Bez výmluvy - svědectví domácí lékárničky

Napsal Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, červenec/srpen 2008, ročník 13, číslo 4 přeložil M. T. – 7/2010)

Svědectví domácí lékárničky.jpg

Svědectví domácí lékárničky

Poznámka vydavatele:
Tohle je první z řady krátkých článků na téma „…bez výmluvy!“

Pan Tim Stout, jehož misijní aktivity zahrnují středoškoláky i vysokoškoláky, zastává názor, že důkazy o své osobě vložil Bůh zcela otevřeně a viditelně do svého stvoření. Tim říká: „Každý člověk má vlastní zodpovědnost tyto důkazy nalézt a následovat. Bůh považuje zjevení Své přítomnosti v přírodě za dostatečné k lidskému poučení, a to je to hlavní, oč tu jde. Naše výmluvy Ho nezajímají. Zajímá Ho naše víra a poslušnost. Mým úkolem je zkusit ukázat lidem věci, o nichž se domnívám, že by mohly představovat primární důkazy Boží přítomnosti; Bůh pak očekává, že jim lidé porozumí na základě pozorování přírody, kde se Jeho osobnost zjevuje.“

Zašel jsem jednou do areálu Univerzity státu Ohio a rozdával kreacionistickou literaturu jejím studentům, na které jsem narazil. Většina z nich mě přijímala přátelsky a byli mi vděční, byť někteří mou nabídku odmítli. Jeden z nich se však začal smát a pak na mě pohlédl tak, jako bych měl zelené vlasy a purpurovou pleť. Když se pak otočil a měl se k odchodu, řekl jsem mu zdvořile: „Promiňte, ale proč se smějete? Vždyť ani neznáte mé argumenty.“

Zarazil se a pravil: „Fajn, máte třicet vteřin.“ Zeptal jsem se ho, jak dlouho trvalo, než z náhodných reakcí jednoduchých chemikálií vznikla první plně funkční buňka. Odpověděl: „Patrně deset až 100 milionů let.“

Pak jsem pokračoval: „Všiml jste si někdy, že každému léku ve vaší lékárničce jednou projde záruční doba?“ Odpověděl: „Ano.“ Zeptal jsem se ho tedy, jak dlouhá asi je taková běžná záruční doba. Odpověděl, že asi dva roky až deset let. Poté jsem poznamenal, že přece všechny potraviny, koření i léky mají svou záruční dobu, většinou mnohem nižší než deset let.

Důvod této skutečnosti je nasnadě. Biologické sloučeniny se velmi rychle spontánně rozkládají. Vzhledem k tomuto faktu není za relativně krátký čas bezpečné je používat. Pak jsem na smíška udeřil: „Rozloží-li se biologické sloučeniny za méně než deset let, pak i kdyby se náhodou nějaká taková před vznikem života vytvořila, jak by byla mohla vydržet čekat přes milion let, než se z ní a jí podobných vytvořila první buňka? Biologické sloučeniny se rozloží dříve, než z nich mohou náhodné procesy něco vytvořit.

Zíral na mě s otevřenou pusou a nevěděl, jak odpovědět. Řekl jsem mu, že literatura, kterou nabízím, tyhle otázky analyzuje. On se tedy znovu zamyslel, vzal si brožurku a odkráčel. Nechť ho Duch Svatý povzbudí, aby si ji přečetl, a otevře mu srdce pro pravdu.

Od té doby jsem použil metaforu s lékárničkou při pokusech získat zájem o Boha mnohokrát. Zhruba třetina až polovina studentů se vážně zamyslí nad celou věcí poté, co si tenhle prostý příměr vyslechnou. Zdá se, že je opravdu šokuje zjištění, jak prostý a jasný je rozpor mezi příliš dlouhými obdobími vývoje, o kterých slyší v hodinách biologie, a krátkými lhůtami na každém léku, vitaminu, koření atd., se kterými se osobně setkávají.

