Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)

Homeopatie je sice počítána

Homeopatie je sice počítána mezi "přírodní léčbu", ale jde o něco jiného.V lécích působí "dynamické ředění", jakési síly z kosmu. To nás vede k rozpoznání "odkud vítr fouká".
Autor metody Hahnemann, svobodný zednář, byl přítelem Mesmera,který křesťany nenáviděl.Homeopatii do své filosofie zahrnul také Rudolf Steiner, známý okultista.
No, pokud věříš, že síla výrobce vstupuje do léku a že čím je zředěnější, tím je účinnější, tak se Ti staň podle "víry".Navíc je třeba nezapomenout protřepat!
Protože žijeme v duchovním světě, což někteří nechtějí přiznat,můžeš mít své zkušenosti s homeopatiky.
Takže-(bez)nevěrci Ti asi řeknou, že to nemůže fungovat a křesťané Tě upozorní, že to sice zdánlivě fungovat může, ale ve hře je něco jiného.Vyber si.

Censurion

ad - To ale placebo vůbec nepopírá, pokud se pacient cítí lépe - placebo, pokud ne, placebo se nekoná. Pokud se bezprostředně s léčbou objeví problémy, pak nám asi homeopat podává špatnou látku, která poškozuje zdraví (třeba z důvodu alergické reakce nebo v nějaké specifické situaci).
...............................
Asi jsi mě nepochopil, ale přesto paradoxně potvrzuješ, co říkám /a nebo jsem Tě přesně nepochopila já/
Když se pacient cítí lépe, může /ale taky nemusí!/ to být placebo.
Když se stav naopak výrazně zhorší - pak to zcela objektivně signalizuje účinnost podané látky. A toho jsem osobně byla svědkem - žádné "známá mojí známé..."

Podvod to určitě není, jen s tím každý homeopat neumí pracovat, je to stejné jako dobrý a špatný doktor v jakémkoliv jiném oboru.
Na homeopatika koupená bez doporučení bych vůbec nesázela, komerce samozřejmě funguje i zde, bylo by naivní si dělat iluze.
Na homeopatické léčbě je nejdůležitější, doslova zásadní - homeopatické vyšetření, je to nesmírně podrobná anylýza psychosomatického vzorce,zkoumají se velmi podrobně subjektivní i objektivní příčiny problému, fyzické obtíže, psychika, emocionální složka osobnosti, lék se prostě šije přímo na míru.
Léčba sama taky neprobíhá standardně, jako když si vezmeš osmistovku Ibalginu /= rána do hlavy a do jater, ale cítíš se fit/. Po podání homeo se po určitou dobu můžeš - a dokonce bys měl - cítit hůř, protože organismus odpovídá na vložený stimul. Nebo dokonce vyvolá problém, který léčíš. Průběh je ale slabší a měl by rychle odeznít, organismus se ho učí zvládat sám, bez pomoci chemoterapeutik.

Homeopatika jsou konkurence alopatických léčiv, čemuž se farmaceutický průmysl pochopitelně brání. Zisky z klasických léků jsou obrovské, homeopatika jsou nesrovnatelně levná.

Ale nechci tu nic propagovat ani obhajovat, to jen, že to zde "Blíženec" naťuknul Smile
Oponenturu formou argumentace o homeopatické léčbě zlomených končetin, infarktu nebo perforovaného apendixu tak nějak nemusím...Smile

"Nálezy jako Sodoma a Gomora

"Nálezy jako Sodoma a Gomora dnešní veřejnost moc nezná. V důsledku propagandy něčeho jiného:/
Je potřeba to lidem zveřejňovat. Možná by se poté nad tím vážněji zamysleli..."

Když se nad tím někdo vážně zamyslí, tak si bude spíše ťukat na čelo:)

"ad - Jak to vylučuje placebo

"ad - Jak to vylučuje placebo efekt?
...............................
Placebo efekt se projeví zlepšením stavu, ústupem bolesti, zlepšením psychiky atd. Je to způsobeno psychickou motivací, očekáváním efektu, na principu "věř a víra tvá tě uzdraví", což samo o sobě je přesně ten mechanismus, který by se měl v imunitním systému vždy při léčbě nastartovat.
Když ale organismus zareaguje opačně, stav se evidentně zhorší a přidruží se ještě další objektivní potíže, kožní projevy, otoky, laboratorní pozitivní výsledky, tak to svědčí o průkazném efektu léčiva, v tomto případě sice směrem, kterým jsme nechtěli, ale tohle už si nevsugeruješ. Proto se tímhle způsobem můžeš opřít o průkazný účinek homeopatika. Kdyby to byl "jen cukr", jak se často s despektem říká, tenhle bouřlivý projev by to nemohlo vyvolat.
Nehledej v tom prosímtě podobnost s woodoo - to je něco jiného...: -)"

To ale placebo vůbec nepopírá, pokud se pacient cítí lépe - placebo, pokud ne, placebo se nekoná. Pokud se bezprostředně s léčbou objeví problémy, pak nám asi homeopat podává špatnou látku, která poškozuje zdraví (třeba z důvodu alergické reakce nebo v nějaké specifické situaci).

Popravdě, o homeopatii jsem se nikdy nezajímal, takže nemám dost informací na jednoznačné závěry, ale z vnějšího pohledu, z článků i stránek alternativních medicín, mi to přijde jako podvod...

Obrázek uživatele Ondra.

Fotonovi

Máš moc pěkné stránky! I jsem si všimnul, že tam máš archeologické nálezy...
Nálezy jako Sodoma a Gomora dnešní veřejnost moc nezná. V důsledku propagandy něčeho jiného:/
Je potřeba to lidem zveřejňovat. Možná by se poté nad tím vážněji zamysleli...

Pravá věda

Fakt se mi líbí, když se mezi kosmologickými vzorečky sem tam objeví citát z bible. Hned má ta suchá věda jiný šmrnc.
Smile

Obrázek uživatele Foton

Nová odpoveď pre 963214785

Zázrak

V italské nemocnici porodila žena chlapečka. Bylo to nemanželské dítě a žena prosila primáře o pomoc v zoufalé situaci. Shodou okolností byl na klinice hospitalizován biskup z Padovy pro operaci slepého střeva. Po biskupově operaci za ním přišel primář kliniky a pravil : "Otče, stal se zázrak! Nebylo to slepé střevo, ale narodil se vám syn."
Po osmnácti letech si biskup chlapce zavolal a povídá: "Synu, celou dobu sis myslel, že jsem tvůj otec. Ale já nejsem tvůj otec. Jsem tvoje matka. Tvůj otec je arcibiskup z Janova."

Oprava

Odlisne potencovane pripravky, nikoliv "priznaky".

Eva

Mimochodem - take je dobre vedet, ze Hahnemann zavedl i ten princip redeni - jako "potenciace a dynamizace", pricemz existuji ruzne "skoly" homeopatu a ti na totez (stejne choroby) pouzivaji odlisne potencovane priznaky. Z cehoz uz samo o sobe logicky plyne, ze cely tento "system" je tim d facto vyvracen, respektive ze na nem vlastne vubec nezalezi.
Takze ja bych si o Hahnemannovi napred opravdu precetl vic (zejmena jake nesmysly o medicine vlastne ve sve dobe tvrdil) a pak se vazne zamyslel nad tim, zda takovy clovek vubec mohl prijit s necim "normalnim". Protoze valna vetsina jeho zaveru (i tech ucinenych na zaklade pokusu) opravdu normalnich neni.

Customize This