Achillovy paty evoluce - velký projekt CMI

(Z http://creation.com/evolutions-achilles-heels?autoplay=1&utm_media=email... přeložil Pavel Kábrt – 1/2014)

CMI připravuje projekt „Achillovy paty evoluce“, jde o knihu a DVD. V anglické verzi na výše uvedeném webovém odkazu si můžete prohlédnout ukázky. Protože nemám tušení, jestli z toho něco bude přeloženo do češtiny, připravil jsem pro vás alespoň stručné seznámení s celým projektem. Pavel Kábrt

Stručně o CMI tak, jak o sobě píší na svojí webové stránce

CMI – Creation Ministries International (Kreacionistická mezinárodní služba) je skupina neziskových organizací v několika zemích. I když každá tato organizace je legislativně a finančně nezávislým subjektem, formálně jsme sjednotili naše úsilí jakožto federace pod názvem „CMI-Worldwide“ (Celosvětová CMI). To nám pomáhá zajistit jednotu, soulad a efektivitu v dosažení vytyčených cílů.

Naším úkolem je podpořit církev při zvěstování pravdy Bible a tím i evangelia. Poskytujeme praktické odpovědi na často kladené otázky v podstatných a životně důležitých tématech stvoření/evoluce, a to tam, kde je Bible dnes pod největšími útoky – kniha Genese (1. Mojžíšova).

Jsme nepolitičtí a necírkevní (jen jako organizace, nikoli pokud jde o jednotlivce v našich řadách). Usilujeme omezit se na věci obsáhle definované v našem Vyznání víry, a jako organizace se snažíme nebýt vtaženi do sporných témat uvnitř křesťanských církví, ať už se mohou jedincům mezi námi jevit tato témata jakkoli důležitá. Původní zakladatelskou organizací našeho hnutí byla CMI v Austrálii. Další informace o nás najdete v angličtině zde: http://creation.com/about-us

Náš velký projekt pro rok 2014: Achillovy paty evoluce

Protože naše kampaň v roce 2012 „Otázky evoluce“ měla obrovskou odezvu, máme v úmyslu vytvořit ještě mohutnější základnu pro zápas zvěstování pravdy Bible. Jako svoji zbraň pro první bitvu v roce 2014 chystá CMI vydání přelomové knihy a DVD, s názvem Achillovy paty evoluce.

Účelem tohoto průkopnického projektu je vysvětlit jednoduše a výstižně smrtelné evoluční slabiny. Tak, jak to uvádíme v dokumentu 15 Otázek na evolucionisty, věříme, že evoluční teorie na tyto svoje slabiny nemá žádné odpovědi, pokud je všechno dobře vysvětleno a pochopeno. Chystaná kniha nemá, pokud víme, žádnou podobnou paralelu, a sice v tom, že jejími autory je devět vědců s doktorskými tituly. Naší nadějí je, že to povede k tomu, že se evolucionisté zastaví a vyposlechnou si to. Všichni autoři tohoto projektu získali svoje doktoráty na velmi podobných státních univerzitách jako jejich evoluční kolegové. Každý z nich je odborníkem v některé z těch oblastí vědy, o které píší:

Tento projekt chce být přímou destrukcí pilířů základního věroučného systému, který podepírá naši současnou materialistickou a světskou kulturu. Souvisí to s biblickým příkazem „jít a zasáhnout ztracené lidi dobrou zprávou“. Chceme-li to říct stručně a výstižně, tento náš projekt má ambici stát se komplexním nástrojem se zcela mimořádnou účinností. Kniha už je napsána a většina filmu je hotova. Nyní dokončujeme práci na celkovém vzhledu knihy a dodatečném režijním zpracování filmového dokumentu – čeká nás ale ještě hodně práce. Modlíme se, aby film zhlédly milióny lidí formou televizního vysílání, aby se v tom angažovala divadla a církve, a aby se naše zpráva dostala prostřednictvím DVD k miliónům dalších lidí.

PřílohaVelikost
00628-31.1.2014-cmi-achilovy_paty_evoluce.doc880 KB
Průměr: 4 (4 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Pacák

Proč?

Protože objektivní smysl života stejně jako objektivní morálku určil Bůh. Vybírat si ho sám smrdí morálním relativismem, který je špatný...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Pacák

Setkáváš se s Ním dnes a denně, 24hodin. Stačí otevřít oči.

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

Re: Pacák

ad: Pro mne smysl života je setkat se s Hospodinem.

Setkáváš se s Ním dnes a denně, 24hodin. Stačí otevřít oči.

Re: Šriber

"Smysl života má být snad objektivní a pro všechny stejný."

Proč?

Pacák

Obrázek uživatele Šriber

Pacák

Myslím si, že mezi mikro a makro je přeci jenom větší rozdíl než mezi minutami a hodinami.

Není. Makroevoluce je sled mikroevolucí, tak jako je hodina sledem minut. Jedinou možností, jak by mohla existovat mikroevoluce bez toho, aniž by vedla k makroevoluci, by byl nějaký mechanismus, který v určitém bodě vývoj zastaví. Hodně štěstí s jeho nalezením...

Pro mne smysl života je setkat se s Hospodinem

Jak pro tebe? Smysl života má být snad objektivní a pro všechny stejný. To by ještě scházelo, aby si lidé sami vybírali smysl svého života...

Zatím se mi to moc nedaří.

Musíš umřít...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Pacák Mudlovi

Co ty o tom můžeš vědět?

Pacák

Pacák

Pro mne smysl života je setkat se s Hospodinem. Zatím se mi to moc nedaří.

Nereálné věci se nemohou podařit.

Re: Pacák Šriberovi

"Mikroevoluce ano, ale makroevoluce ne" asi nepochopím. Je to stejně absurdní jako "minuty ano, ale hodiny ne"..."

Myslím si, že mezi mikro a makro je přeci jenom větší rozdíl než mezi minutami a hodinami.

"Ano, to slýchám/čtu často. Když se však zeptám, jaký ten smysl života je, odpovědi se mi nedostává..."

Pro mne smysl života je setkat se s Hospodinem. Zatím se mi to moc nedaří.

"Příbuzenské vztahy Adama, Evy a jejich potomků nejsou problém neodarwinistické teorie..."

Souhlas. Není to náš problém.

Pacák

Obrázek uživatele Šriber

Pacák

pokud jde o mikroevluci, stáří Země a Vesmíru, stavím se u vás. Za makroevolucí a vznikem života půjdu jinam.

"Mikroevoluce ano, ale makroevoluce ne" asi nepochopím. Je to stejně absurdní jako "minuty ano, ale hodiny ne"...

hledám-li smysl své existence, otevřu Bibli

Ano, to slýchám/čtu často. Když se však zeptám, jaký ten smysl života je, odpovědi se mi nedostává...

Teorie neodarwinizmu a vzniku života má větší problémy než jsou příbuzenské vztahy Adama, Evy a jejich potomků

Příbuzenské vztahy Adama, Evy a jejich potomků nejsou problém neodarwinistické teorie...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Pacák Šriberovi

Děkuji za přivítání, pokud jde o mikroevluci, stáří Země a Vesmíru, stavím se u vás. Za makroevolucí a vznikem života půjdu jinam.

Pacák

Customize This