Březen 2016

K výročí Darwinova narození ukazují průzkumy podporu kreacionismu

Z http://www.evolutionnews.org/2016/02/for_darwins_bir102561.html přeložil úvodní část Pavel Kábrt - 3/2016.

Právě včas k Darwinovým narozeninám 12. února nový národní průzkum veřejného mínění ukazuje, že 81 procent dospělých Američanů věří, že "současně s vyučováním Darwinovy evoluční teorie by učitelé biologie měli uvést studentům obojí vědecké důkazy, ty, které tuto teorii podporují a vědecké důkazy proti této teorii."

I jen zmínka o inteligenci nahání darwinistům panickou hrůzu a zlost

Vědecká studie, která říká, že lidská ruka byla navržena ´Stvořitelem´, zapálila polemiku

Když se ve studii vyskytly zmínky o inteligentním designu, vyprovokovalo to zuřivost a volání po bojkotu časopisu Plos One.

Z http://www.independent.co.uk/news/science/scientific-study-paper-creator... přeložil Pavel Kábrt - 3/2016

Otázka evolucionistům a ateistům

Byly hvězdy populace III konečně objeveny?Z http://creation.com/have-population-iii-stars-been-discovered, přeložil a svými poznámkami v hranatých závorkých [] opatřil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 3. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Žádná shoda okolností

Materialisté nadávají na důkazy o stvořiteliWikimedia.org, Luc Viatour

total-solar-eclipse

Úplné zatmění Slunce

Z http://creation.com/no-coincidence přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 10. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Darwinovi skeptici

Vybraný seznam akademiků vědy,
vědců a učenců, kteří pochybují o darwinismu
Sestavil Jerry Bergman, PhD.

S povolením autora přeložil a publikoval Pavel Kábrt - 3/2016. Tento seznam mi poslal doktor Bergman v příloze emailu, na internetu si ho můžete prohlédnout zde: http://www.rae.org/pdf/darwinskeptics.pdf

*****

Vědci se studiem chrupu prokousali pryč od evoluce

Brian Thomas, M.S.

Z http://www.icr.org/article/9237 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách ICR 14. března 2016. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Štítky:

Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Z http://crev.info/2016/03/solar-system-weird-if-old/ přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Uveřejněno na stránkách Creation-Evolution Headlines 14. března 2016. Viz též Dating Methods, Geology, Philosophy of Science, Physics, Solar System

Není se co divit, že se obsah sluneční soustavy jeví divný tomu, kdo věří, že je stará miliardy let.

Saturnovy prstence (a měsíce) mohou být mladší než dinosauři

(Foto: NASA)

TOTO NENÍ KREACIONISTICKÝ ČLÁNEK
Je jen doplněním předchozího článku v češtině:
Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Napsal: James Maynard

Z http://www.techtimes.com/articles/144368/20160325/rings-saturn-moons-you... přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Článek vyšel 25. března 2016 na stránkách TechTimes.

Proč můj argument nezabírá?

iStockphoto

arm-wrestling

http://creation.com/purpose-for-arguments přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Customize This