Ach, ti věřící


Ach, ti věřící... !

Jeden profesor, který učil dějiny, měl ve zvyku zkrášlovat své přednášky poznámkami typu: Kněží jsou k ničemu! Už od počátku nenáviděli vědu, umění a vždy milovali pouze zpátečnictví a tmářství. Jednou po takové přednášce ho navštívil jistý pilný a vtipný student.

„Pane profesore,“ řekl, „nepomohl byste mi? Mám určité pochybnosti, které mě stále zneklidňují od chvíle, kdy jsem začal chodit na vaše přednášky.“ „Proč ne, pane kolego. Rád. O co jde?“ „Pouze několik otázek, pane profesore. Díky komu se nám dochovaly filozofické spisy starých klasiků? Jak se to mohlo stát, že v průběhu barbarského středověku tyto spisy nebyly zničeny?“ „Mniši je přepisovali ve svým klášteřích, a tímto způsobem se mohly dochovat dodnes.“ „Mniši?“ „Ano, mniši. A zvláště benediktini.“ „Ach, ti kněží! Takže to oni přepisovali staré kodexy, a tím způsobem je zachránili. Musela to být veliká a únavná práce. No a pochopitelně, že z prachu knihoven nejeden onemocněl tuberkulózou. Je pravda, že to bylo v době, kdy ani vládnoucí hlavy státu neuměly číst ani psát? To byly divné časy. Divní byli určitě také ti mniši, že měli ochotu přepisovat písmenko za písmenkem z Livia, Cesara, Cicerona, Virgilia atd. A jak tyto kodexy vypadají? Svědomitě přepsané, jakoby malované, s iniciálami - skutečně umělecká díla! Zpátečničtí kněží.“

Po chvíli zase druhá otázka: „A je vůbec pravdou, že bez nich bychom dnes neměli ani Columba ani Vasco de Gamu? Určitý mnich nějaký Fra Mauro, jak říkají, nakreslil r. 1450 tu slavnou mapu, která později posloužila Columbovi.“ „Ano, je to pravda, ale takovou mapu mohl nakreslit kdokoliv jiný.“ „Pochopitelně! Proč pouze duchovním měly přicházet na mysl takové nápady?“ užívat i tyto knihy. V nynější době je pro přístup do knihovny požadováno, aby zájemci předložili doporučení z jejich univerzity nebo instituce. V roce 1587 nechal papež Sixtus V. postavit pro knihovnu novou budovu, úchvatnou svými rozměry: 70 metrů dlouhou a 15 metrů širokou. V této budově knihovna sídlí až dodnes. Knihovna vzkvétala a bohatí mecenáši ji pravidelně zahrnovali knihami a rukopisy.

Na začátku 17. století papež Pavel V. zavedl pevný knihovní katalogizační systém, který vatikánští knihovníci v podstatě používají až dodnes. Ve své historii byla knihovna většinou přístupná badatelům bez ohledu na jejich náboženském vyznání. Ačkoli za pontifikátu papeže Pia VI. byl přístup do knihovny přísně omezen, což pohnulo španělského kněze, Juana Andrese, k osočení papeže, že předsedá knižnímu hřbitovu a ne knihovně. Knižní fond byl na krátkou dobu částečně zabrán napoleonskou armádou, ale roku 1815 byl opět navrácen, ale bohužel se značnými ztrátami. V 19. a 20. století byla knihovna rozšířena o další důležité sbírky např. Borghesovy rukopisy (1891), Barberiniho a Borgianiho rukopisy a tištěné knihy (1902), Patettovu sbírku (1945) a další. Stejně tak jako sbírky knih a rukopisů knihovna také obsahuje přes 100 tisíc tiskovin, kreseb, map a rytin a kolem 330 tisíc řeckých, římských a papežských mincí a medailí. Knihovna je velmi živou a rozvíjející se institucí, kam každým rokem přibývá kolem 6 tisíci nových svazků, které jsou buď koupené nebo přijaté jako dar. O chod knihovny se stará osmdesátičlenný personál, který je zaměstnán v třech hlavních odděleních: oddělení rukopisů, odd. tištěných knih, odd. mincí a medailí. Vatikánská knihovna byla podle záměru Mikuláše V. založena „pro communi doctorum commodo“ tedy pro běžné užívání učenců. Dodnes existuje, aby podporovala a uchovávala kulturu římskokatolické církve. Svými sbírkami přesahujícími dva miliony svazků je stále jedním z nejvzácnějších zdrojů pro historiky a učence, právě tak jako jím byla po dlouhou dobu své existence.
zpracoval bB

