80 velryb pohřbeno záhadně v chilské poušti

Tas Walker

Mořský hřbitov je důkazem Noemovy potopy

(Z http://creation.com/chile-desert-whale-fossils přeložil M. T. - 12/2011)
Publikováno 1. prosince 2011

Úplná kostra
Obrázek 1. Úplná fosilní kostra velryby v chilské poušti.

V listopadu 2011 referovali badatelé z USA a Chile o pozoruhodné vrstvě kostí na západním pobřeží severního Chile blízko přístavního města Caldera, asi 700 kilometrů severně od hlavního města Santiaga (1). Vykopávky odhalily ostatky zhruba 80 kosticovců, z nichž bylo více než 20 exemplářů kompletních (obrázek 1) (2). Badatelé našli rovněž další druhy mořských savců včetně vymřelého delfína s kly a vorvaně obrovského (3).

Naleziště fosilií objevili loni stavbaři prodlužující panamerickou dálnici v silničním profilu na severním okraji Caldery. Od té doby pracují na tamějších vykopávkách týmy vědců vedené paleontologem Nickem Peyensonem (4) ze Smithsonova institutu a Mario Suarezem z blízkého Calderského paleontologického muzea (5), zatímco práce na stavbě silnice byly dočasně zastaveny.

Dálnice

Obrázek 2.
Z fotografie je patrný rozsah a tloušťka výchozu obsahujícího fosilie velryb. Na úpatí výchozu za skrčenou osobou i na vrcholu profilu na druhé straně silnice vidíme větší valouny a oblázky. Hrubší čočky, snad z oblázků či ulit, jsou vidět na náspu za mužem. Obrázek z Daily Mail (3).

Fosilie podél dálnice jsou pohřbeny v pískovcovém hřbetu širokém asi 20 metrů a dlouhém 240 metrů (obrázek 2). Většina kytovců byla dlouhá asi 8 metrů, a dokonale zachovaná. Někteří z nich byli tak natěsnáni na sebe, že se překrývali (obrázek 3). Naleziště na okraji pouště Atacama je dnes vysoko nad mořskou hladinou a přes kilometr od pobřeží. Suarez prohlásil, že se dobře vědělo o tom, že ze hřbetu vyčnívají velrybí kosti – proto byl pojmenován Cerro Ballena čili Velrybí kopec (6).

Paleontologové byli nalezeným pokladem nadšeni a popisují ho jako „velmi neobvyklý“. Peyenson má za to, že všichni kytovci zemřeli „víceméně ve stejnou dobu“ poté, co uvízli v laguně. Jiní jsou přesvědčeni, že ztratili orientaci a vrhli se bezhlavě na pláž. Paleontolog Erich Fitzgerald z Muzea státu Victoria v Austrálii prohlásil, že je možné, že se ostatky hromadily na nalezišti po tisíce let. Expert na velryby Hans Thewissen z Lékařské univerzity severovýchodního Ohia je toho názoru, že se kytovci mohli nashromáždit v laguně a být vyvrženi na břeh zemětřesením či bouří. Poté, co se jim uzavřela cesta do oceánu, laguna vyschla a kytovci uhynuli.

Záhadná smrt těchto mořských tvorů přitáhla pozornost tisku; jeden z titulků zněl „Fosilní poklad nás staví před záhadu“. Další novinář se ptal, „Jak se 75 velryb dostalo na poušť?“

Zajímavé je, že někteří z těch, kdo na internetu připojili své komentáře ke zmíněným novinovým zprávám, měli za to, že uvedení tvorové zahynuli při Noemově potopě. Robert Raeburn ze Západní Austrálie prohlásil, „Velryby tudy patrně proplouvaly v době, kdy celý svět zalila voda, před zhruba 4 000 lety za časů Noema. A pak asi uvízly na břehu, když vody ustupovaly a opět se vynořovala souše. ...Všechno je to jasné, podíváme-li se na to z ‚biblické‘ perspektivy.“ Kamarád, se kterým si mailuji, se o stejné teorii zmínil Mario Suarezovi, jednomu z vedoucích paleontologů na vykopávkách. Je nasnadě, že zmíněná myšlenka odstartovala na internetu záplavu komentářů.

