80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Honza

to biotyp

Mnoho vysloveno, málo řečeno. Bohužel, opět se mi potvrdila stará známá pravda: veškeré teorie toliko k hovnu jsou.

Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. (Lk 11,9.13)

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

O co Honzovi jde?

Prosím hlasujte, případně přidávejte vlastní teorie.

1. Teorie ateistická: Honza je skrytý ateista, jehož jediným cílem je otestovat odolnost místního admina k nebývalé přehršli sprostých slov z úst „pravověrého“ věřícího. Troufám si tvrdit, že tato teorie není pradivá, neboť v Honzových příspěvcích se vyskytuje slovo PRAVDA s minimálně 1,6x menší frekvencí než je typické pro nefalšovaného ateistu (Trueman et al., 2013).
2. Teorie islamistická: Honza je skrytý mohamedán, který přišel na to, že lepší než bomba, je špinavá bomba, ale zase nemá dostatečné znalosti na to, aby věděl, že špinavá bomba je buď radioaktivní, a nebo nebyla dosud objevena (Bělehrádek, 2004).
3. Teorie komunikační: Mluvit se dá o čemkoliv a hlavně na stránkách www.kreacionismus.cz. Jenže bavit se s lidmi, jejichž názory a vyjadřování jsou stejné jako to vaše, je prostě nuda. Proto Honza opustil vody www.idnes.cz a zamířil do vod podstatně bohatších. Bohužel této teorii neodpovídá průměrný počet napsaných řádek na příspěvek, který by se dle Tutyvinský (1266) měl limitně blížit nekonečnu.
4. Teorie směšná: Bůh si z nás dělá srandu a tudíž se smát můžme všemu. Cílem Honzy je vyloudit úsměv na rtech těch, jejichž křeč způsobená jeho výroky už je dávno neudržitelná a může se měnit už jen na úsměv (pravda trochu křečovitý). Honzo, jestli je to pravda, uvědom si, že šířka všech standartních monitorů je prostě příliš malá, na to aby se ti tam vešly všechny ty úsměvy ))))))
5. Teorie filosofická: ….... No, to byste stejně nepochopili.
6. Teorie gravitační: Jablko nepadá daleko od stromu (Newton, 1679). Honzu odmítli v Poště pro tebe, a že mu skutečně nezjistí, kolik má příbuzných, tak to zjišťuje, jak se dá. A jestli je křesťan se zjistit nedá. Zatím žádný neodpověděl, ach jo. Eva se nepočítá, ta je až z pátého kolene Wink
7. Teorie křesťanská: Každý správný křesťan trpí jako pes, kterého nevzali na archu (a umí plavat) a Honza pořád nic a nic. Proto se rozhodl dráždit ateisty, kteří na něj budou dštít zlobu a hněv (ostatní křesťani jsou na prd, pokaždé mu to odpustí).

a nakonec

8. Teorie paranoidní: Každé písmeno Honzova příspěvku vás sleduje, kdo uteče vyhraje (Invisible et al., 2000).

Hle

zombie přicházejí

Obrázek uživatele Honza

to Juranus

ad:Snažil se svými otázkami a poznámkami vzbudit v teistech pochybnosti
____________________________________

Když Vám prozradím, že ve SKUTEČNOSTI nic takového jako tzv. teisti neexistuje, bude to pro vás informace?

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš.(Budha)

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Evo,

mně šlo jen o to vědět, jak se jedním slovem označí člověk, který si myslí, že nad ním nějaké tajemno je ale k žádnému konkrétnímu bohu se nehlásí.

_______________________________________________
Jsem tu jen abych
1. se víc dozvěděl
2. pokusil se pochopit, jak je možné při současném stupni poznání, věřit v nějakou jakoukoliv superentitu. Zajímá mě to zvláště kvůli jedné známé osobě, jejíž jméno si nechám pro sebe.
3. Snažil se svými otázkami a poznámkami vzbudit v teistech pochybnosti, protože jsem, podobně jako DEATH333, přesvědčen o sice skryté ale o to větší škodlivosti víry v bohy, umocněné organizováním věřících v náboženské skupiny. Zvláště pak těch vertikální organizační strukturou a ovládané vykladači víry zdánlivě se řídících nějakým božím zákonem nebo smlouvou s bohem a bohem autorizovanou.

Obrázek uživatele Honza

to Bahnour

Žádné kouzlo neumíš?

Ne! Na kouzlení, hádání z křišťálový koule, na ekvilibristiku všeho druhu, žonglování se slovy a pojmy, jsou tu jiný machři. Stačí číst ty výplody tady...Smile

Jsem celkem smířen s rolí klauna v tomto cirkuse slepých.

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Bahnour

ad - Píše Honza v každém svém příspěvku

Ano, registrovaní přispěvatelé mají možnost si do svého profilu vložit motto.
Honza si vybral citát Šamsuddína Muhammada Háfize, islámského mystika a básníka.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chv%C3%A1d%C5%BEe_%C5%A0amsudd%C3%ADn_Muham...

Obrázek uživatele Bahnour

Honza

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
To je tvůj škleb, Háfizi? Žádné kouzlo neumíš?

Obrázek uživatele Honza

to Eva

Konsilium dospělo k jednomyslnému konsenzu:
Honza: nevím
Eva: nevím

Smile)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Obrázek uživatele Bahnour

Eva

Není pravda že "Honza nevím"
Podtrhnout židli. pod tvým rozumem. a vidět tě padat na Boha –. nic jiného nechce Háfiz udělat. to je ta jediná zábava na tomto světě!
Píše Honza v každém svém příspěvku

Customize This