Argumenty pro existenci stvořitele

TYTO ARGUMENTY VÁM A VAŠIM PŘÁTELŮM VE ZKRATCE PŘEDSTAVÍ NEJEN TO, PROČ JE VÍRA V BOHA SOUČÁSTÍ OBYČEJNÉ LIDSKÉ SOUDNOSTI UŽ PO TISÍCILETÍ, ALE PROČ I DNES TISÍCE VĚDCŮ ODMÍTÁ NA ZÁKLADĚ SVÝCH VÝZKUMŮ POŠETILÝ NÁPAD, ŽE SOUČASNÝ SVĚT "STVOŘIL SÁM SEBE".

Stáhněte si tuto prezentaci, prosíme, zde z přílohy, a pošlete ji každému, o kom si myslíte, že by ji měl vidět nebo ví o někom, kdo by ji měl vidět. Funguje v PowerPointu ve všech verzích 1997 až 2007.

Doteky Boží moudrosti Vám při sledování přejí autoři: PF a PK!

PřílohaVelikost
Argumenty pro existenci Stvořitele.pps2.92 MB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Telesto

Kladívko

Gemini, můžete se podívat na tento článek a pak ve světle faktů mi odpovědět na pár otázek? http://www.planetopia.cz/_kreace/nepohodlne-nalezy/zkamenele-kladivko.html

1) Podle čeho usuzujete na to, že kladívko je staré minimálně v řádu tisíců let?
2) Proč si myslíte, že dnes nikdo nedokáže vyrobit takový kov?
3) Ocel je ocelí jen proto, protože OBSAHUJE příměs uhlíku. Ocel bez uhlíku neexistuje. Pak to totiž není ocel, ale železo. Nástroje z čistého železa se nedělají. Dělají se z oceli, protože mají lepší vlastnosti! Nástroje z čistého železa jsou křehké!
4) Dnes dokážeme vyrobit jestli se nepletu čisté železo o čistotě cca 99.98%. Možná i více.
5) Proč by kladivo nemělo existovat?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Kladívko ve vápencové hornině

Omlouvám se, že se vám do toho pletu, ale o toto kladívko sem se dříve velmi zajímal tak si to nemůžu nechat ujít Shock)

To že se našlo toto kladívko nikterak přímo pochopitelně nedokazuje existenci Boha tak jak ho popisují např. křesťané, židé či muslimové, ani to nedokazuje existenci inteligentního projektanta a už vůbec zázrak jménem evoluce.
Toto kladívko dokazuje, že na této planetě žil kovář který dokázal něco co dnes nikdo nedokáže. Tento kovář zde musel žít před velmi dávnou dobou a to v rozmezí od 10 000 let až po dobu 140 milionu let zpět. Stáří tohoto artefaktu může každý určovat poměrně pružně asi tak jako napínat žvýkací gumu. S naprostou jistotou se stáří přesně určit nedá, ale jisté podle ohledání kladiva je to, že stáří je min. v řádu tisíců let.

Tento prastarý nástroj má velmi tvrdé a zkamenělé topůrko s neporušenou strukturou. Vnitřek je porézní a zuhelnatělý. Tuto kombinaci nelze prozatím nijak vědecky spolehlivě vysvětlit. Podle všeho musel být předmět nějaký čas uložen v tekoucí vodě a následně projít nějakým tepelným procesem. Poněkud nesourodé. Dva živly které se vzájemně vylučují.
Navzdory všem technickým dovednostem nejsme dnes schopni vyrobit topůrko ze zkamenělého dřeva s porézním zuhelnatělým vnitřkem.

Pokud jde o samotné kladivo, rozbory ukázaly, že hlavice kladiva je vyrobena z neuvěřitelně čisté oceli 96,6%. Tehdejší kovář dokázal něco co dnes nikdo nedokáže. Dále zde máme 2,6% chlóru a 0,74% síry. Kladivo bylo zkoumáno v několika metalurgických ústavech pomocí rentgenů, elektronových mikroskopů či ultrazvukových testů. V hlavici kladiva nejsou žádné vměstky ani nepravidelnosti. Ocel tedy musela být náležitě zušlechtěna a vytvrzena. Navíc kladivo nekoroduje.

Při dnešní výrobě oceli a veškeré jiné výrobě která je nám známa z historických pramenů se ocel vždy musí znečistit křemíkem nebo uhlíkem. Dnes nikdo na světě nedokáže vyrobit sebe ušlechtilejší ocel bez těchto příměsí. V hlavici kladiva se nepodařilo prokázat žádnou jinou další zušlechťující přísadu např. měď titan,kobalt, nikl atd.
Naopak není nijak jasný obsah chlóru, jehož přítomnost nelze žádnými dnešními známými postupy výroby oceli vysvětlit.

