Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)
Obrázek uživatele howto

Co se týče homeopatie, dcera

Co se týče homeopatie, dcera je zdravotní sestra a říká, že je to nesmysl.

Řekl bych, že modlitba je účinnější nástroj než homeopatika, ale každopádně i křesťan by měl respektovat doktory a léčit se dle odborných postupů.

Na homeopatii mi vadí, že je z toho značný kšeft.
Víra je oproti tomu zdarma.

To je právě to, lidé dnes

To je právě to,
lidé dnes nechtějí většinou zjišťovat proč to funguje, hlavně že to funguje.Prostě chybí "šťourové" v tom dobrém slova smyslu, stali jsme se spíše konzumenty, než experimentátory.
Nevím, do jaké míry jsou "akupunktura" či další metody úspěšné, když jsou založeny na předpokladech starých filosofií a lékařských poznatků, které se často ukázaly být mylné.
Osobně věřím tomu, že žijeme ve světě, kde je i "duchovno", tj.s některými odpověďmi si běžná věda neporadí.

Censurion

Proutkaření nezatracuji. Experiment, který jsem zmínil, účinnost virgule při hledání vody za uvedených podmínek neprokázal, ale ani obecně nevyvrátil. Stejnou optikou by se PK měl podívat na omílaný "Pasteurův pokus" se samoplozením.

Proutkaření

Byl jsem svědkem několika zážitků - jednak (ne)nalezení neexistující vody, kdy proutkař určil několik míst s vodou, kde se nevyskytovala ani náhodou, jednak přesného určení kovového potrubí vedoucího napříč zahradou, které dopadlo na jedničku, takže tady to nezatracuji.

Proutkaření

Viděl jsem kdysi v televizi dokument, jehož součástí byl test proutkaření. Rovnoběžné trubky pevného tvaru (už nevím, jestli jen položené na zemi nebo mělce zakopané), průměr tak 20 cm, které bylo možné naplnit vodou nebo nechat bez vody. Proutkaři měli určit, ve které z trubek se nachází voda. Nejprve se smáli, jak je úkol jednoduchý, následně ale všichni naprosto selhali a přítomnost vody detekovali obdobně účinně jako kdyby se o přítomnosti vody náhodně losovalo. Zajímavé.

Skoro bych řekl, že obdobná statistická neprokazatelnost je společná všem alternativním dovednostem. Možná proutkaření nějak funguje, dokonce to považuji za poměrně pravděpodobné, jen při ověřování zatím úspěšně vzdoruje exaktním vědeckým metodám.

Obrázek uživatele V.V.

Stoura

Ideální pro zjištění účinnosti homeopatik je dvakrát slepý test. Proč takové testy nenechají zastánci homeopatie udělat?

jenze ony existuji i studie s homeopatiky a dvojitymi slepymi testy - nejake odkazy jsem sem dneska daval

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Obrázek uživatele Stoura

to Gemini : skepse

Já myslím, že skeptikům nevadí, že není známo, jak ty metody fungují, ale to, že není známo, jestli vůbec fungují.

Ideální pro zjištění účinnosti homeopatik je dvakrát slepý test. Proč takové testy nenechají zastánci homeopatie udělat?
A proč se třeba nezasadí o to, aby homeopatika byla testována na účinnost jako normální léky?

Co se týče proutkaření, tam existuje řada teorií, které popisují, jak by to mohlo fungovat. Společným rysem je to, že proutek je vlastně jen indikátorem, který ukáže to, co nevědomky změří organismus proutkaře. A lidský organismus je mnohem citlivější na fyzikální podněty, než je běžně známo.

Blíženec

ad - Ale to já zmínil i jiné věci. Taková akupunktura, podle skeptiků je to pavěda a hloupost, jenže ono se tím úspěšně léčí už několik tisíc let. Stejně jako Reiki.
...........................
S tím žádné osobní zkušenosti nemám, tak k tomu nemám co říct...
Ale proutkaře si u nás zve taky každý, kdo chce vrtat studnu, to je jasná věc.

Blíženec naťuknul :o)

Ale nechci tu nic propagovat ani obhajovat, to jen, že to zde "Blíženec" naťuknul

No jo to já vždycky něco naťuknu a zdrhnu Shock) No ne já tu homeopatii zmínil jako jednu z mnoha věcí, metod atd, které podle vědeckého pohledu jsou nesmysly a pavědy a přesto fungují. Tedy pochopitelně za předpokladu, že se ví jak je použít. To že ale nikdo vlastně neví jak to že to funguje, když to vlastně fungovat vůbec nemá je sice hrozně krásný, ale nic to na tom nezmění. Chápu že lidé skepticky založení to přijmout nemůžou, protože jim tam právě chybí ta pro ně nejdůležitější informace a to je - Jak to vlastně funguje.

Ale to já zmínil i jiné věci. Taková akupunktura, podle skeptiků je to pavěda a hloupost, jenže ono se tím úspěšně léčí už několik tisíc let. Stejně jako Reiki. Takové proutkaření, podle skeptiků nesmyl a podvod, žádná energie a síla taková není a neexistuje. No jo jenže 8000 let se takto úspěšně voda hledá a nalézá. Sám žiju v obci kde je dost velkej problém s vodou. Pomocí této pavědy zde byl nalezen na naprosto nepochopitelném místě v lese zdroj vody který dnes zásobuje sousední obec s cca 2000 obyvateli. Pochopitelně byla to jen náhoda, jak jinak. A mohli bychom pokračovat v seznamu pavěd a házet po všech těch úspěšných proutkařích, lidových léčitelích zlaté bludné balvany až by nás ruce bolely, ale mnoho lidí si o tom myslí své a spíš je takto obdarovaný laureát zaujme ještě víc a víc se začnou o to co říká zajímat. Sice nevědí jak to funguje a proč ale vidí výsledky a to mnohdy i na sobě.

Obrázek uživatele Ondra.

Censurion

Když se nad tím někdo vážně zamyslí, tak si bude spíše ťukat na čelo:)

Srandičky, srandičky....

No radši to řešit nebudu....protože toto téma je u tebe, jako když kosa narazí na kámen, viď? Smile

Customize This