80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Nosotonda

Sriber

Je spousta věřících vědců a většina z nich uznává ET. S tímto tvrzením lze souhlasit například v případě Descarta, který tvrdil, že jasnost idejí dokazuje Boha, aby v důkazu kruhem prohlašoval, že Boží existence garantuje jasnost idejí. Nicméně každý skutečný věřící vědec si musí být vědom, že věda pouze poodkrývá Boží stvořitelské dílo. Pokud se tedy nějaký věřící nicmochr hlásí k evoluční teorii, popírá sám své soudy, neboť evoluční teorie vychází z předpokladu, že Bůh nebo předchozí informace nevedla ke stvoření. Je to takové "Boží mišuge".

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Aleš - ID

Takže se nelze divit, že většina vědců nechce o Bohu a křesťanství (náboženství) ani slyšet.
_____________________________________________________________

To není pravda. Spousta vědců je hluboce věřících. Jen je všem jasné, že co nelze vědecky prokázat, nemá význam vědecky řešit. Do vědy to jednoduše nepatří.
ID není věda. Ovšem pokud by se u soudu prokázalo, že do vědy patří, má se vyučovat na školách atd...
Ale ač se snaží, jak může, co vím, dosud se to ID nepovedlo.

Třeba i díky Bohu … Smile

Obrázek uživatele Šriber

Aleš

Mám za to, že důvod tak radikálního odmítání je právě v té samotné myšlence "intelligentního designu"

Důvod je mnohem jednodušší - ID není nic jiného, než kreacionismus s kosmetickými úpravami.

To, že to ale nepatří do vědy neznamená, že to není pravda, že to nepatří do oblasti relevantního poznání v nejširším slova smyslu

Přesně tak. Smile
Proto se vážně pousmívám, když krecíci "řvou", pokud jim někdo řekne, že kreacionismus není věda, jako kdyby to byla nějaká urážka...

Takže se nelze divit, že většina vědců nechce o Bohu a křesťanství (náboženství) ani slyšet

Nesmysl, dost možná manipulace. Mícháš dohromady dvě věci - osobní přesvědčení vědců a profesionalitu. Náboženství nemá ve vědě co dělat a skuteční vědci to respektují, i když jsou věřící. Podsouváš, že většina vědců jsou ateisté, kteří Boha popírají a věřící věřící jsou nějaká "utlačovaná menšina" což je lež...
Je spousta věřících vědců a většina z nich uznává ET.

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

VŠEM

Měl jsem teď spoustu volného času na studium a rozjímání. Zejména z filozofického hlediska. Takže, k čemu jsem dospěl:
Na intelligent design se skutečně většinová vědecká komunita dívá s despektem. A radikálně ho odmítá. Dlouho jsem nemohl pochopit proč, když vědci zastávající ID prezentují své názory věcně, vědecky fundovaně. Na rozdíl od kreacionistů proud ID respektuje základní obraz světa, který současná věda předkládá. Vycházejí z vědy, ne z Bible. PŘESTO je většinová vědecká komunita nemůže ani cítit.

Mám za to, že důvod tak radikálního odmítání je právě v té samotné myšlence "intelligentního designu" (ne ve způsobu jakým je obhajována). Ať už vědci zastávající ID argumentují jakkoli vědecky, nikdo to nechce slyšet, protože současní vědci ODMÍTAJÍ TOTO TÉMA JAKO TAKOVÉ - tedy, současná vědecká komunita se sjednotila v axiomu, že jakékoli uvažování o tom, jestli "za tím vším někdo/něco inteligentního je", NEPATŘÍ DO VĚDY. Současná věda sama sebe chápe tak, že popisuje vesmír tak jak jej vnímáme, či spíše měříme přístroji a zachytíme matematicky ve formě zákonitostí. Popisujeme co nejlépe jak to celé tady funguje A DOST. Otázka, zdali to všechno někdo stvořil a jestli to všechno má smysl stojí mimo vědu.

Proto oficiální věda nemá pro ID jiné ohodnocení, než "nevědecké" (a v užším slova smyslu mají vlastně pravdu).
Ono je docela dobré si uvědomit, proč věda tak zásadně trvá na odloučení se od problematiky původu. Ve středověku, když moderní věda vznikala, byla "královnou věd" TEOLOGIE (teologií zde nemyslím jen popis témat jako Bůh či spasení ale jako všeobsáhlý balík přesvědčení o fungování tohoto světa založený na informacích obsažených v Bibli). Přírodní vědy byly ve středověku takovým přívěškem teologie. Teologie měla tak nějak "globálně jasno" o světě kolem nás a mnohdy rozvíjejícím se přírodním vědám pořádně pletla do cesty a nárokovala si být arbitrem v posouzení, zdali ten či onen poznatek přírodní vědy je "košer" či ne. Vývoj vědy v této etapě byl vlastně o tom, že se přírodní vědy snažily vymanit z područí teologie. A po dlouhé době se přírodní vědě to vymanění podařilo. Došlo k obrovskému rozvoji a nezpochybnitelnému úspěchu (přírodní, materialistické) vědy, zatímco teologie klesla na samotný okraj důležitosti.
Součastná věda si ŽÁRLIVĚ STŘEŽÍ tuto nezávislost. Mnozí jsou přesvědčeni, že právě důsledně materialistické pojetí vědy, naprosté oproštění se od "duchovna", Boha, představ o fungování světa vyvozených z Bible atd. umožnilo vědě tak efektivně a úspěšně poznávat svět.

