80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Sriber

Hlavně se nenech zmást.

Marek, Matouš, Lukáš ani Jan u toho tehdy nebyli. Většinou si všechno vymysleli.

Něco pravda je, ale to mě tenkrát strašně bolela hlava....

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Ježiš Ťa môže uzdraviť.
....To je sice možné, ale velice nepravděpodobné.

Odpoveď:
Dokedy to budeš považovať za nepravdepodobné, bude to nepravdepodobné.

Citát:
1. Je spousta hluboce věřících, kteří trpí různými poruchami a chorobami, mnohdy mnohem horšími než SPO a Ježíš je neuzdraví. Šance, že zrovna já bych byl zázračně uzdraven je extrémně malá...

Odpoveď:
K zázračnému uzdraveniu nestačí veriť len v Ježiša Krista, ale treba veriť aj v zázračné uzdravovanie.
Matúš 17,14-20:
"Keď prišli k zástupu, pristúpil k Nemu jeden človek, padol pred Ním na kolená a povedal: Pane, zmiluj sa nad mojím synom; je chorý na padúcnicu a zle je s ním. Lebo často padá do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k Tvojim učeníkom, a nemohli ho uzdraviť. Ježiš odpovedal: Ó, neveriace a prevrátené pokolenie, dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem trpieť? Prineste ho sem! I pohrozil Ježiš démonovi, a ten vyšiel z neho. A ozdravel chlapec v tú hodinu. Tu pristúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa Ho osamote: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? Odpovedal im: Pre svoju malú vieru!"

Citát:
2. Nevěřím v Boha (jakéhokoliv)...

Odpoveď:
To je tvoj problém.

Citát:
3. Než se stát křesťanem se vším, co to obnáší - to radši zůstanu, jaký jsem...

Odpoveď:
Máš skreslené predstavy, co je to být křesťanem.

Citát:
Keby som sa ja takto vyjadroval o tebe, nazval by si ma hneď fanatikom, a ktovie čím ešte.
.....Vůbec ne. Fanatikem a kdo ví čím ještě tě nazývám i bez toho...

Odpoveď:
Veď ty ani sám nevieš prečo. -Písanie príspevkov vo forme tvrdení vyplývajúcich z môjho presvedčenia sme už vylúčili. -Takže? Cool

Citát:
u pohanov si to schopný tolerovať - tj. si neobjektívny
....To mi prosím vysvětli. Jací pohané se tu vyskytují a co jim jsem schopen tolerovat ?

Odpoveď:
Veď ty si to celé ani nečítal. (obvyklé) -Písal som, že "keby som sa ja takto vyjadroval o tebe,....". -Týka sa to teda tvojich vyjadrení, ktoré používajú iní, tebe podobní. (urážky) -Čiže to jsi jim schopen tolerovat. Wink (...vulgárne urážky na adresu kreacionistov...)

Citát:
Jací pohané se tu vyskytují

Odpoveď:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohanstvo
"V širšom význame termín pohan môže označovať všetkých inovercov, agnostikov alebo ateistov. Môže to teda byť:
-človek, ktorý nie je žid ani kresťan, príp. ani moslim (iba v islame)
-človek, ktorý sa nehlási k žiadnemu zo svetových náboženstiev
-vyznávač polyteistického náboženstva (antických náboženstiev, predkresťanských európskych náboženstiev alebo moderného novopohanstva)
-vyznávač prírodného náboženstva

...teba a tebe podobných, sa týkajú prvé 2 body...

Citát:
Môj pohľad na teba je vybudovaný len na základe tvojich príspevkov
....Můj pohled na tebe je taky vybudovaný jen na základě toho, co napíšeš. Třeba jsi v reálu moc milý chlap...

Odpoveď:
Ja v mojich príspevkoch píšem len pravdu. -To, že niekoho tá pravda môže uraziť, je už druhá vec. Za to ja nemôžem. Svet je zlý, a pravda ho uráža. To je prirodzené. -Veď kôli tomu zabíjali aj prorokov, preto zabili i Krista a väčšinu z jeho učeníkov, atď...)
(...moderný komunikačný systém mi však našťastie umožňuje zostať v anonymite, a preto tu môžem pravdu šíriť bez "ohrozenia zdravia"...) Big smile

Citát:
Hlavne sa zbav zrkadlenia, nevšímavosti k slovám, a odvodzovania významu viet iba pomocou pocitov a nie aj pomocou logiky.
.....Já významy vět odvozuju v podstatě jen pomocí logiky, moje emotivita je výrazně snížená.
Je to docela komické - lidé v mém okolí mě kritizují, někdy se i děsí toho, že myslím "jako stroj" a vůbec nezapojuji city a ty mi tu tvrdíš úplný opak...

