Big Bang a čierne diery

Big Bang a čierne diery
Převzato z: http://www.tlg.estranky.sk/stranka/big-bang
(Miloš Pobežal)

Dnešný astronómovia a astrofyzici predpokladajú, že vesmír bol na počiatku v stave veľmi hustej látky, z ktorej po výbuchu začali postupne vznikať častice, atómy, hviezdy a nakoniec galaxie.

Tento predpoklad má zásadny nedostatok:

Keď nakopíme na seba obrovské množstvo hmoty, gravitácia raz dosiahne tak extrémnej hodnoty, že prirodzená odpudivosť atómamov, jadier a častíc medzi sebou už nestačí odolať tlaku. Všetko sa rúti do stavu singularity - tj. do jediného stredu.

Vzniká čierna diera!

Big Bang a čierne dieryBig Bang a čierne diery

Extrémna gravitácia superhustej látky na počiatku vesmíru by mu nedovolila vybuchnúť.

Big Bang a čierne diery_druhý obrázekBig Bang a čierne diery_druhý obrázek

Je známe i tzv. vyparovanie čiernych dier. Isté fyzikálne zákony umožňujú, aby sa z čiernej diery časom predsalen čosi dostalo von (tzv. tunelovým efektom). -Lenže toto je hmatateľné iba pri miniatúrnych čiernych dierach - a nie pri normálnych (ktoré nachádzame vo vesmíre). Pri nich je tento jav zanedbateľný. Určite nikdy nedôjde k Big Bangu čiernej diery.

K Veľkému Tresku nedošlo, lebo jeho počiatočná fáza by bola vlastne super masívna čierna diera - a gravitácia by výbuch nedovolila!
Vzťah pre kritický polomer, pod ktorým už z objektu vzniká čierna diera je:

rs = 2Gm/c^2

rs - je kritický (tzv. Schwarszchildov) polomer v metroch
G - gravitačná konštanta: 6,6742 x 10^-11 m^3/(kg s^2)
m - hmotnosť objektu v kilogramoch
c - rýchlosť svetla: 299 792 458 m/s

Predpokladaná hmotnosť vesmíru je asi 10^53 kg.
Po dosadení do vzťahu je rs = 15,7 miliárd svetelných rokov !!!

Jeden svetelný rok má 9,454255 x 10^15 metrov.

Sme teda aj teraz v tejto chvíli pod horizontom udalostí čiernej diery - zvanej vesmír vzhľadom na jeho vonkajšok (i keď hmota nieje pokope)!

V astronómii je už dlhší čas známe tzv. "reliktové žiarenie". -Toto sa berie ako dôkaz "veľkého tresku" na počiatku vesmíru. Jeho prítomnosť má však aj iné vysvetlenie.

Reliktové žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z vesmíru zo všetkých smerov a vysvetľuje sa, ako pozostatok z obdobia krátko po veľkom tresku. V tom čase mal byť vesmír vyplnený hustou a horúcou plazmou. -Fotóny sa neustále zrážali s voľnými elektrónmi, hmota a žiarenie mali rovnakú teplotu. Vesmír sa ale ochladzoval a po dosiahnutí teploty okolo 3000 Kelvinov sa voľné elektróny spojili s jadrami a vytvorili stabilné atómy vodíka a hélia. Hmota sa tak stala pre žiarenie priehľadná a žiarenie sa ďalej vyvíjalo nezávisle. Reliktové žiarenie je dnes najvýznamejším predpokladaným zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu (hlavne jeho fluktuácie).

Podľa teórie štandardného modelu vesmíru sa 379 tisíc rokov po veľkom tresku oddelilo žiarenie od hmoty s počiatočnou teplotu okolo 3000 Kelvinov. Dnes by teda malo mať teplotu 5 až 10 Kelvinov. -George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman takto predpovedali reliktové žiarenie už v roku 1948.

Reliktové žiarenie objavili v roku 1965 Arno Penzias a Robert Wilson a v roku 1978 boli za tento objav ocenení Nobelovou cenou za fyziku. Toto žiarenie zodpovedá v súčasnosti svojimi charakteristikami žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou okolo 2,73 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2-3 milimetrov. Objav reliktového žiarenia sa stal v predstavách vedcov silným dôkazom podporujúcim ich teóriu veľkého tresku.

