Leden 2016

Dosud jediný ozubený převod nalezený v přírodě

Malý skákavý hmyz Issus coleoptratus používá ozubené převody na svých kloubech pro přesné vymrštění svých zadních nohou ke skoku vpřed.

Z http://www.smithsonianmag.com/science-nature/this-insect-has-the-only-me... přeložil, zvýrazněním a závěrečným komentářem opatřil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2016.

Joseph Stromberg

Štítky:

Smutný úpadek Karla Gibersona

John G. West

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/the_sad_decline100731.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. listopadu 2015. Na webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

„Evolucionismus je pohádkou pro dospělé. Tahle teorie vůbec nepomohla rozvoji vědy. Je bezcenná.“
(Bounoure, Le Monde Et La Vie, říjen 1963; Ředitel výzkumu v Národním centru vědeckého výzkumu ve Francii)

Dopis Evropskému parlamentu

Nejsme politickými stránkami, ale občas neškodí přečíst si něco vtipného a pravdivého z politiky. Když jsem četl tento dopis polského biskupa Meringa předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi, napadlo mne, jak se obsah dobře hodí na evolucionisty a jejich mylné hodnocení reality. PK

Kreacionistický přínos věděZ http://creation.com/creationist-scientist-contributions přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(4):16-18 v říjnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
*****

Darwinistické krávoviny jsou nekonečné


´Globální oteplování´ by mohlo způsobit, že se lidem vyvinou plovací blány mezi prsty, kočičí oči a žábry, tvrdí evoluční "vědec". Viz níže, překlad Pavel Kábrt - 1/2016

Přednášky mgr. Libora Votočka v Luhačovicích

Mysl nad hmotou

Proč je myšlenka ‘na počátku nebyla žádná mysl’ nesmyslná?

10590-Knihovny_informac237Z http://creation.com/mind-over-matter přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 12. listopadu 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů projektantů a bohů konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Ozubený převod v přírodě a evoluční algoritmy

Václav Dostál

Václav Dostál si dal velkou práci a tímto odborným rozborem reaguje na nedávnou diskuzi, která na těchto stránkách proběhla o překvapivém nálezu v přírodě, jedinečném ozubeném převodu u hmyzu Issus coleoptratus (kornatka hnědá).

Protože rozsah jeho práce je značný, uvádím jen část, zbytek si můžete stáhnout nebo jen otevřít v doc formátu, nebo novější verzi /upgrade Václav Dostál/ v pdf formátu, níže z přílohy. Děkuji Václavovi Dostálovi za jistě značně vysilující námahu, kterou si s touto studií dal, a všem, kteří tomu budete věnovat pozornost. Pavel Kábrt

Štítky:

Evolucionisté chystají další překabátění

Komentáře a překlad z http://www.huffingtonpost.com/suzan-mazur/whos-invited-to-the-royal_b_89... Pavel Kábrt - 1/2016, pavelkabrt@seznam.cz.

Úvod

Chudáci malí, situace je zlá. Evoluční teorie, jak svět stvořil sám sebe, se už nesype, protože je už dávno vědecky mrtvá a drží jen politicky a silou vůle davu, který evoluci chce a miluje. Mnoho lidí, vzdělaných i nevzdělaných, nechce pocházet od stvořitele, chtějí být dětmi evoluce, ať si fakta říkají cokoliv. A ta stále víc ukazují na nutnou existenci inteligentního tvůrce. To vyplynulo z evolučních doznání už před osmi roky v Altenbergu16, a od té doby je to s pokrokem vědy ještě horší. Chtějí se tedy znovu zkusit překabátit, obávají se však, že jen zopakují to, co už vědí a co si řekli už před těmi osmi roky: nemáme žádnou fungující teorii pro vznik přírody - darwinismus je vědecky mrtvý.

Jenže co s tím, když to takto narovinu přiznat nehodlají a lhát světu donekonečna nepůjde? A kdyby i sebrali odvahu to říct světu, rozzuří davy! Je to nezáviděníhodná situace.

Překládám z blogu Suzan Mazurové:

Neobjektivnost médií zakrývá význam nálezů aljašského hadrosaura

Nemineralizované dinosauří kosti jsou problémem pro stáří v miliónech letZ http://creation.com/unpermineralized-hadrosaur-bones-alaska přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 20. října 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Ugrunaaluk-kuukpikensis-skull

Rekonstrukce hlavy nejsevernějšího známého dinosaura, druhu Ugrunaaluk kuukpikensis. (Image courtesy Hirotsugu Mori et al.)

Customize This