Odpoveď:
Ja reagujem na Sribera príspevkov. -Na základe čítania tvojich príspevkov ti teda znovu opakujem:
"S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš." Smile

Citát:
Ukáž.
.....Jestli se chceš úřesvědčit, tak si to klidně najdi. Já ti nic vyhledávat nebudu. Nepotřebuji, abys mi věřil...

Odpoveď:
....Už hneď v prvom tvojom príspevku na kreacionizme provokácia. -Viď.:
http://kreacionismus.cz/comment/reply/695/32486
....V treťom tvojom príspevku na kreacionizme už spochybňuješ duševné zdravie PK (pričom predtým ti nikto nič podobného nepovedal). -Viď.:
http://kreacionismus.cz/comment/reply/695/32543
...V ďalšom už používaš výraz "blb":
http://kreacionismus.cz/comment/reply/701/32760
(...mal niekto aspoň tendenciu ťa nazvať predtým podobne?....)
...Krátko nato si Hostovi odpovedal (citujem): "Tak to se shodneme, kdo něčemu takovému věří, je vážně pablb. Pak je ještě pavulgaritaten, kdo si myslí, že tomuto evolucionisté věří."..... napriek tomu, že ti nič podobného predtým nepovedal.
...Atď. Ďalej myslím už netreba ani pokračovať. Smile

Citát:
Rovnako tak tí tvoji údajní "teisti", keď boli u moci.
....Ano, zevšeobecňuji - odsuzuji praktiky všech fanatiků, zvláště těch, co mají moc. Žádní "moji teisté" - já teisty z ničeho neobviňuji. To ty obviňuješ ateisty...

Odpoveď:
Ateistov bude vždy viac tých, ktorí porušujú morálne zásady, lebo nemajú dôvod ich rešpektovať. (...morálna zásada ateistu je totiž hlavne: "silnejší vyhráva" (=prirodzený výber)) Smile

Citát:
Veď to si mohol povedať aj Pekka Eric Auvinen, keď zabíjal.
......Ano, mohl - a měl by pravdu. Ani on není typický zástupce.

Odpoveď:
No vidíš. A sme doma.

Citát:
Nebo máš snad pocit, že všichni ateisté jsou vyšinutí ? Takových příkladů se dá najít mnoho i mezi křesťany - opravňuje to snad někoho, aby je kvůli tomu odsoudil jako celek ?

Odpoveď:
Ateistov bude vždy viac tých, ktorí porušujú morálne zásady, lebo nemajú dôvod ich rešpektovať. (...morálna zásada ateistu je totiž hlavne: "silnejší vyhráva" (=prirodzený výber)) Smile

Citát:
Častokrát hrozne.
....Křesťané rovněž...

Odpoveď:
To už nieje kresťan.

Citát:
Pochop: Ateista nemá dôvod rešpektovať nejaké morálne zásady, a preto sa ateisti čím ďalej tým viac kazia, a vzďaľujú od hlasu svedomia.
....Pochop: To je naprostá blbost...
Jsou i jiné důvody, proč se chovat morálně, než Bůh...

Odpoveď:
Napríklad?

Citát:
je ateistom vo väčšine prípadov cudzia
....Máš to statisticky podložené ?

Odpoveď:
Mám to podložené hlavne tou časťou ateistov, s ktorou som sa prakticky stretol. (vzorka) -Skúsenosť iných kresťanov je v tomto podobná. (zväčšená vzorka)

Citát:
Ateistický evolucionista, zranený tým že mu niekto ukradol rozprávočku, už nemá čím by sa bránil, a preto vytŕča pästičky.
....Důvod, proč bych ti natáhl se vůbec netýká evoluční teorie. Do té se tu opírá mnoho lidí, ale nemám chuť je kvůli tomu bít...

