80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Viem, pravda bolí.
....Není to pravda a nebolí to. Ovšem mírně řečeno se mi nelíbí, že nazýváš poměrně početnou skupinu obyvatel za nemorální a vyjadřuješ se o ní s opovržením...

Odpoveď:
Nevyjadrujem sa o nich s opovrhnutím. -Ja som si už totiž zvykol na to, že neveriaci porušujú kde sa čo dá. -Mojimi vyjadreniami ťa iba vyvádzam zo sebaklamu, aby si spoznal svoj skutočný, a nie iba vysnívaný stav. (to je všetko) -Pravda bolí, ale musíš ju spoznať. -Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa raz obrátiš.

Citát:
Pre ateistu je dodržovanie pravidiel iba symbolické, dočasné a veľmi vratké gesto.
....Jaký tedy mají důvod nekrást, nevraždit, neznásilňovat apod. ? Strach z trestu ? Tak to máš možná ty a je to odporné...

Odpoveď:
1. Nemorálne správanie, to nieje len krást, vraždit, či znásilňovat. -Sú to aj klamstvá, bitky, opilstvá, nadávky, atď.. -Aj to patrí do množiny nemorálneho správania. (...pričom kradnutie má viacero stupňov: od rozkrádania vecí z podniku, až po lúpežné prepadnutie. Záleží, ktoré krádeže máš na mysli...)
2. Keby bol zrušený trestný systém a polícia, isto by sa objavilo na scéne aj kradnutí, vraždení a znásilňovaní. Neboj.

Citát:
Kresťanské pravidlá = morálne pravidlá. Ak máš problém s křesťanskými pravidly, máš problém s morálnymi pravidly.
....Jiná náboženství mají svá pravidla - jsou kvůli tomu nemorální ?

Odpoveď:
Morálne pravidlá sú takmer zhodné pre všetky svetové náboženstvá.
(...to, čo máš ty namysli, je pravdepodobne vierouka, a nie pravidlá pre život...)

Citát:
To je pravda - a?
...Jsou důležitější věci v životě než Kristus - třeba rodina...

Odpoveď:
Väčšina rodín, ktorá nemá na prvom mieste Krista, končí časom buď na mŕtvom bode, alebo rozvodom. -Paradoxne pre tých, pre ktorých je rodina až na druhom mieste a Kristus na prvom, majú svoj rodinný život plný a úspešný. (...pozor na každé slovo v oboch vetách...) Smile

Citát:
To nieje recenze pekla, ale varovanie. -Je to podobné, ako varovanie napísané na krabičke cigariet: "fajčenie škodí zdraviu". -Čo myslíš: Je špatné, že to tam výrobcovia napísali?
....Není to podobné. Cigarety prokazatelně existují a sami výrobci na ně dávají varování, že jsou škodlivé. Ty máš tvrzení lidí, kteří ho údajně navštívili, přestože je to podle tvého náboženství nemožné...

Odpoveď:
Aj peklo existuje.
...Podle mého náboženství je možné navštíviť peklo.

Citát:
Dnes už existuje, a preto je treba použiť širšiu definíciu. (...ktorá tam je uvedená, takže som si ju nevycucal z prstu, ale je na wikipedii...)
....1. Není to potřeba, ale záležitost volby...

Odpoveď:
Tá prvá definícia je podmnožinou druhej.

Citát:
Keď vytrhneš vetu z kontextu a cituješ ju len samú o sebe, tak výledok býva obyčajne nepresne (nesprávne) pochopený.
....Já nic z kontextu nevytrhuji. Tady je definice (kterou používám i já):
Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá.
A potom:
V širšom význame termín pohan môže označovať všetkých inovercov, agnostikov alebo ateistov.
Není to tak, že původní definice by byla špatná či nedostačující a proto byla nahrazena tou širší...

Odpoveď:
Západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá sú podmožinou množiny neabrahámovských veriacich. -Ateizmus v čase vzniku definície neexistoval, preto tam logicky nebol zahrnutý.
....Z Novej Zmluvy jasne vyplýva, že za pohanov boli považovaní VŠETCI nežidia - čiže napríklad všetci Gréci, o ktorých však bolo známe, že medzi nimi boli aj epikurejskí či stoickí filozofi, ktorí nevyznávali žiadne náboženstvo. -Tu sú príklady z Novej Zmluvy:
Rímskym 3,29
Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie je aj pohanov? Áno aj pohanov,
Rímskym 9,24
Ktorých aj povolal, nás, nie len zo Židov, ale aj z pohanov.
Skutky 11,1
Potom počuli apoštolovia a bratia v Judsku, že i pohania prijali slovo Božie.
Skutky 13,42
A keď vychádzali zo synagógy Židov, prosili pohania, žeby im nasledujúcu sobotu rozprávali tie slová.
Skutky 13,46
Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: Vám (židom) sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom.
Skutky 14,2
Ale Židia, ktorí neposlúchali, vzbúrili a rozdráždili duše pohanov proti bratom.
Skutky 15,3
A oni tedy vyprevadení súc od sboru išli cez Feníciu a Samáriu rozprávajúc o obrátení pohanov a pôsobili všetkým bratom velikú radosť.
Skutky 15,12
A umĺklo všetko množstvo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí vyprávali, jaké mnohé divy a zázraky činil Boh skrze nich medzi pohanmi.
Skutky 18,6
Ale keď sa protivili a rúhali sa, vytriasol si rúcho a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu; ja som čistý; odteraz pojdem k pohanom.

...atď...
....V citátoch si si mohol všimnúť, že všade vystupujú len 2 skupiny: Židia a pohania. -Žiaden "neutrál" medzi nimi neexistuje. Wink

Citát:
To si presne urobil, a preto opakujem
...To si udělal ty. Vzal si širší význam, který považuješ za směrodatný a ten původní (obvyklý) za chybný. Pro srovnání:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD

Odpoveď:
Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadieť predovšetkým na biblické definície slova.
(...a tie som ti práve predchvíľou uviedol...)

Citát:
Len sa poväčšine bránia na svojich strankach.
....Ale jdi ty, brepto. Vždyť kreacionismus je na útocích v podstatě založen...

Odpoveď:
Už slovo A-teizmus jasne naznačuje, kto je tu "založen na útocích". (...z gréckeho "a" = ZÁPORNÁ PREDPONA + theos = Boh...) Smile

Citát:
Na svojich stránkach si můžou dělat co chtějí.
....Ale jejich oponenti tam můžou dělat to samé...