Pretože však hmota musela byť už od začiatku stvorená oddelene (ak nechceme mať z toho čiernu dieru), je reliktné žiarenie v skutočnosti iba pozostatkom Božieho stvoriteľského aktu zapísaneho v prvom verši biblie:

"Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem." (1.Moj.1,1)

Doslova z ničoho sa na počiatku objavila hmota, energia, priestor a čas - zásahom sily "z vonku". -Božej sily! -Toto spôsobilo nárazovú vlnu žiarenia, ktorá sa od tej doby šíri celým vesmírom. Ako sa časom priestor rozťahoval (vesmír sa rozpína), chladlo i toto žiarenie. Dnes má teplotu 2,73 Kelvina, plus-mínus nejaké tie fluktuácie. Božie slovo hovorí.

"....nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí." (Žid.11,3)

Reliktné žiarenie je dôkaz náhleho objavenia sa hmoty

a energie - a nie dôkaz veľkého tresku!

Na túto tému otváram diskusiu......►►►

Viac o čiernych dierach:

sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_diera
www.suh.sk/kozmos%20601f/ciernadiera.htm
sk.wikipedia.org/wiki/Supermas%C3%ADvna_%C4%8Dierna_diera
www.hains.sk/cierne%20diery.html

Reliktové žiarenie:

sk.wikipedia.org/wiki/Reliktov%C3%A9_%C5%BEiarenie

PřílohaVelikost
Big Bang a čierne diery.doc163 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

powermtaexpert

powermtaexpert

powermtaexpert

powermtaexpert

Ale jo,

Ta čísla jsou už sama o sobě navždy neměnným důkazem tuplovaným vaší autoritou Smile

Ale vážně, já se tu přeci nepřu o nějaké bodové hodnocení rizik, či tč. mezinárodně ustálenou klasifikaci míry důvěryhodnosti systému. Já pouze obecně ( aniž bych bazíroval na desetinách % ) konstatoval, že když existuje možná míra neurčitosti ( kterou jsem nijak blíže procentuelně nespecifikoval ), tak o tom nebudu hovořit jako o něčem naprosto určitém a navždy pevně a neměnně daném. Vůbec jsem neměl v úmyslu se tu přetahoval o číselka ani mít za každou cenu pravdu. Sorry, ale vy to asi moc žerete Viťasi, vždy se zahryznete jak buldog do toho co já tu víceméně volně napíšu.

Kdybych chtěl snížit míru rizika své aportovatelnosti, musel bych asi pilovat každé slovo a slovní spojení, zdali neobsahuje chybu jakéhokoli druhu a to už by mě nebavilo a stejně by to zcela neeliminovalo možnost nedorozumění. Takže prosím o velkorysou shovívavost pro nás méně ....

Dík Tryturuz Smile

Obrázek uživatele vitas

Rating vědeckých teorií

Zdravím Trituruse,

když zaokrouhlíme na tři platné cifry:

Newton: 99.9%
OTR: 100.0%
Kvantová fyzika: 100.0%
Na Marsu je život: 1%
Velký třesk proběhl před 13.7 mld lety: 99.0%
Vesmír vznikl před 6000 lety: 0.0%
Země je plochá: 0.0%
Země je ve středu vesmíru: 0.0%

Stačí Vám takovýto rating, zde probíraných teorií?

