, Introduction to the Book of Genesis, King James Version, Moody Press, Chicago, IL, p. 5, 1978. Zpět.


PřílohaVelikost
996-31.1.2017-bronzovy_strom_v_sanxingdui.doc175 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Route 66

Re: trolseptik

Děkuji Route 66 za věcné argumenty.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

napodobne

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Obrázek uživatele SKEPTlK

Re: Bronzový strom v Sanxingdui

Děkuji Route 66 za věcné argumenty.

Obrázek uživatele Route 66

Re: trol septik

Viz: můj předešlý příspěvek

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Obrázek uživatele Route 66

Re:noname

Hlupák, jakým je Route 66, není nikdy v koncích. Vždy ze sebe může udělat hlupáka ještě většího.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

Big smile

kdyz neco takoveho napise polgramotny a fanaticky primitiv a bl.becek tentoxe si rikajici noname, jednoho to vice nez potesi.
kdyby vsak takovy to imb.ecil chvalil, bylo by to k zamysleni. none? Big smile

(no a ted muzou jeho pobratimove , vsak oni vedi, kteri, tuto moji odpoved opet vytrhnout z kontextu me reakce na toho primitivniho vola a jeho nicim nevyprovokovane urazky a zacit tvorit novy kompilat. urazet, lhat podvadet to je jedine, co temmto ajnstajnum jde dobre. zano Big smile )

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Re: Bronzový strom v Sanxingdui

Možná to píši moc krypticky. Zkusím to jinak.

Je pravda, že některé motivy se objevují v mýtech po celém světě.

1. Dokládá to pravdivost biblických mýtů?

Pokud ne, není co řešit.
Pokud ano, pokračujte k 2.

2. Dokládá do pravdivost jiných, například taoistických mýtů?

Pokud Ano pokračuj k 3.
Pokud Ne Pokračuj k 4.

3. Mýty nejsou totožné, pravdivý může být maximálně jeden. Pokračuj k 4.

4. Proč jsou pravdivé zrovna biblické mýty?
(bez odpovědi na tuto otázku je váš "důkaz" bezcenný)

Re: Route 66

Viz: můj předešlý příspěvek

Skeptik

Hlupák, jakým je Route 66, není nikdy v koncích. Vždy ze sebe může udělat hlupáka ještě většího.

Obrázek uživatele Route 66

Re:

v koncich?????
z tebe? Big smile
a ze urazim???
tebe? Big smile
ze utikam????
k vuli tobe? Big smile

synku,moc si o sobe myslis!
krome trolovani a urazek jsi zde neuvedl ani jeden, ani jeden synku relevantni fakt!
jenom by me zajimalo, co te vede a tahne na tyto stranky se chovat tak, jak se zde chovas? citis se neco vic? citis se byti chytrejsi?
jako ostuda vsech slusnych evolucionistu a ateistu se ale jiste necitis. Zene? Sad(

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Obrázek uživatele Route 66

Re:

samozrerjme ze ubohy pokus o "analogii" ano. k nepochopeni je hloupost evolucionaru a jejich fanatismus.
apropo, uz mas dukazy k tvemu blbemu a lzivemu tvrzeni, ze pres 90% valek bylo valkami nabozenskymi? co?

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Re: skeptik

myslis ,ze pochopia tu analogiu?

Customize This