80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Fašisti odhaleni!

coze, brat dedicnost do uvahy pri hledani partnera / plozeni potomku? To je ale fasismus!:

http://genetika.wz.cz/poradenstvi.htm
http://www.ordinace.cz/clanek/geneticke-poradenstvi/

Foton

-Pri každom ateistovi je prítomná iná kombinácia prvkov, patriacich do množiny "nemorálne správanie."

tak pro srovnání trošku statistiky zločinnosti státu Mexiko s téměř stoprocentní christianitou obyvatelstva...

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://www...

Nemám čas hledat podobnou statistiku pro velmi ateistické Česko, ale tipoval bych, že ti nemorální ateisté na tom budou ve všech aspektech zločinnosti lépe.. jen doufám, že tohle není tvrzení bez důkazu.. Smile

A můžeš ty doložit něco podobného, aby to tvoje plácání o nemorálnosti ateistů bylo podloženo nějakým statistickým výzkumem?

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Pravda bolí, ale musíš ju spoznať. -Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa raz obrátiš.
....1. Nemusím...

Odpoveď:
Za iných okolností nemusíš. -Ale keď sa bavíš so mnou, budem ti ju postupne odhaľovať. Smile

Citát:
2. Způsob, jakým tu "pravdu" prezentuješ pravděpodobnost mého obrácení výrazně snižuje...

Odpoveď:
Len a len spôsob priamy. Smile -Kto tento spôsob neznesie, neobráti sa. (je to filter)

Citát:
Sú to aj klamstvá, bitky, opilstvá, nadávky, atď
....A to je podle tebe mezi ateisty většinový jev ?

Odpoveď:
-Pri každom ateistovi je prítomná iná kombinácia prvkov, patriacich do množiny "nemorálne správanie."

Citát:
Keby bol zrušený trestný systém a polícia, isto by sa objavilo na scéne aj kradnutí, vraždení a znásilňovaní. Neboj.
....Jistě, ale nemělo by to dlouhého trvání. Taková společnost by totiž nedokázala přežít...

Odpoveď:
Prečo spoločenstvá mnohých zvierat prežili, bárz nemajú políciu?

Citát:
Morálne pravidlá sú takmer zhodné pre všetky svetové náboženstvá.
....Pro ateisty rovněž. Bohové s tím totiž nemají vůbec, co dělat...

Odpoveď:
Ateista je sám sebe bohom, a preto morálne pravidlá v príhodných chvíľach porušuje. (bohové s tím mají co dělat)

Citát:
Väčšina rodín, ktorá nemá na prvom mieste Krista, končí časom buď na mŕtvom bode, alebo rozvodom.
....Laughing out loud
Neznám jedinou rodinu, kde by byl Kristus na prvním místě, ale spoustu takových, které jsou stabilní a spokojené. Že bych znal jen tu menšinu ?

Odpoveď:
Ja znám.
...A znám i neveriace rodiny - poprípade také "veriace", kde nieje Kristus na prvom mieste. Všetky tieto poväčšinou niesu vpohode. -100%-ný výsledok je však docielený vždy vtedy, keď je Kristus v rodine na prvom mieste. (taká potom neskončí na mŕtvom bode či rozvodom. (...dokedy Kristus ZOSTANE na 1 mieste))

Citát:
Aj peklo existuje.
....Jistěže - v představách lidí...

Odpoveď:
V tvojich predstavách existuje iba tvrdenie o jeho neexistencii: Smile

Citát:
Podle mého náboženství je možné navštíviť peklo.
....Pokud jsi křesťan, tak není. Tvrdí to i mnozí tvoji "souvěrci"...

Odpoveď:
Aj kresťan:
Matúš 7,21-23
"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!"

....dokonca aj znovuzrodených kresťanov tam Ježiš voviedol (iba pozrieť sa) z dôvodu, aby o tom podali správu pred svetom.
-Samozrejme tiež kopu ateistov:
http://www.youtube.com/watch?v=R-FzhkVgEsU
http://www.diskusneforum.sk/tema/zivot-v-pekle (prísp.1)
...atď...

