Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)
Obrázek uživatele Ondra.

Prosektorovi

kdyby se bůh dával poznat, tak na světě nejsou nevěřící.

Tak to přímo není... Pokud člověk nechce, tak mu Bůh do života nevstoupí. Když člověk nechce, "nezlomí se", tak jako já...tak proč by se mu Bůh ukazoval?

kdyby opravdu existoval, tak všichni věří v jednoho boha a nejsou náboženské spory a války

Je to o svobodě člověka. Kdyby to tak bylo, člověk by ztratil svobodu.

oprav si tuto větu, vypadlo ti tam slovo "mi" za slovem "víra", například já mám úplně jiný smysl a su z toho úplně šťastný.

v poho. Je hlavní, že si šťastný.

Obrázek uživatele Ondra.

Prosektorovi

kdyby se bůh dával poznat, tak na světě nejsou nevěřící.

Tak to přímo není... Pokud člověk nechce, tak mu Bůh do života nevstoupí. Když člověk nechce, "nezlomí se", tak jako já...tak proč by se mu Bůh ukazoval?

kdyby opravdu existoval, tak všichni věří v jednoho boha a nejsou náboženské spory a války

Je to o svobodě člověka. Kdyby to tak bylo, člověk by ztratil svobodu.

oprav si tuto větu, vypadlo ti tam slovo "mi" za slovem "víra", například já mám úplně jiný smysl a su z toho úplně šťastný.

v poho. Je hlavní, že si šťastný.

Úvod do zázrakologie

Zkoumání těchlectěch zázraků má dva aspekty, kvůli kterým se do toho vědcům nejspíš moc nechce.

1.
Zázraků je velmi mnoho. I kdybych nakrásně prokázal, že Makhlouf oleum je původně z řepky, stejně rozkryju jen jeden z mnoha podvodů kolem víry a svatokupectví a skalní poutníci té řepce beztak neuvěří (stejně jako mladozemci dosud nevěří v radiometrické datování hornin).
Navíc vždy zbude argument: "No tak jeden zázrak se nekonal, byl to podvod, ale co ty tisíce dalších?" A do těch tisíců dalších už se nepohrnu, protože výsledek bude stejný.
Pro úplnost - někdy pravdu zjistit nelze, pak je ale třeba brát výsledek jako neutrální, nikoli jako výsledek prokazující pravdivost zázraku (porovnej s průkazností pozorování UFO, princip je stejný).
2.
Vědci jsou i křesťané. Ale i ateisté chovají určitou úctu k předmětům uctívání. Osobně si myslím, že (např.) Turínské plátno je zřejmý podvrh a že by se to dalo současnými vědeckými metodami nepříliš komplikovaně ověřit. Jenže zde panuje jakási nepsaná křehká dohoda - vy (vědci) nám nechte naše Turínské plátno (stejně vám je hned tak nevydáme ke komplexnímu zkoumání) a na druhé straně si bez omezení užívejte své skepse. Jinými slovy - obě strany si uvědomují, že mezilidské vztahy by byly o kousek horší, kdyby se Turínské plátno nade vši pochybnost ukázalo jako falzum. Proto ani výsledky vědeckých zkoumání, které ukazovaly na nízký věk plátna, nebyly prezentovány nijak razantně.

Na závěr je třeba artikulovat uznání Evě, protože ta to napsala opravdu hezky:
Víra se nemusí vůbec opírat o existenci zázraků ve smyslu netlejících těl, vytékajícího oleje, vycházejícího světla atd. Není vůbec důležitá pravost Turínského plátna, ani důkaz, že JK zemřel v pátek a z mrtvých vstal v neděli, ani důkaz, že Marie byla panna. Vztah a dialog s Bohem vychází z něčeho jiného.

Ještě rekapitulace: Diskuse o zázracích někdy (často) odvádí pozornost od věcí pochopitelných a poznatelných k věcem neověřitelným a záhadným. Komu taková slepá odbočka slouží? Není lepší se více zaměřit na přírodní vědy? Například na zmíněné radiometrické datování, které přímo a neokecatelně ukazuje na vysoké stáří mnohých zkamenělin? Ne v diskusi o zázracích, ale v diskusi o vědě bliká pro mladozemce vzdálené světýlko poznání.