V Římanům 1:20 čteme:
„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu…“ I taková lékárnička vydává svědectví o živém Bohu, jehož tvůrčí dílo je zdrojem života.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví domácí lékárničky.doc192.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Obrázek uživatele Stoura

argumentační pochoutky

Ano opravdu to argumentační pochoutky jsou.

Asi taky Šťouro si prostudujte, co je to v matematice řád. Deset na nultou, na první, na druhou, na třetí, abyste pochopil rozdíl mezi 100 miliónem let (chemická evoluce), čtyřmi tisíci lety(dinosauří tkáně) a čtyřmi roky (trvanlivost léků).

Řád má v matematice několik významů. Ale pokud máte na mysli celou část desítkového logaritmu, tak odpověď zní 8 - 3 - 0 . Rozdíl řádů je tedy v jednom případě 5 a ve druhém 3. A co má být?

Mimochodem - nemělo být podle kreacionistů před 4000 let už 213 let po potopě (potopa by měla být podle Bible v roce -2204, což podle Egyptologů je doba těsně před koncem 500 let trvající Staré říše, za níž byly postaveny slavné pyramidy)?

Ad léky: mohl byste prosím tady vysvětlit, co se stane třeba s Acylpyrinem po uplynutí expirace? Podle mne se maximálně může poněkud rozvolnit škrob, kterým je ta kyselina zpevněna do tablet, ale třeba máte jiné informace. A organických materiálů, které jsou aktivní i po staletích existuje celkem dost. Připomněl bych třeba viry nebo semena. Maso tisíce let zmrzlých mamutů, které jedli sibiřští lovci ani nepočítám.

Ad termodynamické zákony: příklady toho, že v otevřených systémech nemusí entropie růst, už tu byly uvedeny mnohokrát. Má cenu se k tomu pořád vracet?

Jé, to jsou argumentační pochoutky

Šťoura píše, že "ten člověk plácá nesmysly". Škoda, že si sám plete trvanlivost s dékou zachování existence. Nikdo v článku netvrdil, že léky za deset let "zmizí" ze světa. Ale jsou biologicky nepoužitelné či nebezpečné, třeba toxické. To je trochu rozdíl. Podobně se zachovalými tkáněmi dinosaurů: existují, ale jsou mrtvé, denaturované, racemizované atd., i když elastické a často vykazují zachovanou původní formu třeba krevní buňky. To ale neznamená, že se hodí k jídlu či k chemické evoluci, tedy k navrácení do živého organizmu. Proto srovnání léků a jejich biologické aktivity s chemickou evolucí, kdy se milióny let musely udržet biologicky aktivní látky pro další slučování, je velmi správné. Na evoluční mozky je to však příliš komplikovaná, ale hlavně nestravitelná, úvaha. Asi taky Šťouro si prostudujte, co je to v matematice řád. Deset na nultou, na první, na druhou, na třetí, abyste pochopil rozdíl mezi 100 miliónem let (chemická evoluce), čtyřmi tisíci lety (dinosauří tkáně) a čtyřmi roky (trvanlivost léků).

Mefik, to je také příklad zářné logiky. Nad Vaší definicí "uzavřeného systému" by asi fyzik zaplakal (krabička s léky je pro Mefika "uzavřený systém"), podlehající termodynamice, ale otevřené systémy v mělkých mořích a na jílech, uzavřeným systémem nejsou, a tak termodynamické rovnice (entropie) neplatí. "Zajímavá fyzika." Z toho plyne, že termodynamika pro sluneční soustavu a její tělesa neplatí (dle Mefika), přesněji, entropie tam neroste, protože dochází k výměně energie - dle údajů NASA bylo UV záření na prvotní zemi 100 000 krát silnější než dnes - asi to byla ta příčina, že entropie chemických soustav nerostla a takový Acylpirin by měl záruku dle Mefika na prvotní zemi 100 miliónů let, že? No a výrobci léků mohou být dnes v klidu: na krabičky by měli dát upozornění: "vědec Mefik zaručuje trvanlivost tohoto léku minimálně deset miliónů let, protože díky papírové krabičce a lahvičce, kde jsou pilulky umístěny, jde o fyzikální uzavřený systém nepodléhající destrukci".

