80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

pro biotyp

Přeji pěkný den,

je vidět, že ho neznáte, protože správně je:
8. Chybějící inteligence:
To, co Vámi zmiňovaný člověk považuje (svým mozkem) za "inteligentní myšlenky" tu už dosti expresně popsal a je dost zřejmé, že se to k němu i hodí a tak, protože skutečně inteligentní myšlenky žádné nemá, se od něj něčeho takového - jako je inteligentní projev, ani nelze dočkat.

Takových, jako je on, je plný internet - jen další ze stáda.

Obrázek uživatele Eva

biotyp

ad ale malou, úplně maliličkou cenu útěchy bych dostat mohl, ne?

Ode mě určitě ano.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

škoda

Tak to vypadá, že Jackpot jsem nezískal, ale malou, úplně maliličkou cenu útěchy bych dostat mohl, ne?

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Ježiš Ťa môže uzdraviť.

To je sice možné, ale velice nepravděpodobné.
1. Je spousta hluboce věřících, kteří trpí různými poruchami a chorobami, mnohdy mnohem horšími než SPO a Ježíš je neuzdraví. Šance, že zrovna já bych byl zázračně uzdraven je extrémně malá...
2. Nevěřím v Boha (jakéhokoliv)...
3. Než se stát křesťanem se vším, co to obnáší - to radši zůstanu, jaký jsem...

Keby som sa ja takto vyjadroval o tebe, nazval by si ma hneď fanatikom, a ktovie čím ešte.

Vůbec ne. Fanatikem a kdo ví čím ještě tě nazývám i bez toho...

u pohanov si to schopný tolerovať - tj. si neobjektívny

To mi prosím vysvětli. Jací pohané se tu vyskytují a co jim jsem schopen tolerovat ?

Môj pohľad na teba je vybudovaný len na základe tvojich príspevkov

Můj pohled na tebe je taky vybudovaný jen na základě toho, co napíšeš. Třeba jsi v reálu moc milý chlap...

Hlavne sa zbav zrkadlenia, nevšímavosti k slovám, a odvodzovania významu viet iba pomocou pocitov a nie aj pomocou logiky.

Já významy vět odvozuju v podstatě jen pomocí logiky, moje emotivita je výrazně snížená.
Je to docela komické - lidé v mém okolí mě kritizují, někdy se i děsí toho, že myslím "jako stroj" a vůbec nezapojuji city a ty mi tu tvrdíš úplný opak...

Ukáž.

Jestli se chceš úřesvědčit, tak si to klidně najdi. Já ti nic vyhledávat nebudu. Nepotřebuji, abys mi věřil...

Rovnako tak tí tvoji údajní "teisti", keď boli u moci.

Ano, zevšeobecňuji - odsuzuji praktiky všech fanatiků, zvláště těch, co mají moc. Žádní "moji teisté" - já teisty z ničeho neobviňuji. To ty obviňuješ ateisty...

Veď to si mohol povedať aj Pekka Eric Auvinen, keď zabíjal.

Ano, mohl - a měl by pravdu. Ani on není typický zástupce. Nebo máš snad pocit, že všichni ateisté jsou vyšinutí ? Takových příkladů se dá najít mnoho i mezi křesťany - opravňuje to snad někoho, aby je kvůli tomu odsoudil jako celek ?

Častokrát hrozne.

Křesťané rovněž...

Pochop: Ateista nemá dôvod rešpektovať nejaké morálne zásady, a preto sa ateisti čím ďalej tým viac kazia, a vzďaľujú od hlasu svedomia.

Pochop: To je naprostá blbost...
Jsou i jiné důvody, proč se chovat morálně, než Bůh...

je ateistom vo väčšine prípadov cudzia

Máš to statisticky podložené ?

Ateistický evolucionista, zranený tým že mu niekto ukradol rozprávočku, už nemá čím by sa bránil, a preto vytŕča pästičky.

Důvod, proč bych ti natáhl se vůbec netýká evoluční teorie. Do té se tu opírá mnoho lidí, ale nemám chuť je kvůli tomu bít...

Žiť žívočíšnymi pudmi, je nižšia forma existencie.

Nižší oproti čemu ?

Baví ťa to?

Žiju víc, než jen pudy. Vůbec mě neznáš, tak si nehraj na to, že ano...

Už som ti vravel, že nielenže neovládať logiku, ale si aj nepozorný k slovám.
Opakujem oznam:
"Hovoríme tu o MODERNOM holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus."

