80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)

Vybral jste si špatný důkaz

Vybral jste si špatný důkaz pro potopu. Před těmi 7 miliony let tam mohlo být moře, stejně jako bylo v prvohorách a druhohorách moře u nás.

Foton

Majú totiž prístup s touto lžou dokonca vystupovať v masmédiách a odborných časopisoch.

Já myslím, že kdybys do Nature, nebo Science poslal aspoň adresu svého objektivního vědeckého webu, tak až si to přečtou světové kapacity ve všech těch vědních oborech, ve kterých jsi zvládl vyvrátit výsledky poznání za posledních 150 let pomocí středoškolských znalostí, tak to okamžitě položí všechny masmédia i odborné časopisy a dotyčné vědecké kapacity vzteky sežerou svoje diplomy z věhlasných univerzit....Já myslím, že i Leonardo da Vinci je vedle tebe vypatlanej a byla by proto škoda nezkusit s tvojí ucelenou vědeckou teorií všehomíra konečně prorazit..

Vskutku Telesto

,že všechny 3 citáty se hodí na obhájce materialismu a a materialistické evoluce.Ať už s tituly,či bez titulů.

Host

Obrázek uživatele Foton

Telesto

.

Citát:
"Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný." [Moliére]
"Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák." [Karel Čapek]
"Nejhorší je blbec, přesvědčený o své genialitě." [neznámý autor]

Odpoveď:
Veď to perfektne sedí na neodarwinistických (pseudo)vedcov. -Oni totiž rozprávku (...pôvodom z čárliho románu), vydávajú za vedu. -Je to jedna z největších civilizačních pohrom. Majú totiž prístup s touto lžou dokonca vystupovať v masmédiách a odborných časopisoch. Wink

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Prečo spoločenstvá mnohých zvierat prežili, bárz nemajú políciu?
....1. Myslel jsem společnost bez pravidel, ne policie. Po nějaké době by totiž vznikla pravidla nová a na jejich ochranu domobrana nebo něco na ten způsob.

Odpoveď:
Pôvodne som povedal:
Keby bol zrušený trestný systém a polícia, isto by sa objavilo na scéne aj kradnutí, vraždení a znásilňovaní.
(...Čiže pokiaľ ovládaš logiku a si pozorný k slovám, tak vieš, že od tohoto bodu je reč o trestnom systéme a polícii...)
....Ty si mi na to odpovedal, že:
Jistě, ale nemělo by to dlouhého trvání. Taková společnost by totiž nedokázala přežít...
(...stále je tu reč o trestnom systéme a polícii...)
....Ja som ti teda spätne odpovedal, že:
Prečo potom spoločenstvá mnohých zvierat prežili, bárz nemajú políciu?
(...stále je reč o trestnom systéme a polícii...)
......V tejto chvíli však nastal u teba skrat a zapotil si, že:
Myslel jsem společnost bez pravidel, ne policie....
...čiže zrazu si sa zvrtol jak vývrtka, a začal si tu splietať čosi o společnosti "bez pravidel". -Zrejme si si myslel, že si to nevšimnem. -Alebo čo týmto vlastne sleduješ? ---Sú len 2 možnosti: buď neovládaš logiku (...lenže to si tvrdil, že vraj ovládaš), alebo sa chceš hrať na slepú babu. Big smile -Baví ťa to? Smile

Citát:
Prečo spoločenstvá mnohých zvierat prežili, bárz nemajú políciu?
....1. Myslel jsem společnost bez pravidel, ne policie. Po nějaké době by totiž vznikla pravidla nová a na jejich ochranu domobrana nebo něco na ten způsob.

Odpoveď:
Aké majú zvieratá pravidlá?

Citát:
2. Na to bych se mohl zeptat já tebe. Proč společenstva zvířat přežila i když nemají policii ?

Odpoveď:
To se zeptej sebe. -Ja sem netvrdil, že: ...taková společnost by nedokázala přežít. Smile

Citát:
Každá měla svého Mojžíše, který jim přinesl přikázání ?

