80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Aleši

v tom to právě je. Celé dohadování se o tom, co pravda je a co ne, ztroskotává na VÍŘE. Pokud by to totiž nebyla VÍRA, jednalo by se o souboj různých teorií a jejich podporu důkazy. Tam, kde je místo teorie VÍRA, není pro takový souboj prostor. Tam je nad všemi argumenty BŮH.

Těm, kdo věří v boha, nemůže vadit, že třeba není nijak (než biblí) doložena existence Ježíše Krista, že takových proroků bylo, je a bude spousta. Nevadí jim, že se v jeho jméně děly, dějí a zřejmě i budou dít špatnosti (třeba křížové výpravy). Že v mnoha válkách ho měla na své straně všechna znepřátelená vojska. Neznám jediného věřícího, který by byl ochoten nastavit onu "druhou tvář" k políčku. Naopak jsou ochotni se pro větší slávu boží prát a válčit. Takových je z historie známo bezpočet.

Co nám to tedy kreacionisté nabízejí k uvěření. Lásku boží? Boží milost? Ne, chiméry a možnost podvolit se jakémusi imaginárnímu světovládci, jakési autoritě, která při své všemohoucnosti nedokáže učinit to, co lidem slibuje a klade jim za vinu to, co je možné jen s jejím svolením v jeho jménu.

Ales

Jak už jsem několikrát psal - přírodním vědám nerozumím a na nich moje víra v Boha rozhodně nestojí.

prave proto nechapu vasi averzi vuci ET... spousta lidi nema problem akceptovat evoluci jako fakt (nebo ji dokonce zkoumat) a byt pritom vericimi

Ales

Já se prostě přikláním k tomu, že pokud se pod ID podepíší studovaní vědci (a neni jich celosvětově málo), tak to určitá vědecká alternativa k ET je.

tak o tom, co je a neni veda nerozhoduji nejake "petice" (btw. tech podepsanych napr. pod Dissent from Darwin je z hlediska celkoveho poctu vedcu setsakra malo), ale jina kriteria. Viz co psal Telesto - rict, ze nejaka struktura, o ktere nevime jak vznikla (resp. se nam nelibi prirozene vysvetleni jejiho vzniku) byla tedy nadesignovana, to neni veda. Veskere vedecky tvarici se koncepty ID (komplexni specifikovana informace, neredukovatelna komplexita, detekce designu) selhaly a jsou zcela neuzitecne...

At ID prokaze svou zivotaschopnost standardni cestou - vysledky experimentu a pozorovani, ktere jej budou podporovat, funkcnimi nastroji a predikcemi vzeslymi z hypotezy ID. Az si proponenti ID obhaji sve argumenty pred vedeckou komunitou tak, ze pod jejich tihou budou muset uznat ID jako validni vedeckou teorii, pak si teprve zaslouzi svoje misto na strankach ucebnic. No jo, ale to by dalo moc prace s mizivymi vyhlidkami na uspech, proto je lepsi sponzorovat PR akce a propagandu a snazit se vetrit napr. do tech ucebnic oblbovanim verejnosti a politickym natlakem.

Telesto

Platí pro Vás stejná odpověď jako pro uživatele "Juranus".

VV a všem ostatním

Jak už jsem několikrát psal - přírodním vědám nerozumím a na nich moje víra v Boha rozhodně nestojí. Jestli je na něčem postavena, je to Ježíš Kristus, pouze On a nic a nikdo jiný. Proto všem poctivým hledačům doporučuji například knihu "Kauza Kristus" od autora Lee Strobela, vyd.nakl. Návrat domů. Je to asi jedno z nejhlubších pojednáních o Jeíši Kristu (jeho historicitě a věrohodnosti), které jsem kdy četl. Nicméně i toto je jen kniha a na této knize také moje víra nestojí. Ta je pouze na Kristu a Jeho každodenním životem se mnou - od doby, co jsem uvěřil.

Obrázek uživatele Telesto

Alešovi

Hm... To co píšete je zajímavé:

"Byl ve veliké Boží milosti. Časem však zpyšněl a chtěl se Bohu rovnat. Začal na Boha házet špínu a této lži propadla asi 1/3 andělů. Jelikož svými zhoubnými myšlenkami ztratili svoji svatost, museli být vyhoštěny z Nebe, které neni pro nečisté."

Můžete mi prosím sdělit jak nazýváme člověka, který o sobě prohlašuje, že je neomylný a oponenty, kteří ho kritizují v lepším případě vyhostí. Že by diktátor? Smile

"Bůh je pochopitelně mohl ihned zničit, ale byl by to pak Bůh, který by si svoji náklonost získával láskou, nebo strachem?"

Bůh, který dává pouze dvě alternativy - miluj mě, nebo shoř v ohnivém jezeře. Tomu říkáte získávání náklonosti láskou? Opět lze dobře demonstrovat na totalitních režimech. Miluj svého vůdce, nebo chcípni v gulagu či koncentračním táboře.

Nedávno zesnulý Sad Christopher Hitchens to celkem výstižně hodnotí ve svých debatách. A ještě jedno moudro nakonec:

"If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed." [A. Einstein]

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Ales

ID je vědeckou teorií, protože na ní pracují studovaní vědci a používají vědecké metody.

obavam se, ze jste byl oklaman na potemkinovskou kulisou, o kterou se proponenti ID snazi. Vedecky aktivni je z toho seznamu co jste posilal snad jen Behe a Krupa, nicmene jejich primarni vedecke prace se netykaji ID.

Btw. - jako laciny trik vnimam, kdyz je u nekterych jmen na seznamu uvedena instituce, kterou dotycny kdysi vystudoval, ale na ktere davno nepusobi (Wells, Meyer).

Z vedeckeho hlediska je ID zcela prazdny koncept - jeho hypotezy jsou budto vyvraceny anebo netestovatelne/nefalsifikovatelne. Zadne publikovane vysledky, zadne nove objevy, zadne predikce... (recenzovany casopis BioComplexity s minimalnim poctem prispevku a impaktem to opravdu nespasi). Tento trojsky kun kreacionistu, pomoci ktereho chteli ziskat legitimitu a je z vedeckeho hlediska davno mrtvy.

Juranus

Vaše otázky a případné samoodpovědi vypovídají pouze o Vašich povrchních znalostech této problematiky. Pokud mohu něco doporučit, přečtěte si pomalu a pečlivě biblickou knihu Job. Tam pochopíte něco o Boží svrchovanosti a lidské nedozíravosti. A pokud Vám Bůh připadá krutý - přečtěte si Nový zákon a zejména se soustřeďte na to, jaký je Ježíš - je totiž ztělesněním Boha mezi lidmi na Zemi.

Eva

Podle mého chápání Bible jsme skutečně jedineční, tedy já osobně nevěřím na žádné mimozemské civilizace. Nicméně Bůh je všemocný a pokud by chtěl stvořit v jiné galaxii podobné bytosti jako jsme my, nebo zcela jiné, to nemohu popřít, já to nevím.
Takto stačí?
Smile

Aleš

ad - Já se prostě přikláním k tomu, že pokud se pod ID podepíší studovaní vědci (a neni jich celosvětově málo), tak to určitá vědecká alternativa k ET je.

V čase nezralých malin jsem se domnívala, že za terorismem stojí nevzdělanost a hloupost. Byla jsem v šoku, když jsem se dozvěděla, že špičky teroristických skupin jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Studium samo o sobě není zárukou kvality a pravdy.

PS - odpovíte mi, prosím, na moje otázky z předchozího příspěvku?

Customize This