80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Sriber

natuklo se tu tema moralka a nabozenstvi (zejmena moralka bez nabozenstvi?) - velmi zajimava videa k teto problematice:

http://www.youtube.com/user/QualiaSoup#p/u/6/T7xt5LtgsxQ
http://www.youtube.com/user/QualiaSoup#p/u/5/hSS-88ShJfo
http://www.youtube.com/user/QualiaSoup#p/u/4/sN-yLH4bXAI

VV

aha...tak to jsem Vás chybně dešifrovala.
Fotonovu diskusi nečtu, takže mi unikají - neznám - souvislosti.

Eva 2

...namatkou vybiram treba Fotonuv citat "Darwin zvažoval myšlienku, že dedičnosť by mala byť braná do úvahy prinajlepšom ľuďmi hľadajúcimi potenciálneho partnera."

a tim padem zavinil holocaust (pokud se vam nechce prochazet jeho prispevky a toto hledat, staci si mozna jen prohlednout jeho avatar u nicku A-darwinista: fotomontaz Darwina v nacisticke uniforme).

Takze me napadlo, ze dnesni (eu)gen(et)icke poradenstvi (uvazovani dedicnosti pri hledani partnera a reprodukci) je tim padem zrejme take fasisticke.

Eva

Nerozumím....?

jak pise Sriber, byla to jen narazka na absurdni Fotonovy konstrukce na tema darwinismus => eugenika => fasismus

Sriber

Proč Fotona, to píše VV...?...

Obrázek uživatele Šriber

Eva

Co je na tom fašistického?

To se zeptejte Fotona...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Prečo spoločenstvá mnohých zvierat prežili, bárz nemajú políciu?

1. Myslel jsem společnost bez pravidel, ne policie. Po nějaké době by totiž vznikla pravidla nová a na jejich ochranu domobrana nebo něco na ten způsob.
2. Na to bych se mohl zeptat já tebe. Proč společenstva zvířat přežila i když nemají policii ? Každá měla svého Mojžíše, který jim přinesl přikázání ?

Ateista je sám sebe bohom, a preto morálne pravidlá v príhodných chvíľach porušuje.

Potvrdil to nějaký výzkum ? Tvoje názory nestačí...

A znám i neveriace rodiny - poprípade také "veriace", kde nieje Kristus na prvom mieste. Všetky tieto poväčšinou niesu vpohode. -100%-ný výsledok je však docielený vždy vtedy, keď je Kristus v rodine na prvom mieste.

Kde bydlíš, prosím tě ?

Reč je o slove "pohan", a nie "hermafrodit".

A co jako ? Když to platí pro jedno, tak proč by nemělo pro druhé ? Protože se ti to tak hodí ?

Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadať biblické definície slova.

Netřeba...
Stejně jako pro hermafrodita není třeba hledat v řecké mytologii...

Ateizmus znamená opak teizmu - tj. snaží sa stáť v opozícii voči teizmu

Teismus = víra v bohy, ateismus = nevíra v bohy - to je celé, konec, tečka, šlus...

Zabudol si dodať, že aj slovo "vypatlaný" je označení pro hloupého člověka

Nezapomněl, protože není. Člověk může být chytrý a zároveň vypatlaný. Znamená to, že to nemá v hlavě v pořádku (blíže nespecifikováno)

(....zvieratá totiž nemajú inteligenciu....)

Ale jdi ty... Laughing out loud

Čiže ak "nejsou vulgární", môžeme ťa tak volať?

Samozřejmě... Wink

Bo častokrát bývajú nečakane dolapení a usvedčení.

A tohle riziko je tu přeci pořád...

(...a tiež existuje veľa ateistov, ktorí si priznávajú, že sú nemorálni - a sú na to dokonca ešte hrdí. -Chvália sa tým...)

A co jako ? Spousta věřících je hrdá na to, pokud v jménu Božím někoho zabije...

Čiže pokiaľ psychicky narušený človek chodí s nabitou zbraňou po ulici, a nikoho pritom "nepoškodzuje", mělo by mi to být jedno?

Psychicky narušený člověk u sebe nemá co mít zbraň, takže zrovna tohle bys měl hlásit. Ale v zásadě ano...

Označení zvráceným magorem nieje hovorenie o veciach tak ako sú, ale ako si Sriber MYSLÍ že sú.

Dostáváš se k pointě...

Tým by si ma len povzbudil. (...a dal mi právo písať o ateizme, ako o násilníckom hnutí - podobnému RKC v stredoveku...)

Tak tohle si zaarchivuji ty generalizující nenávistný fundamentalisto...

Pri Darwinovej dedičnosti ide hlavne o rôzne fenotypové kvality a pozitívne vlastnosti, a nie až tak moc o vonkajší vzhľad krásy

Právě, že ne...
Lidská krása není nic jiného, než pozitivní vlasnost, obvykle značící fyzickou kvalitu jedince...

Takáto propagácia (že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu), je jednoznačné navádzanie k rasizmu. (...čoho sa potom chopil Nietzsche, a neskôr sami fašisti....)

Přečti si o Nietzschem něco, pokud možno nejen z wikipedie...

Fašisti vlasne iba uviedli "objavy" Darwinisticko-Galtonovskej (pseudo)"vedy" do praxe. (...za významnej podpory Nietzscheho))

Tobě vážně nemá cenu nic vysvětlovat...
Ale přeci jen:
"I když se Nietzsche ocenění nedočkal, jeho vliv na myšlení 20. století je zcela mimořádný, nejen ve filosofii, ovšem také mnohoznačný. Na jedné straně si autor ve snaze „prorazit“ liboval ve vyhrocených, provokativních formulacích a jeho aforistický styl umožňoval vytrhávání z kontextu a případné zneužití. Tak se Nietzsche na jedné straně antisemitům vysmívá, na druhé se však u něho najdou pasáže velmi antisemitské. Přesto se nacistům Nietzsche příliš nehodil a v jejich propagandě nehrál velkou roli. Velké oživení zájmu o Nietzscheho přinesla 70. a 80. léta 20. století, kdy se stal hlavní inspirací tzv. postmoderního myšlení."

Nielen Fotonovi, ale aj tým voličom, kebys' to použil vo volebnej kampani.

To je hypotetická situace, kterou jsem vyloučil, takže jen tobě...

Čoho?

alo by se říci, že fungování lidské společnosti...

Preto si to ventiluješ predstieranou láskou k Darwinovej mytológii - tak?

Ne. Já nemiluji, ani nepředstírám, že miluji...

Když však říká to co viděl, slyšel a zažil, je to už niečo iné.

Pokud to ovšem opravdu viděl, slyšel a zažil, nikoliv jen říká, že ano...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

VV

coze, brat dedicnost do uvahy pri hledani partnera / plozeni potomku? To je ale fasismus

Co je na tom fašistického? Výběr kvalitního genetického materiálu patří do základních mechanismů zachování druhu v přírodě.
Bohem se stala věda - proč se tedy bránit jejímu řádu????

Nerozumím....?....

culis

tohle je taky dobre - srovnani ruznych statu v USA z hlediska religiozity a nekterych dalsich parametru (inteligence, zlocinnost, rozvodovost, chudoba, stedrost...)

http://i.imgur.com/kpb5A.png

Zvlastni, ze ty nejmene pobozne staty vychazeji ve vsech parametrech lepe nez ty s nejvyssi religiozitou...

čulis

oni nic takového nepotřebují. Stačí, že tomu věří.

Customize This