80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Foton

DEATH333

.

Vaše: "Co jste zase nepochopil na tom, když Vám Smrt psala, že to máte doložit?" Je tak ťažké si prečítať Sriberove príspevky? -Ja tie hnusné slová tu vypisovať nebudem. Na to ste odborníci vy. (ateisti) Smile

Vaše: "Svědčí to o tom, že lžete. Neboť zvráceným magorem zde nazýváme (zaznamenala jsem 6 lidí + Smrt) jen Vás, který označuje daleko hanlivějšími způsoby" -Co jste zase nepochopila na tom, když Vám Fotón psal, že to máte doložit? Vy nejste schopna pochopit ani tak jednoduchou věc? Smile

Vaše: "Takže povaha ateistky Smrti se dá shrnou takto - člověka jako jste Vy, který označuje jinak smýšlející za fašisty apod., což samozřejmě zcela vypovídá o Vaší zvrácené povaze, nazve pravdivě zvráceným magorem." -Iba poukazujem na to, že Darwin nahnal vodu do mlyna fašistom. Toť vsio. -Viď. video:
http://www.youtube.com/watch?v=snB31dyZwwA

Vaše: "To, že se to pak zvrácenému magorovi nelíbí a brečí jak jsou na něj někteří z těch, kterým nadává daleko horšími způsoby "zlí", protože ho pravdivě otitulují, nechává Smrt zcela chladnou, neboť ZLO = Vy, si ani nic jiného nezaslouží." -No už sa tu toľko nerozčuľuj vulgaristka. Ukáž kde "daleko horšími". (cituj príspevky) -Porovnáme. Smile

Vaše: "Smrt nemůže přeci kritizovat někoho, kdo má pravdu, když Vás nazývá zvráceným magorem." -Beriem to ako priznanie, že ateisti (vrátne teba), sú neslušní vulgaristi. (...čiže by nemali na kresťankých stránkach čo hľadať...) Smile

Vaše: "Kritiku a odsuzování lidí za pravdu děláte přeci Vy" -Robíte to vy. (...viď. vaše príspevky...)

Vaše: "Pokud doložíte porušování zákonů, které jsem v předchozím komentáři uvedla, nějakým ateistou, tak Smrt nebude mít problém ho zkritizovat." -Viď tvoje a iných ateistov vulgárne vyjadrovanie sa. (...choď z taým správaním do televízie, čo ti povedia. Čo myslíš: pustia ťa vystupovať pred kamerou?...) Laughing out loud

Vaše: "Smrti se nijak ospravedlňovat nemusíte. Smrti je totiž úplně jedno, jak jí nějaký zvrácený vulgaritanazývá." -Neodpustenie je ako rakovina, ktorá zožiera človeka zaživa. -Predpokladám z toho, že (ak si žena) si minimálne raz rozvedená, a nemáš už muža. Smile (...ľudia ako ty, sú pre okolie veľmi nepríjemný...)

Vaše: "Jak jste na Smrt zavolal, takového se Vám od Smrti i dostane." -Od smrti se toho dostává mnohem víc. (...opäť to svedčí o tvojej zvrátenej povahe - a určite aj dosť ťažkom živote...)

Vaše: "Opravdu si běžte hystericky pobrekávat někam jinam. Smrt na Vaše trapné (a Vámi nedoložené) stížnosti není zvědavá." -Na kreacionizme si tu hosť, ja som tu doma. (som totiž kreacionista) -Tak sa podľa toho aj správaj. (...alebo si najdi nejakú ateistickú stránku, a tam choď vyplakávať, ako je ten svet na teba zlý...) Smile

Vaše: "Uvědomte si, že když už začnete "kopat" do lidí, tak si to prostě někteří z nich nenechají líbit a vrátí Vám to." -Samozrejme spôsob, akým to vracajú je typický pre ateistu: Pubertálne vulgaristické vytŕčanie pästičiek, a podobné úlety. Big smile

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
To je tvoj problém.
.....Moje to je, ale nikoliv problém...

Odpoveď:
Tvoj to je problém. -Zostaneš totiž nemocný, a po smrti skončíš v pekle.

Citát:
Máš skreslené predstavy, co je to být křesťanem.
....Jako křesťan musím dodržovat určitá pravidla, jež se mi vůbec nezamlouvají...

Odpoveď:
No konečne si to povedal. Ateistovi je dodržovanie pravidiel cudzie, a preto nemá problém porušiť prakticky čokoľvek.

Citát:
Veď ty ani sám nevieš prečo
...Vím to moc dobře...

Odpoveď:
Nevieš.

Citát:
Takže?
...http://www.tlg.estranky.sk/

Odpoveď:
To je pravda - a?