Odpoveď:
Povedal som OKREM HRIECHU. (to si vynechal) -Ty sem chodíš hrešiť a nadávať. Wink

Citát:
Bavíme sa tu o tom, kto TEBE začal prvý vulgárne nadávať, alebo či TY si začal prvý niekomu inému vulgárne nadávať.
....O tom se bavíš ty. Není nutné, aby někdo nadával MNĚ, stačí, že nadává komukoliv z mého "tábora". Já totiž nejsem sobec, který se řídí heslem "nehas, co tě nepálí"...

Odpoveď:
O tom sa bavíme už od začiatku, a ty si to poprel.
Na moju námietku: Možno si bol slušný, ale postupne si sa tu začal správať vulgárne. -Určite to neboli prví kreacionisti, ktorí ti začali vulgárne nadávať.
Si odpovedal: Ale byli...
Viď.:
http://www.kreacionismus.cz/comment/reply/761/40133
...No a aj som ti to vyvrátil. (...teraz zahováraš...) Wink
....Hento si mal povedať hneď na začiatku, a diskusia by tu išla iným smerom.
-Takže ok, zmena smeru:
Nikto od nás nenadával komukoliv z tvého tábora prv, než ktokoliv z tvého tábora nezačal prvý nadávať tu. (...tak. -Môžeš sa vykrúcať...) Smile

Citát:
Zahováranie. Keď ťa usvedčia, vykrúcaš sa.
...A z čeho jsem byl vlastně usvědčen ?

Odpoveď:
Viď. predošlý bod.

Citát:
Ty asi nevíš, co znamená "vulgární", protože na tom, co jsi ukázal nic vulgárního není. Vulgární je třeba tohle: "Jsi vypatlaný vůl"...

Odpoveď:
Vulgarizmy sú hrubé, neslušné, spoločensky neprípustné slová.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vulgarizmus
...Aký je rozdiel medzi výrzom "jsi vypatlaný vůl", a slovami blb, pablb, magor, atď...? Shock

Citát:
Nepleť si priamosť s arogantnosťou.
.....Nepletu. Tvá přímost mi nevadí. Tvá namachrovanost ano...

Odpoveď:
Príspevky písané vo forme tvrdení vyplývajúcich z môjho presvedčenia, nieje žiadna " amachrovanost". (...rovnako tak spochybňovanie Darwinovej mytológie...)

Citát:
...žádný Bůh = žádný důvod k morálce...
....Když se chováš nemorálně, společnost tě odsoudí a tobě se zhorší podmínky pro život, bůh-nebůh...

Odpoveď:
Keď však ateistu nik nevidí, je to potom už "iná pesnička". Smile

Citát:
Jedného z 10.
...1. Už to je něco...

Odpoveď:
Je. -A?

Citát:
2. Na světě je mnohem více ateistů, než ty, které znáš...

Odpoveď:
NÁHODNÝ výber dostatočne veľkej vzorky, však už čosi vypovedá o celku.

Citát:
3. Máš přehnané nároky na morálku...

Odpoveď:
Prezradím ti tajomstvo:
Je rozdiel medzi nadávkou a nadávaním,
je rozdiel medzi ukradnutím a kradnutím,
je rozdiel medzi zosmilnením a smilnením,
je rozdiel medzi pádom a padaním...
(...ak bude zájem, nabudúce vysvetlím...) Smile

Citát:
Nepravda.
....Takže ateisté ve většině kradou, vraždí, znásilňují, podvádějí, neberou žádné ohledy na ostatní ?

Odpoveď:
Morálka sa neskladá iba z NEvraždenia, NEkradnutia a NEznásilňovania. Smile -Je tam spousta i dalších věcí. Wink

Citát:
Nezáleží na tom ŽE vyhráva, ale AKO vyhráva. (...alebo mi chceš snáď nahovoriť, že RKC bola nejpřizpůsobivější preto, lebo mala v európrskom stredoveku prevahu?...)
....ŘKC vyhrála pomocí hrubé síly a totalitních praktik. Ateismus se pozvolna rozvinul, když ŘKC moc ztratila...

Odpoveď:
Ateizmus začal "vyhrávať" predovšetkým až po krvavej Francúzkej revolúcii, když ŘKC moc stratila. -Čiže pomocí hrubé síly.

Citát:
Kresťan=Kristovec. (...tzn, že jeho život pripomína život Kristov...)
.....Kolik takových je ? A prosím, sebe vážně nepočítej...

Odpoveď:
Dosť. (percentuálne je to však malé číslo)
....Nepovažuj niekoho za zlého kresťana len preto, lebo ťa usvedčil z pokrytectva, logických klamov, zahovárania, či vratkej čajovej morálky. Buď rád, že som ti ešte nepovedal takto:
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt+23%2C33

Citát:
Kašle. Keď ho nikto nevidí, porušuje kde sa čo dá.
....Nepravda. Jsi plný nenávisti, která tě jednou zničí...

Odpoveď:
Pravda. -Som plný odvahy hovoriť veci tak, ako sú.

Citát:
Zabiť muchu a natáhnout človeku sú 2 rôzne veci.
....Samozřejmě, že jsou to dvě rozdílné věci, kdyby ne, těžko by to mohlo být přirovnání...
Obojí děláš za stejným účelem - ukončení toho otravování...

Odpoveď:
"Natáhnutím" otravování neukončíš. (dotyčný žije ďalej)
(...hovorím ti: nauč sa logiku...)

Citát:
Darwin zvažoval myšlienku, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera. -Kvůli tomu je špatný, a kvůli tomu vznikol neskôr fašizmus.
...1. Zvažoval, nikoliv praktikoval...

Odpoveď:
Galton a Darwin VERILI, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#Eugenika_a_soci.C3.A1lny_dar...
...Keď niečomu hentakému veria a o tom píšu hentakí známi ľudia, tak to logickymedzi ľuďmi vyvolá pokračovanie tej myšlienky. (...rôzne návrhy "spôsobov", ako to "docieliť"...)

Citát:
2. Stejně se to přirozeně děje. Co myslíš, že je tzv. "lidská krása" ?

Odpoveď:
Lidská krása má iba máločo spoločné s učením eugeniky.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugenika

Citát:
3. Fašismus vznikl kvůli něčemu úplně jinému...

