Květen 2016

Populační růst z pohledu evolucionisty - chuťovka z pohledu kreacionisty

Uveřejnil: Pavel Kábrt
Inspirace: Hrabě von

Pilní a dlouhodobí čtenáři našeho webu i jeho komentářové části vědí, že zde čas od času dochází k erupcím různých témat, která se vynoří, dojde k rozepřím mezi kreacionisty a evolucionisty, a po nějaké době toto téma zase vyšumí, poté, co obě strany vyčerpají munici a unaví se marnými argumenty - po nějakém čase se to samé téma opět vynoří, nabravši nový dech (a všichni si znovu zopakují svoje argumenty a utvrdí se ve svých pravdách či "pravdách"). Jedno z takových občasně žhavých témat je populační růst lidského plemene na této zemi. Je to zvlášť velmi oblíbené téma jednoho zdejšího evolučního fandy, který to tu často oživuje.

Teistická evoluce a nová teologie

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji.
Pavel Kábrt

Pozvánka na přednášky Mgr. Libora Votočka v Praze 4 Michli

Přijďte do Společenského centra Bethany na GENESIS EXPO
denně 14:00-16:30

Společenské centrum Bethany
Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 1519/4,

Vás také zve na promítání filmů a přednášky Mgr. Libora Votočka, které se budou konat denně od:

pondělí 23. 5. 2016 až do čtvrtka 2. 6. 2016 od 18:00-20:00.

Viz dále video s osobním pozváním magistra Votočka a rozpis témat na každý den.

[ester.grzonkova=maranatha.cz@mail187.atl61.mcsv.net]

Lidské výrobky ve staré hornině

Genesis Park

Z http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/ přeložil Pavel Kábrt - 5/2016

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.
Pavel Kábrt

Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Customize This