Citát:
Veď ty si to celé ani nečítal.
....Ale četl. Ptám se jací pohané, protože nevím, že by se tu nějací vyskytovali. Jelikož se tu podle mě žádní nevyskytují, tak jim nemám ani co tolerovat...

Odpoveď:
Nečetl. -A tentokrát ešte ani toto:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohanstvo

Citát:
(obvyklé)
To si strč někam. Ač nerad, tak tvé příspěvky skutečně čtu celé...

Odpoveď:
Nevidieť to.

Citát:
teba a tebe podobných, sa týkajú prvé 2 body...
...Dobře. Já totiž používám definici, že je to člověk vyznávající neabrahámovské náboženství...

Odpoveď:
Tvoje definície sú nepodstatné. (...ateista si vždy definuje podľa toho, čo mu práve vyhovuje...)

Citát:
Ja reagujem na Sribera príspevkov.
....Ty reaguješ na Šribera, jak ho TY (špatně) vidíš z příspěvků...

Odpoveď:
Ja reagujem na Sribera presne tak, ako je napísaný v príspevkoch.

Citát:
Už hneď v prvom tvojom príspevku na kreacionizme provokácia.
....To ti přijde jako provokace ? Fajn. Mě přijde jako provokace "argumentace" Hitlerem.

Odpoveď:
Je tu reč o tebe, ktorý si prišiel na opozičnú stránku. (ja som tu doma) -Hovoríme tu o tebe, tak nezahováraj a nevykrúcaj sa na iných.

Citát:
A ta se tu vyskytovala mnohem dříve,n ež jsem tento web vůbec objevil.

Odpoveď:
Tak choď na tie iné weby, a tu nestraš.

Citát:
Ber to tak, že vyrovnávám skóre...

Odpoveď:
Evolucionista sa snaží vyrovnávať skóre, avšak nemá žiadne argumenty. (hrôza)

Citát:
A jen tak mimochodem, kdyby tvoji souvěrci "nezakládali" nové vědní obory jako je např. evoluční geologie a evoluční astronomie, přičemž to znamená, že podporují ET a jsou to tudíž vědy "zlé", neměl bych důvod to psát...

Odpoveď:
Tie to vedné obory nezakládáme my. Založili ich sami evolucionisti.

Citát:
V treťom tvojom príspevku na kreacionizme už spochybňuješ duševné zdravie PK (pričom predtým ti nikto nič podobného nepovedal)
.....1. Neřekl bych, že je to třetí příspěvek.
2. Ptal jsem se - vzhledem k jeho nesmyslnému komentáři o minci mi to přišlo na místě. Neodpověděl.

Odpoveď:
1. Dokáž.
2. Dokazujeme tu skutočnosť, že ty si sa prvý vyjadril vulgárne. Tak nezahováraj. -Bol si to prvý ty. Bodka. Wink

Citát:
Ano: "Nejhorší co se může stát je, že budete za blba". Nazývám snad někoho blbem ?

Odpoveď:
V podstate ano. ...A krátko nato si Hostovi odpovedal (citujem): "Tak to se shodneme, kdo něčemu takovému věří, je vážně pablb. Pak je ještě pavulgaritaten, kdo si myslí, že tomuto evolucionisté věří."..... napriek tomu, že ti nič podobného predtým nepovedal.
http://kreacionismus.cz/comment/reply/701/32778

Citát:
Ďalej myslím už netreba ani pokračovať.
....Ale jen klidně pokračuj jestli chceš, moc ses nevytáh...

Odpoveď:
Hentie dôkazy stačili. -Si nevychovaný vulgárny ateista! Wink

Citát:
Ateistov bude vždy viac tých, ktorí porušujú morálne zásady, lebo nemajú dôvod ich rešpektovať.
....Máš to něčím podložené ? Je to totiž pěkná kravina...

Odpoveď:
Vyplýva to z podstaty ateizmu (popieranie Božej autority). -Ďalej je to podložené praktickou skúsenosťou. (vrátane teba)

Citát:
morálna zásada ateistu je totiž hlavne: "silnejší vyhráva"
...Jak jsi na to přišel ? Je to totiž pěkná kravina...

Odpoveď:
S praktickej skúsenosti s nimi.

Citát:
(=prirodzený výber)
...Od někoho, kdo se domnívá, že vyvrátil ET, bych očekával, že bude vědět, co je přirozený výběr...

Odpoveď:
V ľudskom meradle, že ateizmus vyhráva. Smile (...hovorí si ateista...)

Citát:
To už nieje kresťan.
...Jistěže. Kdyby totiž ano, docela by vám to kazilo statistiku...

Odpoveď:
Nie. Jeho skutky by sa totiž už nachádzali mimo definície kresťana.

