Bez výmluvy-Svědectví šlemu z polévky

Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, ročník 17, číslo 3, květen/červen 2012, strana 9 přeložil M. T. – 9/2012.)

David Deamer je profesorem na katedře chemie a biochemie Kalifornské univerzity v Santa Cruz. Je jedním z nejčelnějších světových badatelů studujících původ života. Z tohoto důvodu byl vybrán laboratořemi v Cold Springs Harbor, aby pomáhal redigovat sbírku 19 článků přibližujících nejnovější poznatky ze studia abiogeneze (Deamer a Szostak, 2010).

Do té doby měl na chemického evolucionistu dost originální myšlení (Deamer et al., 2006). Místo aby se snažil napodobit předpokládané procesy vedoucí ke vzniku života v kontrolovaných podmínkách laboratoře, nacházíval si na současné zemi místa, kde by podle zatím známých poznatků takové podmínky mohly panovat, dodal tam příslušné suroviny, a čekal, co se stane.

Výsledky ho překvapily, ačkoli by ho vlastně snad překvapit neměly. Úspěchu stála v cestě řada neočekávaných překážek.

Sopečné kolektory jsou potenciálními modely prebiotického prostředí; v nich by mohly probíhat reakce organické syntézy…Abychom tuhle hypotézu ověřili, začali jsme s pokusy nejdříve na místech s geotermální aktivitou – na ruské Kamčatce a na hoře Lassen v Kalifornii -, abychom zjistili, jak se bude sada příslušných organických sloučenin v takovém prostředí chovat…Jak na Kamčatce tak na hoře Lassen jsme do vřídel přidali vybranou sadu molekul tvořících základní stavební kameny živé hmoty. Šlo o čtyři aminokyseliny (glycin, L-alanin, L-kyselinu asparagovou a L-valin, po 1 g od každé), čtyři nukleotidy (adenin, cytosin, guanin a uracil, po 1 g od každého), fosfát sodný (3 g), glycerol (2 g) a kyselinu myristovou (1.5 g). Očekáváme, že tahle směs nám bude (kromě potenciálního zdroje reaktantů pro možné syntetické reakce) užitečným vodítkem pro monitorování rozpadových reakcí.

Na konci analýzy byly vzorky prohlédnuty pomocí mikroskopie s fázovým kontrastem i fluorescenční mikroskopie za účelem zjištění eventuálního nárůstu bakterií, ale nic takového nebylo zjištěno.

Je důležité si uvědomit, že Deamer nezačínal s typickými produkty předpokládanými pro první fázi procesu abiogeneze, jako byly produkty použité ve slavném Millerově pokusu. Zmíněný proces totiž nevyhnutelně vede ke vzniku širokého spektra takových produktů. Je to přirozené – o jednoduchých molekulách obsahujících uhlík a dusík se většinou předpokládá, že představovaly výchozí suroviny pro abiogenezi. Je totiž charakteristické jak pro dusík tak pro uhlík, že snadno tvoří tisíce a tisíce různých druhů molekul. A když pak do reakcí, ve kterých jsou zmíněné molekuly přítomny, dodáme pořádné kvantum volné energie, mohou se nám vytvořit (a také se vytvoří) nejrůznější produkty.

Tyhle produkty ovšem už ze své podstaty nemohou vyhovovat požadavkům abiogeneze (Stout, 2010). A tak Deamer a jeho kolegové zvolili za výchozí chemikálie jakousi ideální směs (podle svých představ), v poměrech, které, jak věřili, přinesou co možná nejlepší výsledky, a v koncentracích, které by, jak doufali, by mohly rovněž vést k hmatatelným výsledkům. Pokud by měl nějaký postup znamenat realistický krok směrem k abiogenezi, zdálo se, že je to právě tenhle.

Překvapivé výsledky

Výsledky pokusu náš výzkumný tým překvapily. Zde jsou některé důležité citáty (Deamer et al., 2006):

Za několik minut od přidání organické směsi se na kamčatském jezírku objevil bílý šlem. Tímto precipitátem je patrně polévka tvořená železem a hliníkem, které eliminovaly mastnou kyselinu jako potenciální stimulant reakce.

Během minut až hodin klesla koncentrace fosfátu i aminokyselin pod práh měřitelnosti.

Poznatek, že organické sloučeniny tak rychle zmizely, byl překvapivý.

Pokus nasimulovat vznik života v přirozeném prostředí měl ovšem celou škálu řešení odlišných od výsledků dosahovaných v laboratořích, kde spolu reagují čisté chemikálie ve zkumavkách.

