BEZ VÝMLUVY: SVĚDECTVÍ ZDĚDĚNÉ BUŇKY

Timothy R. Stout

Z Creation Matters, roč. 20, č. 4, červenec/srpen 2015 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 10/2015.

Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit v jakoukoliv pitomost.

Chesterton

V jednom dřívějším článku v Creation Matters jsem dokazoval, že systém řízený informacemi se musí poprvé objevit najednou v jediném kroku (Stout, 2013). Jak počítače tak živé buňky jsou příklady takových systémů. Velký objem informací musí být uskladněn na nějakém médiu. Informace musí být od počátku plně aktivní. Zároveň musí existovat hardwarový mechanizmus schopný přesně načíst informace z média, přesně je rozšifrovat a přesně je použít ke splnění úkolu. Ani informace ani hardware nemají cenu, nejsou-li přítomné najednou. Takže se jak mechanizmus tak informace musí poprvé vyskytnout v jediném kroku a obojí musí být plně funkční.

Jelikož je evoluce ze své vlastní definice procesem postupných změn rozložených do mnoha kroků, je evoluce na základě této definice pravým opakem výskytu v jediném kroku. Mechanizmus řízený informacemi je neredukovatelně komplexní; proto nemohou evoluční procesy vést k jedinečnému vzniku ústrojí řízeného informacemi. Oba jeho základní prvky (tedy informace a mechanizmus) se musí objevit v jediném kroku, zároveň, jako jedinečný jev.

Laik si většinou myslí, že množství informací uložené v DNA určité buňky dostačuje k dokonalému určení její struktury i fungování. Ve skutečnosti tomu tak není. Citujeme podle článku v BioScience (Johnson a Lam, 2010). Tito autoři vysvětlují situaci uvedením dvou věcí, které jsou obě důležité pro naši diskuzi:

    Abychom zhodnotili důležitost buňky v náležité perspektivě, začneme dvěma fakty jistě známými všem biologům: za prvé, geny nekódují konstrukci buněk; buňku musíte zdědit, stejně jako geny, od rodiče. Za druhé, buněčné mechanizmy, naprosto nezávislé na vlivu DNA, jsou nesmírně složité.

První ze "dvou faktů", o kterých mluví článek, opakovaně zdůrazňuje, že fyzickou strukturu musí buňka zdědit, jelikož v genech je nedostatek informací, které by kódovaly její konstrukci. V souladu s tím autoři konstatují, že

    ...geny nekódují konstrukci buněk; buňku musíte zdědit, stejně jako geny, od rodiče.
    Protože buňku musíte zdědit, a protože její procesy nemohou být stále konstruovány de novo podle genetických instrukcí...
    Navíc, taková genetická informace by byla bezcenná bez plně funkční membrány, zděděné od rodiče, na které by mohla působit...

Tohle je problémem pro abiogenezi vzhledem ke druhé za dvou položek: "Buněčné mechanizmy..." (a z toho plyne, že i struktury, které jim umožní fungovat) "jsou nesmírně složité." Jinými slovy, aparát, který musíme zdědit, není jednoduchý. Probíhá v něm řada komplikovaných procesů, které jsou vzájemně provázané; všechny se musí poprvé objevit už jako hotové a plně funkční spolu s mechanizmem k jejich replikaci.

Například je buňce zcela k ničemu, má-li systém metabolizmu živin bez systému produkujícího energii k jeho pohánění. To vede logicky k závěru, že kompletní první buňka se musí poprvé objevit již jako celek v jediném kroku. Tuto první buňku bude pak tvořit její genetická informace, médium, ve kterém je skladována, a buněčné struktury (tj. mechanizmy) pro všechny minimálně vyžadované funkce pro řádné fungování a replikaci buňky.

Richard Dawkins, známý ateista/evolucionista, rozebírá nerealistickou povahu výskytů v jediném kroku ve své knize The Blind Watchmaker (Slepý hodinář).

