80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Nosotonda

Jo,jo... A ten odkaz krásně ilustruje, jaký je k ET přístup současné vědecké ikony R.Dawkinse. Nikdo rozumný a logický nemůže popřít, že ET má konkrétní filozofickou nadstavbu.

Obrázek uživatele Nosotonda

Aleš

Díky za odkaz. A už jsem pln očekávání, co z toho vyvodí ti, kterým nejde o poznání pravdy, ale o publikace, konsensus, empirismus. Pravdu počítají na počet publikací v časopisech, které si nazvou vědecké, pravdu určují na základě vnuceného konsensu mocní, kteří nacházejí kariéru ve světě, který si honosně nazývají vědecký, o pravdě v neempirickém pojetí rozhodují ti, kteří tvrdí, že existuje pouze empirické poznání, založené na smyslovém vnímání a zkušenosti.
Dopad tohoto pojetí světa se tragicky podepsal v dějinách v rámci totalitních režimů a dnes pokračuje v rámci globalistického pojetí v realativizaci, partikularizaci a dogmatickém pojetí pravdy.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Queek

Dávám Vám zde odkaz, který mluví za vše... Je se Vás zeptám - jsou lidé, vědci, kteří na té konferenci přednášeli pomatení či dostatečně nevzdělaní? NEBO JE PROBLÉM JINDE???

http://zod.reformace.cz/darwin-nebo-inteligentni-zamer-cislo-87

Obrázek uživatele Nosotonda

Queek

Všechno jste krásně zodpověděl, ale otázkou je, zda jste něco pochopil. Zkuste:
1. Metodickou pochybnost o vašich tvrzeních
2. Rozlišit podstatné od balastu
3. Aplikovat stejný postup při hodnocení jakékoliv teorie
4. Aspoň trochu myslet.
5. Nelpět na vašich normách pro vědecké zkoumání, ale na objektivních základech

A možná i další. Dost jste mne zklamal, ani já vás nepotěším.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Nosotonda - dokola okolo stola

Vaše tvrzení, že ID není věda je jak správně napsal Sriber čistě subjektivní a vysloveně tato holá věta nepatří do odborné diskuse.

Ano, subjektivní je - a odbornu diskuzi nevedu. (vy možná ano)
...
Musel byste dokázat, že ID nesplňuje podmínky pro propracované a obecné empirické a rozumové poznání vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu. A dále, že se nejedná o systém metodicky podložených, objektivních vět o určité předmětné oblasti.

To by snad musel ID dokázat že mezi vědu patří – nedokázal.
...
Taky pokud třeba předpoví v budoucnosti pozorovaný jev… Na budoucí jevy by si měl každý dávat pozor. Hlouposti o pulzujícím vesmíru a o budoucích jevech, které vědci rádi uvádí pro zvýšení popularity nelze vůbec podrobit vědeckému zkoumání.

Jde o to, že vědecké obory v minulosti předpověděly události následně pozorované (také v minulosti). ID nikoli.
...
Pojem „věřící nicmochr“ jsem pro vnímavé objasnil dobře. Pro vás znovu sděluji, že ten, kdo věří ve Stvořitele, nemůže současně věřit ve velký třesk a evoluci. A poněvadž nicmochrům se daří dobře, je z toho jako následek značná krize v církvi.

Jak vidíte, může – odporujete opakovaně sám sobě. Nejde o to věřit-nevěřit spíš o to vidět-nevidět vědecká fakta.
...
Jinak soudy jsem myslel především Ámerické… Odtud se taky ID hrne né?
Odborníkovi nezáleží, odkud se nějaké poznání hrne, ale zda je pravdivé.

Mělo by snad být důležité, jestli při soudních přích někdy ID v zásadních otázkách zvítězil. Nebo nerespektujete soudní rozhodnutí?
...
Teorie kreace nebo ID byla mnohokráte publikována v odborných časopisech. To jen evolučníci a grygaristé mohou lživě tvrdit opak!