Odpoveď:
Významnú úlohu vo fašizme zohrala Nietzscheho predstava o nadčloveku. Nietzsche vychádzal z darwinistického princípu boja o existenciu a smeroval k vytvoreniu koncepcie nadčloveka, ktorého úlohou má byť zničenie všetkého klamárskeho, chorobného, životunepriateľského. -Základným koreňom fašizmu bol teda Darwinizmus.
-Podľa Nietzcheho je človek výsledkom evolúcie života, ktorej biologický mechanizmus sa u človeka zastavil, ale evolúcia pokračuje smerom k nadčloveku. Nadčlovek už nie je produktom mechanického prírodného procesu, ale produktom ľudskej aktivity, ľudskej vôle k moci. Pod vôľou k moci chápe nielen fyzické a politické násilie, ale aj životné aktivity - snaha niečo poznať, osvojiť si, ovládnuť, využiť, manipulovať, prisvojiť si. Túto ďalšiu evolúciu neurčujú prírodné zákony. Človek sa k nej musí dopracovat sám, presadiť sa svojou vôľou k moci proti priemernému, menejcennému. To dokáže len nadčlovek, ktorý sa oslobodí od pút tradičnej morálky....
...viac myslím netreba ani citovať... Wink

Citát:
Keď sa však známa autorita, ktorá má vplyv na verejnú mienku pohráva s touto myšlienkou a píše o tom verejné články, tak to už je niečo iného.
...A proč by nemohl ? Na té myšlence není vůbec niš špatného, žádné vyhlazování ani nic podobného...

Odpoveď:
Pretože to podnecuje k rasizmu. (...vyčleňovaniu jedného z nejakej skupiny a zaradzovanie ho do inej - menejcennej. -To potom vzbudzuje u dotyčného pocit menejcennosti, a u tých, ktorí ho vylúčili, zas pocit nadradenosti. -Vojna či nepokoje sú potom už iba na spadnutie. (...zvlášť, keď sa jedná o všeobecne uznávanú teóriu všeobecne uznávanej osobnosti. Hovorím schválne "osobnosti" - nie vedca, lebo Darwin nebol niaký vedec a Darwinizmus nieje niaká veda))

Citát:
Veď ani Hitler nezabíjal Židov, ale "iba" svojimi rečami ku tomu podnecoval. -Urobil vôbec niečo zlé?
......1. On nejen podněcoval, ale také přímo přikazoval...

Odpoveď:
Veď prikazovanie sú tiež len slová.

Citát:
2. Zabíjení Židů (či kterékoliv jiné skupiny obyvatel) je jednoznačně špatné. Vybírat si partnera s ohledem na dědičnost nikoliv...

Odpoveď:
Podněcovanie k viere, že prísnym výberom jedincov (ktorým bude dovolené mať deti) je možné vytvoriť silnú rasu, je vlastne podnecovanie k rasizmu a neskôr k fašizmu. (...k zabíjaniu židov, rómov, černochov, atď...)
....Možno sa ti to nezdá, ale škrkanie zápalkou v suchom sene je dosť nebezpečné. Zvyšuje sa riziko požiaru.

Citát:
Torquemada je ztělesněním fanatismu ve službách katolické víry.
....To zcela souhlasím. Ale než získal možnost vykonávat to, co vykonával, taky si zřejmě jako každý správný křesťan (za kterého se považoval) říkal "nezabiješ"...

Odpoveď:
RKC v stredoveku kašlala na nejaké prikázania. -Veď oni ani poriadne bibliu nečítali, nie tak ešte, že by mali byť vraj kresťania. (...to už skôr Stalin bol lepším zástupcom ateizmu, než Torquemada kresťanstva...) Wink

Citát:
Ktovie čo by na to povedali napríklad voliči, keby nejaký politik mal túto vetu napísanú na bilboarde vo volebnej kampani
....Jako heslo v předvolební kampani bych to rozhodně nepoužil, takže se tím vůbec nemusíš trápit... Laughing out loud

Odpoveď:
Keď niesi s' to použiť toto heslo vo volebnej kampani, nepoužívaj ho ani v príspevkoch na konci. Wink

Citát:
to hentá tvoja veta vôbec nesplňuje
....Ale splňuje. Proč máš pořád potřebu to řešit ?

Odpoveď:
Lebo tá veta nieje obrazným vyjadrením ničoho. -Veď čoho by aj bola - že? Smile

Citát:
Predchvíľou si sa chválil, že rozumieš obrazným vyjadreniam.
.....Taky jsem to myslel obrazně... Laughing out loud
A doslovně vlastně taky, protože nekouřím...

Odpoveď:
Ok. Čiže s cigaretou v ústach nepresvedčíš okolie, že už nefajčíš. (...tj. porušovaním logiky nikoho nepresvedčíš, že ju ovládaš...)
...Ináč musím ťa pochváliť: Zlepšil si sa! Smile
...Rovnako máš odomňa pochvalu, že nefajčíš. Wink

Citát:
Ok. Tak odpovedz na otázku, čo som dal jemu
....Neodpovím, jelikož odpovědět nedokážu...
Vždyť to je jako chtít popsat cestu pěšky z Prahy do Bratislavy krok po kroku...
Na to, ať se ti pokusí odpovědět někdo z oboru...

Odpoveď:
Ok. -Pre ostatných teda len upresňujem, že body A a B sú DVA NAJBLIŽŠIE BODY - tj. dva najbližšie fenotypy kompletnej funkčnosti.
....Podľa viery evolucionistov sa "kráča" po jednej mutácii. (...bodovej či nebodovej...) -Takže treba to popísať takto: "A" je komplet funkčný fenotyp. -Prebehla jedna mutácia, a "prehuplo" sa to do komplet funkčného fenotypu "B". -Na počiatku bola pokožka, a teraz po X takýchto mutáciach (krokoch) máme sietnicu oka. (....poprosím ten reťazec, alebo aspoň jeho vzorku...)

Citát:
Ty odsudzuješ kreacionistov, bárz si kreacionizmus nijako nespochybnil.
....Kreacionismus je pochybný sám o sobě...

Odpoveď:
Pochybné sú tvoje názory naň. (...ako som to na tebe už prakticky ukázal...)

Citát:
Jak ti já mám asi něco zpochybnit, když stejně nic, z toho co ti napíšu, nebereš v potaz ?

Odpoveď:
Ja som však tie tvoje "spochybnenia" logickými argumentami a dôkazmi vyvrátil. (...ty to nazývaš "nebrát v potaz", ale pravým menom sa to nazýva "vyvrátenie". -Prečo to tak nazývaš? -Lebo si nechceš priznať, že ti bola vyfúknutá tvojmu srdcu blízka rozprávočka. Miluješ ju...) Smile

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Viem, pravda bolí.

Není to pravda a nebolí to. Ovšem mírně řečeno se mi nelíbí, že nazýváš poměrně početnou skupinu obyvatel za nemorální a vyjadřuješ se o ní s opovržením...

