Únor 2016

Index článků k 1. 2. 2016

Jeden prima bráška z Apoštolské církve bez hranic si dal velkou práci a vypracoval seznam všech článků, které jsou na těchto webových stránkách, s jejich hypertextovými odkazy. Kdo má zájem, může si na svůj disk tento Index zde zkopírovat nebo stáhnout dole z přílohy ve formátu MS Word.doc, a má tak možnost snadného vyhledávání různých témat i okamžitého otevření daného článku na těchto webových stránkách. Další budoucí upgrady jsou v plánu, dovolí-li Bůh.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Zrychlená evoluce - hořké tajemství Darwinových pohrobků

Ryba na zrychlené evoluční dráze

Lydia Chain

Z http://www.scientificamerican.com/video/fish-on-evolution-s-fast-track/?... přeložil úvodní část Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo v Scientific American 2. února 2016.

Od Darwina k Hitlerovi

Genetická propast mezi lidmi a šimpanzi se prohlubuje

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

Z http://www.icr.org/article/9145 přeložil Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo na stránkách ICR 21. ledna 2016.

Rozmnožování: podstatný znak života

Co nás může naučit konferenční stolek o počátcích života?

coffee-table

Z http://creation.com/reproduction přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(3):48-50 v červnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba!
Pavel Kábrt

*******

Darwinisti "třetí cesty"

Jemné hedvábné zkameněliny ukazují na stvoření

Brian Thomas, M.S.

Z http://www.icr.org/article/9199 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2016. Článek vyšel na stránkách ICR 19. února 2016. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Hitler a darwinistický pohled nacistů na svět

Jerry Bergman, Ph.D.

Předmluva Kitty Foth-Regner:
Jak eugenické křižácké tažení nacistů za nadvládu jediné super rasy způsobilo největší holocaust v dějinách světa.

Úvodní kapitolu "00" z anglického originálu knihy "HITLER AND THE NAZI DARWINIAN WORLDVIEW" s povolením autora knihy, doktora Jerry Bergmana, přeložil Pavel Kábrt - 2/2016.

Dr. Bergman mi tuto svoji knihu zaslal z USA v únoru 2016 a povolil mi ji přeložit a publikovat v češtině na tomto webu i dát k ní hodnocení na Amazonu. Velmi mu za toto jeho veliké a velmi potřebné dílo děkuji. Chtěl bych na tento web dát alespoň některou část z této knihy, jak mi drahý Bůh dovolí. Upozorňuji na předchozí knihu doktora Bergmana, jejíž části už zde v češtině jsou: Temná stránka Charlese Darwina. Na těchto webových stránkách najdete k této bolestné tematice, jak Darwinovo hlupácké protivědecké učení spoluzavinilo milióny vražd a vyhlazování celých etnik, řadu dalších článků i videí v sekci "Důsledky evoluční ideologie".

Customize This