Kombinace dvou posledních citátů představuje snad nejpodstatnější závěr plynoucí z celého pokusu. Deamer je jedním z nejvýznačnějších biochemiků na světě. A přece ho zaskočila syrovost podmínek přirozeného prostředí ve srovnání s podmínkami v laboratoři. Mnohokrát totiž ve svých pracích psal přesvědčivě o možnosti výskytu všech možných neočekávaných obezliček, které by mohly ohrozit abiogenezi v přirozeném prostředí, i když se přirozeně snažil vyjadřovat co možná kulantně. Zmíněný závěr je tedy zvlášť významný, uvážíme-li, že byť existovalo mnoho výhod „v laboratořích, kde spolu reagují čisté chemikálie ve zkumavkách“, závažné překážky při simulaci abiogeneze v přírodě dosud vždy zmařily ve všech stadiích každou snahu o jednoznačnou, úspěšnou demonstraci pokroku v této věci. A tak je jasné, že v přírodě bychom měli očekávat horší výsledky než v laboratoři, jak to prokázal popsaný pokus.

Deamer dospěl vlastně ještě k jednomu neočekávanému výsledku. Existuje početná literatura navrhující jílovité půdy jako prostředí, ve kterém se koncentrují monomery, jako jsou aminokyseliny a nukleotidy, a kde by tedy mohlo docházet k jejich provázání v proteiny a nukleové kyseliny. V našem pokusu se však stal pravý opak. Počáteční koncentrace dodaných reaktantů byla vyšší než by rozumný člověk očekával od přírodního prostředí, snad kromě okrajů jezírka. A přítomný jíl navázané molekuly od sebe izoloval, místo aby podněcoval jejich slučování. Poté, co se seznámil s výsledky svých pokusů, konstatoval Deamer, „Asi nejdůležitějším poučením je, že i když jsou koncentrace reaktantů vysoké díky adsorpci /„savosti“/ na nerostném substrátu, mají tendenci se od sebe izolovat.“ A to jsme rozhodně neočekávali!

Docela mě pobavilo, když jsem si přečetl název článku, „Procesy samovolné syntézy v prebiotickém prostředí.“ Jediné, co ze zmíněných pokusů vzešlo, co se „syntetizovalo“, byl šlem jako na polévce. To není dobrým znamením pro ty, kdo vsadili svoji věčnou budoucnost na možnost abiogeneze. Bůh opravdu dává sám o sobě nepochybné svědectví ve svém stvoření. A tohle svědectví je tak jasné, že Bůh neuznává těm, kdo tohle odmítají, žádnou výmluvu.

Odkazy

Deamer, D., S. Singaram, S. Rajamani, V. Kompanichenko,
and S. Guggenheim. 2006. Self-assembly
processes in the prebiotic environment.
Phil. Trans. R. Soc. B 361:1809–1818.

Deamer, D. and J.W. Szostak (eds.). 2010. The Origins
of Life. Cold Spring Harbor Laboratory
Press, Woodbury NY. Retrieved June 4, 2012,
from
http://cshperspectives.cshlp.org/site/misc/the_ori
gins_of_life.xhtml

Stout, T. 2010. Without excuse! The testimony of the
details. Creation Matters 15(3):6.

PřílohaVelikost
00542-1.9.2012-bez_vymluvy-svedectvi_slemu_z_polevky.doc40 KB
Průměr: 3.7 (3 votes)

pravdaže

Ale žádné břímě. Je to radost věřit v Boha a ne ty evoluční bláboly děravé, jak řešeto ! K evoluci potřebujete pevnou víru.

Obrázek uživatele Ondra.

Odp: pane Hrabě

Laughing out loud

Ale jinak dobrej joke!

pane Hrabě

obdivuji Vaší trpělivost,kterak vyvracíté x kráte lži a nenávist zdejších diskutujících fanatiků evoluce,kteří řídíce se Goeblsovským heslem 1000 krát opakovaná lež se stává pravdou ,dští na Vás svou těžko skryvatelnou nenávist.
Bravo a nechť Vám Pán pomáhá.

Host

...

http://www.youtube.com/watch?v=iO51L0r7gBM

To bude asi ten důkaz, že Bůh neexistuje.....

pro Zvrácené Hrabě

Vaše: "Takže zase NIC" - Nemusíte po Smrti opakovat, že nemáte NIC. Smrt to přeci VÍ. Vaše bezradnost nad tím, že Smrt má VŠE a Vy NIC - se tak jen prohlubuje.

