Biofyzik Matt Baker je kritikem inteligentního plánu, který nechápe neredukovatelnou složitost

Casey Luskin

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/biophysicist_ma097811.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 7/2015, pavelkabrt@seznam.cz. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 17. července 2015.)

Čas letí. Kniha Michaela Beheho Darwin´s Black Box (Darwinova černá skříňka), vydaná roku 1996, představovala mezník v úsilí o moderní formulaci vědeckých argumentů pro inteligentní plán. Příští rok bude mít dvacáté výročí. Behe byl tento týden v našem městě na Letním semináři o inteligentním plánu a povídali jsme si o tom - - jakož i o tom, jak navzdory této době kritici stále bezvýsledně zpochybňují jeho pojetí založené na neredukovatelné složitosti (IC - Irreducible Complexity). Mají stále tytéž námitky, které vyznívají naprázdno z týchž důvodů jako před lety. Opakovaně jsme o tom referovali. A přece na nás nepřestávají útočit.

Hned minulý týden se objevil na webové stránce Australské rozhlasové společnosti článek „Bakteriální bičíkový motor: skvělá evoluce či inteligentní plán?“ od biofyzika jménem Matt Baker, který tvrdí, že vyvrací neredukovatelnou složitost. Vyřešil tedy konečně Baker problém, jak odpovědět na Beheho zpochybnění darwinovské evoluce? Nikoli, jde v podstatě stále o stejný blábol, který jsme už slyšeli, možná s jednou či dvěma obměnami, které jsou přínosem Matta Bakera. No, jelikož jsou tyhle věčné námitky opravdu věčné, chtěl bych na ně odpovědět znovu a použiji Dr. Bakera jako příklad takové argumentace. Uvidíme, že IC (neredukovatelná složitost) zůstává stejně účinnou zbraní v arzenálu ID (hnutí Inteligentního designu) jako tomu bylo roku 1996.

Cílem článku je prý vysvětlit, proč je bakteriální bičík výsledkem darwinovské evoluce, a nikoli inteligentního plánu. Ale jeho autor naprosto nechápe ani to, jak identifikujeme neredukovatelnou složitost, ani to, co znamená předložit darwinovské vysvětlení. Také zřejmě nezná tu spoustu důvodů, pro které nemohla být sekreční soustava typu III předchůdkyní bičíku.

První omyl článku se vyskytuje v podtitulu, který říká:

Naštěstí se jednotlivé součásti bakteriálního bičíkového motoru opravdu našly i jinde. A tam fungují. Takže motor je „redukovatelný“, a určitě ne „neredukovatelně složitý“.

Především, není pravda, že se všechny „jednotlivé součásti“ bičíku našly jinde. Ale i kdyby tomu tak bylo, neznamenalo by to nutně, že motor je „redukovatelný“, a „ne neredukovatelně složitý“. Nicméně Baker pokračuje v argumentaci:

Ústředním postulátem této teorie je myšlenka „neredukovatelné složitosti“. Jde o tvrzení, že některé biologické stroje - - jako třeba bičíkový motor - - musí být produktem plánu, protože kdybyste z něho odstranili jednu či dvě součásti, řádně by nefungoval nebo by nefungoval vůbec. Logický závěr tedy je, že byl tento motor konstruován a naplánován jako celek - - nevyvinul se v řadě kroků, takže jednotlivé součásti samy o sobě by nebyly k ničemu.

Takže kreacionistická argumentace se spoléhá, že nenajdeme žádný důkaz pro to, že mají jednotlivé součásti nějakou funkci i mimo bakteriální bičík.

Odhlédneme-li od svévolného rýpnutí v podobě slova „kreacionistická argumentace“, jeho argumentace si odporuje. Na jedné straně říká (správně), že neredukovatelná složitost znamená, že se systém „nevyvinul v řadě kroků“. Ale pak nesprávně tvrdí, že to znamená, že by „jednotlivé součásti samy o sobě nebyly k ničemu“, tedy že o neredukovatelnou složitost jde jen tehdy, když „nenajdeme žádný důkaz, že jednotlivé součásti motoru mají nějakou funkci i mimo motor“. První tvrzení je výborným popisem neredukovatelné složitosti; druhé je test na slaměném panákovi, což s celým problémem nemá vůbec nic společného.