Citát:
Napríklad?
...Odsouzení ostatními lidmi...

Odpoveď:
Na to ateista kašle. (keď ho nikto nevidí)

Citát:
Mám to podložené hlavne tou časťou ateistov, s ktorou som sa prakticky stretol. (vzorka) -Skúsenosť iných kresťanov je v tomto podobná.
...Tedy ty a nějací další křesťané si toto o ateistech myslíte a tím to máte podložené ? Úžasné. Doufám, že neděláš na statistickém úřadě...

Odpoveď:
Škoda. Smile

Citát:
Keď som im na túto skutočnosť poukázal a logicky zdôvodnil, naštvali sa ešte viac.
...1. Já nejsem vůbec naštvaný, spíš otrávený...

Odpoveď:
Otrávený nepotrebuje druhému "natáhnout". Smile

Citát:
2. Ani to není důvod, proč bych ti vlepil...

Odpoveď:
Sám nevieš, čo to je. (ja to viem)

Citát:
Nič ďalšieho v mojich príspevkoch už nenajdeš.
...Nápověda: peklo...

Odpoveď:
To súvisí s dokazovaním pravdivosti biblie.

Citát:
Oproti ľuďom, ktorí sa neriadia pudmi, ale rozumom.
...Jako jsi ty ? Laughing out loud
No, než se řídit tím, co ty (ať to nazveme jakkoliv), tak radši ty pudy...

Odpoveď:
Ja nemám potrebu proti tebe vytŕčať pästičky. -S puberty som už vyjástol. Big smile

Citát:
Z videa vôbec nevyplýva, že "za rasismus může evoluční ideologie". -To si kde nabral?
...Moje chyba...

Odpoveď:
Ok.

Citát:
"Hovoríme tu o modernom holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus:"
....Ty pořád nejsi schopen pochopit, že ani za moderní holocaust nemůže evoluční teorie...

Odpoveď:
Moje tvrdenie bolo, že Darwinova mytológia mu nahnala vietor do mlyna. -Toť vsio. Wink

Citát:
Medzi odborníkmi sa hovorí: "Douč sa logiku". Smile
(...koľko krát som ti to už povedal - 100x?...)

...Klidně si to opakuj tisíckrát. Jelikož jsi jediný, podle koho bych se ji měl doučit a sám si dle mnohých (včetně mě) mírně řečeno "pochybný", nepřikládám tomu žádnou váhu...

Odpoveď:
Snáď raz pochopíš. (...preto bude aj 1000x...) Smile

Citát:
...Čiže Darwin im nahnal vietor do mlyna...
....To předtím ti asi přijde nedůležité, viď ?
"Po Darwinovej publikácii Pôvodu jeho bratranec Francis Galton od roku 1865 aplikoval jej koncepty na ľudskú spoločnosť, aby proklamoval „dedičné zlepšenie“ a svoju teóriu do roku 1869 dôkladne zdokonalil. Darwin toto zvážil v The Descent of Man a hoci súhlasil, že Galton preukázal, že „talent“ a „génius“ v človeku sú pravdepodobne dedičné, myslel si, že sociálne zmeny, ktoré Galton navrhoval, boli príliš „utopistické“."
Zjednoduším ti to:
Darwin - příroda se o to postará sama...
Galton - člověk se o to postará lépe...

Odpoveď:
Opakujem oznam:
"Galton a Darwin verili, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#Eugenika_a_soci.C3.A1lny_dar...

Citát:
Nepravda:
....To, že se tomu předtím neříkalo eugenika je věc jiná...
Tato myšlenka existovala už ve starověku, což není ani tak překvapující, když se v podstatě jedná o šlechtění aplikované na lidi...

Odpoveď:
Učenie obsiahnuté v eugenike, v staroveku neexistovalo.

Citát:
Hovorím, a budem to hovoriť stále. -Nezabiješ!
...Víš, kolik lidí si tohle říkalo, než je zkazila moc ?

Odpoveď:
Kto napríkad?

Citát:
Neodpovedal si na otázku.
...Jsem si vědom toho, že na zjišťovací otázku se odpovídá ano/ne. Asi bych odpověděl "ano". Platí v některých případech, kdy nejsou myšleny doslovně...

Odpoveď:
Potom teda nemôžeš použiť výrazy: "nic" a "všechno".

Citát:
Definuj, čo znamená "nebrať doslovne".
....Opak "brát doslovně" - např. brát alegoricky...

Odpoveď:
Alegória je symbolické, obrazné vyjadrenie. -Je tvoj výrok iba obrazný?

Citát:
Ak "nic" neznamená " opravdu absolutne nic", a "všechno" neznamená "opravdu absolutn všechno", tak veta by mala byť postavená inak.
.....1. To by asi měla, ale chudák Hassan netušil, že se v 21. století objeví nějaký Foton, co se v tom bude šťourat...

