35. otázka - Není snad Bible plná rozporů?

Článek převzat z knihy "Bůh křesťanství", kterou na svoje webové stránky http://www.proc-krestanstvi.cz/ umístil můj přítel Ing. Petr Fiedor. Děkuji našemu Vlastovi, který mi k tomu dal popud.

35. otázka - Není snad Bible plná rozporů?

Není snad oblíbenější činnost kritiků, než poukazování na rozpory, chyby a nesrovnalosti, které se údajně v Bibli nacházejí. Jak jsme si již řekli dříve, není žel žádnou zvláštností, že o Bibli pochybují někdy také křesťané. Mnozí z nich říkají, že Bible sice "pravdivá" je, ale pouze ve věcech víry. Ve věcech vědy, historie a v jiných oblastech se může mýlit a mohou v ní být rozpory.

Musím otevřeně prohlásit (a snad to není překvapením), že se s těmito postoji neztotožňuji. Věřím, že je Bible Božím slovem od začátku do konce. Věřím, že je pravdivá nejen ve věcech duchovních, ale i v otázkách historie a vědy. Jistě, kdybychom byli důslední, tak musíme říci, že absolutní bezchybnosti se dostávalo pouze originálním spisům, které dnes již nemáme. Přesto i v otázkách "kopií" si můžeme být jisti, že nám Bůh skrze ně zachoval své původní sdělení, viz předchozí otázky. I z tohoto důvodu věřím, že v Bibli žádné rozpory, které by byly neotřesitelné a nezpochybnitelné, neexistují!

Pro pokračování ve čtení přejděte, prosím, sem.

Průměr: 3 (2 votes)

Bible -

- je kniha knih. Vřele doporučuji každému, kdo jí ještě nečetl, aby tak co nejdříve učinil. V této knize najde potřebnou moudrost pro svůj život, může tam najít potřebnou pomoc v čase, kdy bude pomoc ve svém životě potřebovat, najde tam potěšení, když bude potěšit potřeba, najde tam i radost pro svůj život - důvod proč ve svém životě také zajásat, najde tam důvod ke zkoumání, neboť život je hoden podrobného zkoumání. Najde tam zkušenosti mnoha generací, potřebné zkušenosti pro svůj život, aby mohl svůj život dobře žít. Najde tam spoustu dalších dobrých věcí pro svůj život.

Také tam může najít - jiný život. Kdo toto čte - neodkládej tuto možnost. Je to ta pravá možnost najít to, co je v životě najít potřeba, místo toho, aby někdo jiný tlačil do člověka to, co pro svůj život vůbec nepotřebuje. Přeje V.S.

Děkuji.....

...děkuji za tento článek, jistě jej mnozí lidé sem přicházející využijí pro korekci toho, co jim třeba řekne někdo, kdo s Biblí nemá žádné zkušenosti a potažmo s Bohem samotným a s tím, jaký je a jakou má moc. Je to tady v tom článku všechno velmi pěkně rozepsané, proto mě to také zaujalo a jsem rád, že se sem na ten článek mohl dát odkaz. Kéž je pomocí mnohým lidem na jejich cestě víry. V.S.

Customize This