Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)

Evě

Ano, máte pravdu. Ale nějak se nám z toho ten Kristus vytrácí, jako by byl signifikantem něčeho modlářského, naopak. Bůh je láska a Kristus v lásce za nás zemřel. Naše cesta k Bohu nevede jinudy, než právě přes Krista a jeho Matku, spoluvykupitelku.

Dnes je - a bylo to dávno předpovězeno /naleznete na webu Vendée, proroctví na konci časů, Marie Julie Jahenny/ - ve světě mnoho pseudospiritualit, které si kladou za cíl zprostředkovat spásu jinak, než jak učil Ježíš. Nejde o konkurenční boj mezi náboženstvími, jak by někdo v té intenci uvažoval, ale o boj se samotnou podstatou - Dobra se zlem.

Láska je největší z darů, jak píše apoštol Pavel.

Daniel - ad dne Út, 03/29/2011 - 20:04.

ad - Křížem se myslí problémy, starosti, strasti, deprese aj.
...............
To nepochybně, každý si neseme nějakou tíhu na svých ramenou, a že fronty u psychiatrů a psychologů jsou čím dál delší, to taky o jistém trendu vypovídá...
ale je docela komplikované nabízet spiritualitu a radost z ní "jen" jaksi primárně "pouze" skrze postavu Krista. Abyste mě správně pochopil - tohle totiž je skutečně hodně těžké až násilné, může to celé sklouznout do personifikovaného modlářství, do sektářské, falešné pseudospirituality,do sebeobelhávání....nejjednodušší cesta k víře je podle mě skutečně cesta sv. Augustina - láska. Kdo dokáže tenhle fenomén v sobě "podržet", doslova "nahmatat", nechá se prostoupit tím citem bez výčitek, bez podmínek, bez očekávání "něco za něco", pak už nemusí o ničem dalším přemýšlet, protože skutečně - "Bůh je láska". Kdo dostal tenhle dar, má cestu k Bohu skrze JK mnohem jednodušší, tak nějak se to "děje samo".
Těžko se to vysvětluje, protože "láska i víra koktají, když chtějí sdělit, co cítí"....: -)

Evě

ad - Někdy je ale víra zbavena veškerého prožitku /sv.Matka Tereza z Kalkaty/ a nese ztrátu tohoto prožitku jako svůj kříž.

Jak to myslíte? Můžete mi to trochu popsat?

Matka Tereza mnoho let zápasila o víru. Ne že by ji ztratila, ale pocítila prázdnotu tam, kde většina z nás něco vnímá a zakouší. Považovala to za vlastní kříž, který musí nést.

Kříž vlastně neseme všichni. Jako Šimon z Kyrény podpíral Ježíšův kříž, dělá to samé i Kristus vůči našemu kříži, který si v životě neseme. Člověk si obvykle myslí, že vše, co koná, že koná bez Božího vědomí. To je tragický omyl. Ta blízkost mezi námi a Bohem je velmi těsná. Křížem se myslí problémy, starosti, strasti, deprese aj. Člověk je může přemoci s pomocí medicíny, psychologie, psychiatrie, to ano. Ale zpravidla nedají člověku jinou naději, než klinickou, což je v jejich kompetenci. Duchovní stránka člověka si přesto žádá něco víc. Žádá nějakou spiritualitu, jež by ho přesahovala a mohl se z ní radovat. Kristus takovou spiritualitu nabízí, protože je jediný, kdo může zprostředkovat vztah mezi námi a Bohem /ono - Já jsem cesta, pravda i život/.

Gemini - re zázraky Út, 03/29/2011 - 16:08.

ad - jak to že funguje homeopatie, když vlastně vůbec fungovat nemá,
.....................................
Zmínil jste homeopatii, už to tady naťuknul kdosi před Vámi...probíhala zde o homeopatii nějaká diskuse ? Je to totiž zajímavý kontext s tím, o čem jsem mluvila na začátku svého vstupu do diskuse - s informací, kterou nese život - resp živá buňka či organismus...