Podle jeho propočtů by i něco tak jednoduchého, jako správné vygenerování věty "ZDÁ SE MI, ŽE JE TO PODOBNÉ LASIČCE" v jediném kroku, za použití jednoduchého počítače, který měl v 90. letech, trvalo průměrně milion, milion, milion, milion, milion let. To, jak říká, je milion, milion, milionkrát déle než činí doba dosavadní existence vesmíru. Avšak buňka je mnohem komplikovanější než tato fráze. Výsledkem tedy je jeho závěr, že "kdyby se evoluční pokrok musel spoléhat na výběr jediným krokem, nikdy by nikam nedošel" (Dawkins, 1996, str. 49).

Autoři článku v BioScience dále objasňují, že mnoho součástí buňky se skládá samo. Samovolné skládání obstarává zděděná buněčná struktura; není zakódováno v genech. Geny tedy neobsahují veškerou informaci nutnou pro stavbu buňky; informaci, která chybí, dodává zděděná buněčná struktura.

Problémem je, že neexistuje přirozený zdroj, který by zajistil informace či aparát nutný pro první výskyt živé buňky. Logický prostředek pro překlenutí mezery mezi samoreplikující molekulou a první živou buňkou schopnou dědičnosti je mimo naše chápání; není možné ani rozumně spekulovat o hypoteticky proveditelných krocích k dosažení tohoto cíle. Neexistuje žádná vědecká základna, která by to umožňovala.

Závěry z pozorování, o kterých referuje článek v BioScience, jsou zřejmé. Věda, jak ji známe, nás v současnosti poučuje velmi jasně o nemožnosti přirozeného, neřízeného vzniku života. Je mnohem logičtější připisovat vznik života živému Bohu Stvořiteli, než věřit, že by úplná, plně funkční buňka mohla vzniknout v jediném kroku neřízenými, náhodnými procesy. Co je smutné, je, že o faktech, o kterých referuje článek, se říká, že jsou "určitě známa všem biologům". Vzhledem k těmto pozorováním nepochybně neexistuje výmluva pro typické, otevřené nepřátelství mnoha biologů vůči Bohu Stvořiteli i vůči těm, kdo v Něho věří.

Odkazy

Dawkins, R. 1996.
The Blind Watchmaker.
W.W.
Norton & Company: New York, p.49.

Johnson, B.R. and S.K. Lam. 2010. Self-organiza-
tion, natural selection, and evolution: cellular
hardware and genetic software.
BioScience
60(11):879. Retrieved January 27, 2015, from
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/60/
11/879.full.pdf+html

Stout, T. 2013. The testimony of the Mullerian three-
step.
Creation Matters
18(5):10

PřílohaVelikost
00802-6.10.2015-bez_vymluvy-svedectvi_zdedene_bunky.doc40.5 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit v

Opět výstižné.I dnes v současnosti to můžeme sledovat v přímém přenosu. Špatná politická,ekonomická a společenská rozhodnutí vedoucích představitelů EU a USA jsou toho například velmi smutným příkladem.

Host

Pavel Kábrt

No, abych změnil názor, to byste asi musel udělat větší pokroky, než jen okrajově přiznat, že Vaše domněnka, že se buněčné systémy vytvářely postupně z mrtvých chemikálií, není prokázaná skutečnost a je v rozporu se zjištěnými fakty - uvedenými nejen v tomto článku, ale i v řadě nekreacionistických článků na webu.

Možná jste mě nepochopil. Především jsem chtěl říct, že vámi uváděná "fakta" žádnými fakty nejsou. Dále... součástí mého "přiznání" rozhodně nebylo tvrzení, že postupné vytváření buněčných systémů je se zjištěnými fakty v rozporu. Jak je vaším dobrým zvykem, opět mi přisuzujete něco, co jsem neřekl.

V zjevném rozporu se zjištěnými fakty je však ta vaše potopa nebo stáří vesmíru pouhých pár tisíciletí.

Obrázek uživatele Bednář

Re: Pavel Kábrt

Napsal uživatel happymax88 dne So, 10/10/2015 - 23:32.

http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/evoluce-v-primem-prenosu-z-jedn...