Obrázek uživatele Ondra.

V.V., Censurion

odkaz na Jesus Skins jsem tu pred casem hazel Ale Ondra mi za to vynadal.

Něco si matně pamatuji:) Ale už nevim proč jsem ti vynadal...

Jinak Censurione to, co si mi včera posílal - ten německej punk... nevim přesně. To bylo s křesťanským podtextem? já německy neumim. A už nevim, kam si to dával, takže se mi to nechce hledat...

Třeba je to tím, že někteří

Třeba je to tím, že někteří nevěřící si nepřejí Boha poznat. prostě nechtějí nepříjí si to. někteří nevěřící třeba odmítají otevřít oči nebo se otočit aby uviděli. A někteří nevěřící se mnohem raději dívají stranou aby neviděli, popřípadě sklopeně na zem aby nemuseli vidět. Bůh totiž není takový jaký by podle nich měl být, popřípadě, nedělá to co by oni rádi, nebo co by chtěli a proto ho nechtějí Shock) A někteří nechtějí a brání se a to by dělali i za předpokladu kdyby před nimi dělal Bůh jeden zázrak za druhým. To že ale celý jejich život je jeden velký zázrak to tak brát nechtějí, nepřijí si to. A potom je jedna hodně velká skupina nevěřících a ti se tím vůbec nechtějí zabývat, protože je to vůbec nezajímá. To že tu jsou a žijí berou jako naprostou samozdřejmost a nikterak nemají potřebu vnímat něco co je prostě nezajímá.

Náboženské války jsou vesměs ze stejného důvodu jako jiné války. peníze, území, moc, a dívčí klín. jen je potřeba hledat nějaké vyšší a vznešenější důvody. např. dnes se bombarduje Lybie z důvodu ochrany civilistů. No je snad vznešenější zájem ?

Daniel

Zázraky jsou dílem pro ty nevěřící Tomáše, kteří denně bojují o víru a bojují asi více, než ostatní. Zázraky jsou vnější manifestací Boha. Je to výsledek zaslíbení - jsem s vámi po všechny věky věků.
...........................
Zázraky jsou vnější manifestací Boha? Co je zázrak, Dane? Je to to, co píše "Host" - hodná manželka a děti, zdraví, práce a skýva chleba? Nebo rašící tulipán a vykvetlá sněženka? Nebo narozené mládě u mámina prsu? Nebo hejno vlaštovek které najdou svoje hnízdo z loňska?
Pro mě jsou TOHLE ty pravé a nefalšované zázraky, nic jiného není potřeba. Jak slyším o netlejících tělech coby o zázraku Božím, tak přinejmenším zpozorním.
Je to nesporně záhadný jev, který zasluhuje pozornost zvídavých vědců, o tom není pochyb, ale to je všechno.

Rozumím Vám - víra a zázraky, různá zjevení, vize...asi to tak má být, co já vím...možné je všechno. Ale nezbytné to není a často je to jen šalba a klam...: -) anebo rovnou podfuk...: -)

ad - Bůh se dává člověku poznat. Víra zasahuje celou lidskou bytost a proniká její podstatou. Jedině víra dává pravý smysl životu a odhaluje Boží záměr

Dane...tohle jsou sice krásná slova a rozumím jim velmi dobře. ALE !!! pozor na vylévání vaničky i s dítětem. Je spousta dobrých lidí, velice kvalitních lidských bytostí, kteří prostě v Boha nevěří, neumí to, nejsou toho schopni - a to prosím nemyslím nijak pejorativně. Velmi často jsou to ale lidé, kteří takříkajíc Bohem žijí poctivěji, než mnohý, který "volá Pane, Pane"...jestli mi rozumíte.

Za sebe můžu říct, že vůbec nemám komunikační problém s ateisty, ale s ortodoxními, demagogickými a fanatickými modláři.