Kdopak je tu nepozorný ?
Rasismus tu byl odedávna, pak se objevil Darwin se svou teorií a někteří tuto teorii zneužili pro svou věc. Z toho vyplývá, že evoluční teorie způsobila holocaust ?
Jiný, než moderní holocaust jsem na mysli ani neměl...
Víš, jaký je rozdíl mezi příčinou, záminkou a ospravedlňováním ?

Cielené odstraňovanie rás z dôvodu genetickej čistoty je novinka, zavedená až od čias Darwina

1. Nikoliv však Darwinem...
2. V Darwinových dobách o genetice nic nevěděli, tudíž to slovíčko "genetickej" je tam navíc...
3. Eugenika byla známa už staletí předtím...

Nevystrieľal.

To říkáš teď...

Nezabješ!

Tohle přikázání platí už tisíce let a lidé si vždycky našli cestičku, jak to obejít...

"Nemôžeš demonštrovať horenie dreva vo vode."

OK.

1. Platí výrok "nič nieje pravda" iba v niektorých prípadoch?
2. Platí výrok "všetko je dovolené" iba v niektorých prípadoch?

Platí to za předpokladu, že to nebereš doslovně.
Ono jde o to, že výrazy "nic" a "všechno" neznamená opravdu (absolutně) nic a (absolutně) všechno...

(...To, na čo sa hlavne pre začiatok sústreď, je správne pochopenie spojok "a", "alebo"; a ostatných z nich odvodených....)

Ty si zřejmě nedáš pokoj. Tak si užij hraní si na učitele - nebudu ti kazit radost...

Slepec nemůže pochopit jak vypadá zelená, lebo sa to vysvetliť nedá. Mylnosť argumentov sa však vysvetliť dá.

Znovu - nejde o vysvětlování, ale o porozumění ze strany recipienta. Mylnost argumentů se samozřejmě vysvětlit dá, ovšem ty to nikdy nepochopíš...
Vážně, měl bys si na to chápání vět dávat pozor, když už jsi tak hrrr do toho poučování...

Argumenty sa však vysvetliť dajú, a v tom je oproti tvojej analógii o slepcovi rozdiel

Původně zněla, že je to "stejně zbytečné" - klidně bych mohl použít analogii, že je to stejně zbytečné, jako kácet stromy pomocí nehtů, což je úplně něco jiného jako pokus o vysvětlování...

Ja znám hlavne Sribera príspevkov, a nie Sribera reálneho života.

Ovšem i Šribera-přispěvovatele znáš špatně, protože mnohdy v mých komentářích vidíš něco, co tam není...

Pozor!
-Veta ktorú som predchvíľou povedal, je zložená z dvoch výrokov, medzi ktorými je spojka "a". Jedná sa teda o logickú konjunkciu.

Ty si ze mě už vážně děláš prdel. Budeš mě učit "a zároveň" ? Měl bys být hrdý na to, že jsi to sám zvládl a ne si hrát na pedagoga...

Už pochopil?

Ano, už na ZŠ a pak jsem si to v prvním ročníku SŠ zopakoval...

(nauč sa logiku)

Já ji umím, už dost dlouho. Popravdě ty jsi první, kdo mi tvrdí, že ji neumím. Ty vlastně vůbec o mě tvrdíš věci, které nikdo jiný ne. Že by jsi měl nějakou zvláštní schopnost, díky které jsi odhalil to, co všem ostatním unikalo a uniká ? Já bych řekl, že je to něco jiného...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Honza

to Eva

. Myslím, že bys mu to uznat mohl...

__________________________________________

To záleží jak budem hlasovat..Smile)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Prosím hlasujte, případně přidávejte vlastní teorie.

Smile)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Honza

Ty mě chceš odrovnat...: -)))))))))))))))))
musím si to pustit později, zkoukla jsem jen minutu a půl a nemůžu....
no vidíš, jakou biotyp navodil báječnou atmosféru. Myslím, že bys mu to uznat mohl...Smile...

Obrázek uživatele Honza

to Eva

Náhodou...to nebylo špatné...když si Tě představím v Poště pro tebe...tak se řežu smíchy...: -))))))))))))))))))))

Ta tvoje "představivost"..Smile)))))))))))))))))) Aneb: fantazie tě dovede všude!
________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=IuX2PSrpDzs

je mi docela podobnej...-)))

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Tak to emócie ti bránia logicky myslieť... -Aha. Už mi je to jasné.
.....Ne hlupáčku - je to obráceně. Jsem psychopat, takže mi to myslí, ale za to jsem chladný jak ruská zima...