Tento odkaz zase vypovídá o strategii evolucionistů. Prý Evoluce v přímém přenosu a následné z jednoho druhu jsou dva Výkřiky kamelota? Žádný přímý přenos jsem tam nezaznamenal a pokud jsou někde dva druhy života, je evidentní, že evolucionisté to pokládají za důkaz vývojové příbuznosti. Ale to je kreacionistům přece známe, na to nás upozorňovat nemusíte. Když se tak spoléháte na vědu, něco vědecký ověřeného by nebylo? Nemusí to být nějaká závratná věda. Stačí argument a úrovni Archimédova zákona. Nebo Vám napovím takto. My, náboženští zaslepenci se mylně domníváme, že vše musí mít příčinu.
Doložte nám tedy, že systém řízený informacemi se nemusí poprvé objevit najednou v jediném kroku
a proč je to tak, jak tvrdíte. Tedy doufám, že to tvrdíte, proč jinak byste sem vkládal ty dva odkazy, že jo?

Info

Prošel jsem diskuzi a smazal ne všechny, ale většinu příspěvků, které se netýkaly článku (včetně těch svých vlastních). Sleduji tím jen jediný cíl: abychom se časem naučili vkládat pod člány jen to, co se týká co nejkonkrétněji konkrétních argumentů v článku. Děkuji za pochopení.

KTE:
Domnívám se, že buněčné systémy vznikaly postupně, což je ale trochu jiné tvrzení, než kdybych to vydával za prokázanou skutečnost.

Jsem ohromen a smekám klobouk před tou poníženou upřímností, že přiznáte, že jde o Vaší zarputilou víru neopřenou o žádná vědecká fakta, ba naopak, víru, která je se zjištěnými fakty v rozporu - jak občerstvující číst od Vás takové přiznání jednou za léta! Že byste nebyl až takový lhář prolhaný, za jakého Vás vidím a často zde prohlašuji?

No, abych změnil názor, to byste asi musel udělat větší pokroky, než jen okrajově přiznat, že Vaše domněnka, že se buněčné systémy vytvářely postupně z mrtvých chemikálií, není prokázaná skutečnost a je v rozporu se zjištěnými fakty - uvedenými nejen v tomto článku, ale i v řadě nekreacionistických článků na webu. PK

Vlasta

KTE chtěl naznačit, že také něčemu bezmezně důvěřuje?

Domnívám se, že buněčné systémy vznikaly postupně, což je ale trochu jiné tvrzení, než kdybych to vydával za prokázanou skutečnost.

Obrázek uživatele Bednář

Re: Pavel Kábrt

Napsal uživatel happymax88 dne So, 10/10/2015 -

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&u...

Na tomhle odkazu jsem našel pouze gumová slova. Abych to dokázal, dovolil jsem si následující:

Úvod
Je to již více než 150 let od vydání Darwinovy knihy O původu druhů. Přesto ohnivá výměna názorů o evoluci, tak jak ji představil Darwin a jeho následovníci, vzbuzuje vášně u mnoha účastníků dodnes.
Je to již více než 2000 let od Božího působení na Zemi. Přesto ohnivá výměna názorů o Stvoření, tak jak ho představil Ježíš a jeho následovníci, vzbuzuje vášně u mnoha účastníků dodnes

Evoluce, jak se zdá, není ani po tak dlouhé době všeobecně přijímána.
Stvoření, jak se zdá, není ani po tak dlouhé době všeobecně přijímáno.

Zatímco biologové s evolucí, až na výjimky, nemají problém, někteří ji berou jako fakt (např. Dawkins, 2011), široká veřejnost většinou neakceptuje evoluci tak jednoznačně.
Zatímco křesťané se Stvořením, až na výjimky, nemají problém, někteří ho berou jako fakt (např. Bednář, 2015), široká veřejnost většinou neakceptuje Stvoření tak jednoznačně.

Samotnou kategorií jsou odpůrci evoluce, kteří se různými metodami snaží vyvrátit teorii evoluce.
Samotnou kategorií jsou odpůrci Stvoření, kteří se různými metodami snaží vyvrátit víru ve Stvoření.

Jejich motivy jsou různé. Nejčastěji lze v jejich argumentech hledat náboženské pozadí.
Jejich motivy jsou různé. Nejčastěji lze v jejich argumentech hledat údajně vědecké pozadí.