Odpoveď:
Človek by prežil aj bez prikázaní, avšak jeho život by sa vo veciach morálky líšil iba málo od života zvierat.
(...pozor na každé slovo! -Tebe už treba štandardne pripomínať...) Wink

Citát:
Ateista je sám sebe bohom, a preto morálne pravidlá v príhodných chvíľach porušuje.
....Potvrdil to nějaký výzkum ? Tvoje názory nestačí...

Odpoveď:
Potvrdzuje to každodenná praktická skúsenosť. (...skúsenosť moja, i skúsenosť iných...)

Citát:
A znám i neveriace rodiny - poprípade také "veriace", kde nieje Kristus na prvom mieste. Všetky tieto poväčšinou niesu vpohode. -100%-ný výsledok je však docielený vždy vtedy, keď je Kristus v rodine na prvom mieste.
....Kde bydlíš, prosím tě ?

Odpoveď:
Na planéte Zem. Smile

Citát:
Reč je o slove "pohan", a nie "hermafrodit".
.....A co jako ?

Odpoveď:
Nic. -Jenom tolik, že si sa zase vykrútil. Smile

Citát:
Když to platí pro jedno, tak proč by nemělo pro druhé ? Protože se ti to tak hodí ?

Odpoveď:
Reč je o slove "pohan", a nie "hermafrodit".
....Pôvodne som totiž povedal:
Keby som sa ja takto vyjadroval o tebe, nazval by si ma hneď fanatikom, a ktovie čím ešte. (...u pohanov si to schopný tolerovať - tj. si neobjektívny...)
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40291
....a ty si odpovedal, že:
To mi prosím vysvětli. Jací pohané se tu vyskytují a co jim jsem schopen tolerovat ?
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40295
....Po zopár príspevkoch som ti z biblie dokázal, že pod pojmom "pohan" sa rozumejú všetci nežidia. (...z biblie preto, lebo pojem "pohan" má svoj pôvod v biblii...) -Tak som ti teda potom povedal, že:
Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadieť predovšetkým na biblické definície slova.
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40798
....Keď si už na toto nemal čo odpovedať, tak si sa zvrtol jak vývrtka (...u teba typické) a zapotil si:
Nesmysl. Slovo hermafrodit má původ v řecké mytologii a dnes se používá i v jiném významu, než původně (syn Herma a Afrodité)
http://kreacionismus.cz/comment/reply/761/40823
.....a nakoniec si to dorazil ešte čo si teraz povedal, že: "Když to platí pro jedno, tak proč by nemělo pro druhé ?" Big smile (komédia)
(...neskutočné...)

Citát:
Slovo pohan má pôvod v biblii, a preto treba hľadať biblické definície slova.
....Netřeba...
Stejně jako pro hermafrodita není třeba hledat v řecké mytologii...

Odpoveď:
Ty človečeeeee.... tak týmto si tú vývrtku už nadobro dorazil. (...neskutočné, nemám slov...) Shock

Citát:
Ateizmus znamená opak teizmu - tj. snaží sa stáť v opozícii voči teizmu
.....Teismus = víra v bohy, ateismus = nevíra v bohy - to je celé, konec, tečka, šlus...

Odpoveď:
-Ateizmus je viac, než len "nevíra v bohy". -Ateizmus v sebe obsahuje aj prvky antagonizmu voči těm, kto víru v bohy mají. (...predovšetkým voči veriacim v J.K....)
......Teizmus neobsahuje antagonistický prvok, ateizmus obsahuje antagonistický prvok. Wink

Citát:
Zabudol si dodať, že aj slovo "vypatlaný" je označení pro hloupého člověka
....Nezapomněl, protože není. Člověk může být chytrý a zároveň vypatlaný. Znamená to, že to nemá v hlavě v pořádku (blíže nespecifikováno)

Odpoveď:
http://cestina20.cz/slovnik/vypatlanec
"vypatlanec = blb, člověk s nízkým IQ"
Opakujem oznam:
...slovo "vypatlaný" je označení pro hloupého člověka.

Citát:
(....zvieratá totiž nemajú inteligenciu....)
....Ale jdi ty... Laughing out loud

Odpoveď:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence

Citát:
Čiže ak "nejsou vulgární", môžeme ťa tak volať?
.....Samozřejmě...