Odpoveď:
Ježiš Ťa môže uzdraviť. (keby si chcel)

Citát:
Vážně je mi fuk, co si o mě myslíš, protože já vidím, co jsi za zvráceného magora. Možná je to důsledkem nemoci, to vážně nevím, pokud ano, tak promiň. Každopádně je tvůj pohled na mě naprosto zkreslený a vůbec na něm nezáleží. Já vím, co jsem a rozbor osobnosti od náboženského fanatika vážně nepotřebuji...

Odpoveď:
1. Keby som sa ja takto vyjadroval o tebe, nazval by si ma hneď fanatikom, a ktovie čím ešte. (...u pohanov si to schopný tolerovať - tj. si neobjektívny...)
2. Môj pohľad na teba je vybudovaný len na základe tvojich príspevkov (...tj. tvojich "logických" pochodov v nich), a ničoho už iného.
3. Hlavne sa zbav zrkadlenia, nevšímavosti k slovám, a odvodzovania významu viet iba pomocou pocitov a nie aj pomocou logiky.

Citát:
Možno si bol slušný, ale postupne si sa tu začal správať vulgárne. -Určite to neboli prví kreacionisti, ktorí ti začali vulgárne nadávať.
.....Ale byli...

Odpoveď:
Ukáž.

Citát:
Je hezké, že jsi idealista, ale historie ukazuje o ateistech něco jiného, když se dostali komunisti k moci.
...Špatně.
1. Protějškem ateistů jsou teisté.

Odpoveď:
Ty zovšeobecňuješ, ja zovšeobecňujem.

Citát:
2. Komunisté byli fanatici, já rovněž píšu o fanaticích (ne o křesťanech).

Odpoveď:
Rovnako tak tí tvoji údajní "teisti", keď boli u moci.

Citát:
Podľa správania sa ateistov
....A jak se chovají ateisté ? A neříkej prosím, že jako já. Já jsem zvláštní případ, nikoliv typický zástupce...

Odpoveď:
Veď to si mohol povedať aj Pekka Eric Auvinen, keď zabíjal.

Citát:
A jak se chovají ateisté.

Odpoveď:
Častokrát hrozne. (...hlavne, keď sa stretnú s kázaním evanjelia...) -Pochop: Ateista nemá dôvod rešpektovať nejaké morálne zásady, a preto sa ateisti čím ďalej tým viac kazia, a vzďaľujú od hlasu svedomia.
(...Zásada: "rob druhému to, čo chceš aby on tebe robil", je ateistom vo väčšine prípadov cudzia...) Smile

Citát:
Nechcel si ma tu minule dokonca biť?
....Chtěl a pořád bych ti milerád jednu natáhl...

Odpoveď:
Ateistický evolucionista, zranený tým že mu niekto ukradol rozprávočku, už nemá čím by sa bránil, a preto vytŕča pästičky. (komédia) Big smile (...jeho milióny predpokladov totiž niesu už schopné čeliť skutočným argumentom...)
....Žiť žívočíšnymi pudmi, je nižšia forma existencie. Baví ťa to? Smile

Citát:
Tak to si potom na nás zlý z neznalosti!
......Rasismus tu byl odedávna, pak se objevil Darwin se svou teorií a někteří tuto teorii zneužili pro svou věc. Z toho vyplývá, že evoluční teorie způsobila holocaust ? A ty mi budeš říkat, že neovládám logiku...
Uvědomuješ si, že bych stejným způsobem mohl dojít k závěru, že křesťanství je zlo, protože ho mnozí zneužili mimo jiné pro páchání genocid ?

Odpoveď:
Už som ti vravel, že nielenže neovládaš logiku, ale si aj nepozorný k slovám.
Opakujem oznam:
"Hovoríme tu o MODERNOM holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus."
-Cielené odstraňovanie rás z dôvodu genetickej čistoty je novinka, zavedená od čias Darwina.
-Opäť viď. video:
http://www.youtube.com/embed/snB31dyZwwA

Citát:
Ale kľudne by možno kreacionistov vystrieľal, keby mohol.
.....Ty bys možná vystřílel evolucionisty, kdybys mohl...

Odpoveď:
Nevystrieľal. -Nezabješ!

Citát:
Predveď.
....Co třeba hořčík ?

Odpoveď:
Ok. Vyjadril som sa nepresne. -Opravujem teda svoju vetu na: "Nemôžeš demonštrovať horenie dreva vo vode."

Citát:
Citovaním výroku proklamuješ jeho pravdivosť. -Načo by si ho inak citoval? Len tak na okrasu?
...1. Ano, na okrasu.

Odpoveď:
Ok.

Citát:
2. Pokud bereš výrok doslova, tak je nelogický. Já ho doslova neberu, ale ty s tím máš evidentně problém...