Odpoveď:
Moje príspevky sa týkajú hlavne zasadzovania evolučnej teórie na miesto, na ktoré skutočne patrí - tj. na miesto Dänikenovských špekulácii a nedokázateľných predpokladov. -V súvislosti s týmto sa na mňa niektorí jej stúpenci naštvali, a potom na mňa použili argumenty patriace skôr do oblasti logických klamov. -Keď som im na túto skutočnosť poukázal a logicky zdôvodnil, naštvali sa ešte viac. (tvoj prípad)
-Nič ďalšieho v mojich príspevkoch už nenajdeš. (....snáď ešte krom dokazovania pravdivosti biblie, a nelogičnosti argumentov jej oponentov, spochybňujúcich jej obsah...)

Citát:
Žiť žívočíšnymi pudmi, je nižšia forma existencie.
....Nižší oproti čemu ?

Odpoveď:
Oproti ľuďom, ktorí sa neriadia pudmi, ale rozumom.

Citát:
Baví ťa to?
.....Žiju víc, než jen pudy. Vůbec mě neznáš, tak si nehraj na to, že ano...

Odpoveď:
Ja znám hlavne Sribera príspevkov; a na základe čítania tvojich príspevkov ti znovu hovorím: "S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš." Smile

Citát:
Už som ti vravel, že nielenže neovládať logiku, ale si aj nepozorný k slovám.
Opakujem oznam:
"Hovoríme tu o MODERNOM holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus."

.......Kdopak je tu nepozorný ?
Rasismus tu byl odedávna, pak se objevil Darwin se svou teorií a někteří tuto teorii zneužili pro svou věc. Z toho vyplývá, že evoluční teorie způsobila holocaust ?
Jiný, než moderní holocaust jsem na mysli ani neměl...
Víš, jaký je rozdíl mezi příčinou, záminkou a ospravedlňováním ?

Odpoveď:
Moju diskusiu o tomto som začal videom:
http://www.youtube.com/watch?v=snB31dyZwwA
Viď. môj pôvodný príspevok:
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40066
....No a ty si mi na margo toho nelogicky odpovedal, že: "....Za rasismus může evoluční "ideologie", jo ? Jak je potom možné, že existoval už minimálně ve starověku ?"..."
Viď. tvoj príspevok:
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40100
Záver:
To s tým vôbec nesúvisí! -Z videa vôbec nevyplýva, že "za rasismus může evoluční ideologie". -To si kde nabral? Shock -Video je iba dokumentom o modernom holokauste poháňanom túžbou po genetickej čiste, a o tom, kde to začalo. Ak s tým nesúhlasíš, choď sa hádať s odborníkmi, ktorí v tom dokumente hovoria.
Opakujem oznam:
"Hovoríme tu o modernom holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus:"
Doslov:
-Medzi laikmi sa hovorí: "Ty o koze, ja o voze".
-Medzi odborníkmi sa hovorí: "Douč sa logiku". Smile
(...koľko krát som ti to už povedal - 100x?...) Puzzled

Citát:
Cielené odstraňovanie rás z dôvodu genetickej čistoty je novinka, zavedená až od čias Darwina
....1. Nikoliv však Darwinem...

Odpoveď:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#Eugenika_a_soci.C3.A1lny_dar...
"Galton a Darwin verili, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."
...Čiže Darwin im nahnal vietor do mlyna... Wink

Citát:
2. V Darwinových dobách o genetice nic nevěděli, tudíž to slovíčko "genetickej" je tam navíc...

Odpoveď:
Sory za špatný výraz. -Opravujem to na: "...dedičnej čistoty..."

Citát:
3. Eugenika byla známa už staletí předtím...

Odpoveď:
Nepravda:
1:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#Eugenika_a_soci.C3.A1lny_dar...
"V roku 1883, po Darwinovej smrti, začal Galton nazývať svoju sociálnu filozofiu eugenikou."
2:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugenika
"V užšom slova zmysle je Eugenika teória, ktorú založil v 19. storočí britský psychológ Francis Galton. Eugenici verili, že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu. E"

Citát:
Nevystrieľal.
...To říkáš teď...

Odpoveď:
Hovorím, a budem to hovoriť stále. -Nezabiješ!: Wink
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Ex+20%2C13

Citát:
Nezabješ!
.....Tohle přikázání platí už tisíce let a lidé si vždycky našli cestičku, jak to obejít...

Odpoveď:
Ale nie znovuzrodení kresťania. Wink

Citát:
1. Platí výrok "nič nieje pravda" iba v niektorých prípadoch?
2. Platí výrok "všetko je dovolené" iba v niektorých prípadoch?

....Platí to za předpokladu, že to nebereš doslovně.