Pre ateistu je dodržovanie pravidiel iba symbolické, dočasné a veľmi vratké gesto.

Jaký tedy mají důvod nekrást, nevraždit, neznásilňovat apod. ? Strach z trestu ? Tak to máš možná ty a je to odporné...

Kresťanské pravidlá = morálne pravidlá. Ak máš problém s křesťanskými pravidly, máš problém s morálnymi pravidly.

Jiná náboženství mají svá pravidla - jsou kvůli tomu nemorální ?

To je pravda - a?

Jsou důležitější věci v životě než Kristus - třeba rodina...

To nieje recenze pekla, ale varovanie. -Je to podobné, ako varovanie napísané na krabičke cigariet: "fajčenie škodí zdraviu". -Čo myslíš: Je špatné, že to tam výrobcovia napísali?

Není to podobné. Cigarety prokazatelně existují a sami výrobci na ně dávají varování, že jsou škodlivé. Ty máš tvrzení lidí, kteří ho údajně navštívili, přestože je to podle tvého náboženství nemožné...

Dnes už existuje, a preto je treba použiť širšiu definíciu. (...ktorá tam je uvedená, takže som si ju nevycucal z prstu, ale je na wikipedii...)

1. Není to potřeba, ale záležitost volby...
2. Netvrdil jsem, že jsi si to vycucal z prsty, vím, že je to z wiki - četl jsem to...

Keď vytrhneš vetu z kontextu a cituješ ju len samú o sebe, tak výledok býva obyčajne nepresne (nesprávne) pochopený.

Já nic z kontextu nevytrhuji. Tady je definice (kterou používám i já):
Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá.
A potom:
V širšom význame termín pohan môže označovať všetkých inovercov, agnostikov alebo ateistov.
Není to tak, že původní definice by byla špatná či nedostačující a proto byla nahrazena tou širší...

To si presne urobil, a preto opakujem

To si udělal ty. Vzal si širší význam, který považuješ za směrodatný a ten původní (obvyklý) za chybný. Pro srovnání:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD

Len sa poväčšine bránia na svojich strankach.

Ale jdi ty, brepto. Vždyť kreacionismus je na útocích v podstatě založen...

Na svojich stránkach si můžou dělat co chtějí.

Ale jejich oponenti tam můžou dělat to samé... Wink

Bavíme sa tu o tom, kto TEBE začal prvý vulgárne nadávať, alebo či TY si začal prvý niekomu inému vulgárne nadávať.

O tom se bavíš ty. Není nutné, aby někdo nadával MNĚ, stačí, že nadává komukoliv z mého "tábora". Já totiž nejsem sobec, který se řídí heslem "nehas, co tě nepálí"...

Zahováranie. Keď ťa usvedčia, vykrúcaš sa.

A z čeho jsem byl vlastně usvědčen ? Ty asi nevíš, co znamená "vulgární", protože na tom, co jsi ukázal nic vulgárního není. Vulgární je třeba tohle: "Jsi vypatlaný vůl"...

Nepleť si priamosť s arogantnosťou.

Nepletu. Tvá přímost mi nevadí. Tvá namachrovanost ano...

...žádný Bůh = žádný důvod k morálce...

Když se chováš nemorálně, společnost tě odsoudí a tobě se zhorší podmínky pro život, bůh-nebůh...

Jedného z 10.

1. Už to je něco...
2. Na světě je mnohem více ateistů, než ty, které znáš...
3. Máš přehnané nároky na morálku...

Nepravda.

Takže ateisté ve většině kradou, vraždí, znásilňují, podvádějí, neberou žádné ohledy na ostatní ?

Nezáleží na tom ŽE vyhráva, ale AKO vyhráva. (...alebo mi chceš snáď nahovoriť, že RKC bola nejpřizpůsobivější preto, lebo mala v európrskom stredoveku prevahu?...)

ŘKC vyhrála pomocí hrubé síly a totalitních praktik. Ateismus se pozvolna rozvinul, když ŘKC moc ztratila...

Kresťan=Kristovec. (...tzn, že jeho život pripomína život Kristov...)

Kolik takových je ? A prosím, sebe vážně nepočítej...

Kašle. Keď ho nikto nevidí, porušuje kde sa čo dá.

Nepravda. Jsi plný nenávisti, která tě jednou zničí...

Zabiť muchu a natáhnout človeku sú 2 rôzne veci.

Samozřejmě, že jsou to dvě rozdílné věci, kdyby ne, těžko by to mohlo být přirovnání...
Obojí děláš za stejným účelem - ukončení toho otravování...

Darwin zvažoval myšlienku, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera. -Kvůli tomu je špatný, a kvůli tomu vznikol neskôr fašizmus.

1. Zvažoval, nikoliv praktikoval...
2. Stejně se to přirozeně děje. Co myslíš, že je tzv. "lidská krása" ?
3. Fašismus vznikl kvůli něčemu úplně jinému...

Keď sa však známa autorita, ktorá má vplyv na verejnú mienku pohráva s touto myšlienkou a píše o tom verejné články, tak to už je niečo iného.

A proč by nemohl ? Na té myšlence není vůbec niš špatného, žádné vyhlazování ani nic podobného...

Veď ani Hitler nezabíjal Židov, ale "iba" svojimi rečami ku tomu podnecoval. -Urobil vôbec niečo zlé?

1. On nejen podněcoval, ale také přímo přikazoval...
2. Zabíjení Židů (či kterékoliv jiné skupiny obyvatel) je jednoznačně špatné. Vybírat si partnera s ohledem na dědičnost nikoliv...

Torquemada je ztělesněním fanatismu ve službách katolické víry.

To zcela souhlasím. Ale než získal možnost vykonávat to, co vykonával, taky si zřejmě jako každý správný křesťan (za kterého se považoval) říkal "nezabiješ"...

Ktovie čo by na to povedali napríklad voliči, keby nejaký politik mal túto vetu napísanú na bilboarde vo volebnej kampani

Jako heslo v předvolební kampani bych to rozhodně nepoužil, takže se tím vůbec nemusíš trápit... Laughing out loud

to hentá tvoja veta vôbec nesplňuje

Ale splňuje. Proč máš pořád potřebu to řešit ?

Predchvíľou si sa chválil, že rozumieš obrazným vyjadreniam.

Taky jsem to myslel obrazně... Laughing out loud
A doslovně vlastně taky, protože nekouřím...

Ok. Tak odpovedz na otázku, čo som dal jemu

Neodpovím, jelikož odpovědět nedokážu...
Vždyť to je jako chtít popsat cestu pěšky z Prahy do Bratislavy krok po kroku...
Na to, ať se ti pokusí odpovědět někdo z oboru...