Řečeno poněkud nešťastně toto kladivo podle dnešních poznatků a znalostí nemůže vůbec existovat.Je tedy velmi vysoce pravděpodobné, že se nám jen zdá.

Je velmi vysoce pravděpodobné, že v dobách kdy tu podle všeho žili jen trilobiti dinosauři či praopice kterým ještě šťastné a slepé neřízené náhody nevymutovaly šedou kůru mozkovou si asi nějaký rostržitý praopičák vyrobil toto kladívko a vzteky ho hodil po svém sokovi který ho chodil tahat za ocas. Kladivo pochopitelně vyrobil čistě náhodně, neřízeně a pravděpodobně měl při tom i zavřené oči.

Obrázek uživatele Telesto

Hoste

"Ono Telesto asi není důležité jak je hornina kolem kladívka stará.Spíše je zajimavé jak se může kladívko objevit v hornině."

Hoste úplně normálně. Vím, že prezentace je velmi dobře podložená a pravdivá. Jen je psána poněkud jiným jazykem. V prezentaci "pískovec" znamená ve skutečnosti "vápencová hornina". A jak víme, tak vápenec se může kyselinou rozpustit (např. kyselým deštěm). Rozpuštěný vápenec pak může stmelit různé horniny a ztvrdnout. Podobné konkrece jako vidíme u kladívka známe například z artefaktů z druhé světové války.

Takže vůbec nejde o to, jak že se tam to kladívko dostalo Smile Nějak se tam dostat muselo. Jde o to, že v prezentaci tvrdí, že se jedná o kladívko z druhohorních vrstev, což je čisto čistá spekulace, neboť neexistuje jediný důkaz o tom, že by ten kousek horniny byl kdy součástí nějaké druhohorní formace...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Drahý Hoste

Někdo věří na Alláha, jiný na Hospodina, na lesní víly nebo na Červenou Karkulku. Mně je milejší věřit osobní zkušenosti, kterou mohu zpracovávat vlastním rozumem. A pokud k nám světlo ze vzdálených galaxií letí miliardy let, tak věřím na miliardy let. Co nedokážu vidět vlastními smysly, vidím zprostředkovaně pomocí přístrojů, ne selektivním filtrem ideologie. Takový Hubble Space Telescope, to pro vás musí být učiněné dílo ďáblovo.

Mefíku

proč by měl p.Kábrt odpovídat stále dokola na kolikrát vyvrácené Vaše námitky.Ano je dost věcí,na které zastánci kreace neznají odpověď.Vždyť nebyli u toho,když Bůh tvořil.No stačí se dívat kolem sebe a vnímat.Je to stejné jak u soudu.Probírá se v každé kauze množství důkazů pro a proti straně žalované.I ten soudce u toho nebyl a přesto se rozhodné a vyřkne ortel.Když bude logicky uvažující člověk probírat všechny indicie nestranně a poctivě,tak při všech různých námitkách musí být jeho závěr jasný.Bůh byl,je a bude.

Jen na okraj KTE

Alláh není Hospodin.Alláh je cokoliv,ale není to Bůh stvořitel.

Ono Telesto

asi není důležité jak je hornina kolem kladívka stará.Spíše je zajimavé jak se může kladívko objevit v hornině.

Vše je otázka víry a sympatií

Tak mně je kupříkladu docela sympatické, že rychlost světla je konstantní, že se nemění Boltzmanova nebo Planckova konstanta, klidová hmotnost nebo náboj elektronu. Věřím, že existují i praktická hlediska, proč víře ve zmíněné konstanty dát přednost před sympatiemi v jejich nikdy nepozorovanou proměnlivost. Dále je sympatický předpoklad, že stejné konstanty a potažmo příslušné přírodní zákony platí v celém pozorovaném vesmíru, protože kam dohlédnu, všude jsou stejné elektrony a atomy, všude platí gravitační zákon i kvantová mechanika.

Kdybych měl uvěřit v kreacionismus mladé Země, musel bych bohužel své sympatie radikálně přehodnotit a v jednoduchých praktických otázkách bych nebyl schopen nabídnout jinou odpověď, než poukázat na boží vůli. Alláh akbar!

Argument pro existenci stvořitele

Pokud se nemýlím, tak JEDINÝ argument svědčící pro existenci Stvořitele, který v té prezentaci v různých obměnách zazněl, je:

My kreacionisté si neumíme (a hlavně ani nechceme) představit, jak by různé komplikované věci na světě, jakož i svět samotný, mohly existovat/vzniknout bez stvořitele. Tedy stvořitel musí existovat.

Díval jsem se pozorně? Zazněl tam ve prospěch existenci stvořitele ještě i nějaký jiný argument? Pokud ne, není ten o kterém zde mluvím, zoufale slabý?

Účinnější

než víra v kreaci je lobotomie, ta člověka zbaví všech zmatků.

Customize This