16 IMMACULATA č.83 (1/2006)

„Četl jsem také, pane profesore, že místo nepohodlných římských číslic určitý papež zavedl v aritmetice číslice arabské.“ „Papež Silvester II. . Mohl to učinit kdokoliv jiný! Ale co, papežové se vždy tlačili kupředu!“ „Říkají, že dalekohled a teleskop objevil také nějaký kněz, ale možná, že to není pravda. Kněží si vždy rádi přivlastňují různé věci!“ „Ne, je to pravda. Byl to minorita Roger Bacon, který vynalezl tyto přístroje.“ „Á, to ten prokletý Bacon, kdy že on to žil?“ „Zemřel r. 1294.“ „A už tenkrát byl tak progresivní? ...A ještě něco. Myslím, že právě kněz jako první dokázal, že Země se točí kolem Slunce.“ „Ano, Mikuláš Kopernik.“ „Promiňte, pane profesore, proč vlastně nazývají století, ve kterém se věda, umění a literatura nejlépe rozvíjely, zlatým stoletím Lva X.?“ „Poněvadž papež Lev X. byl protektorem učenců a umělců své doby.“ „Cože? Papež protektorem civilizace?“

„Á, tak se mi zdá milý chlapče, že si ze mě střílíš.“ „Já? To vše jsou ty pochybnosti, neúnosné pochybnosti! S radostí bych těm „černým“ připsal přívlastek zpátečníci, ale právě tyto pochybnosti mi nedají pokoj. Je to pravda, pane profesore, že první lidové školy založil a bezplatně provozoval de la Salle?“ „Ano, Francouz de la Salle!“ „Černý?“ „Černý!“ „A že první, kdo se začal starat o hluchoněmé, byl Španěl, kněz Pedro de Ponce, a po něm del Epee?...“ „Prosím vás, odpusťte, pane profesore, já za to nemůžu, že ti černí v dějinách mi nedávají klid. Četl jsem ještě toto: Nestačí, že mnich Berthold Schwarz vynalezl střelný prach, mnich Guido de Areco stupnici a základní pravidla harmonizace, jezuita Savalieri (1747) polychromii, jezuita Secchi spektrální analýzu, mnich Tegeruss z Bavorska kolem r. 1000 jako první začal malovat na sklo...“ „Už dost, ke všem hromům! Teď už dobře vidím, že si děláš legraci!“
„Pravda, pravda! První hromosvod nebyl vynalezen Franklinem, ale zhotovil ho už v roce 1754 nikdo jiný než opět mnich premonstrát Prokop Diviš! O tom mluví dokonce Kürschner v konverzačním lexikonu.“ „Mlč, kecale!“ „Kecal? Největším znalcem jazyků naší doby byl kardinál Mezzofanti!“ „Ty zpátečníku!“ „Ó, ne! Největším zpátečníkem byl nejslavnější paleograf 19. stol., kardinál Mur.“ „Dost těch blbostí! Ale okamžitě vypadni!“ „A kterým směrem? Může vám to říct diakon Flavio Gioia. On velice zdokonalil kompas již v roce 1300!“ „Ty jsi asi úplně zcvokatěl a máš rozpálenou hlavu.“ „Kdybych začal hořet, musel by přijet požární vůz a vodní pumpu také první zavedli mniši cisterciáci a pařížští kapucíni měli za úkol až do 17. stol. střežit Paříž před ohněm!“ „Když neztichneš, tak poletíš!“ „Vzduchem? Pravda! První balón vynalezl ještě 60 let před Montgofierem mnich Berthold Gusman, který se v r. 1720 před celým portugalským královským dvorem vznesl do vzduchu.

Co hledáte, pane profesore? Brýle? - To také vynalezli ti „černí“! Ve 13. stol. je vynalezl dominikán Alexandr Spina! Pospícháte, pane profesore, že se díváte na hodinky? Hodinky jsou také vynálezem duchovních. První hodinky máme od církevního kronikáře Cassiodora (r. 505), zdokonalil je Gerbert, pozdější papež Silvester II. . První astronomické hodiny sestrojil opat Richard Vallimford v r. 1316. No, ale teď už jdu! Už jsou zapáleny plynové lampy na ulicích. Ještě jedno slůvko, pane profesore! Určitě víte, že plynové světlo vynalezli jezuité. V roce 1794 ho zavedli v Stonyhurstu v Anglii a jezuita Dunn otevřel v roce 1815 v Prestonu první plynovou společnost. Nashledanou, pane profesore! Cože, máte také kolo? I tuto věc vynalezl kněz. Jmenoval se Pinaton, který již v roce 1845 jezdil na dvojkolce!...“ „Promiňte, ještě jedno. Pravda zůstane vždy pravdou a pouze pravdu by měl hlásat ten, kdo zkoumá historii.“

PřílohaVelikost
Ach, ti věřící.doc33 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Odp:

Zdravím, jsem věřící a zabývám se delší dobu tématikou Boží. Věřit Bohu je pro mne dar, a také obrácení se od hříchu - a hlavně, jak mi můj nejlepší přítel vlil do paměti /do mého nitra/, větu: Věřit Bohu je správné, číst bibli, zajímat se o biblickou nauku - ale to podstatné je řídit se Božími principy.

slovník

Co je to "eklesticky"? Crazy Už jsem to četl na několika našich webech, takže by bylo záhodno skončit s lidovou tvořivostí.