Odpoveď:
Neodpovedal si na otázku. (ano/nie)
Definuj, čo znamená "nebrať doslovne". (bližšie vysvetli)

Citát:
Ono jde o to, že výrazy "nic" a "všechno" neznamená opravdu (absolutně) nic a (absolutně) všechno...

Odpoveď:
Ak "nic" neznamená " opravdu absolutne nic", a "všechno" neznamená "opravdu absolutn všechno", tak veta by mala byť postavená inak. -Napríklad takto:
Mnoho vecí nieje pravda, a skoro všetko je dovolené.
Alebo:
To, čo Sriberovi nevyhovuje nieje pravda, a čo mu vyhovuje je dovolené. Big smile
(...to druhé sa mi páči trochu viac...) Smile

Citát:
(...To, na čo sa hlavne pre začiatok sústreď, je správne pochopenie spojok "a", "alebo"; a ostatných z nich odvodených....)
.....Ty si zřejmě nedáš pokoj. Tak si užij hraní si na učitele - nebudu ti kazit radost...

Odpoveď:
Nedám, až dokedy sa to nenaučíš. Smile -Keď sa to totiž naučíš, ušetríš mi kopu písania.
-Tvoj súdruh ruwolf z diskusného fóra napríklad logiku ovláda. -Preto mu treba písať o dve tretiny menej, než tu tebe. Smile

Citát:
Slepec nemůže pochopit jak vypadá zelená, lebo sa to vysvetliť nedá. Mylnosť argumentov sa však vysvetliť dá.
.....Znovu - nejde o vysvětlování, ale o porozumění ze strany recipienta. Mylnost argumentů se samozřejmě vysvětlit dá, ovšem ty to nikdy nepochopíš...
Vážně, měl bys si na to chápání vět dávat pozor, když už jsi tak hrrr do toho poučování...

Odpoveď:
Když se mylnost argumentů vysvětlit dá, tak načo tu potom používaš tak krepé prirovnania o slepcovi? Shock

Citát:
Mylnost argumentů se samozřejmě vysvětlit dá, ovšem ty to nikdy nepochopíš...

Odpoveď:
Doteraz si nevysvetlil mylnosť ani len jedného môjho argumentu. (...krom dvoch mojich nepresných vyjadrení...)

Citát:
Argumenty sa však vysvetliť dajú, a v tom je oproti tvojej analógii o slepcovi rozdiel
.....Původně zněla, že je to "stejně zbytečné" - klidně bych mohl použít analogii, že je to stejně zbytečné, jako kácet stromy pomocí nehtů, což je úplně něco jiného jako pokus o vysvětlování...

Odpoveď:
Veď si sa o to ani raz nepokúsil. -Používanie logických klamov a urážiek nieje žiadne vysvetľovanie. Smile

Citát:
Ja znám hlavne Sribera príspevkov, a nie Sribera reálneho života.
....Ovšem i Šribera-přispěvovatele znáš špatně, protože mnohdy v mých komentářích vidíš něco, co tam není...

Odpoveď:
Ja odpovedám vždy priamo a vecne na každú osahovo ucelenú časť tvojich príspevkov. (...ak som snáď občas vynechal 2-3 pre ich okrajovosť, tak mi to prosím odpusť...)

Citát:
Pozor!
-Veta ktorú som predchvíľou povedal, je zložená z dvoch výrokov, medzi ktorými je spojka "a". Jedná sa teda o logickú konjunkciu.

.....Ty si ze mě už vážně děláš prdel. Budeš mě učit "a zároveň" ? Měl bys být hrdý na to, že jsi to sám zvládl a ne si hrát na pedagoga...

Odpoveď:
Učím ťa, aby si sa to naučil. (...a nereagoval nabudúce tak, ako keby tam to "a" nebolo...) -Ušetríš mi potom kopu práce. (s tebou)

Citát:
Už pochopil?
...Ano, už na ZŠ a pak jsem si to v prvním ročníku SŠ zopakoval...

Odpoveď:
To nieje učivo ZŠ.

Citát:
(nauč sa logiku)
...Já ji umím, už dost dlouho.

Odpoveď:
Tak ju konečne začni aj používať.

Citát:
Popravdě ty jsi první, kdo mi tvrdí, že ji neumím. Ty vlastně vůbec o mě tvrdíš věci, které nikdo jiný ne.