Vaše: "... jen písmenková polévka...... Crazy Crazy Crazy Big smile" - Smrt chápe, že něco takového pochopit, je zcela nad Vaše síly, protože je to na Vás moc složité.
To však na pravdivosti a relevantnosti údajů Smrtí uvedených - vůbec nic nezmění.

Jsou to prostě tisíce reálných příkladů, které Vám Smrt napsala - zatímco Vy pořád NIC.

Místo zoufalého smajlíkování - když už nevíte kudy kam a když nejste ani schopen vůbec nijak prokázat, že všechny Vaše úvahy a smyšlenky o tom ničem = "bohu" - nejsou zcela bezesmyslné - se prostě jen pokuste více se vzdělávat.

Pak Vám to, co Vy nyní - díky Vaší absolutní neznalosti - považujete jen za "písmenkovou polévku" - vyjeví pravdu: Žádný "bůh" neexistuje.

A klidně si zase přeskočte jinam, protože před pravdou - se stejně nikam neschováte.

DEATH333

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

SMRT

Takže zase NIC Shock ???!.... jen písmenková polévka...... Crazy Crazy Crazy Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

pro Zvrácené Hrabě

Vaše: "Tak jsem prošel celou diskuzi pod bonobím genomem i gekoní tlapkou, ale nikde jsem žádnou vaši reakci na moji reakci nenašel."
- Smrt nemůže za to, že to potřebujete skrýt a tak tvrdíte to, co tvrdíte.

Vaše: "Nu ale zkusím to ještě jednou:"
- To nemusíte, protože to, že zde znovu položíte - nyní již vytržené otázky z kontextu - na přitom jednou již zodpovězené (i Liamem S.) a snažíte se tak "prý chybějícími" odpověďmi (oni ale původně nechybí) poukazovat na jakési chyby - je zcela nepodstatné.

Ano - to je ten pravý účel toho Vašeho přeskakování z jedné diskuse do druhé. Vyhnout se pravdě.

Stačí doložit na jednom příkladu:
----------------------------------
Vaše: "Jafně! Jafně! jen těm vámi uvedeným příkladům " působení přírodním zákonitostem", musel trošičku pomoci inteligentní laborant..., ale jinak dobrý...."

- když Smrt odpověděla a doložila přírodní zákonitosti i tímto příkladem:
................
Nevíte, že třeba v galaxii M81 nalezené polycyklické aromatické uhlovodíky, obsahující dusík, se neustále a sami spontánně (bez inteligence a plánu) vytvářejí z atomů v mezihvězdném prostoru.

Tyto organické molekuly jsou přitom základními stavebními kameny RNA a DNA, hemoglobinu či chlorofylu. A to jsou zase základní stavební kameny života. Všechno potřebné tak je a vždy i bylo ve vesmíru obsaženo jako i např. další aminokyseliny tvořící život na zemi - valin, alanin, prolin, glycin, kyselina glutamová, kyselina asparagová nebo adenin a guanin, báze DNA a RNA, a také třeba uracil, který tvoří jednu z bází RNA (v DNA je nahrazen thyminem).

V češtině toho moc nenajdete, tak alespoň pro jednoduchý náhled do problematiky zkuste:

http://en.wikipedia.org/wiki/Astrochemistry

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_molecules_in_interstellar_space

Jak je vidět, tak ve Vesmíru neustále dochází k syntéze malých organických molekul, jako jsou třeba aminokyseliny a nukleotidy a tak na nějaké Vaše "neživé chemikálie" klidně zapomeňte.
.................
- a z toho je tak zcela jasné, že Vaše odpovědi jsou zcestné - protože třeba zde ( a v těch odkazech i v dalších tisíci příkladech) o nějakém tom Vašem "laborantovi" není ani zmínka.

--------------------------------------
Ale to je ono - hlavně co nejdál od odpovědí, které se Vám nelíbí a které přitom tak zcela jasně popírají jakéhokoli Vašeho "všetvořícího stvořitele" a jakoukoli potřebu "plánu" či "inteligence".

