Bez výmluvy – svědectví detailů

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, May/June 2010, Volume 15, Number 3 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectví detailů.jpg

Evoluční teorie se může jevit jako smysluplná. Nabízí zdánlivě přijatelné vysvětlení škály života napříč historií, počínajíc spontáním vznikem stavebních kamenů života, aminokyselin a nukleových kyselin, k sebereplikujícím se molekulám, dále živým buňkám a nakonec pokročilým, mnohobuněčným organizmům jako je člověk.

Naproti tomu Bible prohlašuje, že živý Bůh stvořil vesmír a v něm život. Evolucionisté často tvrdí, že důkazy pro evoluci jsou prokazatelné, a tudíž není třeba víry „ ...v neprokazatelnou nadpřirozenou sílu; která je buď nesmyslná anebo bezvýznamná... Sliby v nesmrtelné spasení nebo strach z věčného zavržení jsou iluzorní a škodlivé“ (Kurtz a Wilson, 1973). Než se však někdo zcela nadchne těmito evolučními tvrzeními, měl by se nejprve seznámit s důležitým pozorováním. V podstatě veškeré pozorování, které na první pohled podporuje evoluci, při bližším pohledu zmizí. Detaily přečasto ukáží, že to, co bylo prezentováno jako důkazy pro evoluci, ve skutečnosti svědčí proti ní.

Charles Darwin, který objevil přírodní výběr a položil základy velké části moderní evoluční teorie ve své knize O původu druhů, na tento problém neustále narážel a potýkal se s ním. V předchozím vydání Creation Matters (to je časopis společnosti CRS, jehož název je dvojsmyslný: „Věci týkající se stvoření“ i „Na stvoření záleží“, poz. překl.) Stout ukázal (2010), jak byl Darwin opakovaně nucen vynalézat imaginární vysvětlování rozporu mezi tím, co věřil, že by být pozorováno mělo a tím, co ve skutečnosti pozorováno bylo. (Mám v úmyslu tento zmíněný článek přeložit, poz. překl.)

V tomto článku se stručně podíváme na jeden reprezentativní příklad této skutečnosti. Millerův experiment „Původ života“. V roce 1953 Stanley Miller provedl experiment stále ještě uváděný ve většině úvodních biologických učebnic dnešních škol. Smíchal vodní páru, metan, čpavek a vodík v jiskrové komoře. Když došlo k výboji vysokého napětí uvnitř těchto plynů, produktem byly složité molekuly včetně několika různých druhů aminokyselin. Evolucionisté tvrdí, že tento pokus ukazuje, jak přírodní fyzikální zákony mohly vytvořit stavební bloky molekul, které se později staly živými buňkami. Z toho plyne, že žádný Stvořitel, jakožto zdroj života, nebyl potřeba.

Na první pohled to vypadá, že Millerův experiment podporuje evoluci. To je také důvod, proč to učebnice stále uvádějí. Jenže: problémy jsou v detailech. V biochemii je mnoho zákonitostí, které jdou proti možnosti přírozeného vzniku života. Podívejme se, jak přesnější analýza Millerových výsledků potvrzuje platnost těchto zákonitostí.

1. Nepoužitelný poměr aminokyselin

Existuje mnoho druhů aminokyselin; živé soustavy upřednostňují 20 druhů. Různé druhy mají různé chemické vlastnosti. Nejdůležitější vlastností je, zda daný druh aminokyseliny je molekulami vody poután nebo odpuzován. V živých organizmech je tento poměr vyrovnaný. Nejsnáze vznikají a také nejjednodušší jsou aminokyseliny, které voda odpuzuje. Millerův pokus dává asymetrické rozdělení: produkuje asi 100 krát více aminokyselin vodu odpuzujících než vážících (Miller, 1959), což je zcela odpovídající tomu, co bychom očekávali ze zákonů chemické rovnováhy. Nahodilé procesy nejsou schopny využít takto asymetrické rozložení.

