Srpen 2016

Kázání o chudých duchem

Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Protože na pýchu a nafoukané lidi s nosíkem až u stropu narážím téměř denně, mezi nevěřícími i věřícími, vzdělanými i nevzdělanými, a jsem z toho zhrozen, rozhodl jsem se publikovat se svolením mého známého Standy Heczka jeho kázání, i když nejde přímo o kreacionistické téma. Nicméně to s kreacionismem velmi souvisí, protože kreacionismus vede k pochopení, že vše, co je na tomto světě dobré a pýchy hodné, je dílo Boží a smíme-li být tedy logicky na něco pyšní, včetně něčího vysokého IQ, pak jedině a pouze na našeho Stvořitele a Spasitele, který je tvůrcem mimo jiné i lidského mozku. Navíc vysoké IQ zřejmě není příčinou toho, proč jsme byli zachráněni od hříchu Synem Božím a jeho obětí, stejně jako není příčinou lásky k bližnímu, štědrosti, obětavosti či milosrdenství. Pýcha je jeden z největších a nejprvnějších hříchů, na který dojel i stvořený anděl světla, dnes známý pod jménem satan ďábel.

Pavel Kábrt

Podmořské nálezy jsou důkazem potopy

potopa

V historii ale i dnes byl biblický popis událostí potopy brán jako pohádka, legenda, která se nedá doložit. Dnes je ale historicita potvrzena mnoha fakty, viz. např.

"Mně Romové nevadí - mě serou ..."

Reakce Pavla Kábrta na básničku Jiřího Čunka: Mně Romové nevadí - mě serou ...

Opět článek, který jen zdánlivě nesouvisí s kreacionismem, přestože s ním souvisí víc než hodně, vždyť rasismus s kreacionismem souvisí, zvláště když Darwin, darwinisté a nacisté, kteří jsou darwinismem odkojeni, jsou jedna velká rasistická banda, což je naprosto v rozporu s učením Bible i kreacionismu. Rasismus je pavědecká evolucionistická vražedná lež. Evolucionista Stephen Jay Gould napsal: „Biologické argumenty pro rasismus mohly snad být běžné již před r. 1859 [kdy bylo vydáno Darwinovo dílo], ale mnohonásobně zesílely až po přijmutí evoluční teorie.“ (A. E. Wilder Smith: Man´s Origin, Man´s Destiny)

Inženýr se vrací zpět do školy

Don Batten hovoří s geologem Dr. Tas Walkerem

Z http://creation.com/engineer-goes-back-to-school přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 30(2):45-47 v březnu 2008. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Pokud má tu možnost, stane se každý slušný a rozumný člověk křesťanem

10 důvodů k tomuto tvrzení napsal

Pavel Kábrt

Profesoři na Světovém dnu mládeže odhalují mýtus 99 % společných genů mezi člověkem a šimpanzem

Z https://www.lifesitenews.com/news/restoring-the-foundation-of-the-family přeložil Pavel Kábrt - 8/2016. Přestože náš web nestraní žádné církvi, není ani katolický ani evangelický a vyhrazuje se proti každému učení, které odporuje Bibli, rozhodl jsem se přeložit tento katolicky laděný článek. Už proto, že katoličtí kreační vědci sdružení kolem organizace Kolbe jsou světlou výjimkou a trnem v oku vlastní katolické církvi, prosáklé evolučními hloupostmi od papeže až po posledního vesnického jáhna.

******************************************

Evolucionistické fantazmagorie tryskají bezuzdně z darwinistických lebek

Člověk neví, jestli se má těm evolucionistům smát, nebo má zuřit, nebo brečet, nebo se jít opít či se jen bolestně ztišit a modlit za jejich prohnilé, prolhané a vůči pravdě otupělé duše. Jejich nespoutané fantazmagorické imaginace tryskají z jejich hlav jako vodopády: chemie je nezajímá, fyzika je nezajímá, pravděpodobnostní výpočty jsou jim ukradené, veškerá pozorování, laboratorní výzkumy, to je evolucionistům naprosto lhostejné. Na čem opravdu záleží jsou jejich evolucionistické příběhy, báchorky, povídky a fantazie o minulosti, přírodní věda je jim zcela lhostejná stejně jako všechna pozorovatelná fakta.

Vědci zatím nejsou schopni život vyrobit ani ve vybavené laboratoři, a to s použitím všech možných moderních prostředků a hlavně bohatých vědomostí, čili inteligence (know-how), ale za bohapusté fantazie, jak život údajně kdysi dávno vznikal jen tak sám od sebe a dokonce jak na běžícím pásu, jen proto, že tu údajně prý byly potřebné chemické prvky, následkem spontánních chemických reakcí a hromů a blesků a třesků, za tyhle povídačky se evoluční ideolog nestydí ani trochu. Jo, panečku, ale taková víra ve stvořitele: to je velmi nevědecké, vždyť ho nevidíme a nemůžeme si na něj sáhnout a ani nevíme, kdo ho stvořil, že? Zatímco samovolné vznikání života z chemických prvků "je dnes a denně pozorovatelné a osahatelné všude kolem nás, v laboratoři i terénu, naprosto pozorovatelný jev všude kolem nás, že, evolucionisté?" Nějaký příklad by byl, prosím, kde nám v terénu vzniká samovolně život z neživých komponentů, jen tak, bez programu?

Ten, kdo si přečte aspoň minimum z toho, proč k samovolné chemické evoluci nemohlo nikdy dojít z hlediska poznaných faktů, a na tomto webu je toho víc jak dost, a to nejsou kreacionistické výzkumy, ale výzkumy světských vědců bez ohledu na jejich víru či nevíru, tak ví, že samovolný vznik nejen buňky schopné reprodukce a metabolismu, ale i jen vznik neživých základních nutných buněčných komponent (proteinů, genů, membrán, ATP atd.) už by byl v neživém prostředí zázrak nad zázraky. Pak je ovšem neuvěřitelné, jaké lži píše Penny Sarchetová, evoluční fantastka (viz níže). Přitom živá buňka by musela naprosto jednoznačně vzniknout NAJEDNOU, není možné představovat si, že jednotlivé její části vznikaly postupně, dokonce snad po milióny let - byly by okamžitě zničeny těmi samými spontánními procesy, díky kterým vznikly; bez života by jednotlivé komponenty buňky nebyly schopny ubránit se rozkladu vlivem nepříznivého okolí (hydrolýza, oxidační procesy, rozklad vlivem záření atd.). Spíše procesor do počítače by vznikl díky evolucionistické fantazii než živá buňka. Ale na to evolucionisté nehledí, jejich imaginace nezná mezí, na faktech z vědy jim vůbec nezáleží. Co je horší, je, že tyhle nesmysly cpou evoluční ideologové do veřejnosti i do dětí na školách, a co je ještě horší, že většina lidí tyhle nesmysly miluje a s velkou chutí polyká bez sebemenšího zájmu si to ověřit. Nechceme Boha, milujeme evoluci!

*****************************************************

Senzační evoluční myšlenka roku

Kreacionisté občas vyhlašují nějakou evoluční, tu nejpitomější myšlenku, "Myšlenkou roku". Já bych se nyní přimlouval za tuto, níže uvedenou myšlenku, která se týká předchozího článku a snad (neověřoval jsem si to) pochází z časopisu New Scientist:

Customize This