Odpoveď:
Načo potom cituješ výrok chudáka Hassana?

Citát:
2. Např. tohle by asi taky mělo být formulováno lépe:
Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
- To si mám vážně vyloupávat oči a sekat ruce ?

Odpoveď:
Ak ťa pokúša, tak ano.

Citát:
- Jak to, že bude uvrženo celé tělo ? do pekla snad chodí duše po smrti, nebo ne ?

Odpoveď:
Bude vzkriesenie zmŕtvych, keď ľudia dostanú naspäť svoje telá. Spravodlivý k večnému životu, nespravodlivý k večnému utrpeniu.
Daniel 12,2:
"A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, jedni na večný život a druhí na potupu na večný hnus."

Citát:
Nedám, až dokedy sa to nenaučíš.
....Nebudu se učit něco, co umím - tvůj názor, že neumím, je irelevantní. Trvej si tedy na svém a užij si to...

Odpoveď:
Opakujem oznam:
S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš. (tvoje príspevky svedčia opak)

Citát:
Keď sa to totiž naučíš, ušetríš mi kopu písania.
....Nikdo tě k tomu psaní nenutí...

Odpoveď:
Veď ani teba. Smile

Citát:
Tvoj súdruh ruwolf z diskusného fóra napríklad logiku ovláda.
...Vidím, že ho prudíš podobně jako mě. Rovněž vidím, že stejně jako většina (ne-li všichni) krecíci, nechápeš, co jsou přechodné formy...

Odpoveď:
Otázka je, či to chápeš ty. (...jemu som to už vysvetlil tak, že zostal ticho...) Smile

Citát:
A nakonec i vidím, že ruwolf přemýšlí docela podobně jako já - včetně logického uvažování, kterému se tobě evidentně nedostává...

Odpoveď:
Prmýšľa podobne ako ty. -Dnes je v západnej civilizácii totiž narobených pomerne veľa ľudí podobného vzorca myslenia, ako si ty. (čárliho román)

Citát:
včetně logického uvažování, kterému se tobě evidentně nedostává...

Odpoveď:
To nieje logické uvažovanie, ale viera ideológii. Logikou som ho totiž ja (rovnako ako už teba) odrovnal. Smile

Citát:
Preto mu treba písať o dve tretiny menej, než tu tebe.
...To je mnohem spíše dáno formou naší diskuze, kdy si vzájemně reaguje na dost dlouhé příspěvky...

Odpoveď:
Ja reagujem vždy rovnako. Tebe však musím ešte plus na to vyvracať tvoje logické klamy. Wink

Citát:
Když se mylnost argumentů vysvětlit dá, tak načo tu potom používaš tak krepé prirovnania o slepcovi?
....Ty si ze mě už vážně děláš srandu...
Slepec nepochopí, ty nepochopíš - proto je zbytečné to vysvětlovat - v tom je ta analogie. Že se jedno dá a to druhé ne je vedlejší, ovšem hovoří to proti tobě...

Odpoveď:
Slepec nepochopí preto, že sa to nedá vysvetliť, a nie preto, že to nechce pochopiť. (...v tom je rozdiel...) -Už pochopil? Smile

Citát:
Doteraz si nevysvetlil mylnosť ani len jedného môjho argumentu.
....To je taky pointa, šmudlo... Laughing out loud

Odpoveď:
Nič nevysvetľovať, a nakoniec tvrdiť, že sa ti nepodarilo nič mi vysvetliť, je trošku smiešne - nemyslíš? Laughing out loud
(...to je predpokladám len taká evolucionistická hra na slepú babu...) Big smile

Citát:
Ja odpovedám vždy priamo a vecne na každú osahovo ucelenú časť tvojich príspevkov.
...Samozřejmě, že ano - vždyť ty jsi přeci tak úžasný - jinak by tomu ani nemohlo být...

Odpoveď:
Smile

Citát:
Niekto ti to konečne musel povedať.
...No, je zajímavé, že mi to tvrdí až fanatik, který mě zná jen prostřednictvím psaného textu a ne třeba učitelé, profesoři, nepřátelé...

Odpoveď:
To, že som fanatik, tvrdíš len preto, lebo moje argumenty nepodporujú tvoj svetonázor. -Keby som rovnakým štýlom na kreacionizme podporoval evolučnú teóriu a ateizmus, nebol by som už fanatik - však? Laughing out loud

Citát:
Naučil som sa chápať zmysel viet podľa slov v nich osiahnutých, a nie podľa slov, ktoré v tam niesu
...Jestli ses to někdy naučil, tak jsi to už evidentně zapomněl...