A tak - protože jste od toho zbaběle zdrhnul - jsme se nedostali ještě dál - k doložení, že báze DNA vznikly přírodními procesy (i) mimo tuto planetu.
(nicméně, když nejste schopen si přečíst ani jeden z odkazů, abyste to alespoň trochu pochopil či zase nezapíral odpovědi (i od Liama S.), tak na Vás Smrt nebude tímto plýtvat)

Vaše: "Máte nějaký experimentální důkaz podobného chemického děje???"
- Myslíte jako ve zkumavce? To ale Smrt přeci vůbec nepotřebuje - jí stačí, že je doložen vznik přirozenými přírodními procesy, které tu Vaší zkumavku a ani "laboranta" nepotřebují.

Vaše: "No jo jenže já jsem jen z chemikálií nevznikl, já se narodil svým živým rodičům a ti zase svým živým rodičům a tak dále a dále.."
- Ha, ha, ha. Vy až tu budete zase po evolučnících chtít doložit nějaký ten "přechodný článek", tak se napřed podívejte do zrcadla, protože někdo tak hloupý - jako jste Vy - rozhodně nemůže být homo sapiens.

Za prvé Smrt nepsala nic o "chemikáliích". To je zase jen Vaše nesmyslná fabulace, kterou jste si Vy vymyslel.

A Vy si fakt neuvědomujete ani takový základ, jako je to - z čeho je Vaše tělo složeno? Z čeho je složena Vaše DNA? Z čeho je složeno VŠE?

Takže, když Smrt psala, že:

"Ano, Smrt si uvědomuje, že Vy něco tak složitého nepochopíte - vždyť nejste schopen uvědomit si a natožpak pochopit ani rozdíl mezi "evolucí" a "revolucí","

- tak měla pravdu.

Vy prostě nevíte a nechápete vůbec NIC fakticky reálného.

Ale Smrt Vás chápe. Zatímco totiž evolučníci bádají nad reálným a Smrt VŠE reálné má, tak Vy nemáte NIC a nezbývá Vám, než zakrýt si oči a zacpat uši a jen hloupoučce pořvávat něco o "evolučních bajkách" - protože jinak, kdybyste oči a uši používal tak, jak máte, byste zjistil, že VŠE, v co věříte, se Vám již od prvotní smyšlenky úplně a zcela hroutí, neboť se to od samé podstaty - tedy Vašeho "boha" - zakládá jen na nereálných výmyslech a bajkách.

A kdyby ne - doložil byste alespoň jeden relevantní důkaz "boha".

Jenže, kde NIC není - ani Hrabě nenajde.

A tak, když ze zcela nereálného vycházíte, tak k pravdivé realitě se NIKDY nedobéřete.

A i jakékoli Vaše "vysvětlování si" reálných přírodních procesů a toho, co z nich vznikne - působením toho Vašeho "ničeho" - je od A až do Z - jen tragicky zoufalým pokusem - jak zakrýt to, že je to pusté a prázdné NIC.

A tak nejenže nechápete to složité, ale Vy nechápete ani to - že dokud nedokážete "inteligenta", tak je KAŽDÉ Vaše tvrzení - co o něm a i o VŠEM co z "něho" má prý vyplývat - jen nereálná smyšlenka.

No, Smrt má alespoň reálnou energii, všechny základní stavební kameny živé i neživé hmoty, platné fundamentální přírodní zákony (nestvořitelnost, z ničeho něco nikdy nevznikne apod.), doložitelné přírodní procesy atd. (to sem nejde ani vypsat, protože to by se sem ani nevešlo) - tedy VŠE reálné a existující.

Vy však nemáte NIC, kromě nereálné smyšlenky o neexistujícím, kterou nejste schopen vůbec nijak doložit. A z této nereálné smyšlenky tu tak jen zoufale fabulujete.

No, jasně - máte strach - vůbec žádných důkazů o Vaší smyšlence nemaje - že ti evolučníci mají pravdu.

A což teprve ta Vaše hrůza z toho - že má pravdu Smrt.

Je to pro Vás jistě veliké psychické břímě - což tu neustále dokládáte - ale zvykejte si, protože - Smrt VÍ.

DEATH333

PK

Obavam se, ze evolucni analyzy nebudou nic pro vas.

Evoluční analýza

Nevíte někdo, čím se liší evoluční analýza od neevoluční analýzy? Děkuji, PK

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pro pomatenou SMRT

Vaše: "To však nic nemění na skutečnosti, že jste mechanismus vzniku života jen působením chemie, fyziky a bez inteligence zkrátka nedoložila!!" - Ale přesně to Smrt udělala. To, že jste zbaběle zdrhnul od původní diskuse, aby si to každý nemohl ověřit a abyste mohl takovéto nesmysly prohlašovat - je irelevantní

Tak jsem prošel celou diskuzi pod bonobím genomem i gekoní tlapkou, ale nikde jsem žádnou vaši reakci na moji reakci nenašel. Tedy LŽETE!!!! , nic jste nedoložila!!!