Citát:
Tá prvá definícia je podmnožinou druhej.
....Není. Co to tu na mě zkoušíš ?

Odpoveď:
Je. (ako som už ukázal aj z biblie)
-Pohan je NEabrahámovký veriaci - čiže NEveriaci v abrahámovské náboženstvá.
-Pohan je teda ktokoľvek, kto neverí v Boha Abrahámovho. (...to sa týka jak západných predkresťanských prírodných či polyteistických náboženstiev; tak aj ateistov, agnostikov atď...)

Citát:
Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadieť predovšetkým na biblické definície slova.
....1. Nesmysl. Slovo hermafrodit má původ v řecké mytologii a dnes se používá i v jiném významu, než původně (syn Herma a Afrodité)

Odpoveď:
Reč je o slove "pohan", a nie "hermafrodit". (...zas sa vykrúcaš a odbiehaš inde, keď ťa dolapia. -U teba už štandardne typické správanie...) Smile

Citát:
2. Pohan může být:
- člověk vyznávající pohanství, v současnosti zjednodušené též člověk vyznávající novopohanství
- někdy také nesprávné nebo nepřesné označení pro osobu bez náboženského vyznání - člověk něvěřící v Boha

Odpoveď:
Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadať biblické definície slova. (...a tie som uviedol minule...)

Citát:
Už slovo A-teizmus jasne naznačuje, kto je tu "založen na útocích". (...z gréckeho "a" = ZÁPORNÁ PREDPONA + theos = Boh...)
.....Ateismus = "nebožství" nikoliv "protibožství". Tedy je to absence, nikoliv odpor. Kde je naznačeno založení na útocích ?

Odpoveď:
Význam "A" je v gréčtine širší, než len "absence". -Ateizmus znamená opak teizmu - tj. snaží sa stáť v opozícii voči teizmu. (...a to už je jedno, či z dôvodu absencie viery, alebo niečoho iného...) -Teizmus (či kreacionizmus), však nemá vo svojom názve zakódované, že je OPAKOM niečoho, a že chce stáť v opozícii voči neveriacim.
-Výraz "A-teizmus" však MÁ vo svojom názve opozičný faktor. (...čož sa samozrejme potom prejavuje aj v praxi v ich životoch, myslení a postojoch...)

Citát:
Ty sem chodíš hrešiť a nadávať.
...1. Hříchy neuznávám, ani nemusím. Je to proti vnitřním pravidlům vašeho kroužku...
2. Jak jsem již mnohokrát tvrdil, nechodím jsem za účelem nadávání...

Odpoveď:
Ale nadávš tu. -A to stačí.

Citát:
...Aký je rozdiel medzi výrzom "jsi vypatlaný vůl", a slovami blb, pablb, magor, atď...?
.....Blb, pavulgaritaa vulgaritanejsou vulgární. První dvě jsou označení pro hloupého člověka, vulgaritapro toho, který je krom toho duševně v nepořádku...

Odpoveď:
1:
Zabudol si dodať, že aj slovo "vypatlaný" je označení pro hloupého člověka (...človeka bez mozgu), a slovo "vůl" túto skutočnosť umocňuje. (....zvieratá totiž nemajú inteligenciu....)
2:
Výraz "magor" je nadávka - viď.:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magor
....Tu máš ďalší zoznam nadávok: (aby si sa videl)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nad%C3%A1vka
3:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vulgarizmus
Vulgarizmy sú hrubé, neslušné, spoločensky neprípustné slová.... (...napr.: slopať, skapať, žranica).... (aj tie majú svoj význam, no napriek tomu sú to vulgarizmy)
4:
Čiže ak "nejsou vulgární", môžeme ťa tak volať? Big smile

Citát:
Keď však ateistu nik nevidí, je to potom už "iná pesnička".
....Přestože je nikdo nevidí, lze na to přijít. Jak jinak bys věděl, že něco takového dělají, když tvrdíš, že je přitom nikdo nevidí ?