Velryba jedna na druhé
Obrázek 3. Velryby jedna na druhé. Obrázek z io9 (13).

Důkazy z terénu o katastrofě velkých rozměrů jsou podle vědců pracujících na vykopávkách více než přesvědčivé. Co odrazuje lidi od toho, aby nazírali zkoumané fosilie v souvislosti s Noemovou potopou? Je to stáří v milionech let, které je fosiliím připisováno. V jedné odpovědi na internetový komentář napsal Holly z USA o myšlence Noemovy potopy, že „ Z biblické perspektivy nedává smysl nic, jelikož před 4 000 lety nebyla tahle oblast pokryta vodou. Stalo se tak však před zhruba 2 miliony let.“

Číslo 2 miliony let je však hodnota, kterou paleontologové vyčíslili stáří fosilií. Přesněji řečeno se vyjádřili v tom smyslu, že velryby zemřely před 2 až 7 miliony let – to znamená od staršího pliocénu do staršího miocénu (podle Mezinárodní stratigrafické tabulky – 7). Jak však na tyhle údaje přišli?

Za prvé, stanoví příslušné ‚oddělení‘ a ‚stupeň‘ podle poměrů strat v terénu a podle fosilií v nich nalezených /8/. O našem nalezišti se vyjádřili v tom smyslu, že datování zdejších fosilií je složité a patrně není dostatečně přesné na to, aby dokázali určit, zda všechny velryby zemřely najednou. Za druhé, jakmile bylo stanoveno oddělení a stupeň, odečtou prostě ‚stáří‘ v milionech let z tabulky.

ChileChile
Obrázek 4. Sedimentární pánve z mladšího kenozoika na západním pobřeží severního Chile. Z Feldmann et al. (11)

80_velryb_5-obrovsky_souvkovy_slepenec_0.jpg
Obrázek 5. Obrovský souvkový slepenec blízko základny calderské kotliny svědčící o prudkých přívalech modelujících původní sedimentární násep. Souvkové sedimenty jako je tenhle bývají spojovány s činností vod ustupujících po Noemově potopě (14). Obrázek poskytla Peyensonova laboratoř (15).

Jak však byly získány hodnoty pro zmíněnou kalibrační tabulku? Dohodou mezinárodního výboru, který se při své práci opírá o geologickou filozofii uniformitarianizmu – filozofii, která jako vysvětlení připouští pouze pomalé a postupné procesy nebo nanejvýše lokální katastrofy (9). Jinými slovy, uniformitariánští geologové bez problémů pracují s teorií bouře, zemětřesení či cunami, ne však celosvětové potopy.

Na druhé straně, opírajíce se o nejrozmanitější důkazní linie, považují bibličtí geologové potopu za skutečnou historickou událost, a tvrdí, že vrstvy s fosiliemi byly uloženy převážně během ní. Potopa odplavuje uvažované miliony let, protože vyvrací předpoklady, na kterých jsou vysoká stáří založena. Většina biblických geologů by uznala, že standardní geologická stratigrafická tabulka znázorňuje zhruba pořadí, ve kterém se vrstvy během Potopy ukládaly, s tím, že nejmladší vrstvy se ukládaly v období 4 300 let po ní (10).

Pískovcové vrstvy obsahující fosilie velryb se vyskytují v oblasti zvané calderská kotlina (obrázek 4) (11).

Podobně situované kotliny se vyskytují na četných místech podél západního pobřeží Chile. Ačkoli na to, že byly uloženy během potopy, jsou zmíněné kotliny relativně malé, povaha sedimentů v nich (obrázky 2 a 5) i hojnost fosilií v nich obsažených svědčí o tom, že k uložení došlo během období rychlého a podstatného propadu pobřeží (12). Takovýto propad pobřeží je přesně to, co bychom očekávali ve druhé části Potopy, kdy oceánské pánve klesaly, světadíly vystupovaly a vody Potopy odtékaly do oceánů. A podstatný propad pobřeží vysvětluje pozorované rychlé pohřbení velryb i jiných tvorů, protože k tomu, aby se fosilie uchovaly, bylo třeba, aby byly pohřbeny rychle, brzy po smrti. Poté, co už většina oceánských pánví poklesla a vody skoro úplně odtekly ze souše, byly velryby i jiní tvorové zahynuvší při katastrofě pohřbeni – ke konci Noemovy potopy. Jak poznamenal Robert Raeburn při jedné internetové diskuzi, je po záhadě, jakmile přijmeme interpretaci hornin a fosilií z biblické perspektivy.

