Bez výmluvy – reakce na svědectví

Timothy R. Stout

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2005%... přeložil M. T. – 12/2011.)

Často navštěvuji univerzitní areály, abych tam zdarma rozdal kreacionistickou literaturu. Posledně jsem byl jeden den na Purdueově univerzitě a druhý na Univerzitě státu Illinois. Jelikož zmíněnou aktivitu provozuji už celá léta, zvykl jsem si na skutečnost, že pokud si Pán dotyčného člověka nevybere, nezareaguje on či ona na předkládané důkazy, ať už jsou prezentovány sebepřesvědčivěji. Uvedu zde nyní dvě diametrálně odlišné odpovědi, jak jsem je zaregistroval při svých zmíněných návštěvách dvou univerzitních areálů.


První setkání

Hned po ránu jsem na Purdueově univerzitě nabídl výtisk brožurky Jak věda prokazuje, že MUSÍ existovat Stvořitel (Stout, 2010a) mladému muži, kterého jsem potkal. Váhavě ji vzal do ruky, a pak řekl, „Podívejte se, tohle jsou nesmysly.“ Zeptal jsem se ho, zda ví něco o přírodních vědách, a on řekl, „Ano“. Poté, co jsem se ho dovolil, zda ho mohu chvíli doprovázet a po cestě s ním ještě promluvit, zkusil jsem mu vylíčit obsah svého nedávného článku v časopisu Creation Matters nazvaného „Svědectví hmotného života“ (Stout, 2010b).

Především jsem se zmínil o tom, že se biologické chemikálie rozpadají daleko rychleji než aby mohly vůbec někdy spontánně vzniknout. Tohle chování je důsledkem zákonů chemické rovnováhy. Takže kdokoli, kdo chce věřit v přirozený původ života, musí zavrhnout zákony chemické rovnováhy. To je snadné pro někoho, kdo těmhle zákonům nerozumí, ale pro toho, kdo jim rozumí, představuje tahle situace skutečné dilema.

Pak jsem ho požádal, aby se zamyslel nad jedním velmi běžným enzymem, sukcinátdehydrogenázou, kterou tvoří řetězec čítající více než 1100 aminokyselin. Pravděpodobnost, že tato konkrétní aminokyselinová sekvence vznikne náhodou, činí 1 ku 10^1100. Je-li člověk poctivý, musí uznat, že je tato nepravděpodobnost v praxi nepřekonatelná. Takže přírodní výběr prostě nedokáže postupně vygenerovat počáteční formaci života, protože nedokáže vybírat lepší ze dvou nezdarů. Takže věřit v přirozený původ života znamená ignorovat zákony statistiky. To je opět snadné pro toho, kdo těmhle zákonům nerozumí, ale pro toho, kdo jim rozumí, představuje tahle situace skutečné dilema.

Načež jsem ho vyzval, aby se zamyslel nad stroji řízenými informacemi. Živá buňka je v podstatě takovým strojem, který vyžaduje určité hlavní složky k tomu, aby fungoval řádně a spolehlivě od samého počátku. Například od počátku musí být buňka řízena obrovským množstvím perfektně vyladěných kódů (informací). Tenhle kód je však absolutně k ničemu, pokud zároveň s ním neexistuje plně funkční, vysoce spolehlivý dekodér, který je sám o sobě mimořádně složitý. K pohánění zmíněného dekodéru je pak ještě třeba plně funkční energetická soustava. A mohl bych uvést ještě další plně funkční složky.

Nakonec jsem zdůraznil, že v uvedené buňce, stroji poháněném informacemi, musí všechny složky řádně fungovat od samého začátku, nikoli postupně průběhem doby. Jinak buňka nepracuje, tečka, konec příběhu. Je to přesný opak gradualistických evolučních procesů. Proto musí člověk věřící v přirozený původ života zavrhnout základní principy strojů řízených informacemi. A opět, toto není problém pro člověka, který těmto principům nerozumí, ale pro někoho, kdo ví, o co jde, to představuje velké dilema.

Skončil jsem s tím, že věda nám vlastně ukazuje, že přírodní procesy pracují proti evolučnímu původu života; nepodporují prostě takové pojetí. Takže nevznikla-li příroda přírodními procesy, musela vzniknout procesy nadpřirozenými. Jinými slovy, věda nám ukazuje, proč příroda potřebuje Stvořitele.