Ty odsudzuješ kreacionistov, bárz si kreacionizmus nijako nespochybnil.

Kreacionismus je pochybný sám o sobě...
Jak ti já mám asi něco zpochybnit, když stejně nic, z toho co ti napíšu, nebereš v potaz ?

(ruwolfa si NEnazval fanatikom - prečo?...)

Protože ses neptal...
Jestli jedná tak, jako ty, ale obráceně, tak fanatikem je...

....ide ti to znamenite...

Na tebe nemám, borče...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Zostaneš totiž nemocný, a po smrti skončíš v pekle.
...Nemocný zůstanu stejně a po smrti skončím v zemi...

Odpoveď:
Dočasne iba tvoje telo.

Citát:
Ateistovi je dodržovanie pravidiel cudzie, a preto nemá problém porušiť prakticky čokoľvek.
....Tohle je jeden z důvodů, proč tě mám za magora a fanatika...

Odpoveď:
Viem, pravda bolí. (....niekto ti ju však musel povedať. Vtedy je totiž väčšia pravdepodobnosť, že sa prebereš...)

Citát:
1. Pro ateisty dodržování pravidel není cizí - to je mylný předpoklad a závěr je mylný rovněž...

Odpoveď:
Pre ateistu je dodržovanie pravidiel iba symbolické, dočasné a veľmi vratké gesto. (situačne podmienené)

Citát:
2. Mám problém s křesťanskými pravidly, ne s pravidly obecně...

Odpoveď:
Kresťanské pravidlá = morálne pravidlá. Ak máš problém s křesťanskými pravidly, máš problém s morálnymi pravidly. Wink

Citát:
Nevieš.
....Ty mi do hlavy nevidíš, frajírku. Vím moc dobře, proč tě nesnáším a chtěl bych tě fyzicky konfrontovat. Například právě kvůli tvé bezbřehé aroganci, kdy si dovoluješ dokonce říkat mi, co si myslím...

Odpoveď:
To nieje arogancia, ale priamosť vo vyjadrovaní. Načo behať kol horúcej kaše?
...Neříkám ti so si myslíš, ale říkám ti to co PÍŠEŠ. (....a až z toho potom odvodzujem, čo si myslíš...) -Ak však píšeš niečo iné než si myslíš, tak potom to logicky odhadujem nesprávne. -Chyba je však vtedy nie na mojej strane, ale na tvojej. (...keď píšeš niečo iné, než si myslíš...) Wink

Citát:
To je pravda - a?
.....A tohle:
-Ak je v tvojom živote niečo dôležitejšie než Ježiš, nepatríš mu!
Znovuzrodenie, Kristus na prvom mieste tvojho života, radostná istota večného života...
- to sú pravdy na ktorých stojí všetko!!!!

Odpoveď:
To je pravda - a?

Citát:
+ to pod tím, zvláště ta krásná "recenze" pekla...

Odpoveď:
To nieje recenze pekla, ale varovanie. -Je to podobné, ako varovanie napísané na krabičke cigariet: "fajčenie škodí zdraviu". -Čo myslíš: Je špatné, že to tam výrobcovia napísali? Shock

Citát:
Nečetl.
.....Laughing out loud
Víš co Fotone ? Mohl bys mi říct, co mám na sobě, jakou mám barvu vlasů a očí, kde bydlím, kde jsem se narodil, kde jsem byl včera v noci ? Neměl by to pro tebe být problém, vzhledem k tomu, že víš co si myslím a co dělám lépe, než já...

Odpoveď:
Keď mi o tom napíšeš do príspevku (...jakou máš barvu vlasů a očí, kde bydlíš), tak ti to potom poviem. Smile

Citát:
A tentokrát ešte ani toto:
....Četl jsem to nejen teď, ale už několikrát dříve. A co jako ?
Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá. - to je definice, kterou uznávám já. Ty evidentně uznáváš tu širší. Přistoupil jsem na to. Co máš pořád za problém ?

Odpoveď:
Vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev to vzťahovaliLI len pre západné predkresťanské prírodné alebo polyteistické náboženstvá preto, lebo v tom čase neexistovalo hnutie ateistov. -Dnes už existuje, a preto je treba použiť širšiu definíciu. (...ktorá tam je uvedená, takže som si ju nevycucal z prstu, ale je na wikipedii...) Wink

Citát:
Nevidieť to.
.....Když máš klapky na očích, tak to nevidíš. A jelikož jsi ještě navíc blbý, tak ani to, co náhodou zahlédneš skrze škvíry, nepochopíš...

Odpoveď:
Pozri: Tvrdil si, že ovládaš logiku, avšak pri písaní tvojich odpovedí reaguješ tak, ako keby si nechápal logický zmysel viet. -Čo z toho potom už len vyplýva? -Že nečítaš moje príspevky pozorne a celé. Wink

Citát:
Tvoje definície sú nepodstatné. (...ateista si vždy definuje podľa toho, čo mu práve vyhovuje...)
....Moje definice ? Laughing out loud
Tu definici jsem nevymyslel já, ale přijal jsem jí. A jen tak mimochodem je uvedena i v tom článku, který mi pořád posíláš. Ty se umíš tak krásně setřít...

Odpoveď:
Keď vytrhneš vetu z kontextu a cituješ ju len samú o sebe, tak výledok býva obyčajne nepresne (nesprávne) pochopený. -To si presne urobil, a preto opakujem: "Tvoje definície sú nepodstatné." Wink

Citát:
Je tu reč o tebe, ktorý si prišiel na opozičnú stránku. (ja som tu doma)
.....Na internetu si můžeš "já jsem tu doma" strčit někam...
1. Máme svobodu slova.

Odpoveď:
A práve preto, že máme slobodu slova ti hovorím: "dekuj sa z tejto stránky na nejakú vulgaristicko-fundamentalistickú." (rozumej: ateistickú) Smile

Citát:
2. Kreacionisté útočí na oponenty zcela běžně - pouze vyrovnávám skóre.

Odpoveď:
Len sa poväčšine bránia na svojich strankach.

Citát:
3. Neplatí, že kreacionisté si můžou dělat na svých stránkách co chtějí a evolucionisté nikoliv. Stejná pravidla platí všude a pro všechny.