Odpoveď:
Bo častokrát bývajú nečakane dolapení a usvedčení. (...a tiež existuje veľa ateistov, ktorí si priznávajú, že sú nemorálni - a sú na to dokonca ešte hrdí. -Chvália sa tým...)

Citát:
Je. -A?
....Tak to nevztahuj na celek. V každé Sodomě se najde Lot...

Odpoveď:
Existencia Lota neospravedlnila Sodomčanov....
....O povahe celku vypovedá správanie väčšiny. (...nikdy som netvrdil, že VŠETCI ateisti sú nemorálni)

Citát:
(...ak bude zájem, nabudúce vysvetlím...)
....Netřeba. Jedno je jednorázové, druhé opakované...

Odpoveď:
To si len uviedol holý fakt, a nie jeho príčiny.
...Ok, teda vysvetlím:
Stane sa niekomu, že niečo ukradne, zanadáva, opije sa, atď...; ale vzápätí toho veľmi ľutuje (počúva na hlas svedomia) a zaklne, že už nikdy nič viac podobného neurobí. (...viď. napr. Dávid a Batšeba...) ---O takomto človeku sa však nedá povedať, Že je zlodej, vulgarista a opilec.
Záver:
-Zlodej nieje človek ktorý niečo ukradol, ale človek, ktorý kradne.
-Vulgarista nieje človek ktorý niečo vulgárne povedal, ale človek, ktorý vulgárne hovorí.
-Opilec nieje človek ktorý sa opil, ale človek, ktorý pije.
-atď...

Citát:
Je tam spousta i dalších věcí.
.....Pokud tě ty další věci nepoškozují, tak by ti mělo být jedno...

Odpoveď:
Čiže pokiaľ psychicky narušený človek chodí s nabitou zbraňou po ulici, a nikoho pritom "nepoškodzuje", mělo by mi to být jedno? Shock

Citát:
Nepovažuj niekoho za zlého kresťana len preto, lebo ťa usvedčil z pokrytectva, logických klamov, zahovárania, či vratkej čajovej morálky.
....Považuji tě za zlého křesťana, protože svým jednáním Krista nenapodobuješ...

Odpoveď:
Čítal si ten odkaz? -Prečítaj si to celé, aby si videl, ako Kristus tiež jednal: (dávam ti celý ten text)
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt+23%2C13-36
(...cieľom takého jednania bolo, aby sa prebrali z úlisnosti a pokrytectva...)

Citát:
Som plný odvahy hovoriť veci tak, ako sú.
.....No však já taky, viz. moje označení tě zvráceným magorem...

Odpoveď:
Označení zvráceným magorem nieje hovorenie o veciach tak ako sú, ale ako si Sriber MYSLÍ že sú. (...bárz som mu toto jeho "myslenie" už x-krát spochybnil vo svetle faktov...) -A to je rozdiel. Wink
Smile

Citát:
"Natáhnutím" otravování neukončíš. (dotyčný žije ďalej)
....Mě ale neotravuje tvůj život, tudíž zabít tě je přehnané řešení. Věřím, že ty se z natáhnutí poučíš a s otravováním přestaneš. Mouchu ponaučit nelze...

Odpoveď:
Tým by si ma len povzbudil. (...a dal mi právo písať o ateizme, ako o násilníckom hnutí - podobnému RKC v stredoveku...) Smile

Citát:
Lidská krása má iba máločo spoločné s učením eugeniky.
.....Na to jsem se neptal (čti pořádně, douč se logiku, však ty to znáš). Ptal jsem se, co to je...

