Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)

sysifos jsou dementi, a

sysifos jsou dementi, a p.kabrt je také v bludu.

Petr

No podle tvé a Kábrtovy reakci mi spíše přijde, že křesťanství je o absenci humoru:-D
Nic ve zlym, ale tahle akce není přece nějak seriózně myšlena, je to něco jako udílení antioskarů nebo ceny Ropák.
Nejlepší věcí, kterou člvoěk při těchto akcích může udělat, je zůčastnit se hry a bez vášní a s humorem převzít cenu a třeba i trochu shodit autory cen, ale ne jejich přirovnáním k vulgaritaům a tmářům. Tohle prostě neni inkvizice.

Mě spíše mrzí jejich přehnané reakce na některé akce a události, jejich zásluhou třeba ČT přestala vysílat Detektor, což byl prostě jen jeden z dalších pořadů o záhadách, tedy nic, bez čeho by se televize neobešla, mě se ale líbil a to i díky začlenění "českých záhad" a proto mi ho je líto.

Hodnocení

Zvláštní, zrovna nedávno jsem přemýšlel nad tím, jak se asi dívají Sisyfofští na křesťany a na Bibli, že bych dokonce i já mohl se někdy s nimi potýkat při svých evangelizačních aktivitách. Nenazval bych je bludaři, poměrně si vážím jejich činnosti - máme demokracii, vyjadřovat názor je demokratické (pokud nepoužívají explicitní urážlivá slova, nebo nejsou rasově a jinak diskriminační). Mnoho z jejich názorů je jistě přínosných. A na vyjádření názoru, že i křesťané jsou bludaři, mají právo. Kdybych dostal já od nich podobný dopis, ignoroval bych ho. Mám právo věřit ve stvoření, hledat argumenty pro stvoření, důkazy, vymýšlet snad i teorie, aby to zapadalo do poznatků vědy. A oni mají právo nazývat mě bludařem. Jenže kdo koho uráží, sám nepobral příliš rozumu. Udělení ocenění bludného kamene spolu s větou "slovutný pane ... s radostí ... mimořádné zásluhy ... potěší nás" považuji za velice provokativní vyjádření, které svým posměchem není známkou inteligence pisatele.
Křesťanství je o toleranci - ne toleranci hříchu, ale toleranci člověka, který sešel z cesty. A i Sisyfofští se jednou spletou. Snad jejich příští vyjádření bude přínosnější.
Pane Kábrt, nic si z toho nedělejte. Neinteligentní lidé nestojí za to, abychom se kvůli nim rozčilovali či se slovně napadali. Bůh vám žehnej

Páter Ferda

Mám knihu:Za zdravím a jasnovidcem pátrem Františkem Ferdou
od Zdeňka Rejdáka. V knihe aj popísaný aj prípad určovania diagnózy 3 ľudí z USA určených ambasádou USA. V diagnóze boli aj údaje cca70, ktoré je možné zistiť len v dobre vybavenom laboratoriu. Po niekoľkodennom preverovaní na klinikách v USA boli údaje potvrdené. Kniha bola vydaná v nakladateľstve Koníček v Prahe 1992.
Tieto schopnosti sú dar a človek ich nemôže ovplyvňovať svojím chcením. Ak si niekto s toho urobí živnosť, skôr či neskôr príde k tomu, že začne podvádzať. Lebo pacient čaká a je tažko povedať dnes to nejde. Alebo už to nejde stratil som tu schopnosť.

Blahopeju!Příště snad

Blahopeju!Příště snad zlato...Vy na to máte Laughing out loud

Obrázek uživatele V.V.

Storm the Animated Movie

zajimavy videoklip k tematu
http://www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U
Smile

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Gemini

Ti lidé kteří ty schopnosti mají, je prostě nedokáží ovlivnit, prostě to tak je. Nefunguje to na povel, protože mnohdy tyto schopnosti, vjemy či vize přicházejí neočekávaně a nedají se předvídat, prostě jsou řízeny něčím jiným.

Troufam si tvrdit, ze s prihlednutim k poctu lidi s "paranormalnimi schopnostmi" (rozumej tech co o sobe tvrdi, ze nejake maji) je pravdepodobnost toho, ze by se nenasla ani jedina vyjimka hodne nizka:

"7. června 1989 nabídl James Randi v americké televizi 100.000 dolarů tomu spiritistovi či astrologovi, který bude schopen prokázat pravost svých předpovědí. Astrolog, který se o to pokusil, obdržel údaje o narození dvanácti osob a vypracoval jejich předpovědi. Poté vedl pohovory s těmito 12 vybranými osobami, aniž by věděl, o koho se jedná, a měl jim přiřadit odpovídající horoskop. Ani jeden se mu nepodařilo určit správně."

Az nekdo ziska cenu Randiho nadace - coz je mimochodem tusim uz cely milion USD - budu ochoten se na toto tema pobavit.

Pro mě by bylo důležité jestli ten člověk někomu prokazatelně pomohl.

Z toho, ze nekdo nekomu prokazatelne pomuze, nelze automaticky ucinit zaver, ze onen "nekdo" ma nejake paranormalni schopnosti - viz diskuse o placebu. Mam silny pocit, ze zrovna pomahani komukoliv (napr. prave ve smyslu leceni) nemuze byt dost dobre tim pripadem "nefunguje to na povel". Proc, to je snad jasne - musel bys pak jezdit treba tricetkrat a trpelive cekat, az se schopnosti zase projevi. A osobne neznam jedineho lecitele, ktery by se prave takto ("prijedte a uvidime zda budu/nebudu fungovat") prezentoval - ty snad ano? A samozrejme nemusime zustat ciste jen u lecitelu. Prevazna vetsina lidi, ktere jejich udajne "paranormalni schopnosti" zivi se prezentuje zpusobem ze ktereho plyne, ze jsou schopni s temito schopnostmi pracovat systematicky a ovladat je. To snad nepopres.