(Inteligentní plán není považován za skutečnou vědu, protože nedodržuje procedury vědeckého diskursu a neobstojí u přezkumů vědecké komunity. Hnutí pro inteligentní plán nepublikovalo ani jeden řádně odborně recenzovaný článek ve vědeckém časopise.)

Takže nebude problém uvést konkrétní příklad, že… (Vědecký se nerovná odborný)…

KTE

ET je zřetelně a nedělitelně spojena s nevyřčenou filozofickou nadstavbou minimálně v tom smyslu, že když je středoškolák vyučován v biologii o ET, žádný učitel se nezmíní o tom, jestli je tu místo pro Boha či není. A to je ta chyba - učíme děti myslet ve škatulkách - "máme biologii, tak sem nepleťte náboženství"... A co se pak dozvíte v Občanské nauce? "No ET je přeci prokázána, jsme tu na světě souhrou náhod, tak berte náboženství jen jako lidský mýtus". Tolik k českému školství...

Obrázek uživatele Nosotonda

KTE

Potíž je v tom, že ET není žádnou "filosofickou variací", ale legální přírodovědeckou teorií. Naproti tomu ID vědeckou teorií není.
Potíž je především v tom, že tato vaše tvrzení jsou subjektivní a nedokazatelná. Pokud předkládáte dogmaticky nějaká tvrzení, jakou to má cenu pro poznání pravdy?

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Aleši

Potíž je v tom, že ET není žádnou "filosofickou variací", ale legální přírodovědeckou teorií. Naproti tomu ID vědeckou teorií není.

Máme-li mluvit o náhodném a nenáhodném světě, přijde mi zajímavější a serióznější seznámit žáky s antropickým principem.

Obrázek uživatele Nosotonda

Queek

Vaše tvrzení, že ID není věda je jak správně napsal Sriber čistě subjektivní a vysloveně tato holá věta nepatří do odborné diskuse. Musel byste dokázat, že ID nesplňuje podmínky pro propracované a obecné empirické a rozumové poznání vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu. A dále, že se nejedná o systém metodicky podložených, objektivních vět o určité předmětné oblasti.
Taky pokud třeba předpoví v budoucnosti pozorovaný jev… Na budoucí jevy by si měl každý dávat pozor. Hlouposti o pulzujícím vesmíru a o budoucích jevech, které vědci rádi uvádí pro zvýšení popularity a především finančního přilepšení toho, čemu říkají vědecké, nelze vůbec podrobit vědeckému zkoumání.

Pojem „věřící nicmochr“ jsem pro vnímavé objasnil dobře. Pro vás znovu sděluji, že ten, kdo věří ve Stvořitele, nemůže současně věřit ve velký třesk a evoluci. A poněvadž nicmochrům se daří dobře, je z toho jako následek značná krize v církvi.

Jinak soudy jsem myslel především Ámerické… Odtud se taky ID hrne né? Odborníkovi nezáleží, odkud se nějaké poznání hrne, ale zda je pravdivé.

Teorie kreace nebo ID byla mnohokráte publikována v odborných časopisech. To jen evolučníci a grygaristé mohou lživě tvrdit opak! To už zde raději neopakujte.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

výuka na školách

Na školách by se mělo hlavně začít vyučovat neutrálně - tedy nevydávat automaticky náboženství (obecně) za báchorku (jak jsem při výuce zažil já a určitě i vy ostatní). To by ovšem znamenalo mnohem vyšší, zejména filozofické nároky na učitele. Odvážím se tvrdit, že současní základoškoláci ani středoškoláci nemají v ČR možnost seznámit se se spirituálním rozměrem člověka nějako relevantně a hlouběji. Osobně si myslím, že by nebylo od věci pozvat na výuku o náboženství (opět obecně) dejme tomu v předmětu Občasnké výchovy nějakého kvalifikovaného odborníka, který by žákům nenásilnou formou nabídl alespoň možnost rozhodnout se, alespoň nějakou základní filozofickou variaci k ET. "ID" je podle mého ideální. Nemuselo by se vůbec mluvit o žádném konkrétním bohu, ale o myšlence, že svět možná neni jen náhodný. Pak ať se každý žák rozhodne sám. Nebylo by to fér?

Customize This