80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Host

1. Věřit můžete čemu chcete, ale pokud to obhajujete, je to špatné...
Lidé rovněž můžou věřit tomu, že holocaust byl správný, ale pokud ho budou obhajovat, činí zlo...
2. Před tím, než zemřou ale trpí a někdy opravdu nesmírně. Bůh by mohl zařídit, aby trpět vůbec nemohly, ale nic takového...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Víš Sribere

Ty se na to díváš ateisticky.Ježíš říká.Nechte maličkých ke mě přistupovati.My věřící věříme,že smrt není konec.A z toho plyne toto nedorozumnění.

Host

Obrázek uživatele Šriber

Host

To, že jsi si nevšiml, neznamená, že to nedělá.
Tak například:
R = jistý rowolf
F = Foton

R: Nepozorujem nič vo svete, čo by čo len naznačovalo, že naň dozerá bytosť, čo miluje ľudí.
F: Ja pozorujem. (...pri tých, ktorí chcú žiť v láske agapé...)
R: Hej? A utrpenie nevinných?
F: Nikto nieje nevinný
R: Novorodenci nemohli nikomu nič zlé urobiť, takže sú jednoznačne nevinní.
F: Konštruktér má právo odvolať svoj výrobok s pobytu na zemi, a preniesť h o ku sebe. (do lepšieho prostredia)
R: Klamal si, že všetci sú vinní.
F: Hovoril si o utrpení.
R: Fotón( 282.): "Nikto nieje nevinný"
F: Novorodencov z toho vylučujem. (...slovo "nikto" som vztiahol na všetkých, ktorých sa týka "utrpenie". (o ktorom je reč))
R: Sú novorodenci, ktorí trpia tak, že si to Ty, chudák, ani nevieš predstaviť.
F: Novorodenci s fatálnou vadou spravidla rýchlo zomrú. (...organizmus novorodenca je ešte pomerne krehký...)
R: Nie vždy. A inokedy mrú od hladu, čo je tiež veľmi krutá a pomalá smrť.
F: Dieťa to tak nevníma. Pamätáš si napríklad bolesť, keď ti ako decku rástli zuby, či iné bolesti z kojeneckých čias?

Tobě to přijde v pořádku ?

A to je podstatný rozdíl.

Toho jsem si vědom. Mě je úplně jedno, čemu věří, tudíž nemám důvod ho kvůli tomu odsuzovat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Nevšiml jsem si

,že by Foton obhajoval peklo,či zabíjení novorozenců.Jen pokud jsem si všiml popsal čemu věří.A to je podstatný rozdíl.

Host

Obrázek uživatele Šriber

Host

Ne. Nesnáším ho zejména kvůli jeho nabubřelosti a obhajování odporností (peklo, zabíjení novorozenců)...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sribere

nesnášíš snad Fotona proto,že Ti odpovídá Tvým stylem a k tomu všemu Ti vyvrací Tvé mylné představy získáné sledováním filmů,či čtením populární literatury a románů?

Host

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Howto a Aleš budiž, ale Foton ? Vždyť je to zvrácená vypatlaná kreatura...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Zostaneš totiž nemocný, a po smrti skončíš v pekle.

Nemocný zůstanu stejně a po smrti skončím v zemi...

Ateistovi je dodržovanie pravidiel cudzie, a preto nemá problém porušiť prakticky čokoľvek.

Tohle je jeden z důvodů, proč tě mám za magora a fanatika...
1. Pro ateisty dodržování pravidel není cizí - to je mylný předpoklad a závěr je mylný rovněž...
2. Mám problém s křesťanskými pravidly, ne s pravidly obecně...

Nevieš.

Ty mi do hlavy nevidíš, frajírku. Vím moc dobře, proč tě nesnáším a chtěl bych tě fyzicky konfrontovat. Například právě kvůli tvé bezbřehé aroganci, kdy si dovoluješ dokonce říkat mi, co si myslím...

To je pravda - a?

A tohle:
-Ak je v tvojom živote niečo dôležitejšie než Ježiš, nepatríš mu!
Znovuzrodenie, Kristus na prvom mieste tvojho života, radostná istota večného života...
- to sú pravdy na ktorých stojí všetko!!!!
+ to pod tím, zvláště ta krásná "recenze" pekla...

Nečetl.

Laughing out loud
Víš co Fotone ? Mohl bys mi říct, co mám na sobě, jakou mám barvu vlasů a očí, kde bydlím, kde jsem se narodil, kde jsem byl včera v noci ? Neměl by to pro tebe být problém, vzhledem k tomu, že víš co si myslím a co dělám lépe, než já...

A tentokrát ešte ani toto:

Četl jsem to nejen teď, ale už několikrát dříve. A co jako ?
Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá. - to je definice, kterou uznávám já. Ty evidentně uznáváš tu širší. Přistoupil jsem na to. Co máš pořád za problém ?

Nevidieť to.

Když máš klapky na očích, tak to nevidíš. A jelikož jsi ještě navíc blbý, tak ani to, co náhodou zahlédneš skrze škvíry, nepochopíš...

Tvoje definície sú nepodstatné. (...ateista si vždy definuje podľa toho, čo mu práve vyhovuje...)
Moje definice ? Laughing out loud
Tu definici jsem nevymyslel já, ale přijal jsem jí. A jen tak mimochodem je uvedena i v tom článku, který mi pořád posíláš. Ty se umíš tak krásně setřít...

Ja reagujem na Sribera presne tak, ako je napísaný v príspevkoch.

A co, že jsi v tom jediný ? Ach, já zapomněl - tvoje superschopnost...