Odpoveď:
Každy to môže z mojich textov vidieť, že nezapoměl. Smile

pro ChameleocumelfotoncmlA-darwinistaakdovíjakještě

Vaše: "Stejně jako já i vy dobře víte, že to nebylo jen označování za chudáčka, zvráceného magora a náboženského fanatika." - Co jste zase nepochopil na tom, když Vám Smrt psala, že to máte doložit? Vy nejste schopen pochopit ani tak jednoduchou věc? A co se vlastně ptám - vždyť vím, že nejste.

Vaše: "Svedčí to o povahe vás ateistov. Ja NEoznačujem za magorov ľudí, ktorí veria v Darwinovu mytológiu, kdežto vy takto označujete ľudí, ktorí videli a veria v zázraky." - Svědčí to o tom, že lžete. Neboť zvráceným magorem zde nazýváme (zaznamenala jsem 6 lidí + Smrt) jen Vás, který označuje daleko hanlivějšími způsoby, a to třeba i tou Vaší (ne)propagací fašismu, všechny jinak smýšlející, což je samozřejmě zvrácené odsuzování obrovského množství lidí.
Takže povaha ateistky Smrti se dá shrnou takto - člověka jako jste Vy, který označuje jinak smýšlející za fašisty apod., což samozřejmě zcela vypovídá o Vaší zvrácené povaze, nazve pravdivě zvráceným magorem.

To, že se to pak zvrácenému magorovi nelíbí a brečí jak jsou na něj někteří z těch, kterým nadává daleko horšími způsoby "zlí", protože ho pravdivě otitulují, nechává Smrt zcela chladnou, neboť ZLO = Vy, si ani nic jiného nezaslouží.

Vaše: "Reč je tu o tebe. (nevykrúcaj sa) -Keď si sa rozhodla kritizovať veriacich, kritizuj aj ateistov. .." - Smrt nemůže přeci kritizovat někoho, kdo má pravdu, když Vás nazývá zvráceným magorem.
Kritiku a odsuzování lidí za pravdu děláte přeci Vy - a Smrt Vám za to velmi děkuje - Vy totiž vydáte o ZLU, které je v lidech jako jste Vy obsažené - za tisíce slov Smrti.

Pokud doložíte porušování zákonů, které jsem v předchozím komentáři uvedla, nějakým ateistou, tak Smrt nebude mít problém ho zkritizovat. Jo, jenže toho Vy nejste schopen a tak jen lživě blábolíte. Tedy žádná změna.

Vaše: "Dokonca som sa ti za niektoré slová ospravedlnil." - Smrti se nijak ospravedlňovat nemusíte. Smrti je totiž úplně jedno, jak jí nějaký zvrácený vulgaritanazývá.

Vaše: "(...keď spočítam, koľko vulgárnych slov vyšlo od vtedy z teba na moju adresu, zrejme by som sa ich asi nedopočítal...)" - Jak jste na Smrt zavolal, takového se Vám od Smrti i dostane. A Smrt chápe - tři - to je už pro Vás opravdu vysoké číslo.

Opravdu si běžte hystericky pobrekávat někam jinam. Smrt na Vaše trapné (a Vámi nedoložené) stížnosti není zvědavá.

Smrt říká: Uvědomte si, že když už začnete "kopat" do lidí, tak si to prostě někteří z nich nenechají líbit a vrátí Vám to. Tak pak uboze nefňukejte.

A hle - takže i ten ubožáček je vlastně Vaše pravdivé označení.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

To je tvoj problém.

Moje to je, ale nikoliv problém...

Máš skreslené predstavy, co je to být křesťanem.

Jako křesťan musím dodržovat určitá pravidla, jež se mi vůbec nezamlouvají...

Veď ty ani sám nevieš prečo

Vím to moc dobře...

Takže?

http://www.tlg.estranky.sk/

Veď ty si to celé ani nečítal.

Ale četl. Ptám se jací pohané, protože nevím, že by se tu nějací vyskytovali. Jelikož se tu podle mě žádní nevyskytují, tak jim nemám ani co tolerovat...

(obvyklé)

To si strč někam. Ač nerad, tak tvé příspěvky skutečně čtu celé...

teba a tebe podobných, sa týkajú prvé 2 body...

Dobře. Já totiž používám definici, že je to člověk vyznávající neabrahámovské náboženství...

Ja reagujem na Sribera príspevkov.

Ty reaguješ na Šribera, jak ho TY (špatně) vidíš z příspěvků...

Už hneď v prvom tvojom príspevku na kreacionizme provokácia.