Odpoveď:
Na môj argument: "Darwin zvažoval myšlienku, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera.",
....si odpovedal aj, že: "Stejně se to přirozeně děje. Co myslíš, že je tzv. "lidská krása" ?"
...čiže krásu si uviedol, ako jeden z možných dôvodov pri výbere partnera v súvislosti s dedičnosťou. -Lenže krása má s dedičnosťou, tak ako o nej hovoril Darwin, máločo spoločné. -Pri Darwinovej dedičnosti ide hlavne o rôzne fenotypové kvality a pozitívne vlastnosti, a nie až tak moc o vonkajší vzhľad krásy. -Práve preto Darwin vyslovene hovorí o "braní do úvahy". (...v prípade krásy totiž netreba nič "brať do úvahy", lebo krása je prirodzene žiadanou vlastnosťou....)
-Ja som ti teda správne a logicky odpovedal, že ľudská krása s tým, čo hovoril Darwin, má iba máločo spoločné. (čož je pravda, a priamo to súvisí s tvojou odpoveďou na môj predošlý argument v podobe citátu)

Citát:
Základným koreňom fašizmu bol teda Darwinizmus.
....Významnú úlohu vo fašizme zohrala Nietzscheho predstava o nadčloveku.
Významná úloha není totéž, co základní kořen, Nietzscheho představa není totéž, co darwinismus. Krom toho to není tak docela pravda...

Odpoveď:
Korene sú zložené z významných úloh. -Významnú úlohu v Nietzscheho "nadčoveku" zohrával Darwinizmus; a významnú úlohu vo fašizme zohrával Nietzcheho nadčlovek. (...a spôsoby ku jeho dosiahnutiu...)
Zhrnutie v podobe implikácie:
Fašizmus -> Nietzscheho nadčlovek -> Darwinova mytológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Implik%C3%A1cia
Záver:
Významnú úlohu vo fašizme, zohrávala Darwinova mytológia.

Citát:
Pretože to podnecuje k rasizmu.
....Jestli v tom vidíš rasismus, tak je s tebou něco v nepořádku...
I když ono jde spíš o to, že ty ho tam vidět chceš, že ?

Odpoveď:
Eugenici argumentovali, že spoločnosť by mala od plodenia detí odradiť tých svojich členov, ktorí sú „nespôsobilí“ buď fyzicky, mentálne, alebo sociálne. -Takáto propagácia (že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu), je jednoznačné navádzanie k rasizmu. (...čoho sa potom chopil Nietzsche, a neskôr sami fašisti....)

Citát:
Podněcovanie k viere
...."Galton a Darwin VERILI, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."
....Víra, že by něco mělo být, není podněcování...

Odpoveď:
Oni to ale aj propagovali. (...a ako známe a uznávané osobnosti, ich svet poslúchol. -Fašisti vlasne iba uviedli "objavy" Darwinisticko-Galtonovskej (pseudo)"vedy" do praxe. (...za významnej podpory Nietzscheho))

Citát:
RKC v stredoveku kašlala na nejaké prikázania. -Veď oni ani poriadne bibliu nečítali, nie tak ešte, že by mali byť vraj kresťania.
.....To máš teda pravdu...
Která církev je podle tebe morálně nejčistčí a nejbližší původnímu Kristovu učení ?

Odpoveď:
Dnes takmer žiadna. -Vždy sú to iba znovuzrodení jednotlivci, patriaci do rôznych církví, ktoré si Kristus zoberie pri svojom druhom príchode.
-Veď Ježiš o cirkvi jasne povedal:
Matúš 13,37-43
"A on odpovedal a riekol im: Ten, kto rozsieva dobré semeno, je Syn človeka, a pole je svet, a dobré semeno sú synovia kráľovstva; kúkoľ sú synovia toho zlého; nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol; žatva je skonanie sveta, a ženci sú anjeli. -Teda ako sa zbiera kúkoľ a páli ohňom, tak bude pri skonaní tohoto sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva (...pozn.: tj. z CÍRKVÍ) všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby čul, nech čuje!"

Citát:
Keď niesi s' to použiť toto heslo vo volebnej kampani, nepoužívaj ho ani v príspevkoch na konci.
.....A to jako proč ? Protože Fotonovi se to nelíbí ? Nikdo jiný se nad tím nepozastavil, akorát ty s tím máš pořád nějaký problém - nebo spíš máš problém se mnou...