Dr. Baker by si měl přečíst můj článek „Běží automobilové motory na matkách svých kol? Odpověď na nepodařené námitky Kena Millera a soudce Jonese ohledně neredukovatelné složitosti bakteriálního bičíku“, který se zabývá tímto běžným nedorozuměním. Vysvětluji tam, že Michael Behe formuluje neredukovatelnou složitost jako test proti myšlence budování integrovaného systému v postupných krocích. IC postuluje funkčnost souboru součástí, nezabývá se funkcí (či možnými funkcemi) každé jednotlivé součásti. I kdyby bylo možno nalézt zvláštní funkci pro nějaký subsystém či subsoučást, nevylučovalo by to neredukovatelnou složitost celku ani by to nedokazovalo to, že se celý systém může postupně vyvinout. Takto definuje IC Behe:

V Původu druhů Darwin konstatoval:

„Kdyby se podařilo prokázat, že existuje jakýkoli složitý orgán, který nemohl v žádném případě vzniknout mnoha malými postupnými modifikacemi, pak by se moje teorie naprosto zhroutila.“

    Systém, který splňuje Darwinovo kritérium, je systém, který vykazuje neredukovatelnou složitost. Neredukovatelnou složitostí rozumím jedinečný systém složený z několika navzájem sladěných, spolupracujících součástí, které jsou zaměřeny na splnění základní funkce, ve kterém odstranění kterékoli součásti vede k tomu, že celý systém přestane ve své účinnosti fungovat.

    (Michael Behe, Darwin´s Black Box (Darwinova černá skříňka), str. 39; Free Press 1996.)

Podle samotného Darwina, darwinovská evoluce vyžaduje, aby byl systém funkční v průběhu všech malých krůčků své evoluce. Zřejmě by šlo nalézt subsoučást, která by mohla být použitelná i vně základního systému, a přesto by takový systém v průběhu své „evoluční cesty“ čelil mnoha okamžikům, kdy by byl zcela nefunkční po dobu svých „mnoha postupných malých modifikací“. Takže Baker si špatně vykládá Beheho argumentaci jako stavící na tom, že subsoučásti nejsou samy o sobě funkční, zatímco ve skutečnosti chce Behe vyzdvihnout nemožnost celého systému sestavit se v postupných krůčcích, i kdyby snad subsoučásti byly funkční i vně finálního systému.

Abychom pochopili hlouběji, jak je Bakerova námitka bezpředmětná, zamysleme se například nad automobilovým motorem s jeho matkami a šrouby. Motory aut užívají mnoho druhů šroubů a matku či šroub by bylo možno pokládat za malou „subsoučást“ či „subsystém“ automobilového motoru. Podle této logiky by platilo, že pokud by mohla životně důležitá matka v motoru mého auta plnit rovněž nějakou jinou funkci - - možná jako matka kola - - , vyplývá z toho, že celý motorový systém mého auta není neredukovatelně složitý. Taková argumentace je jasně zcestná.

Při zjišťování toho, zda je nějaký motor neredukovatelně složitý, se musíme zaměřit na funkčnost samotného motoru a na to, zda může být zkonstruován po malých krocích, nikoli na možnou funkci, kterou by mohla mít jedna konkrétní subsoučást jinde. Nějaká matka či nějaký šroub by samozřejmě mohly sloužit v mém autě i jinému účelu. Mohly by patrně sloužit mnoha účelům. Ale to nevysvětluje, jak se spousta složitých součástek jako jsou písty, válce, vačková hřídel, ventily, kliková hřídel, zapalovací svíčky, víko rozdělovače a elektrické kabely poskládaly správným způsobem, aby vznikl funkční motor. I kdyby všechny tyto součásti mohly plnit v autě i jiné funkce (o čemž lze pochybovat), zůstává pořád otázka, jak byly správně poskládány, aby tvořily funkční motor? Odpovědí musí být inteligentní plán.