Odpoveď:
Ok. -Tak sa spýtam dve otázky:
1. Platí výrok "nič nieje pravda" iba v niektorých prípadoch?
2. Platí výrok "všetko je dovolené" iba v niektorých prípadoch?

Citát:
Ja logiku ovládam.
.....Ale na nějakou fotonovskou, která nemá problém s mluvícími hady...

Odpoveď:
"Mluvící had" je určitá skutočnoť, ktorá sa nedokazuje a nevyvracia logikou. Buď na ňu existujú dôkazy, alebo neexistujú. Ak existujú, treba ku nim pristupovať nezaujate, bez predsudkov či predpokladu, že nadprirodzené veci sa nedejú.
-Logiku potrebuješ inde. -Logiku potrebuješ napríklad pri odvodzovaní NEPRIJAMYCH dôkazov. -Ďalej ju potrebuješ pri správnom pochopení významu viet, ktoré musíš odvodzovať výhradne zo slov, ktoré vety obsahujú. (...a nie zo svojich predsudkov či pocitov...) -V neposlednom rade ju potrebuješ pri správnom spájaní viet do významového celku.
(...To, na čo sa hlavne pre začiatok sústreď, je správne pochopenie spojok "a", "alebo"; a ostatných z nich odvodených....)

Citát:
Farba sa slepcovi popísať nedá, kdežto mylnosť mojich argumentov sa popísať dá.
.....Tak ještě jednou - slepec nemůže pochopit, jak vypadá zelená, ty nedokážeš pochopit, že si vedle. Problém není ve vysvětlování ale v chápání a tedy je pokus o vysvětlení zbytečný...

Odpoveď:
Slepec nemůže pochopit jak vypadá zelená, lebo sa to vysvetliť nedá. Mylnosť argumentov sa však vysvetliť dá. (...i keby to dotyčný trebárz nechcel pochopiť...) -Opäť klamná analógia.

Citát:
Problém není ve vysvětlování ale v chápání a tedy je pokus o vysvětlení zbytečný...

Odpoveď:
Chápaniu však predchádza vysvětlování. -A ak sa niečo vysvetliť nedá, tak sa to nedá. (napríklad tá farba slepcovi) -Potom samozrejme nemôže dôjsť nikdy ani k pochopeniu.
-Argumenty sa však vysvetliť dajú, a v tom je oproti tvojej analógii o slepcovi rozdiel. (...a to i v prípade, že by ich dotyčný nechcel nikdy pochopiť...)

Citát:
Čítaním tvojich príspevkov spoznám tvoje slová. -Zo slov spoznám tvoje myšlienky, a z myšlienok povahu.
.....Vůbec ti to nejde. Řekl bych, že se znám lépe, než mě znáš ty. A psycholog rovněž...

Odpoveď:
Ja znám hlavne Sribera príspevkov, a nie Sribera reálneho života. -Pristupujem ku tebe teda na základe príspevkov. -Ak si v reále iný, to ja už neviem.

Citát:
Tak sa potom nediv, proč Host a Nosotonda jsou častí návštěvnící Planetopie.
.....Já se tomu nedivím a ani proti tomu nic nenamítám. To ty máš problém s mojí přítomností zde...

Odpoveď:
Opakujem oznam:
Ja mám problém s tým, keď hosť príde na stránku opozície a správa sa tam vulgárne.
....Pozor!
-Veta ktorú som predchvíľou povedal, je zložená z dvoch výrokov, medzi ktorými je spojka "a". Jedná sa teda o logickú konjunkciu. -Pravdivostná tabuľka celej vety je nasledovná:

Výrok 1......Výrok 2......Celá veta
....0................0................0........
....0................1................0........
....1................0................0........
....1................1................1........

Rozbor podľa tabuľky:

Zadanie:
Výrok 1: "hosť príde na stránku opozície "
Výrok 2: správa sa vulgárne

Riešenie:
Riadok 1 tabuľky:
hosť NEpríde na stránku opozície A NEspráva sa vulgárne = nevadí mi to

Riadok 2 tabuľky:
hosť NEpríde na stránku opozície A správa sa vulgárne = nevadí mi to

Riadok 3 tabuľky:
hosť príde na stránku opozície A NEspráva sa vulgárne = nevadí mi to

Riadok 3 tabuľky:
hosť príde na stránku opozície A správa sa vulgárne = VADÍ MI TO

Záver:
Už pochopil? (nauč sa logiku)

Honza

Náhodou...to nebylo špatné...když si Tě představím v Poště pro tebe...tak se řežu smíchy...: -))))))))))))))))))))

biotyp

Smysl pro humor stavím na první místo v žebříčku hodnot pro životaschopnost skupiny...: -)))

Customize This