Pane Bože, tady ta diskuze snese pitomosti všeho druhu. Už jsem mnohokrát upozorňoval, že celá řada zákonů v chemii i fyzice se definuje pro ideální stav (což je např. uzavřený systém, ideální plyn či kapalina atd.) - ten však prakticky nikde neexistuje. To by pak znamenalo (třeba u Boylova zákona u plynů), že tento zákon je prakticky nepoužitelný. Termodynamické zákony jsou definovány pro uzavřený systém (ideální stav, kdy se nevyměňuje energie, ani hmota, a někdy ani ne informace), to ale samozřejmě neznamená, že zákony entropie jsou pro otevřené systémy nepoužitelné - běžně se s nimi počítá u všech otevřených soustav, třeba při přeměnách energie ve strojích - jinak by její rovnice byly nepoužitelné nikde a nikdy, kdyby platily jen v uzavřeném systému.

Evolucionisté pořád dokola opakují žvást, že entropie platí jen v uzavřených soustavách - taková pitomost. Aby otevřená soustava nezvyšovala svoji entropii, nestačí ji prostě jen vystavit sluníčku nebo záření - energie musí být do systému inteligentně přiváděna a systém musí pro tuto energii mít konvertibilní mechanizmus, který převede energii na konfigurační práci. Nemohu polít auto benzínem a říct "a jeď". To je ovšem na evoluční mozek příliš sofistikovaná úvaha. Krátce a stručně: Pro Mefika se léky, položené na prvotní zemi, nekazí - pozor ale, nesmí být ani v krabičce ani v lahvičce!! - jinak by se kazily. A toto Mefikovo "vědecké pravidlo" můžeme stejně dobře aplikovat na produkty chemické evoluce, které nám na prvotní zemi, vedle těch léků, postupně po milióny let vznikají - hurááááááááááááááá, evoluce je přece jen pravdivá, tušil jsem to, ale nebyl jsem ochoten to přiznat.

Bože, kdyby to evoluční myšlení nebyla taková tragédie a děs a běs, byla by to alespoň úžasná prča. Už jsem začal psát článek "Darwinovi šašci", děkuji za inspiraci.

Pavel Kábrt

Obrázek uživatele Stoura

datum expirace

To je hezký argument. Hned potom by měl ten distributor brožurek upozornit na údajná nález dinosauří DNA a vysvětlit, jakto, že se zachovala, když už nutně musí mát prošlou expirační dobu.

Položil bych mu tedy stejnou otázku: Rozloží-li se biologické sloučeniny za méně než deset let, pak i kdyby se náhodou nějaká taková před vznikem života vytvořila, jak by byla mohla vydržet čekat přes milion let, než se z ní a jí podobných vytvořila první buňka?

IMHO ten člověk plácá nesmysly. Mnohé organické sloučeniny vydrží prokazatelně mnohem déle než deset let. Pokud ta historka není zcela vymyšlená reklamní legenda, tak ten student musel být dost hloupý, když se nechal takovýmhle trikem nachytat.

hehe

Koukám že abiogeneze je teďka váš fackovací panáček Smile

V té úvaze je jeden problém, přemýšlejícímu člověku zjevný na první pohled Wink Krabička léků je víceméně uzavřený systém! Proto pro ni platí druhý termodynamický zákon.

Různé struktury na povrchu jílovitých nebo krystalických hornin v mělkých prekambrických mořích ale zjevně uzavřeným systémem nebyly, naopak, nacházely se v nejrůznějších gradientech (chemických, energetických, teplotních, a jiných) a proto to přirovnání ke krabičce léků na první pohled nemůže nefungovat.

Customize This