2.
Dehet

80 % Millerových produktů byl inertní dehet, pro život nepoužitelný. Jen 2 % tvořily aminokyseliny. Aminokyseliny, které získal, by se na dehet byly změnily, kdyby byl nepoužil svých schopností biochemika a neodstranil je okamžitě z dosahu elektrického výboje. Tak to probíhá u všech podobných experimentů. Produkují dehet anebo nic (Shapiro, 1986). Hypotetická „předvěká polévka“, o které evolucionisté tak často mluví, nebyla v laboratoři nikdy demonstrována.

3. Smrtelné molekuly

Mnoho sloučenin, které pokus vyprodukoval, je pro život jedovatých, včetně kyseliny mravenčí. Chemicky jsou velmi agresivní a ochotně útočí (tj. chem. navazují se) jedna na druhou a zničily by každou složitější molekulu, která by se objevila. Experimenty produkují ve skutečnosti dvakrát tolik kyseliny mravenčí než chemicky vázaných aminokyselin.

4. Příliš mnoho vodíku

Nikdo nedokázal zopakovat Millerův původní experiment tak, aby dostal podobné výsledky. To má svůj dobrý důvod. Ve své směsi použil Miller vysoké množství vodíku. Avšak rozbor hornin ukazuje, že tak vysoké množství nikdy neexistovalo. Když je však toto množství zmenšeno na realističtější hodnotu, výsledky jsou drasticky decimovány (Anonymous, 2003).

A tak vlastně Millerův experiment ilustruje jevy, které působí proti přirozenému vzniku života a zcela jej vylučují. Toto však zjistíme jen tím, že rozebereme detaily. Millerův experiment v tomto ohledu není výjimkou. Ať se podíváme kamkoliv, všude najdeme příklady, kde detaily příkře protiřečí evolučním tvrzením.

To má ovšem svůj důvod. Bůh naplánoval vesmír tak, aby ukázal svědectví o sobě jako Stvořiteli. Když vědecká fakta správně vyhodnotíme, může to vést každého člověka k Němu. Svědectví, které nám Bůh dává, je tak jasné a silné, že když ho někdo ignoruje, Bůh takové jednání nazývá „bez výmluvy“.

Odkazy na literaturu

Anonymous. (2003, May 14). Primordial recipe:
Spark and stir. Astrobiology Magazine. Retrieved
June 23, 2010, from
www.astrobio.net/exclusive/461/primordial-recipe-
spark-and-stir
Kurtz, P. and E.H. Wilson. 1973. Humanist Manifesto
II. Retrieved June 6, 2010, from
www.americanhumanist.org/Who_We_Are/Abo
ut_Humanism/Humanist_Manifesto_II
Miller, S. and H. Urey. 1959. Organic compound
synthesis on the primitive Earth. Science
130:245–251.
Shapiro, R. 1986. ORIGINS: A Skeptic’s Guide to the
Creation of Life on the Earth. Summit Books,
New York, pp. 113, 208, 302.
Stout, T. 2010. “…Without Excuse! The Testimony
of Darwin’s Imaginary Evidence.” Creation
Matters 15(2):4.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví detailů.doc659.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Telesto

Davidovi

Davide, věru zajímavě jste se rozepsal...

"Pravda je taková ze samovolný vznik života je nemožný. Naprosto nemožný, i v nekonečno vesmírech a za nekonečno času. To se prostě nemůže stát nikdy. Za sebelepších okolností. Prostě je to naprostá blbost a úplně to stačí, abychom zavrhli celou teorii evoluce bez nustnosti jakéhokoli dalšího zkoumání."

Nezdá se vám to co říkáte jako zcela nesmyslné? Jak to jen můžete vědět? Smile

Ale co takhle Davide:

Pravda je taková, že nehmotná inteligence je nemožná. Naprosto nemožná, i v nekonečno vesmírech a za nekonečno času. To prostě nemůže nikdy existovat. Prostě je to naprostá blbost a úplně to stačí, abychom zavrhli celou kreační teorii bez nutnosti jakéhokoli dalšího zkoumání.

Nebo: "Víme už předem, že je abiogeneze nemožná."

A teď já Smile

Vím už předem, že nehmotná inteligence je nesmysl.

Tak a teď mluvte...

"Normálně to nedávám najevo a nerozhlašuji to, ale ateismus je to nejsměšnější a nejpitomější, čemu může člověk věřit."