Nu ale zkusím to ještě jednou:

Uvědomujete si vůbec, z čeho je složena DNA?

Víte, že třeba vznik adeninu, jedné ze čtyř bází DNA a RNA, je možný zopakovat za vysokých teplot napodobujících sopečné působení?

Stačí jen teplota?? Nic dalšího??

Nicméně to není jediná možnost vzniku, protože vzniká např. i ve společně zmrazeném kyanidu a amoniaku a nebo kombinací pěti kyanovodíkových molekul.

Nu a můžete nám sdělit, kde se tak v přírodě vyskytuje kyanid?? Nebo kombinace pěti kyanovodíkových molekul?? Já nevím jak vy, ale já tolik necestuji jako vy, tak možná máte svá místečka, kam na kyanovodíky chodíte... Big smile Big smile Tak řekněte, hořím nedočkavostí...v opačném případě byste mě otrávila... Laughing out loud

Guanin, další báze DNA se může anorganicky přeměnit z adeninu, prostřednictvím různých chemických reakcí.

Nemohla byste být konkrétnější, opět se táži! Kde ty vaše "různé" chemické reakce v přírodě probíhají a jen tak, lážo plážo, přeměňují adenin na guanin....??? Big smile

Cytosin, další ze čtyř bází DNA a RNA, byla zaznamenána ve zkumavce obsahující cyanoacetaldehydu, zahřáté po jeden den na 100 stupňů Celsia.

Hm, to je zajímavé, a kde tak sebrat v přírodě cyanoacetaldehyd??? Pak by mě zajímalo co by se stalo, kdyby se nahříval na 100 stupňů déle než jeden den... a dokonce uvádíte "ve zkumavce" ... Ale fuj!!! Taková zkumavka velmi vnuká představu nějakého inteligentního vědce! Který ví něco o počítání času a měření stupních celsia... Big smile

No, a když vystavíte led obsahující pyrimidin ultrafialovému záření ve vakuu při mínus 206 stupních Celsia, (vesmírné podmínky) vzniká uracil.

No tak uracil bychom měli, ale co když se teplota zvýší???

A třeba suchým zahřátím nukleosidu s anorganickými fosfáty vznikla dokonce i kyselina deoxyribonukleová (DNA), což je klíčová látka života.

Jasně! Já mám nukleosid s anorganickými fosfáty v jezírku za barákem.... Ještě maličkost.. Zajistit to suché zahřátí a bude vznikat život jak houby po dešti.... Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

Jenže, ten není potřeba - to z čeho je každý složen - vzniká působením přírodních zákonitostí - každý den.

Jafně! Jafně! jen těm vámi uvedeným příkladům " působení přírodním zákonitostem", musel trošičku pomoci inteligentní laborant..., ale jinak dobrý.... Big smile

Smrt je pořád na cestách a tak nemá tolik času, ale na Vaše: "Máte nějaký důkaz?? Ukažte!" - má jednoduchou odpověď: Podívejte se do zrcadla. Obsahujete skoro vše - to co Smrt vyjmenovala a pokud si tedy nemyslíte, že jste mrtvý, tak každý z těch základních kamenů života musí být živý.

No jo jenže já jsem jen z chemikálií nevznikl, já se narodil svým živým rodičům a ti zase svým živým rodičům a tak dále a dále...Jenže my se tu bavíme o době, kdy dle vás, žádný živý rodič, ještě neexistoval.......???

Jak jednoduché, že?

Ano!! Jednoduchá jste, to už pozoruji delší dobu...Ale dejme tomu, že když zavřu všechny voči, tak s odřenýma ušima, horko těžko, byste snad ingredience měla, resp. vaše evoluce by je měla, sic by musela běhat po celém vesmíru...

Jenomže na to já se ani tak neptal... Já se ptal na proces, kdy se tyto výše uvedené chemikálie, po té co se všechny sejdou na jednom místě, pospojují a zkonsolidují tak, že vznikne živý organismus, který se ještě ke všemu začne množit...

Máte nějaký experimentální důkaz podobného chemického děje???

Co??? Nic Shock Shock ???

Jen pusto a prázdno Crazy . - evoluční bajka!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This