To ti přijde jako provokace ? Fajn. Mě přijde jako provokace "argumentace" Hitlerem. A ta se tu vyskytovala mnohem dříve,n ež jsem tento web vůbec objevil. Ber to tak, že vyrovnávám skóre...
A jen tak mimochodem, kdyby tvoji souvěrci "nezakládali" nové vědní obory jako je např. evoluční geologie a evoluční astronomie, přičemž to znamená, že podporují ET a jsou to tudíž vědy "zlé", neměl bych důvod to psát...

V treťom tvojom príspevku na kreacionizme už spochybňuješ duševné zdravie PK (pričom predtým ti nikto nič podobného nepovedal)

1. Neřekl bych, že je to třetí příspěvek.
2. Ptal jsem se - vzhledem k jeho nesmyslnému komentáři o minci mi to přišlo na místě. Neodpověděl.

Ano: "Nejhorší co se může stát je, že budete za blba". Nazývám snad někoho blbem ?

Ďalej myslím už netreba ani pokračovať.

Ale jen klidně pokračuj jestli chceš, moc ses nevytáh...

Ateistov bude vždy viac tých, ktorí porušujú morálne zásady, lebo nemajú dôvod ich rešpektovať.

Máš to něčím podložené ? Je to totiž pěkná kravina...

morálna zásada ateistu je totiž hlavne: "silnejší vyhráva"

Jak jsi na to přišel ? Je to totiž pěkná kravina...

(=prirodzený výber)

Od někoho, kdo se domnívá, že vyvrátil ET, bych očekával, že bude vědět, co je přirozený výběr...

To už nieje kresťan.

Jistěže. Kdyby totiž ano, docela by vám to kazilo statistiku...

Napríklad?

Odsouzení ostatními lidmi...

Mám to podložené hlavne tou časťou ateistov, s ktorou som sa prakticky stretol. (vzorka) -Skúsenosť iných kresťanov je v tomto podobná.

Tedy ty a nějací další křesťané si toto o ateistech myslíte a tím to máte podložené ? Úžasné. Doufám, že neděláš na statistickém úřadě...

Keď som im na túto skutočnosť poukázal a logicky zdôvodnil, naštvali sa ešte viac.

1. Já nejsem vůbec naštvaný, spíš otrávený...
2. Ani to není důvod, proč bych ti vlepil...

Nič ďalšieho v mojich príspevkoch už nenajdeš.

Nápověda: peklo...

Oproti ľuďom, ktorí sa neriadia pudmi, ale rozumom.

Jako jsi ty ? Laughing out loud
No, než se řídit tím, co ty (ať to nazveme jakkoliv), tak radši ty pudy...

Z videa vôbec nevyplýva, že "za rasismus může evoluční ideologie". -To si kde nabral?

Moje chyba...

"Hovoríme tu o modernom holokauste, ktorý vyústil neskôr v nacizmus:"

Ty pořád nejsi schopen pochopit, že ani za moderní holocaust nemůže evoluční teorie...

Medzi odborníkmi sa hovorí: "Douč sa logiku". Smile
(...koľko krát som ti to už povedal - 100x?...)

Klidně si to opakuj tisíckrát. Jelikož jsi jediný, podle koho bych se ji měl doučit a sám si dle mnohých (včetně mě) mírně řečeno "pochybný", nepřikládám tomu žádnou váhu...

...Čiže Darwin im nahnal vietor do mlyna...

To předtím ti asi přijde nedůležité, viď ?
"Po Darwinovej publikácii Pôvodu jeho bratranec Francis Galton od roku 1865 aplikoval jej koncepty na ľudskú spoločnosť, aby proklamoval „dedičné zlepšenie“ a svoju teóriu do roku 1869 dôkladne zdokonalil. Darwin toto zvážil v The Descent of Man a hoci súhlasil, že Galton preukázal, že „talent“ a „génius“ v človeku sú pravdepodobne dedičné, myslel si, že sociálne zmeny, ktoré Galton navrhoval, boli príliš „utopistické“."
Zjednoduším ti to:
Darwin - příroda se o to postará sama...
Galton - člověk se o to postará lépe...

Nepravda:

To, že se tomu předtím neříkalo eugenika je věc jiná...
Tato myšlenka existovala už ve starověku, což není ani tak překvapující, když se v podstatě jedná o šlechtění aplikované na lidi...

Hovorím, a budem to hovoriť stále. -Nezabiješ!

Víš, kolik lidí si tohle říkalo, než je zkazila moc ?

Neodpovedal si na otázku.

Jsem si vědom toho, že na zjišťovací otázku se odpovídá ano/ne. Asi bych odpověděl "ano". Platí v některých případech, kdy nejsou myšleny doslovně...

Definuj, čo znamená "nebrať doslovne".

Opak "brát doslovně" - např. brát alegoricky...

Ak "nic" neznamená " opravdu absolutne nic", a "všechno" neznamená "opravdu absolutn všechno", tak veta by mala byť postavená inak.