A to jen proto, že vy VÍTE, že abiogeneze je nemožná. Víte Davide, kolik takových lidí už tady bylo, kteří VĚDĚLI... Už předem VĚDĚLI, že něco není možné. Někteří VĚDĚLI, že není možné komunikovat s někým živě přes půlku planety, někteří věděli, že člověk nikdy nedoletí na Měsíc, někteří věděli, že Země je placatá, někteří věděli, že Slunce obíhá kolem Země a teď někteří vědí, že život samovolně vzniknout nemůže...

Být vámi, tak bych byl s tím "já to vím nejlépe" opatrný Wink

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele David Protest

Takové články čekají na komentáře velmi dlouho,

protože evolucionisté se museji napřed dobře rozmyslet, aby vychytali ta správná místa, kde článek chytit za slovo. Pravda je taková ze samovolný vznik života je nemožný. Naprosto nemožný, i v nekonečno vesmírech a za nekonečno času. To se prostě nemůže stát nikdy. Za sebelepších okolností. Prostě je to naprostá blbost a úplně to stačí, abychom zavrhli celou teorii evoluce bez nustnosti jakéhokoli dalšího zkoumání. Resp. je otázka zda zavrhnout evoluci, ta se mohla ještě nějakým způsobem odehrát. Stačí to ale na to, abychom naprosto zavrhli ateismus jako nesmyslnou teorii a vůbec nemusíme zkoumat jestli zákon termodynamiky je proti či ne ani žádné jiné zákovy. Víme už předem, že je abiogeneze nemožná. Díky tomu nedokáži ani vypovědět jak je ateismus směšný.

Normálně to nedávám najevo a nerozhlašuji to, ale ateismus je to nejsměšnější a nejpitomější, čemu může člověk věřit.

David Protest

Obrázek uživatele David Protest

pro mjrvasilij

Vy tomu asi moc nerozumíte, co?

ale odvadzate celkom dobru pracu co sa tyka utvrdzovania nas ateistov v nasom presvedceni...

A tím, že toto řeknete tak jako podáváte nějaký důkaz své víry. Taková prázdná slova nemohou nikoho přesvědčit, ateisté ještě neuvedli pražádný důkaz, jenom básní a básní a básní a básní a sní a sní. Není důležité jak často a jak moc opakujete, že kreacionismus je nesmysl, že Vás to jen utvrzuje ve Vaší víře, důležité je jaké máte argumenty, a vy ateisté nemáte žádné. Ty vaše posměšky vám nebudou nic platné, až přijdete na pravdu.

ani jeden clanok natejto stranke ma ani len trosku nepresvedcil o "pravde" kreacionalistov

Asi jste taky ani jeden clanok nepřečetl.

David Protest

tento "nahodny" vznik ako to

tento "nahodny" vznik ako to nazyvate prebiehal miliony rokov takze tieto "pokusy" maju velmi nizku hodnotu a celkovo ani jeden clanok natejto stranke ma ani len trosku nepresvedcil o "pravde" kreacionalistov... ale odvadzate celkom dobru pracu co sa tyka utvrdzovania nas ateistov v nasom presvedceni...

Obrázek uživatele Ondra

Štourovi

Zdravim,

Věda se to řešit pokouší. Ale prozatím je příliš málo informací

Na to nepřijde, protože je to nulová šance.

Obrázek uživatele Stoura

Ad ticho

Věda se to řešit pokouší. Ale prozatím je příliš málo informací.

Co se týče těch pravděpodobností: tam je problém v tom, že se prozatím nepodařilo nějak rozumě určit, jak složitá musí být nejjednodušší (nebo nejpravděpodobněji vzniknuvší) chemická struktura, schopná replikace. Ten první slovník totiž nemusí být ani zdaleka dokonalý a velký. Z hlediska pravděpodobnosti je to otázkou určení stavového prostoru možností a výsledků.

Nezvyklé Ticho

Pěkný článek, jen tak dál... Je zajímavé, že tento článek nemá žádné komentáře, a co víc žádné záporné.
Nejspíš je to tím, že takovéhle otázky věda moc neřeší (můj dojem).
A v tom je ten problém, tak se nad tím zamyslete pěkně odzačátku...

Biolog, prof. Conklin z university Princenton:
„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“

Customize This