Například nesouhlasí s tím, že člověk má společný původ se zvířaty, ale myslí si, že člověka něco v principu odlišuje od ostatního života.
Například nesouhlasí s tím, že člověk je v principu odlišný od ostatního života, ale myslí si, že člověk má společný původ se zvířaty.

Často též nesouhlasí s tím, že život se vyvíjel procesy, které nebyly řízené nějakou vědomou inteligencí.
Nikdy též nesouhlasí s tím, že život je přítomen díky procesům, které byly řízené nějakou vědomou inteligencí.

Teorie evoluce přírodním výběrem může být též pro některé z nich v rozporu s jejich náboženským učením a jejich svatými knihami.
Nauka o Stvoření může být též pro některé z nich v rozporu s jejich náboženským učením a jejich svatými knihami.

Dle mého názoru je důležité, aby se široká veřejnost dozvěděla o evoluci dostatečné množství informací a aby nepovažovali evoluci za „pouhou teorii“.
Dle mého názoru je důležité, aby se široká veřejnost dozvěděla o Stvoření dostatečné množství informací a aby nepovažovali Stvoření za „pouhou víru“.

Pro širokou veřejnost může znamenat pojem teorie pouhý dohad, hypotézu, pro kterou nejsou žádné doklady.
Pro širokou veřejnost může znamenat pojem víra pouhý dohad, hypotézu, pro kterou nejsou žádné doklady.

Myslím si však, že evoluce je dostatečně podložena mnoha důkazy, že ji, jak praví Dawkins, můžeme považovat za fakt.
Myslím si však, že Stvoření je dostatečně podloženo mnoha důkazy, že ho, jak praví Ježíš, můžeme považovat za fakt.

Jak řekl již Dobzhansky (1964), parafrázuji: nic v biologii nedává smysl, pokud se na to nedíváme evoluční optikou*.
Jak řekl již Ježíš (+- 0033), parafrázuji: mají oči a nevidí.

Je proto namístě snažit se, v návaznosti na RVP, dále začleňovat evoluční biologii do hodin biologie a přírodopisu.
Je proto namístě snažit se, v návaznosti na RVP, vyloučit evoluční biologii z hodin biologie a přírodopisu.

Myslím si, že studenti by si měli odnést to, že evoluce je teorie podložená mnoha důkazy a tedy podle mého názoru stejně důvěryhodná jako například teorie deskové tektoniky.
Myslím si, že studenti by si měli odnést to, že Stvoření je víra podložená mnoha důkazy a tedy podle mého názoru stejně důvěryhodná jako například víra v globální světovou potopu.

atd.

Jak to dokazuje skutečnost, že tyto bakterie vznikly

Pokud podobná situace platí i u dalších mikrobů (a je poměrně pravděpodobné, že tomu tak je), znamená to, že bakterií je podstatně více, než jsme si dosud mysleli. Mnohé populace, které se nám jeví k nerozeznání podobné, se totiž geneticky významně liší. Nic na tom nemění skutečnost, že sama definice druhu je u bakterií a u skupiny Archaea ošidná, protože výměna genů i mezi druhy je u nich poměrně běžná, zatímco u vyšších organismů je tato bariéra mnohem hůře překročitelná.

přírodními procesy? Kde je tady důkaz toho, jak se jednotlivé části těchto organismů - poskládaly do funkčních celků a započaly svojí existenci - vznik života?

Prokázaná skutečnost není ani v tom, že -

Mýlíte se. Že buněčné systémy musely být pohromadě najednou (nemohly vznikat postupně) je kreacionistická propaganda, které shodou okolností bezmezně důvěřujete, nikoli prokázaná skutečnost.

- vznikaly postupně. Co tím chtěl KTE říci? V.S.

KTE chtěl naznačit, že také něčemu bezmezně důvěřuje?

Pavel Kábrt

Ale pokud nejste ochotni diskutovat ke konkrétním faktům v článku uvedeným (např. že buněčné systémy nemohly vznikat postupně, ale musely být pohromadě najednou)...

Mýlíte se. Že buněčné systémy musely být pohromadě najednou (nemohly vznikat postupně) je kreacionistická propaganda, které shodou okolností bezmezně důvěřujete, nikoli prokázaná skutečnost.

Customize This