Odpoveď:
Nielen Fotonovi, ale aj tým voličom, kebys' to použil vo volebnej kampani. Smile

Citát:
Lebo tá veta nieje obrazným vyjadrením ničoho
.....Ale je...

Odpoveď:
Čoho?

Citát:
Miluješ ju...
...Já nemiluji nic a nikoho...
(přesněji neexistuje jediná věc, či osoba, kterou bych miloval - to abys na mě nechodil s negací negace...)

Odpoveď:
Preto si to ventiluješ predstieranou láskou k Darwinovej mytológii - tak?

Citát:
ktorý ich miluje, a dal za nich život svojho syna
....To, že to někdo říká, z toho nedělá skutečnou událost...

Odpoveď:
Když však říká to co viděl, slyšel a zažil, je to už niečo iné. Smile

Darwin a eugenika

hm, tak ten genofond populace "zlepsovali" hazenim chromych a neduzivych ze skaly treba uz ve staroveke Sparte (na coz - nikoli na Darwina - se kuprikladu odvolaval Hitler).

Ale nedivil bych se, kdyby za to taky mohl Darwin - co kdyz podle biblicke chronologie existovala Sparta v Darwinovych dobach? Dost pravdepodobne ji Darwin dokonce pri plavbe na Beaglu navstivil a zanesl tam tak ty sve odporne ideje. Dokazuje to alespon 5 ocitych svedku a jedna rozkrapla amfora s vyobrazenim vousateho muze - nepochybne C. Darwina.

Takze uplne nejlepsi by asi bylo prestat ucit o Sparte, holocaustu, evoluci a genetice vubec, aby z toho treba nechynul nejakej stoh slamy.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Pravda bolí, ale musíš ju spoznať. -Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa raz obrátiš.

1. Nemusím...
2. Způsob, jakým tu "pravdu" prezentuješ pravděpodobnost mého obrácení výrazně snižuje...

Sú to aj klamstvá, bitky, opilstvá, nadávky, atď

A to je podle tebe mezi ateisty většinový jev ?

Keby bol zrušený trestný systém a polícia, isto by sa objavilo na scéne aj kradnutí, vraždení a znásilňovaní. Neboj.

Jistě, ale nemělo by to dlouhého trvání. Taková společnost by totiž nedokázala přežít...

Morálne pravidlá sú takmer zhodné pre všetky svetové náboženstvá.

Pro ateisty rovněž. Bohové s tím totiž nemají vůbec, co dělat...

Väčšina rodín, ktorá nemá na prvom mieste Krista, končí časom buď na mŕtvom bode, alebo rozvodom.

Laughing out loud
Neznám jedinou rodinu, kde by byl Kristus na prvním místě, ale spoustu takových, které jsou stabilní a spokojené. Že bych znal jen tu menšinu ?

Aj peklo existuje.

Jistěže - v představách lidí...

Podle mého náboženství je možné navštíviť peklo.

Pokud jsi křesťan, tak není. Tvrdí to i mnozí tvoji "souvěrci"...

Tá prvá definícia je podmnožinou druhej.

Není. Co to tu na mě zkoušíš ?

Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadieť predovšetkým na biblické definície slova.

1. Nesmysl. Slovo hermafrodit má původ v řecké mytologii a dnes se používá i v jiném významu, než původně (syn Herma a Afrodité)
2. Pohan může být:
- člověk vyznávající pohanství, v současnosti zjednodušené též člověk vyznávající novopohanství
- někdy také nesprávné nebo nepřesné označení pro osobu bez náboženského vyznání - člověk něvěřící v Boha

Už slovo A-teizmus jasne naznačuje, kto je tu "založen na útocích". (...z gréckeho "a" = ZÁPORNÁ PREDPONA + theos = Boh...)

Ateismus = "nebožství" nikoliv "protibožství". Tedy je to absence, nikoliv odpor. Kde je naznačeno založení na útocích ?