Daniel - Út, 03/29/2011 - 16:44.

Myslím, že s Vámi nejsem v rozporu, souhlasím, pouze - cit.: "Víra je skutečně jediným smyslem života. Je to jediný univerzální smysl všech lidí na světě, protože cílem tohoto smyslu je dojít spásy." se mi jeví jako příliš misionářsky násilné vůči lidským bytostem, pro které je křesťanská víra cizorodá.

Pokud máte na mysli víru obecně, víru v řád a duchovní autoritu, pak ano - ale jestli máte na mysli konkrétně víru ve smyslu, jak ji vnímá křesťan, ve smyslu přijetí JK, pak nemůžu souhlasit, zpochybnila bych kulturu a duchovní smysl života lidí, které nemám právo hodnotit a posuzovat, k tomu mi nikdo mandát nedal.

ad Vlastně k víře se člověk propochybovává. Ohlédne-li se zpět a zhodnotí-li - jsem už věřící - zjistí, jak se jeho život naplnil čímsi, co tam předtím nebylo. Víra má poskytovat člověku radost.

Ano - to jste napsal krásně - člověk se propochybovává - to je to přesné slovo. A pak přichází radost..: -)

ad - Někdy je ale víra zbavena veškerého prožitku /sv.Matka Tereza z Kalkaty/ a nese ztrátu tohoto prožitku jako svůj kříž.

Jak to myslíte? Můžete mi to trochu popsat?

Gemini - re zázraky Út, 03/29/2011 - 16:08.

ad - Jako jeden z největších zázraků na tomhle světě považuji fakt, že naprosto vše co zde je včetně nás se skládá z naprosto jednoduché stavebnice tří stejných komponentů (elektron,proton, neutron) Jde jen o množství a kombinaci. Naprosto vše je postaveno jen z těchto dílů a přitom je zde tak neskutečná bohatost a vzájemná harmonie. To jsou zázraky.
Všechno souvisí se vším a všechno jedno jest. Jestli jsou ony stavební komponenty toho všeho vlastně jen energie, která v sobě nese onu paměť a patřičné know now a jestli ony částice mají řekněme svoji vnitřní „inteligenci“, tak pak by slova věřících o Bohu dávala smysl i širšímu poli posluchačů.

Bůh nemá počátek ani konec, je tedy věčný, vševědoucí a všudypřítomný. Je obsažen ve všem a všude ho lze nalézt.
..............................
Perfektní !!
Jsem ráda, že se tady ty "zázraky" předložily k diskusi, protože inspirovaly ke krásným myšlenkám a vyznáním. Díky za to.

George - dne Út, 03/29/2011 - 15:40.

ad - Mno svastiku pouzivali i prvni krestane, to jsme jednou zjistili na Planetopii.
......................
Nechci nosit dříví do lesa...svastika se pravděpodobně vyvinula ze symbolu "slunečního kříže" - pravoúhlý kříž v kruhu a byla nalezena nezávisle na různých místech světa.
V křesťanství byla používaná spíš okrajově, v době pronásledování křesťanů jako zástupný symbol místo kříže, ale za vyjímečný a posvátný symbol je považovaná v indické filosofii a náboženství.
Ale to tady už asi bylo dříve podrobně prodiskutováno, tak to jen tak na okraj...

Daniel

Znamenalo by to ignorovat samotné sdělení zázraku.