Čtenářův komentář:

Timothy C., Spojené státy, 10. prosince 2011

Nemýlím-li se, není to poprvé, co byly fosilie mořských živočichů nalezeny uprostřed pevniny. Nevyskytují se také na vrcholcích hor?

Tas Walker odpovídá:

Ano, je to tak. 300 mrtvých velryb bylo nalezeno v Peru. Fosilie mořských živočichů byly nalezeny i na vrcholku Mt Everestu.

Odkazy

1. Bhattacharya, A., Chilean desert yields trove of whale fossils, 18 November 2011, blogs.nature.com/news/2011/11/chilean_desert_yields_trove_of.html.
2. Gramling, C., Researchers Rush to Recover Whale Fossils From Highway Project, 18 November 2011, news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/11/researchers-rush-to-recover-whale.html.
3. How did 75 whales end up in the desert? Rows of prehistoric bones unearthed in one of the most significant discoveries of its kind, 21st November 2011, www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/Whales-desert-Prehistoric-bones....
4. Pyenson Lab, Oct 2011 and Nov 2011 posts, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/.
5. Museo Paleontologico de Caldera, www.cepchile-paleontologia.es.tl/Museo-Paleontolôgico-de-Caldera.htm.
6. Vergara, E. and James, I., Whales In The Desert: Fossil Bonanza Poses Mystery, 19 November 2011, www.huffingtonpost.com/2011/11/19/whales-desert-fossil-_n_1102761.html?ref=green&icid=maing-grid10|htmlws-main-bb|dl6|sec1_lnk3|114655.
7. International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/column.php?id=Chart/Time Scale.
8. See for example: Walsh, S.A. and Suarez, M.E., New penguin remains from the Pliocene of Northern Chile, Historical Biology 18(2):115–126, 2006; p. 117 for a description of how ages are assigned to sedimentary strata.
9. Murphy, M.A. and Salvador, A. (Eds.), International Stratigraphic Guide—An abridged version, International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS, International Commission on Stratigraphy, Chapter 2. Principles of Stratigraphic Classification, www.stratigraphy.org/upload/bak/princ.htm.
10. Oard, M.J., The geological column is a general Flood order with many exceptions, Journal of Creation 24(2):78–82, 2010.
11. Feldmann, R.M., Schweitzer, C.E., Encinas, A., Neogene decapods crustacean from Southern Chile, Annals of Carnegie Museum 78(4):337–366, 2010.
12. Encinas, A., Finger, K.L., Nielsen, S.N., Lavenu, A., Buatois, L.A., Peterson, D.E. and Le Roux, J.P., Rapid and major coastal subsidence during the late Miocene in south-central Chile, Journal of South American Earth Sciences 25:157–175, 2008.
13. What are the fossilized remains of more than 80 whales doing in the driest desert on Earth? io9.com/5861723/what-are-the-fossilized-remains-of-more-than-80-whales-doing-in-the-driest-desert-on-earth.
14. Oard, M.J., Hergenrather, J. and Klevberg, P., Flood transported quartzites—east of the Rocky Mountains, Journal of Creation 19(3):76–90, 2005.
15. From Pyenson Lab, Dispatch 7: Walking outcrop, measuring section, 6 October 2010, nmnh.typepad.com/pyenson_lab/2011/10/dispatch-7-walking-outcrop-measuring-section.html.