Odpoveď:
Ktovie aké výrazy by si potom ty začal spätne používať. (...minimálne o stupeň vulgárnejšie...) Smile -Ateista je A-teista. Laughing out loud

Citát:
Bo častokrát bývajú nečakane dolapení a usvedčení.
.....A tohle riziko je tu přeci pořád...

Odpoveď:
Ateista nemá problém podstupovať toto riziko. -Na tom, čo si druhí o ňom pomyslia, mu v tej chvíli totiž nezáleží. Wink

Citát:
(...a tiež existuje veľa ateistov, ktorí si priznávajú, že sú nemorálni - a sú na to dokonca ešte hrdí. -Chvália sa tým...)
.....A co jako ? Spousta věřících je hrdá na to, pokud v jménu Božím někoho zabije...

Odpoveď:
Nebavíme sa tu o veriacich, ale o kresťanoch. Wink

Citát:
Čiže pokiaľ psychicky narušený človek chodí s nabitou zbraňou po ulici, a nikoho pritom "nepoškodzuje", mělo by mi to být jedno?
...Psychicky narušený člověk u sebe nemá co mít zbraň, takže zrovna tohle bys měl hlásit. Ale v zásadě ano...

Odpoveď:
Vysvetli to Pekka Eric Auvinenovi.
en.wikipedia.org/wiki/Jokela_school_shooting
(....on tú zbraň nezačal vlastniť až v ten deň, keď strieľal...)

Citát:
Označení zvráceným magorem nieje hovorenie o veciach tak ako sú, ale ako si Sriber MYSLÍ že sú.
....Dostáváš se k pointě...

Odpoveď:
No veď.....
-Označuješ tu za magorov ľudí, o ktorých príspevkoch si iba MYSLÍŠ, že ich obsah je nesprávny. (...to samozrejme neznamená, že je aj naozaj nesprávny...) Wink

Citát:
Tým by si ma len povzbudil. (...a dal mi právo písať o ateizme, ako o násilníckom hnutí - podobnému RKC v stredoveku...)
......Tak tohle si zaarchivuji ty generalizující nenávistný fundamentalisto...

Odpoveď:
Viem, pravda bolí. Smile

Citát:
Pri Darwinovej dedičnosti ide hlavne o rôzne fenotypové kvality a pozitívne vlastnosti, a nie až tak moc o vonkajší vzhľad krásy
....Právě, že ne...
Lidská krása není nic jiného, než pozitivní vlasnost, obvykle značící fyzickou kvalitu jedince...

Odpoveď:
To je síce pekné, ale eugenici a Nietzsche hovorili o niečom inom. Eugenika je zameraná na štúdium metód, ktoré povedú k dosiahnutiu čo najlepšieho genetického fondu človeka. (krása je len jedno očko reťaze)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugenika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#Tvorba

Citát:
Takáto propagácia (že prísnym výberom jedincov, ktorým bude dovolené mať deti, je možné vytvoriť silnú rasu), je jednoznačné navádzanie k rasizmu. (...čoho sa potom chopil Nietzsche, a neskôr sami fašisti....)
....Přečti si o Nietzschem něco, pokud možno nejen z wikipedie...

Odpoveď:
Veď môžeš sa realizovať. Daj citáty.
-Wikipedia je lepší zdroj, než tvoje názory a nápady.

Citát:
Fašisti vlasne iba uviedli "objavy" Darwinisticko-Galtonovskej (pseudo)"vedy" do praxe. (...za významnej podpory Nietzscheho))
....Tobě vážně nemá cenu nic vysvětlovat...

Odpoveď:
Veď si zatiaľ nič nevysvetľoval. Shock

Citát:
Ale přeci jen:
"I když se Nietzsche ocenění nedočkal, jeho vliv na myšlení 20. století je zcela mimořádný, nejen ve filosofii, ovšem také mnohoznačný. Na jedné straně si autor ve snaze „prorazit“ liboval ve vyhrocených, provokativních formulacích a jeho aforistický styl umožňoval vytrhávání z kontextu a případné zneužití. Tak se Nietzsche na jedné straně antisemitům vysmívá, na druhé se však u něho najdou pasáže velmi antisemitské. Přesto se nacistům Nietzsche příliš nehodil a v jejich propagandě nehrál velkou roli. Velké oživení zájmu o Nietzscheho přinesla 70. a 80. léta 20. století, kdy se stal hlavní inspirací tzv. postmoderního myšlení."

