80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Aleši

.... Boží vedení ve svém každodenním životě, vyslyšené modlitby a podobně.

Dá se třeba statisticky prokázat, že modlící se rodiče zachrání více svých vážně nemocných dětí před smrtí, než ostatní?

Prostě, jestli jsou nebo bývají prosby vyslyšeny.

Obrázek uživatele Telesto

Aleši

Jak v tomto ohledu vnímáte komunismus? Byl podle vás nápříklad Kim Jong-Il komunista? Byl Stalin komunista? No dle toho co říkáte komunisté nebyli, protože neprosazovali to, co bylo hlavním cílem komunismu. Kult osobnosti (nebo přímo zbožštění Kim Ir-Sena) je v přímém rozporu s beztřídní společností. Nebo se pletu? Lze však z režimu v Severní Korei či Stalinistickém Rusku vinit utopistické myšlenky komunismu? Jak se na to díváte? Viníte komunismus ze zvěrstev 20. století, přestože hlavní aktéři byli s myšlenkami komunismu v zásadním rozporu?

Co si myslíte o historických konfliktech. Které konflikty byly vyvolány čistě náboženskou ideologií, a které čistě ateistickým smýšlením? Tedy nešlo o konflikty o moc, území, zdroje, ale o nemateriální ale čistě ideologické spory (tedy ve smyslu víry v toho či onoho boha nebo jeho nevíru)?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Aleši

máte ponětí, kolik bylo původně evangelií a kolik jich musela církevní byrokracie vyškrtnout, aby zbyla alespoň ta čtyři jakž takž si podobná?
A můžete mi říci, ve kterých římských záznamech je konkrétně zmíněn Ježíš Nazaretský, kterého nechali židovští patriarchové odsoudit k smrti za to, že se prohlašoval za jejich krále?
Přece nemůže jakákoliv kniha dokazovat svou pravdivost jen svým textem.

VV

OK

Ales ID 2

Pouze zdejší evolucionisté nadávají ID do převlečeného kreacionismu... ID jako takový se netají tím, že souhlasí se současným vědeckým poznáním světa.

tak to neni pravda, ID vznikl zcela ucelove prepracovanim "vedeckeho kreacionismu" pote, co tento byl pohrben v soudnimi rozhodnutimi v USA v 80. letech.

ID neni zcela zamerne nijak pevne definovan a navenek se tvari byt oprosten nabozenske motivace a agendy a peclive si toto hlida (byt opak je samozrejme pravdou - viz napr. The Wedge Document), ve skutecnosti se pod touto nalepkou sdruzuji kreacioniste nejruznejsiho druhu. Viz treba to, co jsem napsal o Behe neplati treba pro Wellse nebo Dembskiho... Tezko pak ID oponovat jako celku, pokud jasne neupresni, co si presne pod ID mam predstavit.

vice treba tady http://ncse.com/creationism/general/what-is-intelligent-design-creationism

VV

Děkuji za tento rozbor. Zajímavé. A právě proto tvrdím, že ohniskem mé víry neni věda (ani ta ID či kreacionistická), ale pouze a jedine Ježíš Kristus. Člověk se může bezpečně přesvědčit o tom, že historický JK existoval, o tom, že NZ je zapsán pravdivě a přesně odpovídá dobovým událostem, o tom, jak mocné změny se odehrávaly v lidských životech po setkání se vzkříšeným Kristem či Jeho znovuzrozenými následovníky - to jsou všechno objektivně doložitelná fakta. Z Biblických proroctví máme možnost poznat, že tato kniha nemohla být napsána pouze lidmi, ale že musela být inspirována Bohem, protože se mnoho proroctví naplnilo a některá se nám naplňují přímo před očima. A pak je tu nezanedbatelná osobní zkušennost - když člověk odevzdá (myslím skutečně odevzdá) svůj život Ježíši Kristu, zažívá Boží vedení ve svém každodenním životě, vyslyšené modlitby a podobně.

Ales a ID

jakymi experimenty nebo pozorovanimi by se dal dokazat ID? To je spis otazka na stoupence ID, pokud tvrdi, ze ID je vedecky koncept.

Problem je, ze pod pojmem ID se skryvaji pohledy a nazory - od tech blizkych (biblickemu) kreacionismu (tzn. hlavni skupiny organismu se v historii Zeme objevuji nahle a bez predchudcu, evoluce probiha pouze v hranicich "druhu", nevi se jestli je zeme stara nebo mlada, prirodni vyber neni schopen vest ke vzniku komplexnich struktur) az po "slabou" formu ID (napr. Behe), podle ktere jsou organismy smesi znaku, ktere vznikly prirozenymi evolucnimi mechanismy a znaku, ktere takto vzniknout nemohly a musely tedy byt inteligentne nadesignovany (napr. tzv. neredukovatelne komplexy).

Co se tyka toho prvniho, tak tato tvrzeni byla vyvracena radou pozorovani a experimentu do takove miry, ze bavit se o tom je ztratou casu.

Co se tyka toho druheho - aby toto melo nejakou vedeckou vahu, meli by zastanci ID napr. prijit s objektivnim postupem, podle ktereho dokazou v rozlisit nadesignovane struktury od tech vzniklych prirozenymi evolucnimi mechanismy (ktere objektivne existuji a funguji). Nanestesti stoupenci ID nic takoveho nepredlozili - koncept tzv. neredukovatelne slozitosti zkrachoval (veskere struktury oznacovane jako neredukovatelne slozite se pri podrobnejsim zkoumani ukazaly jako redukovatelne), takze k cemu je takovy ID, jestlize tvrdi, ze XY muselo byt nadesignovano ale neni toto XY objektivne a nezavisle rozpoznat? Mam dojem, ze se na tomto zastanic ID stale snazi pracovat, ale ani po 20ti letech od vzniku ID nikam nepostoupili...

Dalsi namitka vychazi z toho, ze schopnosti inteligentniho designera by samozrejme nebyly limitovany tvorbou neredukovatelnych struktur, ale designer by mohl v organismech designovat i ty redukovatelne. To zni sice pekne, ale timto netestovatelnym/nevyvratitelnym predpokladem se ID opet odsouva mimo hranice vedy (co byste za tohoto predpokladu chtel v evoluci zkoumat/testovat?)

můžete se zeptat:-)

Ani jedno:-)

Aleši

Mohu se zeptat, jste evangelík nebo katolík?

VV

Pouze zdejší evolucionisté nadávají ID do převlečeného kreacionismu... ID jako takový se netají tím, že souhlasí se současným vědeckým poznáním světa.

Customize This