Máme-li uvést jinou analogii, zamysleme se nad tím, jak bychom postavili neredukovatelně složitý oblouk (obrázek A):

Obrázek A: Oblouk je neredukovatelně složitý: odebereme-li jednu část, zbývající části spadnou.

Dokážeme-li podle Bakera najít funkci pro některou subsoučást, pak není systém neredukovatelně složitý. Takže teď rozlámeme tento oblouk na subsoučásti:

Obrázek B: Zde byl oblouk rozlámán na subsoučásti.

Baker zřejmě našel subsoučást bičíku (T3SS – bakteriální sekreční soustava), která může zastávat nějakou jinou funkci. T3SS nepředstavuje víc než čtvrtinu všech součástí bičíku. Podobně v tomto oblouku existuje jedna velká subsoučást (označená „S“), která tvoří zhruba čtvrtinu celého oblouku. Subsoučást S může mít určitou funkci mimo oblouk (tj. může zůstat stát sama o sobě). Avšak zde je patrná slabina Bakerovy námitky: schopnost subsoučásti S stát osamoceně neznamená nutně, že oblouk není neredukovatelně složitý. Kdybychom totiž odebrali vrchní díl (t), oblouk se zřítí, i když subsoučást S zůstane stát (obrázek C):

Obrázek C: I když může mít subsoučást S funkci (tj. i když může stát)mimo oblouk, neznamená to, že oblouk jako celek není neredukovatelně složitý – že je ho možno postavit po krůčcích.

Takže vidíme, že se systém nestane „redukovatelně složitým“ jenom proto, že jedna část si uchová funkci i mimo konečný systém, a Baker následoval mnoho dalších, když nám nabídl nesprávnou námitku proti neredukovatelné složitosti.

Můžeme tedy prokazatelně ověřit, že bičík je neredukovatelně složitý? Ano, můžeme. Pokusy s genetickým knockoutem provedené Scottem Minnichem na bičíku E. coli prokázaly, že se nevytvoří či nebude řádně fungovat, když bude chybět kterákoli z jeho přibližně 35 strukturálních součástí. Toto je tedy důkaz prima facie (na první pohled) pro to, že je neredukovatelně složitý, a je to řádný test celého modelu.

PřílohaVelikost
00785-27.7.2015-biofyzik_matt_baker_je_kritikem_inteligentniho_planu.doc712.5 KB
Průměr: 2.5 (2 votes)
Štítky:

Re: Jinak samozřejmě - není se za co omlouvat, vůbec ne.

je ja si myslel, ze jhk je vlasta, ale ted se mi to potvrdilo Smile

Jinak samozřejmě - není se za co omlouvat, vůbec ne.

Sorry, to osloveni jsem nechtel pouzivat, ale tva odpoved me dostala.

Buďte kreativní. Používat stále stejný výraz je takové fádní a postupně jeho náplň ztratí šmrnc. Na světě existuje mnohem více výrazů, mnohem šmrncovnějších, použijte google a pusťte se do toho. Smile

Děkuji Belfixi.

Díky Vaší naprosto vyčerpávající naprosto dokonalé a bezchybné odpovědi již nemám otázek. Jen tak stále dál. V.S.

Re: Bezmozek

Sorry, to osloveni jsem nechtel pouzivat, ale tva odpoved me dostala.

Na zakladni skole se vyucuje to, jak zvirata prijimaji a travi potravu Smile. A kazde zvire ma urcity typ travici soustavy. Kdyz se pokusis, poskladat typy travicich soustav za sebou, tak muzes zjistit, odpoved na tvou otazku.

Co všechno "mohlo být střevem", aby to fungovalo jako střevo, ale zároveň to mohlo být ještě "ne úplně dnešní střevo?"

ovšem pokud jsem spravne pochopil, ze dnesnim strevem myslis strevo cloveka (streva maji jinak i zvirata).

