Bez výmluvy - svědectví sukcinátdehydrogenázy

Napsal Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, leden/únor 2010, ročník 15, číslo 1, přeložil M. T. – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectvi sukcinátdehydrogenázy.jpg

Obrázek sukcinátdehydrogenázy z http://en.wikipedia.org/wiki/Soubor: sukcinátdehydrogenáza.jpg

Svědectví sukcinátdehydrogenázy

Sukcinátdehydrogenázu mám rád. Přestože je takový název laikovi cizí, pokud se nezabývá biochemií, skrývá úžasné poselství. Jste-li kreacionistou, mělo by se Vám také zamlouvat.

(dehydrogenázy = enzymy ze skupiny oxidoreduktáz katalyzující odebrání vodíku ze substrátu, který je tak oxidován. Sukcinátdehydrogenáza = fumarátreduktáza, flavoenzym katalyzující odštěpení vodíku z jantarové kyseliny – sukcinátu, tj. její oxidaci na fumarovou kyselinu. Je součástí Krebsova cyklu i dýchacího řetězce – komplex II. Pozn. překl.)

Víte, pro její existenci neexistuje jiné rozumné vysvětlení než to, že se Bůh rozhodl ji vytvořit a používat. Sukcinátdehydrogenáza (SD) je enzym. Vyskytuje se prakticky všude. Využívají ho téměř všechny živé organizmy včetně veškerých myslitelných rostlin, zvířat, hub i bakterií závislých na přístupu vzduchu (aerobních). Navíc jej využívá i mnoho bakterií anaerobních (přežívajících v prostředích bez přítomnosti vzduchu). Sukcinátdehydrogenáza je však zároveň jedním z nejsložitějších existujících enzymů. Tvoří ji více než 1100 aminokyselin. Nezáleží na tom, zda právě působí v bakterii, stromu rodícím meruňky či v člověku. Ať už se vyskytuje kdekoli, vždy ji tvoří přes 1100 aminokyselin. Pro každou z nich existuje 20 možností konfigurace. V případě enzymu nehraje volba konkrétních aminokyselin na některých místech zásadní roli, zatímco na jiných není taková volnost při jejich výběru možná – změna pouhé jediné aminokyseliny na takovém kritickém místě může způsobit, že se celý enzym stane zcela nefunkčním. Předpokládejme, že umožníme 2 alternativy na každém místě SD tvořeném aminokyselinou, což je rozumná zobecněná aproximace.

(Postup ve tvorbě přibližného matematického modelu. Pozn. překl.)

Pakliže to celé prokalkulujeme, vychází pravděpodobnost toho, že sukcinátdehydrogenáza vznikne jediným krokem, na přibližně 1:10 na 1100 (viz poznámku na konci článku). Uvážíme-li, že známý, pozorovatelný vesmír obsahuje pouze zhruba 10 na 80 atomů (1), uznají jistě i evolucionisté, že zmíněná pravděpodobnost vzniku SD jedním krokem je pranepatrná.

Evolucionisté však většinou tvrdí, že výběr jediným krokem není nutný. K vytvoření nového enzymu podle nich stačí „malé genové změny“ (2) již existujícího používaného enzymu za předpokladu, že taková změna přináší novému enzymu selekční výhodu oproti jeho předchůdci. Takže řada enzymů by mohla začít sekvencí zcela nepříbuznou sekvenci SD a postupně se v SD změnit. Jedinou podmínkou všech kroků v takovém vývojovém řetězci je požadavek, aby následující enzym měl oproti svému předchůdci selekční výhodu.

Shromážděný výkon zmíněných krůčků se pak projeví právě v novém funkčním enzymu.
Námitka, která je nasnadě vůči evolucionistům postulujícím tento proces krůčku za krůčkem zní: „Co je nutné k tomu, aby měly takovou selekční výhodu stovky a stovky oněch dílčích krůčků?“ Vzpomeňme si, že v procesu evoluce platí, že nemá-li nějaký krůček selekční výhodu oproti krůčku předcházejícímu, pak se přírodní výběr od „nového“ krůčku odvrátí a dá se jinou cestou. Jediný nevýhodný krůček by tak zničil celou sekvenci. Při obhajobě evolučního modelu vzniku enzymů jde tedy o to specifikovat selekční výhodu každého dílčího krůčku. Produktem zmíněných dílčích krůčků jsou pak enzymy, které nefungují
ani jako výchozí enzym, ani jako SD.

Enzymy si však většinou nehrají „na vlastním písečku“. Pracují jako členové celého enzymového týmu, v němž každý člen přináší svůj specifický vklad ke splnění globálního úkolu týmu. Například SD se takto účastní Krebsova cyklu známého též jako cyklus citronové kyseliny, který slouží především přeměně energie obsažené v cukrech a tucích do formy využitelné buňkou.