S pozdravem

viťas
@;;

Vůbec nerozumím tomu na co navrhujete čekat

Též zdravím Smile

Ale já chápu, co mi zde vysvětlujete, jen prostě vzhledem k minulým zkušenostem, kdy v naprosté většině došlo k přehodnocení či upřesnění "sezóních pravd" jsem opatrný vůči jakékoli verzi, která se tváří jako konečná a hotová = jestliže o ní někdo netvrdí - to je to nejlepší co zatím máme, ale říká : tak to je a je to pravda. Takže nenavrhuju s čekáním na uveřejnění teorií, ale to, aby se k nim přistupovalo jako k teoriím a nepoužívaly se jako právoplatné argumenty typu definitivně dokázané pravdy. Píšu to nproto, že se mi zdá, že se zde v diskuzi občas jako pravdivé a platné argumenty používají zatím stále nejisté teorie. Takže nic proti uveřejňování teorií, ani proti jejich zkoumání - to je nakonec cesta metodologie vědy ..., ale nebudu něco nehotového používat jako argument, který postrádá upozornění nakolik je empirickým a nakolik spekulativním hodnocením. Když u argumentu uvedete míru nejistoty a upozorníte na to, že je to zatím jen teorie, pak prosím, pak to nebude zavádějící.

Obrázek uživatele vitas

Re: Nejsem proti

Zdravím Trituruse,

Píšete "... nebyl bych rozhodně kategoricky dogmatický a počkal si až jak se to vyvine = ukvapeně a předčasně nespechal s nějakým absolutním hodnocením."

Věda není dogmatická a celkem si na tom zakládá, naopak náboženství je většinou dogmatické a taky si na tom celkem zakládá.

Počkal byste si na co? Měl Newton říci svou teorii jen svým nejbližším a počkat si až jak se to vyvine? Jakým způsobem si myslíte, že přijde na to, že ta teorie není úplně ono, když se nezkoumá? Vůbec nerozumím tomu na co navrhujete čekat.

S pozdravem

viťas
@;;

Nemyslím, že jsou vědci hloupí,

já vědec nesjem a už z tohoto hlediska nejsem oprávněn něco takového tvrdit. Ale myslím, že ty otazníky kolem původu a následného rozpínání singularity jsou ohledně debaty , kterou tu vedem = zda to na počátku dalo něco/někdo do pohybu, či zda se tak stalo samo, považuju za daleko podstatnější než pilování následných detailů ohledně toho jak to probíhalo dále - což už je méně složitější otázka než ta první - a to mnohem, protože ta první už zabrušuje do metafyziky, kdežto tu druhou už lze omezit jen na fyziku.

Nejsem vůbec proti,

naopak souhlasím s tím co píšete, ale NEŽ se to zpřesní, nebyl bych rozhodně kategoricky dogmatický a počkal si až jak se to vyvine = ukvapeně a předčasně nespechal s nějakým absolutním hodnocením.

Zdraví Triturus

Samozřejmě

Samozřejmě, že teorie velkého třesku není dokonalá a naprosto neprůstřelná. Myslím, že si to snad tady ani nikdo nemyslí. Mimoto i kvůli tomu, že pořád je tu ona singularita, o které nevíme vůbec nic Smile

Nicméně nemyslím si, že je děravá v tom, v čem se nám to snaží tento článek tvrdit. Zas tak hloupí vědci snad nejsou, aby nedokázali vzít v úvahu tento případ na úrovni učiva střední školy...

Obrázek uživatele vitas

Re: No, kdyby ta teorie byla tak neprůstřelná,

Zdravím Trituruse,

Píšete: " No, kdyby ta teorie byla tak neprůstřelná, tak by se kosmologové a astrofyzici neustále nepokoušeli o Teorii všeho ... "

Jojo, problém je v tom, že kvantovou fyzika a obecnou teorii se nepodařilo sloučit. Proto se hledá teorie všeho, ta však musí v doméně kvantové fyziky souhlasit s kvantovou fyzikou, a v doméně obecné teorie relativity souhlasit s teorií relativity.

Je to jako když máte evidentně platnou teorii periodickém o přílivu a evidentně platnou teorii o tom, že měsíc má stejnou dobu oběhu jako dobu rotace. A když na ně nasadíte Newtontona dojdete z jednoho vzorce, ke shodným výsledkům jako u těch dvou předchozích a k mnohým dalším.

Nicméně to neznamená, že až se (jestli vůbec) teorie všeho nalezne, že Kvantová mechanika nebo obecná teorie přestane platit. Prostě se zpřesní. Asi tak jako OTR zpřesňuje Newtona.

S pozdravem

viťas
@;;

Customize This