Odpoveď:
Niekto ti to konečne musel povedať. Wink

Citát:
Že by jsi měl nějakou zvláštní schopnost, díky které jsi odhalil to, co všem ostatním unikalo a uniká ?

Odpoveď:
Ano mám. -Naučil som sa chápať zmysel viet podľa slov v nich osiahnutých, a nie podľa slov, ktoré v tam niesu. -A tento svoj "nový objav" sa znažím předávat dál. Smile (...hlavne ateistom a evolucionistom, ktorých naučila ich rozprávočka domýšľať si veci...) Smile

Citát:
Já bych řekl, že je to něco jiného...

Odpoveď:
Opäť domýšľavosť! -Typická to vlastnosť evolucionistu. Big smile

Sriber

Ono lze neco malo poznat take z toho, kolik tam ma stupnu... coz tu take uz jednou psala... Smile

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

As you wish...
Nebo tady...
Viz. if the "please" is at the end of a sentence, there must always be a comma, e.g.:

Don't forget to lock the door, please.

A pokud já vím, tak DEATH tady nikdy neříkala, v jakém státě žije nebo jaký je její mateřský jazyk.

To, že přeje "dobrý večer" ráno a "dobré ráno" večer napovídá, že žije v zemi, kde je oproti nám výrazně posunutý čas. V úvahu připadá Amerika, východní Asie, Austrálie a oblast Pacifiku. Většina státu ležících v těchto oblastech není příliš rozvinutá, pravděpodobně se tak bude jednat buď o nějakou evropskou kolonii nebo bývalou evropskou kolonii, kde mají většinu přistěhovalci. V drtivé většině zemí, které splňují tyto parametry, se hovoří anglicky. Takže předpokládám, že "domácí" jazyk Death je angličtina...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sribere

Díky za upozornění.

Akorát si tam mohl hodit odkaz/zdroj potvrzující to, co si napsal - že se tam čárka píše. Já odkaz, ukazjící, že se čárka nepíše, uvedl:)

(pokud je mi známo) rodilé mluvčí...

A pokud já vím, tak DEATH tady nikdy neříkala, v jakém státě žije nebo jaký je její mateřský jazyk.

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Asi si ani neuvědomuješ, co jsi právě učinil... Smile

V Excuse me, please. se čárka opravdu píše.
(http://www.helpforenglish.cz) asi není vhodná stránka, kterou bys měl posílat (pokud je mi známo) rodilé mluvčí...
Jak my? Vy jste čech. Smrt je žena, Čech se píše s velkým písmenem a Smrt Češka vskutku není...

Neber si to zle, jen tě tak škádlím, když už jsi si naběhl... Smile

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

DEATH333

OPRAVA - ne "expresně" napsal, ale "expresivně" napsal.
Excuse me, please.
Má profesorka Bohemistiky by mě teď asi dost "expresně" hnala. Jenže, když Vy Češi máte tak těžký jazyk.

Excuse me, please.

V krátkých větách se čárka nepíše.

(http://www.helpforenglish.cz)

Jenže, když Vy Češi máte tak těžký jazyk.

Jak my? Vy jste čech.

Obrázek uživatele Eva

biotyp

ad - Ale teď už vážně. Evo, všimnul jsem si, že na těchto stránkách zastáváte velice netradiční, skoro až bych řekl obskurní teorie.

?

Blechy v kožichu jsou ale taky fajn....Smile....
Tenhle mechanismus je zde čitelný zvláště v sekci tzv. "věřících"...tam se někdy zbaští opravdu všechno.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

to Eva

Děkuji převelice, to jsem potřeboval. Ale teď už vážně. Evo, všimnul jsem si, že na těchto stránkách zastáváte velice netradiční, skoro až bych řekl obskurní teorie. Jako nic proti, ale každá teorie musí vycházet z dokonalé znalosti problematiky a vhledu do ní. Je notoricky známo, že v žebříčku hodnot pro životaschopnost skupiny stojí nejvýše vybírní blech z kožichu. A tohle opravdu neokecáte, to jsou takzvaně TVRDÁ bilogická fakta, na to najdete desítky publikací v těch nejprestižnějích časopisech.

pro biotyp

OPRAVA - ne "expresně" napsal, ale "expresivně" napsal. Oups
Excuse me, please.
Má profesorka Bohemistiky by mě teď asi dost "expresně" hnala. Smile Jenže, když Vy Češi máte tak těžký jazyk.

Customize This