1. To by asi měla, ale chudák Hassan netušil, že se v 21. století objeví nějaký Foton, co se v tom bude šťourat...
2. Např. tohle by asi taky mělo být formulováno lépe:
Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
- To si mám vážně vyloupávat oči a sekat ruce ?
- Jak to, že bude uvrženo celé tělo ? do pekla snad chodí duše po smrti, nebo ne ?

Nedám, až dokedy sa to nenaučíš.

Nebudu se učit něco, co umím - tvůj názor, že neumím, je irelevantní. Trvej si tedy na svém a užij si to...

Keď sa to totiž naučíš, ušetríš mi kopu písania.

Nikdo tě k tomu psaní nenutí...

Tvoj súdruh ruwolf z diskusného fóra napríklad logiku ovláda.

Vidím, že ho prudíš podobně jako mě. Rovněž vidím, že stejně jako většina (ne-li všichni) krecíci, nechápeš, co jsou přechodné formy...
A nakonec i vidím, že ruwolf přemýšlí docela podobně jako já - včetně logického uvažování, kterému se tobě evidentně nedostává...

Preto mu treba písať o dve tretiny menej, než tu tebe.

To je mnohem spíše dáno formou naší diskuze, kdy si vzájemně reaguje na dost dlouhé příspěvky...

Když se mylnost argumentů vysvětlit dá, tak načo tu potom používaš tak krepé prirovnania o slepcovi?

Ty si ze mě už vážně děláš srandu...
Slepec nepochopí, ty nepochopíš - proto je zbytečné to vysvětlovat - v tom je ta analogie. Že se jedno dá a to druhé ne je vedlejší, ovšem hovoří to proti tobě...

Doteraz si nevysvetlil mylnosť ani len jedného môjho argumentu.

To je taky pointa, šmudlo... Laughing out loud

Ja odpovedám vždy priamo a vecne na každú osahovo ucelenú časť tvojich príspevkov.

Samozřejmě, že ano - vždyť ty jsi přeci tak úžasný - jinak by tomu ani nemohlo být...

To nieje učivo ZŠ.

Já vím. Upřesnění - když jsem chodil na ZŠ. Ne všechno, co umím mám ze školy...

Niekto ti to konečne musel povedať.

No, je zajímavé, že mi to tvrdí až fanatik, který mě zná jen prostřednictvím psaného textu a ne třeba učitelé, profesoři, nepřátelé...

Naučil som sa chápať zmysel viet podľa slov v nich osiahnutých, a nie podľa slov, ktoré v tam niesu

Jestli ses to někdy naučil, tak jsi to už evidentně zapomněl...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Bahnour

.

Brian Greene, Elegantní Vesmír (moje obľúbené):
Video 1.
Video 2.
Video 3.
Video 4..

Elegantni vesmir.doc

Obrázek uživatele Bahnour

Foton

Pričom zázrak nieje nič iné, iba zavedenie dodatočných vektorov síl pochádzajúcich z dimenzie kde sídli Boh, do našej dimenzie
Opravdu zajímavá myšlenka. Také to tak cítím v rčení Otčenáš, kterýž jsi v nebesích, kdy Bůh sídlí v Calabi-Yauových varietách ...

Obrázek uživatele A-darwinista

DEATH333

.

Vaše: "A nyní jste už dokonce přešel pod svým dalším pseudonymem i na přímou propagaci fašismu" - Lepšie si pozri ten obrázok, "čeho propagace to je". (zaujatá nevšímavosť) Wink

Obrázek uživatele Foton

DEATH333

.

1. Vaše: "Pokud máte na mysli to, že Vás Sriber označil jako chudáčka, zvráceného magora a náboženského fanatika, tak Smrt opravdu neví, proč zrovna Vy po ní chcete, aby na to nějak reagovala." -Stejně jako já i vy dobře víte, že to nebylo jen označování za chudáčka, zvráceného magora a náboženského fanatika. Smile

2. Vaše: "Vždyť Vy přeci víte, že Smrt VÍ, že takový doopravdy jste." -Označení za "zvráceného magora" je bezobsažný nič nevypovedajúci vulgarizmus. (to ostatné ešte nie) -Svedčí to o povahe vás ateistov. Ja NEoznačujem za magorov ľudí, ktorí veria v Darwinovu mytológiu, kdežto vy takto označujete ľudí, ktorí videli a veria v zázraky. (...to len svedčí o vašej zvrátenej povahe, keď si dokážete takéto vyjadrenia dokonca ešte aj ospravedlniť a u seba tolerovať)
...Nevidím rozdiel medzi človekom, ktorý verí v nadprirodzené veci (z ktorých niektoré dokonca videl); a človekom, ktorý verí, že škriatok náhoda je schopná zostrojiiť fungujúci mechanizmus Vesmír a chemickú továreň bunku (pričom toto ešte nikto nevidel). -Pričom zázrak nieje nič iné, iba zavedenie dodatočných vektorov síl pochádzajúcich z dimenzie kde sídli Boh, do našej dimenzie - poprípade dočasná zmena programu "realita". -Viď. malé vysvetlenie:
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/status-reality