Přiznám se Danieli, že tomu nějak nerozumím. Když teď budu mluvit jako ateista můžu argumentovat zhruba takhle

Řekněme že se před cca 2000 lety narodil v Betlémě muž který byl nadprůměrně inteligentní, vnímavý a byl obdařen řekněme osobním kouzlem, kterým uměl zaujmout lidi. Řekněme měl značné charisma. Protože pocházel na tu dobu ze slušně situované rodiny (dnes bychom řekli střední třídy) dostalo se mu i patřičného vzdělání, nejenom ve Starém Zákoně, ale i v jiných odvětvích. Tento muž se mohl začít stylizovat naprosto bez nějakého zájmu z vlastního prospěchu do role spasitele. Konec konců znal Starý Zákon, věděl tedy jak takový spasitel jehož příchod je tam popsán má řekněme „vypadat“. Protože byl nadprůměrně inteligentní musel i vědět jak to vše skončí. Přeci jenom šel hlavou proti zdi. Svůj osud tedy prožil až do konce. Byl ukřižován, zabalen do plátna a podle zvyklostí pohřben. Protože se ale vědělo, že lid ho bude chtít i po smrti a jeho hrob by se mohl stát zdrojem dalších rebélií, bylo jeho tělo tajně odstraněno. (Konec konců nic co bychom neznali z historie, vzpomeňme třeba na Jana Palacha aj.). Jestliže se tedy dochovalo ono plátno, čím může dokazovat, že to takto nemohlo být ?
Ježíšovo učení ale zůstalo, stejně jako učednici a ti jeho učení začali šířit dál, mohli tedy i z pochopitelných důvodů uchovat ono plátno, které bylo jediným hmatatelným důkazem o fyzické existenci jejich mistra. Podobné jevy se dějí i dnes. Má-li někdo svého idola také si přeje mít po jeho smrti nějakou jeho věc kterou používal nebo na které je obtištěn důkaz a hmatatelnost jeho fyzické existence.

Jako věřící pochopitelně budu mluvit naprosto jinak a to sám určitě nejlépe víš jak, ale opět co dokazuje ono plátno ? To samé co v prvním případě.

Proto si myslím, že víra v Ježíše v jeho učení, v jeho poslání v jeho božství přeci nijak není závislá na existenci Turínského plátna. Ale je to jen můj názor. Jsem sice věřící,ale žijící světským životem a jak říkám bez církevní příslušnosti a tedy o církevních naukách toho moc nevím.

PS Nechtěl jsem se svým výrokem o Ježíši nijak dotknout věřících, chtěl jsem to použít jako příklad určitého názoru, který někdo může mít. Tím netvrdím že se s tímto názorem ztotožnuji.

Gemini

Já se spíš ptám i kdyby se dokázalo, že je plátno skutečně originál co to dokazuje ? Dokazuje to snad božství Ježíše Nazaretského ? Dokazuje to že vstal z mrtvých ? Nebo že uzdravoval nemocné ? Ne nedokazuje.
Dokazuje to jen to, že v té době byl do tohoto plátna zabalen muž, který byl ukřižován a měl na hlavě trnovou korunu. Myslím, že s tím by klidně mohl i souhlasit lecjaký ateista. Proč se přít o něčem takovém ?

Ne tak docela. Znamenalo by to ignorovat samotné sdělení zázraku. Kdyby nebylo Turínské plátno pro křesťany důležité, nedochovalo by se. Od počátku křesťanských dějin je zájem o vše z Kristovy éry zájem.

Pochybnosti kolem toho vznikly až v 18. stol. vlivem francouzských encyklopedistů, kteří, aniž by k tomu měli vědecký důkaz, šmahem ruky odkázali všechny projevy a zjevy náboženství do mytologie. jejich následovníci - vědomi si absence a zároveň jisté nutnosti náboženství - zpersonifikovali Rozum, jemuž celebroval Robespierre v Tuileriích.

Daniel

"Víra je skutečně jediným smyslem života. Je to jediný univerzální smysl všech lidí na světě, protože cílem tohoto smyslu je dojít spásy."

No vidiš, s timhle já naprosto nesouhlasím:)
Smysl života si každý člověk určuje sám, takže víra může být smyslem života pro tebe, ne tak pro mně nebo mého psa, jehož smyslem života je se rozmnožit...což je ostatně smysl života všech tvorů na planetě, nevím, proč člověka z toho vyjímat.

Customize This