Ty sem chodíš hrešiť a nadávať.

1. Hříchy neuznávám, ani nemusím. Je to proti vnitřním pravidlům vašeho kroužku...
2. Jak jsem již mnohokrát tvrdil, nechodím jsem za účelem nadávání...

...Aký je rozdiel medzi výrzom "jsi vypatlaný vůl", a slovami blb, pablb, magor, atď...?

Blb, pavulgaritaa vulgaritanejsou vulgární. První dvě jsou označení pro hloupého člověka, vulgaritapro toho, který je krom toho duševně v nepořádku...

Keď však ateistu nik nevidí, je to potom už "iná pesnička".

Přestože je nikdo nevidí, lze na to přijít. Jak jinak bys věděl, že něco takového dělají, když tvrdíš, že je přitom nikdo nevidí ?

Je. -A?

Tak to nevztahuj na celek. V každé Sodomě se najde Lot...

(...ak bude zájem, nabudúce vysvetlím...)

Netřeba. Jedno je jednorázové, druhé opakované...

Je tam spousta i dalších věcí.

Pokud tě ty další věci nepoškozují, tak by ti mělo být jedno...

Nepovažuj niekoho za zlého kresťana len preto, lebo ťa usvedčil z pokrytectva, logických klamov, zahovárania, či vratkej čajovej morálky.

Považuji tě za zlého křesťana, protože svým jednáním Krista nenapodobuješ...

Som plný odvahy hovoriť veci tak, ako sú.

No však já taky, viz. moje označení tě zvráceným magorem...

"Natáhnutím" otravování neukončíš. (dotyčný žije ďalej)

Mě ale neotravuje tvůj život, tudíž zabít tě je přehnané řešení. Věřím, že ty se z natáhnutí poučíš a s otravováním přestaneš. Mouchu ponaučit nelze...

Lidská krása má iba máločo spoločné s učením eugeniky.

Na to jsem se neptal (čti pořádně, douč se logiku, však ty to znáš). Ptal jsem se, co to je...

Základným koreňom fašizmu bol teda Darwinizmus.

Významnú úlohu vo fašizme zohrala Nietzscheho predstava o nadčloveku.

Významná úloha není totéž, co základní kořen, Nietzscheho představa není totéž, co darwinismus. Krom toho to není tak docela pravda...

Pretože to podnecuje k rasizmu.

Jestli v tom vidíš rasismus, tak je s tebou něco v nepořádku...
I když ono jde spíš o to, že ty ho tam vidět chceš, že ?

Veď prikazovanie sú tiež len slová.

Ty nevidíš rozdíl mezi:
"Mělo by se brát v úvahu tohle" vyřčeno nějakou známou osobností, bez politické moci a "Zabijte tohohle" vyřčeno vůdcem národa ?
Tobě ty analogie vyloženě nejdou, tak se laskavě do těch mých neopírej, děkuji...

Podněcovanie k viere

"Galton a Darwin VERILI, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."

Víra, že by něco mělo být, není podněcování...

RKC v stredoveku kašlala na nejaké prikázania. -Veď oni ani poriadne bibliu nečítali, nie tak ešte, že by mali byť vraj kresťania.

To máš teda pravdu...
Která církev je podle tebe morálně nejčistčí a nejbližší původnímu Kristovu učení ?

Keď niesi s' to použiť toto heslo vo volebnej kampani, nepoužívaj ho ani v príspevkoch na konci.

A to jako proč ? Protože Fotonovi se to nelíbí ? Nikdo jiný se nad tím nepozastavil, akorát ty s tím máš pořád nějaký problém - nebo spíš máš problém se mnou...
Budeš se s tím muset nějak vypořádat...

Lebo tá veta nieje obrazným vyjadrením ničoho

Ale je...
Že by tě štvalo, že na to nemůžeš přijít a proto do toho pořád rýpeš ? Laughing out loud

Miluješ ju...