PřílohaVelikost
80_velryb_pohrbeno_zahadne_v_chilske_pousti.doc131 KB
Průměr: 3.1 (8 votes)
Obrázek uživatele Eva

Anální sex

ad - A když si muži strkají přirození do řitního otvoru, jak to vidíš? Jaký je v podstatě rozdíl když se přirození zasune do řitního otvoru ženy, a tím když se zasune do řitního otvoru muže?
____________________________

Anální sex je jednou z možností. Oblast za svěračem obsahuje koncentrované množství nervových zakončení a je silnou erotogenní zónou. U mužů se skrze stěnu konečníku dá dráždit prostata, což samo o sobě může vyvolat orgasmus, této skutečnosti bylo využíváno při pokusech, kdy bylo třeba získat sperma. Např. i v nacistických lágrech. Muže lze takto vyvrcholit i proti jeho vůli.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Ondra

Re: Hrabě

PS - občas je to tady ale fakt pr*del, například když se dozvím překvapivou teorii, že správná křesťanka se pozná podle pevných stehen a mandlové pr*delky. Vždycky když šlapu na kole do kopce, tak si na to vzpomenu a vyprsknu smíchy......Smile))))))))))))))))

Tak to bude moje...

Obrázek uživatele Eva

Hrabě

ad - Evičko, proč nejdete mezi nás??? A schováváte se v příšeří???

To je pro vás nedůstojná role. Musíte se prostě smířit s faktem jiného formátu diskuze i s tím, že vám občas
nebudu pochlebovat, stejně jako s faktem, že se žádná evoluce nikdy nekonala. Smile

Avšak nevěřím, že byste nebyla dost ostřílená diskutérka či tak moc velice introvertní bytost, že byste nás nemohla oblažit svými komentáři na hlavním bulváru.

Smile Smile Smile

Tak s chutí do toho a půl je hotovo!
__________________________________________

Smile))))))))

Za prvé: relaxovat chodím jinam.

Za druhé: si vystačíte sami, diskuse je velmi bohatá na témata, problematiku potopy jste po pěti letech operativně a velmi kreativně obměnili problematikou víceúčelového kompasu, těším se, s jakou problematickou novinkou se pochlubíte za další pětiletku.
Holt - VÝVOJ nezastavíš.......Smile

Za třetí: jsem účast v "diskusi" ukončila, čekání na Godota je přeci jenom nuda

Za čtvrté: toho bohdá nebude, aby se Eva nechala zavřít do ghetta/psího útulku....Smile))

Ze zvyku občas nakouknu, a občas se stane i zázrak, že mě něco pobaví či zaujme. Ale to je málokdy. Je to furt dokola a furt to stejné. Strašný stereotyp. Nechápu, jak vás to může bavit a co vás tam drží....
Tak pá....Smile....

PS - občas je to tady ale fakt pr*del, například když se dozvím překvapivou teorii, že správná křesťanka se pozná podle pevných stehen a mandlové pr*delky. Vždycky když šlapu na kole do kopce, tak si na to vzpomenu a vyprsknu smíchy......Smile))))))))))))))))

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Patrik

ad - Jsme zasraní, špinaví pokrytci, a tohle píšu naprosto upřímně, a kdyby mi tu někdo odvětil že on není, tak bych ho ještě krom toho označil za špinavého lháře,
___________________________________

Možná se jenom pohybuješ ve špatné společnosti a podvědomě sebemrskačsky reaguješ na rozpor Tvojí fanatické víry a racia. Nechce se Ti do těch sraČek samotnému, tak s sebou stahuješ i okolí, to je častý a efektní atribut veřejné zoufalé demonstrativní sebekritiky, používat plurál...

Tak buď upřímný sám k sobě a odpověz: věříš ve stvoření hotových druhů?
(víru a lásku k Bohu přece nemusíš redukovat pouze na boj s virtuální realitou na Ká, už jen z toho, co jsi napsal, je jasné, že máš problém, Tvůj projev se mění.)

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Loyssa

Eště testík smajlík

Smile
Wink
Shock
Shock
Shock
:-\
:-/

Věřící v evoluci jsou nemocní lidé. Dejme jim najíst.

Obrázek uživatele Loyssa

*

testík

Věřící v evoluci jsou nemocní lidé. Dejme jim najíst.

Obrázek uživatele Šriber

Torosaurus

Podle mladozemců ano...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

čulis

Nevim proc, ale strasne mi to evokuje jisteho pana Navratila a jistou hypotezu dvouvelicinoveho vesmiru... Tongue

Jasně, Země je stará 6 000

Jasně, Země je stará 6 000 let a byla stvořena za sedm dní...

Obrázek uživatele Šriber

Torosaurus

Před těmi 7 miliony let tam mohlo být moře

Nemohlo, protože před 7 miliony let Země neexistovala...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This