Těch, kteří se nebáli otevřít Bohu a zároveň zůstali ŽIVÝM člověkem, který skutečně žije život naplno /tzn. svůj život naplňuje/, dokáže se radovat, smát se, nebere se zbytečně vážně, přitom je moudrý a má správný nadhled nad malichernostmi světa - těch moc není. Díky Bohu za každé setkání s takovým člověkem - který dokáže rozlišit "to doopravdické" od "tamtoho druhého"...: -)
( je to tak, Honzo? Smile )

Danielovi

Bůh se dává člověku poznat. Víra zasahuje celou lidskou bytost a proniká její podstatou.

ach jo, pořád dokola...
kdyby se bůh dával poznat, tak na světě nejsou nevěřící.
kdyby opravdu existoval, tak všichni věří v jednoho boha a nejsou náboženské spory a války

Jedině víra dává pravý smysl životu
oprav si tuto větu, vypadlo ti tam slovo "mi" za slovem "víra", například já mám úplně jiný smysl a su z toho úplně šťastný.

Obrázek uživatele V.V.

Censurion

odkaz na Jesus Skins jsem tu pred casem hazel Smile Ale Ondra mi za to vynadal.
A neco z tohodle nesjizdis? http://hxcchristian.com/
(mi favorite jsou Fight Before Surrender)

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Evě

Jen chci říct - že víra se nemusí vůbec opírat o existenci zázraků ve smyslu netlejících těl, vytékajícího oleje, vycházejícího světla atd. Není vůbec důležitá pravost Turínského plátna, ani důkaz, že JK zemřel v pátek a z mrtvých vstal v neděli, ani důkaz, že Marie byla panna.
Vztah a dialog s Bohem vychází z něčeho jiného.

Víra se nemusí opírat o zázraky, ale přesto se i o ně opírá Smile

Ježíš k tomu říká, "blaze těm, kteří neviděli, ale uvěřili" /Jn 20,29/.

Zázraky jsou dílem pro ty nevěřící Tomáše, kteří denně bojují o víru a bojují asi více, než ostatní. Zázraky jsou vnější manifestací Boha. Je to výsledek zaslíbení - jsem s vámi po všechny věky věků.

Bůh se dává člověku poznat. Víra zasahuje celou lidskou bytost a proniká její podstatou. Jedině víra dává pravý smysl životu a odhaluje Boží záměr.

Víra

Nedávno běžel na ČT o Turínském plátně dokument, hovořila tam řada odborníků, včetně historika z klubu Sisyfos a hovořil tam i tehdejší kardinál Vlk. Vše o čem se zde zmiňuje Daniel tam bylo řečeno navíc ještě kardinál hovořil o tom, že na plátně je zobrazena postava (Ježíš) která má probodnuté nikoli dlaně jak se všude uvádělo a „sochalo“ ale zápěstí jak muselo ve skutečnosti být. Navíc při ofocení plátna se zjistilo, že obraz postavy, tedy jeho hlavy je na plátně zobrazen negativně a už si nepamatuji čím dokazovali, že to nemůže být malba, ale že to musí být skutečný otisk.
¨
Navíc na plátně byly stopy po 3 různých krevních skupinách, jsou tam zbytky barev a některé části plátna jsou mnohem novějšího data. Podle Skeptiků je to důkaz podvrhu z období středověku, podle věřících jsou to stopy po dobovém restaurování a snaze uchovat plátno stále v „autentické“ podobě.
Chápu skeptiky, že se z tohoto důvodu dá dost těžko prokázat pravost, když jsou tam vlákna pocházející ze středověku, ale na druhou stranu se mi zdá argument zastánců pravosti plátna velmi logický.

Jinak naprosto souhlasím s Evou, že víra se vůbec nemusí a hlavně nepotřebuje opírat o existenci pravého plátna ani o vytékajícím oleji z netlejícího těla. (Ta netlející těla mě spíš zajímala jako určitá záhada a nijak sem je nespojoval s vírou v Boha, podobných záhad je víc např: sebevznícení, zmizení ze světa, síla vůle, telepatie atd. je toho mnoho)

Vztah a dialog s Bohem vychází z něčeho jiného. - Souhlasím

Customize This