(Krebsův cyklus = cyklus biochemických reakcí probíhající v mitochondriích a tvořící ústřední část intermediárního metabolizmu. Ve spojení s dýchacím řetězcem má zásadní význam pro zisk energie v buňce. Sir Hans- Adolf Krebs, 1900 – 1981, anglický biochemik německého původu. 1953 Nobelova cena. Pozn. překl.).

Nové dílčí enzymy na cestě k SD jsou ve složité situaci. Nemohou ještě fungovat v Krebsově cyklu, ale přitom svou původní funkci již ztratily. Takže vlastně každý krůček ve zmíněném procesu bude vyžadovat vlastní zcela novou skupinu spolupracujících enzymů, aby takový dílčí enzym v tomto stadiu mohl plnit nějakou funkci, kterou ještě neznáme. Promyslíme-li to, dojdeme k závěru, že každý krůček na cestě k SD vyžaduje, aby se odkudsi vynořil tým nových enzymů schopných spolupracovat s oním dílčím enzymem a dát mu tak selekční výhodu. Pak, jakmile dílčí enzym splní svou funkci v celém procesu, náhle mizí. Takový proces je ovšem těžkopádnější než prostý skok k SD v jediném kroku.

Vědecké poznatky vylučují vznik enzymu jakým je SD přírodními procesy; neznáme prostě mechanizmus, který by to dokázal. SD musela vzniknout ze zdroje vně těchto procesů. Sukcinátdehydrogenáza tak poskytuje další důkaz toho, že hmotný život pochází z živého Boha Stvořitele a že člověk, který to nepochopí a nepřijme, nemá pro svou slepotu omluvu.

Odkazy:

1. Anonymous. n.d. Observable universe. Wikipedia.
Retrieved February 17, 2010 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe
2. Anonymous. n.d. Modern evolutionary synthesis.
Wikipedia. Retrieved February 17, 2010 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutiona
ry_synthesis
Endnote: The genetic code codes for 20 possible
amino acid choices. If a logarithmic average of
2 of these choices is viable for each location,
then the probability of getting a viable choice
in a single step is one in 20 divided by 2,
which equals 10. This probability is multiplied
by itself for each amino acid in the sequence,
1,100 times. Thus, the probability of getting a
workable sequence of amino acids in a single
step capable of functioning as SD is approximately
equal to 10 multiplied by itself 1,100
times.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví sukcinodehydrogenázy.doc178.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Obrázek uživatele Eva

*

Tak koukám....jak se ta témata pružně střídají. Potopu vystřídala exponenciála, následoval víceúčelový kompas a nyní je na programu anální sex. A docela to nabírá obrátky, no jen tak dál, chlapci.....Smile.....
Těším se na další VÝVOJ.......Smile))))))))))))))))))))
Smile)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Vaše: "Před evoluční teorií se všude učila teorie stvoření." - to, že Vás někdo něco učí, přeci neznamená, že když se to učíte, tak v to také věříte.Dneska se ve škole učí evoluce a některé děti tomu přece také nevěří.

Ano to je pravda.

No, to chlastání by bylo jistě nemoudré aplikovat, ale neaplikovat ty ženské, tak tam to budete mít složitější, protože bez této aplikace, se asi neobejdete

Laughing out loud Nikdo neříká, že ženský nechci "aplikovat"....Já mluvil o "létáním" za nima...jejich nahánění Wink - To nedělam kvůli nedostatku času. Ale neznamená, že vztahu "na náhodu", to jest...bez nějaké větší iniciativy....bych se bránil.

Já pracuji v Praze....a tam toho pěknýho "materiálu" je požehnaně Smile

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "Před evoluční teorií se všude učila teorie stvoření." - to, že Vás někdo něco učí, přeci neznamená, že když se to učíte, tak v to také věříte.
Dneska se ve škole učí evoluce a některé děti tomu přece také nevěří.
To, že lidé již dávno před panem Darwinem nevěřili v boha, lze při studiu historie zjistit. Samozřejmě, že v době vlády křesťanství a islámu nebylo (a někde pořád není) radno toto přiznávat.
A také jsou samozřejmě lidé, kteří mají část evoluce (evoluční biologii) za prokázanou a jen věří tomu, že to je dílo boha.
A další věří, že za vše můžou mimozemšťané, které lidé, pro jejich obrovskou a pro ně nepochopitelnou moc, omylem za bohy pokládali.
Těch variant toho, v co lidé věří je tolik, že se Smrt nestačí divit.

No, to chlastání by bylo jistě nemoudré aplikovat, ale neaplikovat ty ženské, tak tam to budete mít složitější, protože bez této aplikace, se asi neobejdete Wink.

Obrázek uživatele Ondra

Prosektorovi

já ale pořád nevím, co je to OTÁZKA SMRTI. prosím o vysvětlení, nebo definici.