Zdálo se, že ho to zaskočilo. Pak se zeptal, „Hovoří se o těchto věcech ve vaší brožuře?“ Odpověděl jsem, že ano. Naznačil, že si brožurku přečte pečlivěji, než původně zamýšlel, a pokračoval v cestě. Ušli jsme spolu snad jen 30 metrů, ale tahle krátká vzdálenost stačila na to, abych mu ukázal, že Bůh naplánoval vesmír takovým způsobem, že o Něm vydává svědectví jako o Stvořiteli. Důkazy o tom jsou tak jednoznačné, že kdokoli je ochoten je vnímat, vnímá je. Však také je člověk bez výmluvy, potlačuje-li pravdu a nevidí, jak stvoření svědčí o svém Stvořiteli (Římanům 1:18-20). Chvalte Boha za to, že naplánoval vesmír tak šikovně, že o Něm podává svědectví!

Opačná reakce

Nazítří jsem na Univerzitě státu Illinois použil stejnou metodu přiblížení Boha u dalšího studenta. Také se vyznal v přírodních vědách a byl zapřisáhlým evolucionistou. Uznale pokyvoval hlavou při každé myšlence, kterou jsem pronesl. Na konci rozhovoru však utrousil, „No a co?“ A s těmito slovy odmítl brožurku a odkráčel. Vypadalo to, že jde o typického evolucionistu/ateistu, který je tak oddán svému názoru, že nikdy neuzná platnost důkazů o opaku, ať jsou jakkoli silné.

Takto myslící lidé obvykle bagatelizují jakýkoli důkaz proti svému přesvědčení tak, že si řeknou, „Jelikož o evoluci nelze pochybovat, vím, že se mýlíte. My jsme prostě jen zatím nestačili objasnit všechno. Zatím mám lepší zábavu než Vás poslouchat.“ Jak smutné. Sdělil jsem mu, že přijde den, kdy se skloní před Pánem Ježíšem Kristem a uzná Kristovo panství ke slávě Boha Otce. Bude však pozdě litovat, bude souzen, nikoli odměněn. Jak moc jsem si přál, aby se našlo něco, co bych mu mohl říci, abych ho probudil k Pravdě.

Děláme, co můžeme, abychom shromažďovali argumenty proti tvrzením těch, kdo se staví proti našemu Pánu. Snažíme se vyjadřovat se co nejsrozumitelněji. Děláme všechno pro to, abychom Pána reprezentovali takovým způsobem, který Mu přináší slávu. Nemůžeme však nikdy zapomínat na to, že jsme na Něm zcela závislí v tom smyslu, že pokud On sám nerozsvítí světlo v temnotách bezbožného srdce, my sami nezmůžeme nic (2. Korintským 4:6). Můžeme předkládat důkazy, ale jedině Bůh může způsobit, že se ujmou a vyraší (1. Korintským 3:7). Vzhledem k těmto skutečnostem nám nezbývá než spoléhat na Boha, že zapracuje v srdcích těch, se kterými mluvíme, a vyjasní jim problémy, aby nespoléhali jen na své vlastní síly.

Literatura

Stout, T. 2010a. How Science Shows There MUST be
a Creator
. Retrieved November 2, 2011 from
www.creationtruthoutreach.org/creator.pdf

Stout, T. 2010b. Without excuse! The testimony of
physical life. Creation Matters 15(5):6.

PřílohaVelikost
00471-10.12.2011-bez_vymluvy_-_reakce_na_svedectvi.doc44 KB
Průměr: 5 (3 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Josef Halaxa

jak lze pomocí evoluce vysvětlit altruismus, nezištnost

Je to jednoduchý princip "podrbeš mě, podrbu tebe"...
Jedná se o skrytý egoismus...

svobodnou vůli (neplést s instinktem)

Nemyslím si, že by si to někdo pletl s instiktem, když je to vlastně opak...
Je dost možné, že svobodná vůle je jen iluze a ve skutečnosti neexistuje...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Josef Halaxa

Dobrý den,

na něco málo bych Vám snad mohl odpovědět já.
"1) na základě jakého evolučního principu má homo sapiens mozek, který z 90% (nebo 99%, to je asi momentálně jedno) nevyužívá?"
Tohle je mýtus. Není pravda, že člověk využívá jenom 10 % svého mozku. Hezky to vysvětluje článek na wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/10%25_of_brain_myth

2) jak lze pomocí evoluce vysvětlit altruismus, nezištnost, svědomí, schopnost vnímat hudbu (prosím, nezaměňovat s psím vytím na Bacha z klaviatury jeho páníčka...), svobodnou vůli (neplést s instinktem)
Odpovím jenom na část - altruismus, podobně jako další strategie přežití, lze vysvětlit na základě teorie her a populační ekologie. Pomocí těchto dvou oborů lze studovat různá chování společenství včetně jejich pozitiv/negativ/stability atp. Lze např. názorně "sečíst", jaký zisk mají jedinci při kooperaci a z toho jde vidět, proč může být kooperace výhodnější než egoismus (a proč tedy při přírodním výběru mohli být/jsou eliminování egoističtí jedinci).
Schopnost vnímat hudbu ... není úplně vysvětleno, ale je např. prokázáno, že vnímání hudby souvisí s vnímáním řeči (rozpoznání syntaxe). Schopnost vnímat hudbu by mohla být "vedlejším produktem" vnímaní řeči. Nicméně toto je výsledek ze starší studie (myslim, že 2001), takže od té doby už mohou být další teorie.