Odpoveď:
Na svojich stránkach si můžou dělat co chtějí. (okrem hriechu) Wink

Citát:
Dokazujeme tu skutočnosť, že ty si sa prvý vyjadril vulgárne. Tak nezahováraj. -Bol si to prvý ty. Bodka.
....Takže předtím, než jsem se tu objevil se tu vulgarita vůbec nevyskytovala ? Ale jdi ty... Laughing out loud

Odpoveď:
Opäť zahováraš. -Bavíme sa tu o tom, kto TEBE začal prvý vulgárne nadávať, alebo či TY si začal prvý niekomu inému vulgárne nadávať. (neskutočné) Shock

Citát:
V podstate ano.
...."Být za něco" a "být něčím" je dost podstatný rozdíl, takže žádně "v podstatě ano". Prostě ne. Tečka...

Odpoveď:
Tvoje vyjdrenie, že: "kdo něčemu takovému věří, je vážně pablb" - je prijamym nazvaním Hosta pablbem, lebo dobre vieš, že on něčemu takovému věří. (...pričom on neverí špatne. -To len tebe sa to špatným zdá...)

Citát:
napriek tomu, že ti nič podobného predtým nepovedal
....A proč by to někdo musel říkat přímo mě ? Když vidíš zloděje, jak někomu ukradl peněženku, necháš to tak, protože ji neukradl tobě ? Ale, ale Fotone - to není moc křesťanské...

Odpoveď:
Od začiatku sa bavíme, kto tu začal komu VULGÁRNE prvý nadávať. -Prišlo sa na to, že ty. (tak nezahováraj)

Citát:
Hentie dôkazy stačili.
.....Ehm...
1. Tvrzení, že pro kreacionisty je všechno, co se jim nevyhovuje "evoluční" (což je do jisté míry pravda).
2. Otázka, jestli je PK duševně zdráv.
3. Vyjádření, že někdo bude za blba, pokud nebude sdílet názor většiny (což je přeci pravda).
Doufám, že to neviděli děti - mohlo by je to zkazit...

Odpoveď:
Zahováranie. Keď ťa usvedčia, vykrúcaš sa.

Citát:
-Si nevychovaný vulgárny ateista!
....Tvrdí arogantní vypatlaný fanatik...

Odpoveď:
Nepleť si priamosť s arogantnosťou. -Ja niesom arogantný, akurát nestrpím, keď niekto klame, že má dôkazy evolučnej teórie, a pritom nemá nič. -A keď ho usvedčia, tak sa vykrúca. (...lebo si za nič na svete nechce dať vziať svoju rozprávku (...a ku tomu sa správa ešte vulgárne)).

Citát:
Vyplýva to z podstaty ateizmu (popieranie Božej autority).
....Jo tak, žádný Bůh = žádná morálka...
Ty jsi tak strašně zaslepený magor...

Odpoveď:
...žádný Bůh = žádný důvod k morálce...
(...tá druhá veta je toho dôkazom...) Smile

Citát:
Ďalej je to podložené praktickou skúsenosťou.
....Neznáš ateisty, kteří by se chovali morálně ?

Odpoveď:
Jedného z 10.

Citát:
S praktickej skúsenosti s nimi.
...Tomu se při tvé zaslepenosti vůbec nedivím...

Odpoveď:
Zlodej kričí chyťte zlodeja. Smile

Citát:
Ve skutečnosti má většina ateistů velice podobné morální zásady jako křesťané...

Odpoveď:
Nepravda.

Citát:
V ľudskom meradle, že ateizmus vyhráva.
....Přírodní výběr neznamená silnější vítězí.

Odpoveď:
Ateista si toto "pravidlo" už dokáže prispôsobiť (prekonvertovať) do svojej morálky. -Neboj. Smile

Citát:
Pokud ateismus vyhrává, tak to znamená, že je nejpřizpůsobivější...

Odpoveď:
Nezáleží na tom ŽE vyhráva, ale AKO vyhráva. (...alebo mi chceš snáď nahovoriť, že RKC bola nejpřizpůsobivější preto, lebo mala v európrskom stredoveku prevahu?...) Laughing out loud

Citát:
Nie. Jeho skutky by sa totiž už nachádzali mimo definície kresťana.
....Netvrdím, že by to byl dobrý křesťan...

Odpoveď:
Kresťan=Kristovec. (...tzn, že jeho život pripomína život Kristov...) -Čiže kresťan je BUĎ kresťan, alebo NIEJE kresťan. Iná možnosť neexistuje. Wink -Ten kto chce vládnuť nad svetom, a uplatňuje pritom svoju moc fyzickou silou, nieje kresťan. -Kristus totiž vživote niečo také nerobil. Ba práve naopak: Kázal PROTI TOMU!

Citát:
Na to ateista kašle.
....Ne, nekašle. Takto to funguje už tisíce let a rozhodně nejen mezi ateisty...

Odpoveď:
Kašle. Keď ho nikto nevidí, porušuje kde sa čo dá. -Veď niesom mních, a žijem medzi ľuďmi, a vidím ako jednajú ateisti okolo mňa - napr. v práci, do ktorej chodím. Smile

Citát:
Otrávený nepotrebuje druhému "natáhnout".
....Netvrdím, že to potřebuji, ovšem udělal bych to docela rád. Stejně jako rád zabiju mouchu, která mě otravuje...

Odpoveď:
Zabiť muchu a natáhnout človeku sú 2 rôzne veci. (klamná analógia)

Citát:
Sám nevieš, čo to je.
....Ale vím. Jsou to zejména tvé řeči o ateistech a pekle...

Odpoveď:
Pravda bolí. -Viem. Smile

Citát:
S puberty som už vyjástol.
....Tvůj arogantní výstup a počet smajlíku sice napovídá něco jiného, ale věřím ti...

Odpoveď:
1. Ja sa neriadim pudmi, ale rozumom a vierou.
2. Niesom arogantný, ale iba hovorím pravdu priamo. -Nič viac.

Citát:
Moje tvrdenie bolo, že Darwinova mytológia mu nahnala vietor do mlyna.
....To neznamená, že je kvůli tomu špatný...

Odpoveď:
Darwin zvažoval myšlienku, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera. -Kvůli tomu je špatný, a kvůli tomu vznikol neskôr fašizmus.

Citát:
"Galton a Darwin verili, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."
.....To se stejně přirozeně děje, tak nevidím, co se na tom vidíš problematického...

Odpoveď:
Keď sa však známa autorita, ktorá má vplyv na verejnú mienku pohráva s touto myšlienkou a píše o tom verejné články, tak to už je niečo iného. -Veď ani Hitler nezabíjal Židov, ale "iba" svojimi rečami ku tomu podnecoval. -Urobil vôbec niečo zlé? Shock Smile

Citát:
Kto napríkad?
....Tomás de Torquemada...

