Duben 2016

Plavba ke hvězdám

Jayme Durant

Z http://www.icr.org/article/9188 přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - 3/2016

Slovo „astronaut“ pochází z řeckého slova „plavec“, kombinovaného řeckým slovem „hvězda“, takže astronaut je ten, kdo pluje ke hvězdám [hvězdoplavec].1

Tři bratři neopustili jeden druhého po 15 let

Solon Kelleher

Z https://www.thedodo.com/lion-tiger-bear-15-years-1627302473.html přeložil Pavel Kábrt - 4/2016. Vyšlo na stránkách The Dodo 26. února 2016.

Teorie velkého třesku: současné rozpaky

MJ IntelliChristian

Z http://science.intellichristian.com/the-big-bang-theory-current-dilemmas... přeložil Pavel Kábrt - 4/2016

Víte o tom, že v Blaníku jsou ukryti rytíři, připraveni v čele se svatým Václavem vyjet českému národu na pomoc, až bude nejhůř? Víte také, že naši zeměkouli nesou čtyři sloni stojící na obrovské želvě? Pokud tomuhle věříte, tak jste na tom s rozumem ještě celkem pořád hodně dobře ve srovnání s mnoha lidmi, kteří věří, že před nějakou dobou nebylo vůbec nic, pak toto nic bouchlo, a tím vznikl náš vesmír a v něm lidi a živá příroda, vše jen tak samo od sebe. Téhle neuvěřitelné blbině věří dnes mnozí vzdělaní i nevzdělaní lidé, dokonce to učí na školách a troubí do veřejnosti. Poznáte je podle těchto společných rysů: prolhanost, fanatická zarputilost, duchovní tupost a darebácké manýry, se kterými opovrhují fakty, pronásledují odpůrce a tento svůj směšný darwinisticko-evolucionistický mýtus nazývají exaktní vědou. Ta s tím má společné jen jedno: všechno to vyvrací a označuje za materialistickou báchorku pro tupce.

*****

Roklina Glen Helen v Austrálii

Jak vznikla?Z http://creation.com/glen-helen-gorge-australia přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 7. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

glen-helen-gorge

Vodní soutěska /průlomové údolí/ skrz Glen Helen Gorge.

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá - leták

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá: před veřejností se to však tají

Stručný leták pro rozdávání na ulicích nebo přátelům ateistům

Napsal Pavel Kábrt

Prosím, stáhněte si tento leták dole z přílohy (to je nutné pro správné vytištění) a pokud chcete, změňte si v něm na konci kontakty, nebo přidejte svoje vlastní, vytiskněte a rozdávejte ateistům či evolucionistům, aby náš národ poznal, jak je stále podváděn nevědeckými nesmysly o tom, že se tento svět, včetně nás samých a celé živé přírody, stvořil sám od sebe, jen tak, za miliardy let.

*****

Záhada podmořské cesty "Bimini road"

Záhada podmořské cesty poblíž severního ostrova Bimini poblíž Baham, tedy nedaleko Miami (stát Florida, USA).

Na počátku byla informace

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil dne 19. 2. 2016 jako dodatek k tématu EVOLUCE v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji. Pavel Kábrt

  Darwinistické tvrzení, že celý systém adaptací přírody
  je výsledkem nahodilosti,
  je jedním z nejodvážnějších tvrzení v historii vědy.
  Michael Denton, 1985
  Iluze účelu je tak působivá, že sami biologové
  používají předpoklad dobrého návrhu jako pracovní nástroj.
  Richard Dawkins, 1987

Informace - DNA

Původ na základě kauzality?
Autor: Thel Thomas Akira
17.4. 2016


[Ilustrační foto, zdroj: http://www.redorbit.com/media/uploads/2012/11/DNA.jpg]

Parta evolučních prolhaných blbců má další problém

Jak mohou dvě malinké tečky zvrátit vše o historii života a sluneční soustavy

Colin Stuart

Z https://www.newscientist.com/article/mg23030700-400-how-did-we-get-here-... přeložil tento výňatek z článku Pavel Kábrt - 4/2016.
Neil Stevens

Datovací kotrmelec

Ptačí ťápoty převracejí ‘datovací jistotu’

radiometric-backflip

Z http://creation.com/radiometric-backflip přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(1):26-28 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k prolhaným báchorkám Darwinových darebáků, jak svět stvořil sám sebe.

Customize This