No a teď pointa: Intelligent design, pokud by ho někdo začal brát vážně, by opět na poli vědy nastolil otázku Boha - to je všem jasné (vědci nejsou žádní hlupáci). Zastánci ID se sice nechtějí spojit s jakýmkoli náboženstvím, ale JE PROSTĚ JASNÉ, ŽE TYTO VĚCI NELZE ODDĚLIT - UZNANÝ DESIGN VEDE K BOHU A PŘEMÝŠLENÍ O BOHU VEDE K NÁBOŽENSTVÍ (nejpravděpodobněji k uznání toho křesťanského). A tohodle se sekulární věda bojí jako čert kříže!!!

Osobně to uzavírám takto: kauzu "Věda vs. ID" určují dva klíčové faktory:

1. faktor nedorozumění - myšlenka "inteligentního designu" (a potažmo designéra) skutečně nepatří do vědy (je třeba respektovat to, jak moderní věda sebe samu chápe). To, že to ale nepatří do vědy neznamená, že to není pravda, že to nepatří do oblasti relevantního poznání v nejširším slova smyslu! Je to poznání, které lze asi lépe označit jako "problematika na rozhraní vědy a filozofie".

2. faktor duchovního boje - lidstvo je v hříchu, odmítá pravého Boha a skupina vědců samozřejmě patří do lidstva, že ano Smile Takže se nelze divit, že většina vědců nechce o Bohu a křesťanství (náboženství) ani slyšet. A ID, ať říká co chce, nutně nastoluje obě tyto otázky. Ukzuje, všechny tyto věci jsou chtě nechtě spojené, a to se vůbec nelíbí většině, která si spokojeně žije ve "vědecky uchopitelném materielnu", kde se nemusí nějakým Bohem znepokojovat.

A co se týká kreacionismu - pokud připustíme "ID", neni až tak nereálné představit si svrchovaného Boha Stvořitele (Designera), který tvoří jak chce, třeba i velmi rychle. Pro ilustraci této představy uvedu verš z knihy Izajáš 57,15 (NBK): "Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a má jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych oživil ducha pokorných a abych oživil srdce sklíčených."
Aleš+

Aleš

Váš štart do "nového" roka nebol ideálny. Pripájam sa k želaniam skorého uzdravenia, k tomu je ale treba na niekoľko dní sa vzdať účasti na tomto blogu. Aj pre zdravého je to vyčerpávajúce.

Sriber, ostatní

Milý Sribere,
to je od Vás nějaký novoroční vtip???

Ostatní:
Děkuji všem za vyjádření podpory. Zítra bych měl jít domů:-)

PS: NDE nebylo - ani jsem nebyl v přímém ohrožení života. Byl to "pouze" kolaps z přepracování.

Obrázek uživatele Šriber

K článku

Nechápu, že nám to mohlo tak dlouho unikat - teď už je to naprosto jasné. Dlouho jsem se nad tím zamýšlel a musím uznat, že autor článku má naprostou pravdu a není žádné jiné logické vysvětlení, než celosvětová potopa.
Přiznávám, že jsem celá ta léta žil v omylu, z čehož jsem na jednu stranu trochu zklamaný, ale na tu druhou alespoň vím, jak se věcí mají...
Domnívám se, že nějaký čas potrvá, než se s něčím takovým plně vyrovnám, zvlášť potom, jak skeptický jsem byl, ale věřím, že to zvládnu.

Děkuji, že jste mi konečně otevřeli oči !

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Ondra.

Aleši

Přeji hodně síly (a to jak psychické, tak i fyzické) k uzdravení !!!

Zdraví

Připojuji s k přání pro Aleše. Jeho výroky mi sice moc nejdou pod fousy, to ale neznamená, že mu přeji něco zlého.
Nakonec, pokud by to nerozchodil, tak už by nemohl pochopit jak se věci mají. A to je zase věc, kterou přeji každému kdo o to stojí.

Obrázek uživatele Stoura

Brzké uzdravení

Brzy se uzdravte. Zdraví je podstatně důležitější, než žabomyší spory, které zde vedeme.

Customize This