Odpoveď:
A to bol akože kresťan? Shock -Torquemada je ztělesněním fanatismu ve službách katolické víry. (nikoliv křesťanství)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada

Citát:
Je tvoj výrok iba obrazný?
...Ano.

Odpoveď:
Z prvého prečítania vety to však nevypadá. -Ktovie čo by na to povedali napríklad voliči, keby nejaký politik mal túto vetu napísanú na bilboarde vo volebnej kampani. Laughing out loud
...Inak:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alegorie
"Alegorie, česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. (....to hentá tvoja veta vôbec nesplňuje...)

Citát:
Načo potom cituješ výrok chudáka Hassana?
...Protože v něm vidím velkou moudrost...

Odpoveď:
Čo je to za múdrosť, ktorá popiera sama seba? Shock

Citát:
Ak ťa pokúša, tak ano.
....Děláš si vulgarita?
Když se mi tedy bude líbit krásná žena, mám si vážně vypíchnout oči ?

Odpoveď:
Môžeš zvoliť aj jemnejšiu taktiku, ak to dokážeš. -Ak však nie, radšej si ich vypichni. -Je to totiž lepšie, než skončiť v pekle.

Citát:
S cigaretou v ústach nikoho nepresvedčíš, že už nefajčíš. (tvoje príspevky svedčia opak)
....Nemám cigaretu v ústech...

Odpoveď:
Predchvíľou si sa chválil, že rozumieš obrazným vyjadreniam. Smile

Citát:
Otázka je, či to chápeš ty.
.....Ano. Rozhodně to není žádný chcípáček, zrůda nebo napůl to-napůl ono...

Odpoveď:
Ok. Tak odpovedz na otázku, čo som dal jemu:
Akým spôsobom sa fenotyp prepne z hotového fenotypu A do hotového fenotypu B?
Vysvetlivky:
Body A a B sú dva NAJBLIŽŠIE ÚPLNE fenotypy, medzi ktorými prebehol vývoj prechodom z A do B.
Popíš takto po krokoch vývoj od pokožky k sietnici.
....Ak sa totiž chceš dostať z bodu A do Bodu B, máš 2 možnosti: Buď tam preskočíš/preskáčeš, alebo plynule prejdeš. .....Ukáž teda príklad reťazca úplnych fenotypov (napríklad od tej pokožky k sietnici), kde pri každom posune vpred bol fenotyp zakaždým úplny.
Nápověda:
Spojitú funkciu z toho nevyrobíš, pretože zmeny v bielkovinách sa dejú preskupovaním najmenších prvkov, zvaných aminokyseliny. (...a tam musí tvoje delenie "na kúsky" (tj. najmenšie kroky) skončiť...)
....že ďakujem... Smile

Citát:
Logikou som ho totiž ja (rovnako ako už teba) odrovnal.
....Ty mě odrovnáváš něčím úplně jiným, než logikou...

Odpoveď:
Veď ty ani nevieš, čo je logika. Smile

Citát:
Slepec nepochopí preto, že sa to nedá vysvetliť, a nie preto, že to nechce pochopiť.
....Slepec není schopen to pochopit, ty nejsi schopen pochopit. To jestli se to teoreticky dá nebo nedá je nepodstatné...

Odpoveď:
Nieje tu reč o fakte, ale o "spôsobe". A práve na tom "spôsobe", tvoje prirovnanie zlyháva. Wink

Citát:
Nič nevysvetľovať, a nakoniec tvrdiť, že sa ti nepodarilo nič mi vysvetliť, je trošku smiešne - nemyslíš?
...K čemu vysvětlovat, když ty to nebudeš brát jako vysvětlení a ani to nepochopíš ?

Odpoveď:
Radšej si priznaj, že nejsi schopen priznať si svoje argumenty, ako už dávno vyvrátené vo svetle faktov a pravdy. Wink

Citát:
To, že som fanatik, tvrdíš len preto, lebo moje argumenty nepodporujú tvoj svetonázor.
....Já to vůbec netvrdím proto, natož jenom proto...
Fanatik jsi, protože se díváš na svět jednostraně a odsuzuješ všechno, co odporuje tvému světonázoru.
Můj pohled na svět nepodporuje spousta věcí a neodsuzuji je kvůli tomu...

Odpoveď:
Ty odsudzuješ kreacionistov, bárz si kreacionizmus nijako nespochybnil. -Ba práve naopak: Kreacionizmus spochybnil teba.
-No naprik tomu ťa ja nenazývam fanatikom, ale človekom neznalým logiky a obľubujúcim logické klamy.

Citát:
Keby som rovnakým štýlom na kreacionizme podporoval evolučnú teóriu a ateizmus, nebol by som už fanatik - však?
....Ale byl...

Odpoveď:
Nebyl. -Ja s tebou jednám podobným štýlom, ako ruwolf s kreacionistami jedná na diskusnom fóre, ibaže obhajujem kreacionizmus a nepoužívam vulgarizmy.
Čiže stále platí:
Keby som rovnakým ŠTÝLOM na kreacionizme podporoval evolučnú teóriu a ateizmus, nebol by som už fanatik. (ruwolfa si NEnazval fanatikom - prečo?...) Shock Smile
Wink

Citát:
Každy to môže z mojich textov vidieť, že nezapoměl.
....Může, ale musí být stejně zblblý jako ty...

Odpoveď:
Projekcia je v psychológii obranný mechanizmus spočívajúci v neuvedomovanom prenose vlastnych pocitov a impulzov mimo seba, na nejakú druhú osobu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Projekcia_%28psychol%C3%B3gia%29
....ide ti to znamenite...
Wink

pro Eva

Milá Evo,

Vy jste takové hodné sluníčko. Vaší objektivitu Smrt velice oceňuje a ruku na srdce - od Vás nelze očekávat ani nic jiného.

Nicméně, Smrt dělá tuhle práci už velmi dlouho a tak jí je jedno, že lidé, kteří se chovají, tak jak se chovají - projevují nenávist a ZLO oproti jinak smýšlejícím či odlišným - a to platí zvláště u náboženských (jedno které víry) či ideologických (neokomunistických a neonacistických) fanatiků, se pak pod tlakem, a to ať už Smrti či "nehod", které je v jejich životě začnou potkávat, "upřímně omluví", aby pak bezostyšně, když jim na to někdo naivně skočí, pokračovali ve svém fanatickém a zlovolném jednání i nadále.

Smrt musí objektivně připustit, že žádnou "upřímnou omluvu" opravdu nezaregistrovala. A není ani divu.