Já nemiluji nic a nikoho...
(přesněji neexistuje jediná věc, či osoba, kterou bych miloval - to abys na mě nechodil s negací negace...)

Ako môžu existovať na svete ľudia, ktorí nenávidia Boha

Nelze nenávidět něco, co podle tebe neexistuje...
Jinak co se tě "nenávisti" týče, je to takto...

ktorý ich miluje, a dal za nich život svojho syna

To, že to někdo říká, z toho nedělá skutečnou událost...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Ťažké pochopiť

Jo, byl to můj syn. Škoda. Nešlo tomu zabránit. On si nedal říct. Je mi to moc líto!

Ťažké pochopiť

Vždyť ho ukřižovali za to, že se prohlašoval být králem Židů!

Kdo říkal, že se za nás obětoval?

Jenom jestli si to někdo nevymyslel?!

Obrázek uživatele Foton

Ťažké pochopiť

.

Ako môžu existovať na svete ľudia, ktorí nenávidia Boha, ktorý ich miluje, a dal za nich život svojho syna?
-Takí sa musia stať najprv poriadne skazení, aby to vôbec dokázali!

Obrázek uživatele Foton

AteistickáFundamentalistka333 :)

.

Hitler neodstraňoval Židov kôli tomu, že zabili Krista:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus#Ko.C5.99eny

Citát:
Zjevení 3:9 - "Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé".

Odpoveď:
Nikde tam nieje výzva k nenávisti alebo zabíjaniu Židov.

Fašismus a jeho kořeny nenávisti

Přeji pěkný den,

bez komentáře (wiki):

Prvním nikajský koncil - rok 325 - římský císař Constantinus I. během rozpravy o Velikonocích řekl:
"..zdá se hanebným, že bychom při oslavách tohoto nejsvětějšího svátku měli dodržovat zvyky židů, kteří mají ruce bezbožně poskvrněné nesmírným hříchem a jsou tudíž zaslouženě postiženi slepotou duše. Potom nám dovolte nemít nic společného s ohavnou židovskou lůzou, neboť jsme přijali jiné způsoby od našeho spasitele."

Rok 589 - katolické Španělsko - nařízeno násilné křtění dětí narozených z manželství mezi židy a katolíky.
Dvanáctý toledský koncil - rok 681 - nařízeno násilné nucení židů k přestupování na křesťanskou víru - tisíce židů uprchlo ze země, tisíce bylo násilně konvertováno a tisíce zabito.

"Na čtvrtém lateránském koncilu svolaném papežem Inocencem III. bulou z 19. dubna 1213, bylo rozhodnuto, že židé musí nosit zvláštní oděv označený žlutou hvězdou.

Postupem času křesťané začali přijímat výklad ukřižování, který činil všechny židy jako celek zodpovědnými za zabití Krista. Podle tohoto výkladu spáchali židé přítomní Ježíšově smrti i židovský lid kolektivně a navěky hřích bohovraždy. Po dobu 1900 let křesťansko-židovské historie vedlo obviňování z bohovraždy k nenávisti, násilí a vraždění židů v Evropě i Americe.

V náboženském antijudaismu měly původ středověké zákony zakazující vyznávání židovských náboženství, které měly za následek vyhánění židů z mnoha evropských zemí.

Dále byla křesťany ustanovena ghetta kde museli Židé žít a která mohli opouštět jen na povolení. První skutečné ghetto existovalo od 16. století (po vydání Cum nimis absurdum papeže Pavla IV.) v Benátkách, později se ale objevila v celé Evropě (pro Čechy - i v Praze), aby postupně v 19. století zanikala a pak byla znovu pro Židy vytvořena ve 20. století fašisty, jako přestupní stanice do koncentračních táborů.
---------------------------------

Zjevení 3:9 - "Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé".

Věřím dnes, že jednám v duchu všemohoucího Stvořitele: Tím, že se bráním Židovi, bojuji za dílo Pána. - Adolf Hitler

Customize This