otázka pro diskutující

Dobrý den,
chtěl bych přítomných účastníků diskuse poprosit o vysvětlení:
1) na základě jakého evolučního principu má homo sapiens mozek, který z 90% (nebo 99%, to je asi momentálně jedno) nevyužívá?

2) jak lze pomocí evoluce vysvětlit altruismus, nezištnost, svědomí, schopnost vnímat hudbu (prosím, nezaměňovat s psím vytím na Bacha z klaviatury jeho páníčka...), svobodnou vůli (neplést s instinktem)

díky, hezký den

Host

Vám evolučníkům chybí totiž pokora před tajemstvím vzniku života

My podle mě tu pokoru máme, protože netvrdíme, že život zaručeně vznikl tak a tak, pouze se domníváme... Vy to naopak víte z několika vět v knize Genesis, tak jakápak pokora před tajemstvím?

Obrázek uživatele Šriber

Host

ten článek je o Vás

Není. Já bych nikdy neodpověděl jako "ten druhý". Já nebagatelizuji, nýbrž vyvracím. Nedomnívám se, že o evoluce nelze pochybovat...
Ono to spíš v opačném duchu platí na vás - o slově Božím se nedá pochybovat, o opaku vás nelze přesvědčit argumenty, ať jsou jakkoliv silné a tak dále... Wink

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Oldřich

Sriber googloval, opět NIC neviděl naživo, ničeho se neúčastnil, sedí doma na svých šunkách, ALE OPĚT ví všechno nejlíp!

Nejlíp to podlě mě ví on sám... Wink
Když bych viděl na vlastní oči, jak někoho vyléčí, jak můžu vědět, že ho opravdu vyléčil a nebyl to podraz ? Nemůžu. Takže si položím otázku - co je pravděpodobnější ? Lidé podvádějí v jednom kuse, ovšem že by byl někdo jen tak vyléčen, to obvyklé není. A pak je tu člověk, který tvrdí, že vážně svou nemoc jen předstíral a celé vyléčení byl podraz. Tak to asi vážně byl podraz...
Nebo mi snad chceš říct, že by se vděčný zázračně vyléčený muž nechal přesvědčit ateisty, aby lhal ?

Sribere, Tvoje reakce "ale hovno" a kontext odpovědi je klasickým projevem Tvé nemoci.

No to bych neřekl. Klasickým by bylo - "ne, nemohl" nebo něco v tom smyslu. "Ale hovno" je speciálně pro tebe, protože do mě furt šťouráš...

Už s tím něco dělej, nebo budeš nešťastný po zbytek života a to je zbytečné.

Já ale nejsem nešťastný. Wink

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Oldřich

Jenže potíž je v tom, že ty zcela ignoruješ to, co jsem Ti psal - totiž že ta psychiatrička byla totální ateistkou.

Ja jsem spis narazel na to, jak to vnimas ty (ten jeji pribeh).
Co se tyce primo ji, tak ji neznam, nemuzu moc posuzovat.
Obecne vzato mam zkusenost, ze spousta vericich timhle s oblibou "sermuje" ("driv byli zaryti ateisti"), protoze to pak tak nejak lip vypada (= ma to dodavat vetsi verohodnost tomu, co rikaji ted).
Jinak me kdyby se prihodilo neco podobneho, tak za knezem urcite hned nepobezim.

Čtu teď knihu "Mocnější než zlo" od Gabriela Amortha a tam na tuto otázku odpovídá. Také v knize stejného autora "Exorcisté a psychiatři" je toto téma rozebíráno. Exorcisté se setkávají i s posedlými ateisty a konkrétně v Itálii a Francii je za nimi občas posílají (někdy) bezradní psychiatři.

Vida, to uz je zajimavejsi. Mozna se po tech knizkach podivam take.

Co se pomazání vkládáním rukou týče, tady je to trochu jiné - v Bibli se na mnoha místech dočteš, že nejprve musíš mít víru a pak Ti Pán požehná.

O pozehnani ani tak nejde, uplne by stacilo ztratit vedomi (mluvim o tom "pokladani", kdy je clovek "polozen" i na zem, nebot docasne upadne do bezvedomi). Nebo tyto dve veci od sebe nelze oddelit?