Buď mám nebo nemám - černá nebo bílá :o)

Toto ne. Bud nejake schopnosti mam, nebo nemam. Pokud jednou mam, nemel byt problem to prokazat. Neberu, kdyz nejaky clovek ...rekneme lecitel... na kazdem rohu vyklada jak diky svym vyjimecnym schopnostem pomohl uz XYZ lidem a inkasuje penizky, pricemz ve chvili kdy by mel tyto sve schopnosti predvest pred "komisi", tak najednou propadne stresu a... no offense, ale tomu muzou verit jen "ovce".

George chápu, ale ono to tak prostě nefunguje. Ti lidé kteří ty schopnosti mají, je prostě nedokáží ovlivnit, prostě to tak je. Nefunguje to na povel, protože mnohdy tyto schopnosti, vjemy či vize přicházejí neočekávaně a nedají se předvídat, prostě jsou řízeny něčím jiným. Chápu, že vás tím nepřesvědčím, ale zase píšu jak to je, nebo tedy spíš jak to já cítím. Pokud jde o léčitele. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Někdo se domnívá, že ony schopnosti má a přitom tomu tak není. Někdo zcela vědomě lže a obohacuje se. Ti praví to pro peníze stejně nedělají.

Asi každý kdo je „obdařen“ nějakými schopnostmi by byl hrozně rád, kdyby je mohl ovlivnit a to z jednoho prostého důvodu. Nedá se to vypnout a je to proto někdy dost nepříjemné. Ony takové prorocké sny nic moc nážez. Nebo když vás uprostřed noci vzbudí přímo nelidský křik plný zoufalství a vy nejste do ráno schopen usnout. Během dne se pak dovíte, že na druhé straně Země se v tu dobu odehrálo jedno z nejhorších zemětřesení doprovázené vlnou tsunami. Prosinec tuším rok 2005. Jednou, dvakrát, desetkrát si můžete říct, je to náhoda, ale když to trvá několik let tak se na náhody dá těžko věřit.

Já osobně mám vlastní zkušenost s tím, že jsem byl schopen svýma rukama určit kde je řekněme problém a přiložením pomoct. Fungovalo mi to, ale velmi těžce bych dokázal vše slovy popsat, jako pocity atd. Někdy to bylo i tak intenzivní, že jsem si myslel, že si budu muset rozškrábat dlaně. Použil jsem to jen u své rodiny a nikdy jsem si za to nic nevzal. Prostě jsem cítil že to pomůže, tak jsem to dělal a pomohlo to. Je hodně takových lidí i těch co to používají a pomáhají jiným a to zcela zadarmo. Navíc to docela vysiluje. Nikde to o sobě tito lidé většinou nehlásají, přistupují k tomu s pokorou, jsou velmi neradi když se to o nich šíří dál a rozhodně by neměli sebemenší zájem se nechat někde testovat od vysmívajících se skeptiků. Proč taky. Mě taky nezajímá jestli nějaký léčitel prošel sítem nějaké komise, která by ho testovala podle svých pravidel a podle svých osnov. Pro mě by bylo důležité jestli ten člověk někomu prokazatelně pomohl. Naštěstí takoví lidé jsou.

Eva - oprava

Fosfor samozrejme zoxiduje.

Eva

Léčba i samotné podávání homeopatik má svoje pravidla.

Pokud ma jit o pravidla formulovana "duchovnim otcem" homeopatie (dle ktereho syfilidy prenasi vyhradne duchovni princip) tak to potes...

Muzes mi prosim vysvetlit, jak presne funguje napr. bily fosfor roztirany na homeopatika v laktoze (z Materia Medica), kdyz fosfor zneutralizuje, kyseliny se zneutralizuji a ve vysledku dostanes jen soli, takze "lek" proste nemuze mit vlastnosti puvodnich substanci ani omylem?

Mám s homeopatiky několik osobních zkušeností.

Ale ja prece netvrdim, ze homeopatika nemuzou fungovat - ja tvrdim ze funguji na uplne jinem principu nez nesmyslna potenciace/dynamizace. Se kterou prisel clovek, ktery proste evidentne nebyl psychicky v poradku. Vazne bych se rad podival na to, jak bys nechala lecit napr. vlastni deti nekym, kdo by mel v dnesni dobe podobne nazory jako Hahnemann v te svoji. Rekneme, ze muzou fungovat na podobnem principu jako treba voodoo panenka. Z tohoto uhlu pohledu ovsem nevidim zadny duvod proc tak vehementne obhajovat zrovna homeopatii, jakekoliv jine placebo muze udelat podobnou/stejnou sluzbu.

...sice vypovídá o Vašem nahlížení na lidi s jinou zkušeností, než je Vaše...

Nejde o zkusenost, ale o fakta. Faktem je, ze homepatickym redenim se bezne dostanes do situace, kdy ve zkumavce nebudes mit jedinou molekulu puvodni latky. Atd.

Nevidím důvod, proč tuhle metodu nezkusit, místo dlouhodobého podávání např. kortikoidů, psychofarmak atd.

Ale jasne, nic proti tomu. Me jde jen o to, abys pak netvrdila ze vysledek se skutecne dostavil diky Hahnemannovu principu potenciace/dynamizace - jak dopadne potenciace uz jsem uvedl a pokud jde o dynamizaci, tak zadnou mystickou energii vazne protrepavanim "leku" nedodas.

Customize This