Prosinec 2015

David Attenbourough: Charles Darwin a strom života

tree-of-life

Z http://creation.com/attenborough-darwin-tree přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 15. října 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Programování života

Kůň a traktor

Z http://creation.com/the-horse-and-the-tractor přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 22(4):53 v září 2000. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

*******

Plutovy pláně bez kráterů vypadají mladě

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/9022 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. listopadu 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Chybné evoluční předpovědi - evoluce proteinu

Cornelius G. Hunter

Z https://sites.google.com/site/darwinspredictions/protein-evolution přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015. Článek vyšel na stránkách DarwinsPredictions, jejichž smyslem je rozšiřování vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Čekání na mutace: proč darwinizmus nebude fungovat


Ann Gaugerová

Z http://www.evolutionnews.org/2015/09/waiting_for_mut099631.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 23. září 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Jak se to u čerta mohlo stát, že si lidé před 150ti lety nechali ukrást celé své tísicileté dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny lidstva, ověřované historiky po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, vědeckým bádáním i dlouhodobým pozorováním přírody a zažitou zkušeností - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly o minulosti naší země! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův jedinečný charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o jakýchsi neexistujících sobeckých genech a pseudoideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa, smyslu a hodnotě lidského života. Hanba!
Pavel Kábrt

*******

Kreacionista objevil příčinu smrtelné nemoci

Jerry Bergman, Ph.D.

Z https://creationresearch.org/index.php/creation-matters-newsletter/curre... (=jen pro předplatitele) přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 11/2015. Článek je z časopisu Creation Matters (jen pro předplatitele), Svazek 20, číslo 5, září/říjen 2015. Vydává Creation Research Society v USA, která patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Vybavení pro přežití

Jonathan C. O’Quinn, D.P.M., M.S.

Z https://creationresearch.org/index.php/creation-matters-newsletter/curre... (=jen pro předplatitele) přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 11/2015. Článek je z časopisu Creation Matters, Svazek 20, číslo 5, září/říjen 2015. Vydává Creation Research Society v USA, která patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

„Chci, aby ateismus byl pravdou, a je mi velmi nepříjemným faktem, že někteří nejinteligentnější a dobře informovaní lidé, které znám, jsou nábožensky věřící. Nejde jen o to, že prostě nevěřím v Boha a tudíž přirozeně doufám, že žádný Bůh neexistuje! Já nechci, aby nějaký Bůh existoval; nechci vesmír, který by podle toho vypadal.“
(Thomas Nagel)

„Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí.“
(Albert Einstein)

Štítky:

Zásadní rozdíl mezi lidmi a zvířaty


Michael Egnor

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/the_fundamental_2100661.html
přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 5. listopadu 2015.

Pozoruhodný citát

Václav Uher, včelař:

„Nemyslím, že evoluce je nesmyslná. Má hluboký smysl v odvedení pozornosti člověka od Stvořitele a tím tuto pozornost nasměrovat na všechno možné. Především na sebe samého, což vede k touze po bohorovnosti – třebaže neuvědomělé. Kromě toho také k neadresné Matce přírodě.

Opakovaně slýchávám o moci a divech Matky přírody. Udivuje mne, že ti, kdo existenci Matky přírody připouštějí, se dosud nezajímají o Otce. Vždyť každá matka je matkou pouze skrze otce. Bez otce by nebyla matka. Pouze otec tvoří matku. A tak i Matka příroda nutně musí ukazovat na tvůrčí práci Otce, bez kterého by vlastně nemohla být Matkou.“

Více o včelaři Václavovi Uhrovi

Customize This