Odpoveď:
Bola to jednoducho rozpoltená osobnosť. (...to ho však neospravedlňuje z toho, čo učil o nadčloveku, a o jeho dosiahnutí...)

Citát:
Nielen Fotonovi, ale aj tým voličom, kebys' to použil vo volebnej kampani.
.....To je hypotetická situace, kterou jsem vyloučil, takže jen tobě...

Odpoveď:
To není hypotetická situace. -Pri najbližších voľbách na prezidenta, môžeš ten výrok poskytnúť Klausovi. (čo ti povie) Laughing out loud
...Heslo prezidenta: "Nič nie je pravda, všetko je dovolené." Big smile

Citát:
Čoho?
....alo by se říci, že fungování lidské společnosti...

Odpoveď:
To by som bol zvedavý, čo by Klausovi povedali voliči, keby prišiel do volieb z heslom: Zmením fungovanie českej spoločnosti podľa alegórie: "Nič nie je pravda, všetko je dovolené."

Citát:
Když však říká to co viděl, slyšel a zažil, je to už niečo iné.
...Pokud to ovšem opravdu viděl, slyšel a zažil, nikoliv jen říká, že ano...

Odpoveď:
Veď to len vy ateisti prichádzate s výmyslom, že VŠETCI čo niečo také videli a zažili, si vymýšlajú.

Obrázek uživatele Telesto

VV

Tak ten Poeuv zakon je fakt stoprocentní pravda a sedí na kreacionisty naprosto věrně. Jen tak mimochodem:

http://www.youtube.com/watch?v=2z-OLG0KyR4
http://www.youtube.com/watch?v=qq1HOxwFZCY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Az8k0uzQ6sA
http://www.youtube.com/watch?v=SIy_DDr8Nyw
http://www.youtube.com/watch?v=_atdMNKiBB4 (asi 20. minuta - nejlepší je rakce Myerse Smile )

...A oni to vážně myslí vážně Smile

Problém je u Fotona, že ten tam dává ty své smajlíky a přesto ty nesmysly myslí vážně. Je nutné onen zákon asi zpřísnit - rozeznat to nelze ani s přihmouřeným smajlíkem...

Na závěr jen pro odlehčení pár citací:

"Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný." [Moliére]
"Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák." [Karel Čapek]
"Nejhorší je blbec, přesvědčený o své genialitě." [neznámý autor]

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Šriber

čulis

To je právě na něm docela "zajímavé. Že je většina ateistů nemorální "ví", protože jich "dost" zná, takže může generalizovat, ale statistiky z nějaké důvodu nebudou průkazné (asi proto, že jsou na něm nezávislé)... Laughing out loud

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

VV

Moc pěkné, schválně, jestli se na to "částice, jež je svou antičásticí" podívá a nějak to vstřebá...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

VV

Na tom odkaze, co jsem dával, je velké množství států,u kterých je statisticky zprcováno velmi mnoho parametrů zločinnosti, včetně vražd, korupce a nakonec i rozvodovost..a nějak je to tak trošičku v rozporu s tvrzením Fotona.. ale on nám jistě vysvětlí, že to tak vlastně není, nebo jsou zfalšována data, nebo je to tvrzení bez důkazu, nebo nedej bože strawman... Smile

Eva

aha...tak to jsem Vás chybně dešifrovala.
Fotonovu diskusi nečtu, takže mi unikají - neznám - souvislosti.

jj, priste se pokusim, aby to bylo evidentnejsi, ze jde jen o jakousi parodii, aniz byste musela procitat ty Fotonovy silenosti. I kdyz ono to bude velmi tezke - viz Poeuv zakon (http://cs.wikipedia.org/wiki/Poe%C5%AFv_z%C3%A1kon)

Customize This