Zatímco Fotonovi zlovolné výlevy se zde (a i jinde - kreacionismus není to nejhorší co produkuje) táhnou na tisíci řádkách (a to nepočítám, tu jeho osobní internetovou slátaninu), tak ta "omluva" byla asi tak na tři řádky, uvedena úplně někde jinde a asi tak po třičtvrtě roce. A jaké překvapení - pak zase šup - omluva neomluva - zpátky do starých kolejí.

Proto také Smrt ani "omluvy" takovýchto "lidí" nezajímají, protože důležité jsou činy a ne ty jejich "omluvné" bláboly, které stejně nemyslí vážně.

Vaše zvýraznění textu Smrti: "si nikdo nebude moci dohledat," - Smrt ale přeci nepsala, že si nebude možné dohledat tu omluvu - tu samozřejmě dohledat lze. Smrt psala, že si nebude možné dohledat ty nejhorší z jeho výlevů, protože jsou smazány. A tak není divu, jak pak halasně křičí - doložte, poměříme - protože ví, že ať Vy či někdo jiný bude něco takového hledat, tak to nedohledá a on pak může zase uboze pozurážet všechny ateisty či jinak smýšlející jakožto amorální celek. Čili propagovat nenávist vůči celé skupině obyvatel.

Smrt však nic dohledávat nepotřebuje - Smrt VÍ - on se neomlouval pro nic za nic.

Smrt říká: Jak na Smrt voláte, takového se Vám od Smrti i dostane.

Na závěr snad jen Smrt zopakuje, že je jí osobně úplně jedno, jestli se tento či tisíce jiných bláznivých či zlých a fanatických lidí, vyjadřují o Smrti nějak vulgárně či se jí snaží urážet nějakými jinými způsoby (Smrt je už zvyklá), neboť Smrt hledá mezi těmi nadávky a ZLO plivajícími ubožáky ještě horší ZLO, které se na takto orientovaných stránkách též nachází.

Takové "lidi" sice většinou v diskusi nepotkáte, protože se skrývají a jen potichu nabalují na tyto orální rozsévače ZLA, aby pak na pozadí této či jiných komunit, kde se rozsévači ZLA snaží svou nenávistí nakazit ostatní, mohli páchat skutečné zločiny. Někdy (většinou při nízké inteligenci) to ale mohou být i titíž. Ti se loví nejsnáze.

Smrt říká: Vyhledat a zničit.

Evo - jste poklad. Sakrblé, už kvůli Vám opět přetahuji a zase se pořádně nevyspím. Smile Končím tedy a hurá do hajan.

Obrázek uživatele Šriber

Host

Tak jinak:
Když někdo zabije nemluvně, je to špatné.
Když Bůh zabije nemluvně, je to v pořádku.

Přitom následky jsou u obou případů stejné - díte zemře a podle vás přijde k Bohu. Tak proč odsuzovat vrahy nemluvňat, když dělají v podstatě záslušnou činnost ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Nosotonda

Foton

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. /Matouš 5-12

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Eva

Díky, že se dokážeš zastat bližního a přitom tou nejlepší formou.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Eva

Death

ad - a spoléhat se na to, že to, že jste se projevoval jako vulgární úchyl asi tak před rokem a půl (a za což, jak jste psal v minulém příspěvku, jste se Smrti i omlouval), si nikdo nebude moci dohledat, neboť registrovaní zde mohou mazat a že Vám tak nějaký naivka zbaští,

Foton sice není můj šálek kávy - ale tady se ho v rámci objektivity chci zastat.
Pamatuju si, že loni někdy v létě (?) se Vám Foton opravdu upřímně omluvil v samostatném komentáři.
Přibližně slovy - že to přehnal a "prosím odpusť mi, jestli můžeš..."
Vy jste na to vůbec tehdy nereagovala...asi jste to přehlédla.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

pro ChameleocumelfotoncmlA-darwinistaakdovíjakještě

Vaše: "Ja tie hnusné slová tu vypisovať nebudem." - Jen výmluvy. Takže opět (a to jako vždycky) jen LŽETE, a proto nejste schopen nic doložit.
Hlavně, že tu fňukáte. Jenže, to fňukáte na špatném hrobě.

Vaše: "Viď tvoje a iných ateistov vulgárne vyjadrovanie sa." - A opět tu fňukáte špatně. Pokud Vás někdo správně označí za zvráceného magora, tak to není nadávka, ale jen synonym pro zvráceného pomatence a to je, jak někteří vědí a jak se ostatní mohou přesvědčit z Vašich pomatených příspěvků a též Vašich stránek, pouze popis Vašeho psychického stavu, kdy jen zvrácený a pomatený člověk je schopen schvalovat vraždění dětí a jinak smýšlejícím hrozit (perverzně popsaným) peklem.

Takže, žádný vulgarismus - jen pravdivý popis Vašeho psychického stavu.

A pokud tvrdíte, že Smrt se vyjadřuje vulgárně, tak to doložte. Do toho. Ale Vy nejste schopen ani toho.
Vy jste schopen jen LHÁT a LHÁT -
a spoléhat se na to, že to, že jste se projevoval jako vulgární úchyl asi tak před rokem a půl (a za což, jak jste psal v minulém příspěvku, jste se Smrti i omlouval), si nikdo nebude moci dohledat, neboť registrovaní zde mohou mazat a že Vám tak nějaký naivka zbaští, že to Vy nic a že to jen ti ostatní (ateisté) jsou vulgární,
- a to Vám jde velmi dobře.

To je vlastně i smysl Vašeho života - LHANÍ.

Takže, opět - pokud jste schopen doložit porušování zákona, který Smrt popsala a to třeba i nějakým ateistou, tak to uveďte. Pokud ne - LHAL jste o tom, že to nějaký zde diskutující ateista dělá a pokud se tu budete opět hloupě vymlouvat proč, že to nejste schopen dodat, tak to znamená, že i nadále ve své LŽI setrváváte.

Váš smysl života - LHANÍ - tak ani protentokráte nezapřete.

Vaše ostatní bláboly, je pak již zcela zbytečné komentovat.

Když něčemu věřím

tak to obhajuji.To je logické.Věřím li Písmu,tak ho obhajuji.K tomu holocaustu.Foton Ti často píše,že používáš mluvu logického klamu.Pokus se toho zbavit Sribere.Ano utrpení na Zemi existuje.Hned v knize Genesis je napsáno,že utrpení se stane faktem.Ano Bůh by mohl zařídit věcí,ale stejně by utrpení ze světa nezmizelo.Proč?Protože nejvíce utrpení si cílevědomě způsobují lidé mezi sebou a pohříchu většinou nejbližší osoby si většinou ubližují nejvíce.

Host

Customize This