A poslední věc - nezaměňuj exorcismus a pomazání - exorcismus funguje i na ateisty, pomazání nemusí.

To ("pokladani") me napadlo jen jako dalsi zajimavy priklad, nezamenuju to, neboj.
Tak si uzij to oddavani, zjevne jsi na to nateseny. Lepsi nez rozvod. Tongue

George

"Oldo, toto jsou obvykle ciste subjektivni veci aka "chci tomu verit, tak tomu verim". Pro tebe je samozrejme prirozenejsi nebyt skeptik, protoze to co ta pani povida plne zapada do tveho "videni sveta" - cili proc bys o tom vlastne mel nejak moc pochybovat nebo to zpochybnovat. Dalo by se napsat, ze to nakonec ani neni ve tvem zajmu."

Jenže potíž je v tom, že ty zcela ignoruješ to, co jsem Ti psal - totiž že ta psychiatrička byla totální ateistkou. Pokud si dáš dohromady cca její věk, což z mého příspěvku bylo možné, musí Ti být jasné v jaké době studovala medicínu a že o Bohu a navíc posedlosti nemohla být v naší republice ani řeč - ona sama to nikdy neřešila, nezabývala se tím, Bůh pro ni neexistoval, a ještě to ráno než se s "pacientem" setkala by se tomu vysmála (její vlastní slova).

"Obdobne u toho exorcismu jsem se opakovane zajimal o to v kolika tak procentech pripadu (alespon priblizne, stacilo by mi jen par konkretnich) byl "posedly" prokazatelne ateistou, ale tak nejak k tomuto tematu vsichni mlci. Mozna pater Havlat mi k tomu pripadne bude ochoten neco rict."

Čtu teď knihu "Mocnější než zlo" od Gabriela Amortha a tam na tuto otázku odpovídá. Také v knize stejného autora "Exorcisté a psychiatři" je toto téma rozebíráno. Exorcisté se setkávají i s posedlými ateisty a konkrétně v Itálii a Francii je za nimi občas posílají (někdy) bezradní psychiatři.

Co se pomazání vkládáním rukou týče, tady je to trochu jiné - v Bibli se na mnoha místech dočteš, že nejprve musíš mít víru a pak Ti Pán požehná. A teď se neohrazuj tou sugescí - to je něco jiného. Jsou prostě věci, které nevěřící NEMŮŽE okusit, dokud neuvěří, ALE neni to o sugesci. To lze a je nutné rozlišovat.

A poslední věc - nezaměňuj exorcismus a pomazání - exorcismus funguje i na ateisty, pomazání nemusí.

Měj se dobře,
já běžím oddávat.

Olda

Oldřich

Ani nevíš, jaký nesmysl jsi právě napsal, ale to bys tu ženu musel znát a vědět "co" ji tak zaskočilo...

Oldo, toto jsou obvykle ciste subjektivni veci aka "chci tomu verit, tak tomu verim". Pro tebe je samozrejme prirozenejsi nebyt skeptik, protoze to co ta pani povida plne zapada do tveho "videni sveta" - cili proc bys o tom vlastne mel nejak moc pochybovat nebo to zpochybnovat. Dalo by se napsat, ze to nakonec ani neni ve tvem zajmu.

To je dost relativní a od Tebe odvážné toto tvrdit, protože jsi v psychiatrii naprostý laik.

Ono to ale s psychiatrii zase az tak moc nesouvisi. Wink
Ono to souvisi spis s tim, ze bud neco "funguje" a nebo to "nefunguje". Plus jak to vlastne "funguje".
Priklad - pokud rekneme "pokladani" (vkladani rukou - jednou o tom psal Nosotonda) funguje pouze na verici krestany, tak me proste nepresvedcis o tom, ze je v tom neco "nadprirozeneho".

Obdobne u toho exorcismu jsem se opakovane zajimal o to v kolika tak procentech pripadu (alespon priblizne, stacilo by mi jen par konkretnich) byl "posedly" prokazatelne ateistou, ale tak nejak k tomuto tematu vsichni mlci. Mozna pater Havlat mi k tomu pripadne bude ochoten neco rict. Wink

Host

Hm Hoste, on je velky rozdil mezi tim se pokore ucit a k pokore dospet - jak rekl jeden chytry clovek, pokora zacina tam, kde si dokazu pripustit moznost, ze to jsem mozna ja, kdo se v necem myli. Coz cela rada krestanu neumi a dokazuje to jasne i historie (vase snahy neustale nekoho evangelizovat a obracet na "jedinou pravou viru" doslova za jakoukoliv cenu - viz nasilna christianizace provadena Germany nebo zlociny misionaru). A kreacionisti to samozrejme neumi uz vubec a tak musi vymyslet nesmysly o chemickych zakonech atd.

Customize This