Zajímat se o to víc.....ne to jenom ignorovat a dávat myšlenku či řešení smrti do šuplíku. Pokud se člověk zamyslí, tak zjistí že život je něco víc. Samozřejmě, že jedna z variant "co je posmrti" je NIC, ale říkám že při větším zkoumání člověk zjistí, že je to jinak. Už samotná "morálka" (kteoru ET neumí vysvětlit) nám dává důkaz toho, že nejme jenom loutky nebo stroje....což argumentoval Dawkins. Člověk by měl připravovat na to, že po tomto životě je něco víc. Neříkám, že Vy žijete špatně....ne, k Vám to nesměřuji. Ale např. pro lidí, kteří jsou v tomhle životě "ztraceni" a nevědí, co je smysl života, tak taková Bible by jim pomohla. Oni by si potom uvědomili pravdu!

ondrovi

já ale pořád nevím, co je to OTÁZKA SMRTI. prosím o vysvětlení, nebo definici.

Obrázek uživatele Ondra

Prosektorovi

Zdravim,

"Pokud některý jedinec začne nad tím přemýšlet a sbírat informace, tak může dospět k pozoruhodnému zjištění a to jest, že smrtí nemusí nic končit"

jak chcete sbírat informace? vždyť není ani JEDEN důkaz! jsou to jen s prominutím kecy o ničem. je to jen slepá a tupá víra, proto jeden bude věřit v nebe, druhý v peklo, třetí v reinkarnaci, čtvrtý v ....takhle si lidi léčí strach ze smrti (který ovšem vůbec nechápu)nebo nějaký důkaz máte (kromě těch už dříve vyvrácených tunelů a halucinací)? není vám divné, že za x tisíc let(!!!), co lidstvo řeší posmrtný život nebyl podán ani jeden opravdový důkaz?

Beru Váš názor...
Ovšem já ho nepodporuji. Můj (a ne jenom můj) názor je.... Všechno co se řeší ve světě ať už evoluční teorie, politika, a jiné záležitosti nejsou tak důležité jako otázka smrti (s tím souv. posmrtný život). Někteří lidé to ale nechápou - samozřejmě jejich věc. Viz. např. Vaše "kecy o ničem".
Vaše: je to jen slepá a tupá víra. Taky neříkám, že atiesté si sedí na vedení, když zarytě tvrdí, že po smrti nic není. A v domnění, že věda všechno ví, "my všechno víme" - "po smrti nic není". Ano ví to, že nic neví....

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Vaše: "dneska začínám chlastat a zítra začnu "lítat" za ženskejma..." - Vy fakt nečtete, co píšu. Psala jsem přeci i o tom, že když žijete slušně, tak to stačí.

Ano omlouvám se....Toto jsem napsal impulzivně.
Samozřejmě že to bylo použito s nadsázkou....tudíž to aplikovat nebudu.

Samozřejme je pravda, že i nevěřící žijou slušný život a jsou velice šťastný!

Copak Vy opravdu nevíte, že v boha lidé nevěřili již dávno před evoluční teorií?

Před evoluční teorií se všude učila teorie stvoření.

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "dneska začínám chlastat a zítra začnu "lítat" za ženskejma..." - Vy fakt nečtete, co píšu. Psala jsem přeci i o tom, že když žijete slušně, tak to stačí. Jenže to by Vám rozbilo další pohádku o nesmyslu "jen věřící jsou mravní" a zjistil by jste, že i někteří nevěřící lidí jsou kolikrát daleko slušnější než někteří věřící.

Vaše: "Ano lidé se báli Boha - nechtěli ho......proto přišli s evoluční teorií, která to "spojení" Bůh - člověk, mohla rozlomit." - Copak Vy opravdu nevíte, že v boha lidé nevěřili již dávno před evoluční teorií?

Opravdu je to celé z Vaší strany takové dost zkratkovité uvažování.

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Jsem Smrt - u mě tabuizování smrti nehrozí . Ale máte pravdu, že lidé se smrti bojí. A to je právě příčina toho, že si pak vymýšlejí jakékoli pohádky, aby se pokusili strachu vyhnout. Jenže jim to stejně nepomáhá.

Ano lidé se báli Boha - nechtěli ho......proto přišli s evoluční teorií, která to "spojení" Bůh - člověk, mohla rozlomit.

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Zdravim,

Vaše: "To, že je smrt nevyzpytatelná jsem směřoval k tomu, že člověk nemůže spoléhat na to, že umře přirozenou smrtí - stářím." - chápu - nicméně to, že zemřu dnes či zítra nebo za 50 let, nezmění nic na tom, že smrtí vše skončí. Připravit se mohu jen sepsáním závěti.

A víte že máte asi pravdu? Začnu si užívat života - dneska začínám chlastat a zítra začnu "lítat" za ženskejma...
Beer

Customize This