Tam těžko.

Otevri si ucebnici pro zakladne skoly, tam najdes odpoved.

Na základce se prý evoluce nevyučuje. Anebo má někdo špatné informace? V.S.

Re: HDB

...ze me to vubec neprekvapuje, ze jsi zase nepochopil, co chtel koroslav rict...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

koroslav

Ale evoluce srdce je přitom úplně popsána včetně jednotlivých fází.

Papír (na popisování) snese všechno.

Kdyby měla evoluce vytvořit oblouk, nestavěla by ho tak, že by sebrala libovolných pět cihel a z nich to poskládala. Ale začalo by se s rovnou čárou, která by byla v každé generaci o něco málo víc klenutá, až by z toho byl oblouk.

Otázka je, k čemu by byla rovná čára, když potřebujeme oblouk.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Vlasta

Otevri si ucebnici pro zakladne skoly, tam najdes odpoved.

nebo tady

nebo tady

Ano, to víme...

Zcela jednoznačně lze říct, že naní pravda, to co pan Behe píše. To, že systém má spoustu částí, které samostatně nemohou fungovat, neznamená, že systém nemohl vzniknout evolucí.
...

jak to lze ale dokázat, že z nějaké fáze fungování střev mohla vzniknout střeva v dnešním podání? Co všechno "mohlo být střevem", aby to fungovalo jako střevo, ale zároveň to mohlo být ještě "ne úplně dnešní střevo?"

Jak daleko lze zajít, aby ten organizmus mohl ještě žít a přesto být tím daným organizmem? Jak daleko lze zajít, aby ten daný organizmus byl ještě při životě a schopen života a aby svoje vnitřnosti měl v jakémsi "polo- více, méně - vyvinutém stavu? Jak může být ryba rybou bez vaků, aby se o tom dalo říci, že to je ještě ryba? Atd. atd. Máme zde přechodné články? Je to dobře zdokladované ten "postupný" vývoj? V.S.

Re: Biofyzik Matt Baker je kritikem inteligentního plánu, ...

Celý článek operuje s pojmem neredukovatelná složitost. Nejdůležitější část je tato:
V Původu druhů Darwin konstatoval:

„Kdyby se podařilo prokázat, že existuje jakýkoli složitý orgán, který nemohl v žádném případě vzniknout mnoha malými postupnými modifikacemi, pak by se moje teorie naprosto zhroutila.“

Systém, který splňuje Darwinovo kritérium, je systém, který vykazuje neredukovatelnou složitost. Neredukovatelnou složitostí rozumím jedinečný systém složený z několika navzájem sladěných, spolupracujících součástí, které jsou zaměřeny na splnění základní funkce, ve kterém odstranění kterékoli součásti vede k tomu, že celý systém přestane ve své účinnosti fungovat.

(Michael Behe, Darwin´s Black Box (Darwinova černá skříňka), str. 39; Free Press 1996.)

Zcela jednoznačně lze říct, že naní pravda, to co pan Behe píše. To, že systém má spoustu částí, které samostatně nemohou fungovat, neznamená, že systém nemohl vzniknout evolucí.
Jako příklad uvedu srdce. Když ze srdce odstraníme kteroukoliv chlopeň nebo kteroukoliv síň, srdce přestane fungovat. Ale evoluce srdce je přitom úplně popsána včetně jednotlivých fází.
Nejde o to, že by systém musel fungova při odebrání libovolné části, ale o to, aby fungoval při její modifikaci.

Pak je v článku zcela chybná analogie obloukem. (Chybná analogie je běžný kreacionistický prostředek argumentace) Kdyby měla evoluce vytvořit oblouk, nestavěla by ho tak, že by sebrala libovolných pět cihel a z nich to poskládala. Ale začalo by se s rovnou čárou, která by byla v každé generaci o něco málo víc klenutá, až by z toho byl oblouk.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Customize This