Je tu reč o tebe, ktorý si prišiel na opozičnú stránku. (ja som tu doma)

Na internetu si můžeš "já jsem tu doma" strčit někam...
1. Máme svobodu slova.
2. Kreacionisté útočí na oponenty zcela běžně - pouze vyrovnávám skóre.
3. Neplatí, že kreacionisté si můžou dělat na svých stránkách co chtějí a evolucionisté nikoliv. Stejná pravidla platí všude a pro všechny.

Tak choď na tie iné weby, a tu nestraš.

Ty mi nemáš co poroučet...

1. Dokáž.

Nebudu ti nic dokazovat. Nepotřebuji, abys mi věřil, klidně si mysli, že jsem lhář, mě je úplně jedno, co si nějaký Foton myslí...

Dokazujeme tu skutočnosť, že ty si sa prvý vyjadril vulgárne. Tak nezahováraj. -Bol si to prvý ty. Bodka.

Takže předtím, než jsem se tu objevil se tu vulgarita vůbec nevyskytovala ? Ale jdi ty... Laughing out loud

V podstate ano.

"Být za něco" a "být něčím" je dost podstatný rozdíl, takže žádně "v podstatě ano". Prostě ne. Tečka...

napriek tomu, že ti nič podobného predtým nepovedal

A proč by to někdo musel říkat přímo mě ? Když vidíš zloděje, jak někomu ukradl peněženku, necháš to tak, protože ji neukradl tobě ? Ale, ale Fotone - to není moc křesťanské...

Hentie dôkazy stačili.

Ehm...
1. Tvrzení, že pro kreacionisty je všechno, co se jim nevyhovuje "evoluční" (což je do jisté míry pravda).
2. Otázka, jestli je PK duševně zdráv.
3. Vyjádření, že někdo bude za blba, pokud nebude sdílet názor většiny (což je přeci pravda).
Doufám, že to neviděli děti - mohlo by je to zkazit...

-Si nevychovaný vulgárny ateista!

Tvrdí arogantní vypatlaný fanatik...

Vyplýva to z podstaty ateizmu (popieranie Božej autority).

Jo tak, žádný Bůh = žádná morálka...
Ty jsi tak strašně zaslepený magor...

Ďalej je to podložené praktickou skúsenosťou.

Neznáš ateisty, kteří by se chovali morálně ?

S praktickej skúsenosti s nimi.

Tomu se při tvé zaslepenosti vůbec nedivím...
Ve skutečnosti má většina ateistů velice podobné morální zásady jako křesťané...

V ľudskom meradle, že ateizmus vyhráva.

Přírodní výběr neznamená silnější vítězí. Pokud ateismus vyhrává, tak to znamená, že je nejpřizpůsobivější...

Nie. Jeho skutky by sa totiž už nachádzali mimo definície kresťana.

Netvrdím, že by to byl dobrý křesťan...

Na to ateista kašle.

Ne, nekašle. Takto to funguje už tisíce let a rozhodně nejen mezi ateisty...

Otrávený nepotrebuje druhému "natáhnout".

Netvrdím, že to potřebuji, ovšem udělal bych to docela rád. Stejně jako rád zabiju mouchu, která mě otravuje...

Sám nevieš, čo to je.

Ale vím. Jsou to zejména tvé řeči o ateistech a pekle...

S puberty som už vyjástol.

Tvůj arogantní výstup a počet smajlíku sice napovídá něco jiného, ale věřím ti...

Moje tvrdenie bolo, že Darwinova mytológia mu nahnala vietor do mlyna.

To neznamená, že je kvůli tomu špatný...

"Galton a Darwin verili, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."

To se stejně přirozeně děje, tak nevidím, co se na tom vidíš problematického...

Kto napríkad?

Tomás de Torquemada...

Je tvoj výrok iba obrazný?

Ano.

Načo potom cituješ výrok chudáka Hassana?

Protože v něm vidím velkou moudrost...

Ak ťa pokúša, tak ano.

Děláš si vulgarita?
Když se mi tedy bude líbit krásná žena, mám si vážně vypíchnout oči ?

S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš. (tvoje príspevky svedčia opak)

Nemám cigaretu v ústech... Wink

Otázka je, či to chápeš ty.

Ano. Rozhodně to není žádný chcípáček, zrůda nebo napůl to-napůl ono...

Logikou som ho totiž ja (rovnako ako už teba) odrovnal.

Ty mě odrovnáváš něčím úplně jiným, než logikou...

Slepec nepochopí preto, že sa to nedá vysvetliť, a nie preto, že to nechce pochopiť.

Slepec není schopen to pochopit, ty nejsi schopen pochopit. To jestli se to teoreticky dá nebo nedá je nepodstatné...

Nič nevysvetľovať, a nakoniec tvrdiť, že sa ti nepodarilo nič mi vysvetliť, je trošku smiešne - nemyslíš?

K čemu vysvětlovat, když ty to nebudeš brát jako vysvětlení a ani to nepochopíš ?

To, že som fanatik, tvrdíš len preto, lebo moje argumenty nepodporujú tvoj svetonázor.

Já to vůbec netvrdím proto, natož jenom proto...
Fanatik jsi, protože se díváš na svět jednostraně a odsuzuješ všechno, co odporuje tvému světonázoru.
Můj pohled na svět nepodporuje spousta věcí a neodsuzuji je kvůli tomu...

Keby som rovnakým štýlom na kreacionizme podporoval evolučnú teóriu a ateizmus, nebol by som už fanatik - však?

Ale byl...

Každy to môže z mojich textov vidieť, že nezapoměl.

Může, ale musí být stejně zblblý jako ty...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Nosotonda

.

Dík. Smile

Obrázek uživatele Nosotonda

Foton, Aleš, Howto

Bůh vám žehnej ve vašem životě i v tom, jaké dobro činíte hlásáním evangelia pro nevěřící nejen na tomto diskusním blogu.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This