Vitasovi

Děkuji za trpělivost se mnou, také čtu Bibli na počítači (Theophilos program). Zdraví
Pavel Kábrt

Obrázek uživatele vitas

Zdravím Pavla Kábrta, číst

Zdravím Pavla Kábrta,

číst umím, legraci si občas také dělám, je to zdravé, děkuji za optání. Ale soudě podle vaší odpovědi bych se měl spíše já na to samé zeptat Vás. Postup mých myšlenek, kterým jsem ke svému závěru dospěl jsem uvedl, myslím, že nemá smysl ho psát znova. Věděl jsem, že se mnou nebudete souhlasit, proto jsem přímo do té samé věty připojil 'nebo to chápu špatně?' a vy jako zajisté větší znalec Písma jste mi příslušné pasáže vyložil a uvedl můj případný omyl na pravou míru máte pro mne jen slova lamentu. To je škoda, zůstanu nepoučen.

Jinak několik biblí sice mám, ale stejně používám internetové. Rychleji se v nich hledá. A tím se doznávám také k tomu, že s mou znalosti Bible to asi nebude tak slavné jak se Vám jeví.

S pozdravem

viťas
@;;

Tondovi

Tondo, jak vidíš, Ivo je rychlejší než c. Klikneš v šedivém poli dole vpravo na "more" a máš staré komentáře - tak si počti a moc se tím nerozrušuj, máš jen jedno zdraví. Díky (Ivo), zdraví P. K.

Obrázek uživatele howto

Příspěvky archiv

Jsem dal dole doprava do šedého sloupce. Pro zobrazení klikněte zde: http://kreacionismus.cz/comments/recent

Starší diskusní příspěvky

Milý Pavle!
Četl jsem si jen letmo některé příspěvky, a dnes v neděli, bych si třeba přečetl diskusi podrobněji. Jenže nikdo mi neřekne, jak se dostat na příspěvky starší než "Einstein je žena" ze dne 1.9.2009 v 15.20 hodin!
Díky a přeji vše dobré
Tonda

Viťasovi

Milý Viťasi,
buď neumíte číst anebo si děláte prču. Ale předpokládám, že jste se tu narodil a základní škola je v ČR povinná, tak připadá v úvahu jen to druhé.

Jakou krkolomnou logikou jste došel k závěru, že když ocituji nějakou pasáž z Bible, která negativně hodnotí určitý typ lidského smýšlení a chování, a uvedu, že se to docela dobře hodí na některou skupinu lidí, tak tím napadám Boží dílo?

Je to samozřejmě pro naše demokratické a patologicky tolerantní uši příšerné, číst, že Bůh sám někomu zacpe uši, aby neslyšel, a tím se nedozvěděl, co by ho uzdravilo. Zní to jistě hrozně, pokud ovšem člověk přečte jen toto a nic víc a pokud trochu nepřemýšlí. Ale Bible nabízí i vysvětlení, proč je to tak, komu se toto může stát, a dokonce přímo bezprostředně s tímto citátem.

Jinak ale s velkým povděkem kvituji, že Bibli nejen máte, ale občas v ní i zalistujete a asi ji i celkem slušně znáte. Takže, to jste mne mile překvapil. Musím se modlit, abyste ještě udělal nějaký ten další krůček vpřed.

K Bibli může mít člověk čtverý postoj: nad ní, pod ní, vedle ní a v ní.

Nad ní: hodnotím ji, jsem chytřejší, něco vemu, něco ne...
Pod ní: mám hrůzu z Boha, toho přísného policajta...
Vedle ní: Bible je mi fuk, možná mi někde leží v knihovně..
V ní: Jsem Biblí, chodícím Božím slovem, s Bohem kamarád, vlastně bych ji mohl sám psát...

S pozdravem
Pavel Kábrt

Tondovi

Představ si, Tondo, že jsem před chvílí odeslal Ivovi email s dotazem, jak se dostanu na starší příspěvky. No, a jen jsem to odeslal, otevřu zde diskuzi a Ty se mě ptáš, jak se člověk dostane na starší diskuzní příspěvky. Já snad začnu věřit v evoluci, protože ty náhody fakt umí hodně, no, řekni sám...

Jinak k našemu tématu ještě: vždy mě neuvěřitelně děsí, že potopu přežilo jen osm lidí. Chápeš to? Ať už těch lidí bylo před potopou stovky tisíc či milióny (četl jsem o miliónech, možná by to šlo nějak hrubě spočítat za 1700 let dost masivního rozmnožování dle údajů Bible) - jak je možné, že jen 8 lidí mělo "nárok" přežít? Šok.
Pavel K.

kruh se uzavírá?

Zdravím,
Tondo nezoufej,podívej se na www.worldchristiandatabase.org
Zde se dá také najít počet znovuzrozených křesťanů v posledních letech i v rámci ŘKC (tzv.charismatické hnutí).Také z toho vyplývá ,že za poslední dvě desetiletí bylo DS zasaženo a "obživeno" více lidí než kdy dříve za stejnou dobu.Největší "odklon" od živé víry naopak zaznamenává Evropa.Jinak souhlas,nejhorší je lhostejnost = vlažnost,ale to si musí hlídat i biblický křesťan (by jeho srdce neustále hořelo pro Krista).

Customize This