80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Aleši

To ale potom vypadá, že bůh (bohové) jsou poťouchlí a jen si s námi hrají. Když někdo ví (je vševědoucí), jak se vše bude vyvíjet a jak to taky nakonec vše dopadne, jak se mu může stát, že se mu andělé (kolik jich vlastně bylo?) vzepřou a vůbec to, že mají nějaké zhoubné myšlenky? Jak k nim přišli? A kdyby je bůh zničil hned, nebylo by na světě žádné zlo. Je tu tedy zlo zřejmě z boží vůle. No teda?! To od něj nebylo pěkné při vší jeho lásce a dobrotě.
Nejsou to náhodou pohádky na dobrou noc pro malé lehkověrné děti?

Telesto

Zdravím Telesto,
to je věc nekonečných sporů. Já se prostě přikláním k tomu, že pokud se pod ID podepíší studovaní vědci (a neni jich celosvětově málo), tak to určitá vědecká alternativa k ET je.

Satan

Satan (vlastním jménem Lucifer - Světlonoš) byl původně vysoce postavený anděl(viz Izajáš a Ezechiel). Byl ve veliké Boží milosti. Časem však zpyšněl a chtěl se Bohu rovnat. Začal na Boha házet špínu a této lži propadla asi 1/3 andělů. Jelikož svými zhoubnými myšlenkami ztratili svoji svatost, museli být vyhoštěny z Nebe, které neni pro nečisté. Bůh je pochopitelně mohl ihned zničit, ale byl by to pak Bůh, který by si svoji náklonost získával láskou, nebo strachem? Podobně jednal Bůh s prvním pokolením lidským- do zahrady Eden umístil strom, ze kterého lidé nesměli pojíst - tím jim dal svobodnou volbu. Nejsme tedy žádné loutky. Máme na výběr. Aby byla láska dokonalá, musí mít na výběr, jinak to neni láska.

Obrázek uživatele Telesto

Aleši

Zdravím Aleši,

"ID je vědeckou teorií, protože na ní pracují studovaní vědci a používají vědecké metody."

A myslíte, že je to pro vědeckou teorii dostačující? Jakými vědeckými metodami lze dospět například k závěru, že věc A vznikla přirozeným působením přírodních zákonů a věc B vznikla působením inteligentního designéra?

Co další nutné podmínky, které musí vědecká teorie splňovat? Falzifikovatelnost? Predikce? Verifikace?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Ales

"máme biologii, tak sem nepleťte náboženství"...

presne tak, nabozenstvi do biologie opravdu nepatri. Biologie je vedecka disciplina a veda jako takova stavi na tzv. metodologickem naturalismu, tj. hledani PRIROZENYCH vysvetleni pozorovanych fenomenu. Myslim, ze by nebylo od veci toto pri vyuce prirodnich ved jednoznacne deklarovat, aby si lide jako vy uvedomili, ze nikdo nikomu neupira domyslet si dle libosti nejruznejsi nadprirozena vysvetleni a zazraky tam, kde vysvetleni dosud nezname ("Buh mezer"), anebo jimi dokonce nahrazovat vysvetleni prirozena (viz priklad s inteligentnim shazovacem). Nicmene to uz nema s prirodnimi vedami nic spolecneho a ve vyuce prirodnich ved to nema co delat.

Dale se smirte s tim, ze sva nadprirozena vysvetleni, at uz jsou jakakoli, budete muset vzdycky uvadet VY do souladu s vysledky vedeckeho poznani (napr. faktem evoluce a vyvoje druhu, starim Zeme) ziskane objektivnimi vedeckymi postupy. Nikdy tomu nebude naopak. Nikdy nebudou vedecke vysledky znasilnovany podle toho, aby to vyhovovalo tomu, cemu vy verite.

Aleši

.... ID je vědeckou teorií, protože na ní pracují studovaní vědci a používají vědecké metody.....

Přeci to, že je někdo studovaný, nemůže být důkazem vědeckosti. Stejně by se pak dalo říci, že ID není vědou, protože to studovaní vědci popírají.

Já bych k tomu řekl asi toto:

I na základě chybných předpokladů lze dosáhnout správných výsledků. Ale jen náhodou.

Položíme-li tedy na začátek ničím nepodložené tvrzení, že bůh (bohové) jsou tu odevždy, nemůžeme se k pravdě dopracovat jakoukoliv úvahou, ale jen a pouze náhodou.

Aleši

Proč tedy bůh používá ďábla k trestání hříšníků? Není právě tohle spolupráce?
A co bude bůh dělat s hříšníky až zničí ďábla? Bude trestat sám? Nechá si postavit nové peklo? Co očistec? Nebude potřeba?
Bude zničením ďábla zničeno veškeré zlo?
Jaké podstaty jsou andělé a kdo jim dovolil "padnout"?

atd. atd.

Aleš

A proč není zničen definitevně rovnou?

Juranus

Je to ze své podstaty padlý anděl - tedy Boží odpůrce a ano - Bůh jej zničí - čtetě biblická proroctví - Satan ji byla poražen Kristem a v budoucnu bude definitivně zničen.

Juranus

Ano, Satan jako reálná duchovní entita existuje.
ID je vědeckou teorií, protože na ní pracují studovaní vědci a používají vědecké metody.

Customize This