3. Reč je tu o tebe. (nevykrúcaj sa) -Keď si sa rozhodla kritizovať veriacich, kritizuj aj ateistov. ...Alebo máš na výber ešte tretiu možnosť, nekritizuj vôbec. (...vyhneš sa tak príspevkom, ako je tento...) Wink

-----

Vaše: "Pokud jste zapomněl, tak to Vy jste předminulý rok započal tu svou sérii nadávek oproti Smrti či jinak smýšlejícím a nebo odlišným lidem." - 1. Nepoužíval som vulgarizmy, 2. Dokonca som sa ti za niektoré slová ospravedlnil. (možno si prehliadla ten príspevok - neviem) -Také niečo by si ty zrejme nedokázala. (...keď spočítam, koľko vulgárnych slov vyšlo od vtedy z teba na moju adresu, zrejme by som sa ich asi nedopočítal...) Smile

pro Chameleocumelfotoncmlakdovíjakještě

Vaše: "ale vulgarizmy Sribera, a iných ateisto-evolucionistov, tu ani len slovkom nespomenie" - Pokud máte na mysli to, že Vás Sriber označil jako chudáčka, zvráceného magora a náboženského fanatika, tak Smrt opravdu neví, proč zrovna Vy po ní chcete, aby na to nějak reagovala.

Vždyť Vy přeci víte, že Smrt VÍ, že takový doopravdy jste.

A kde v tom tedy vidíte nějaké pokrytectví Smrti?

Pokud jste zapomněl, tak to Vy jste předminulý rok započal tu svou sérii nadávek oproti Smrti či jinak smýšlejícím a nebo odlišným lidem. A nyní jste už dokonce přešel pod svým dalším pseudonymem i na přímou propagaci fašismu. Další doklad toho, že se Vaše označení (a to ať už Vás tak označil kdokoli) jako náboženského magora, zakládá na pravdě.

Takže, proč teď brečíte Smrti na kapuci? Je to trapné. Vždyť jak jste zasel, tak teď sklízíte.

Pravda - nebyl jste a nejste sám, kdo se zde takto chová, ale zatím je to o 300 verst ve "prospěch" některých věřících oproti jinak smýšlejícím.

A pokud jste tím snad myslel nějaké jiné vulgarismy, tak je stačí prostě a jednoduše doložit.

Smrt byla podstatnou část prosince pracovně velmi daleko od civilizace, takže to tu nesledovala a Ryba (křesťanka), která to tu občas po očku zkontrolovala (má dost své vlastní práce s jinými náboženskými fanatiky) se ve svém přehledu o ničem nezmiňovala.

Ale uvědomte si, že Smrt osobní útoky jednotlivců nijak zvlášť nezajímají. Lidí schopných chovati se nedospěle a neinteligentně je všude dost, a to bez rozdílu víry či nevíry. A ty, kteří snad reagují na osobní útoky osobním útokem, tak ty Smrt docela chápe.

Takže - Smrt sleduje porušování zákonů jako je podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod apod. a tak jestli jste něco takového objevil, tak to určitě uveďte. Smrt je velmi zvědavá, jak teď "nepokrytecky" nevynecháte ani nedávné výrazivo některého z Vašich souvěrců, které výše (v tomto odstavci) uvedené kritérium beze zbytku splňuje.

Pokud nic takového neuvedete, tak se s ničím dalším ani neobtěžujte, neboť Vaše blábolení typu:

"Kráľ času, 12 mesiačikov, ufóni, duchovia mŕtvych, bohovia, škriatkovia, panenka Mária, atď., niesu žiadne fantasmagorické fantazie."
či
"Avšak i dnes existujú prípady, kedy v praxi niektorých misionárov (slúžiacich v moci Ducha Svätého), prehovorilo zviera."

jsou pro Smrt jen zbytečným plýtváním a zcela jasným dokladem, že jste nejenom trapný, ale i směšný.

Obrázek uživatele Foton

Pokrytecká DEATH333

.

Chuderka DEATH333:
Je schopná tu vyplakávať, aké kreacionisti vraj používajú tvrdé slová (...pričom sa len trošku priamejšie vyjadrujú); ale vulgarizmy Sribera, a iných ateisto-evolucionistov, tu ani len slovkom nespomenie (neskritizuje).

Customize This