Listopad 2015

Opice se vyvinuly z lidí

Připomeňme si jednu z historických etap budování evolučního mýtu.

"Jak byste, pane profesore, definoval evoluční teorii?"

Od Darwina se na té definici nic nezměnilo:

Evoluční teorie je věda o tom, CO SE NIKDY NESTALO.

*****

Štítky:

Hadi byli vždycky hady

Frank Sherwin, M. A.

Z http://www.icr.org/article/8631 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 9. února 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Evoluční teorie je zkázonosná ďábelská lež, jejíž hlasatelé už 150 let doufají, že Darwinův bláznivý nápad, jak příroda stvořila sebe samu, bude jednou vědecky potvrzen – i přesto, že celý ten evolucionistický mýtus se dnes v důsledku vědeckého pokroku hroutí na všech stranách.

Pavel Kábrt

Žralok límcový...je stále žralokem

Frank Sherwin, M. A.

Z http://www.icr.org/article/8629/ přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 2. února 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Nejnovější ´vysvětlení´ kambrické exploze je jen propaganda

Z http://evolutionnews.org/2015/10/latest_cambrian099981.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Autor neuveden. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. října 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Nové Pluto

S nedávným obletem Pluta, které se zapíše do historie, je čas porovnat předpovědi vědců s tím, co skutečně našli.

http://creation.com/the-new-pluto přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyjde v časopisu Creation 38(1):12-13 v lednu 2016. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Nasa-Pluto

NASA pořídila tento snímek Pluta o vysokém rozlišení s rozšířenou barevností svojí sondou Nové horizonty 14. července 2015.

Zelené ostrůvky

Joachim Scheven

Fotografie Joachima Schevena, LEBENDIGE VORWELT Museum

Leaf_Lava

Z http://creation.com/green-islands přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 21(2):56 v březnu 1999. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.
Pavel Kábrt

Pro stromy nevidí les

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8994# přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 28. října 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Definice evoluční teorie, na které se od dob Charlese Darwina nic nezměnilo:

Evoluční teorie je věda o tom, CO SE NIKDY NESTALO.

Jak se nezbláznit - 3. díl: Vznik života/zakončení - video

Stále se na školách učí zločinná lež, že život vznikl kdysi kdesi jaksi sám od sebe proto, že tam byla voda a další sloučeniny a teploučko po milióny let.

Evoluční mýtus opět narazil na další problém


500 miliónů let staré mozky a život ve vesmíru.

Kreacionisté jsou´lháři´(?)

Geologovi Donaldu Protherovi se nelíbí fakt, že nesouhlasíme s jeho představami o evoluci.

Obrázek 1. První Darwinův náčrtek evoluce vypadá jako křoví. Foto Wikipedia.

Z http://creation.com/creationists-are-liars M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2008. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Štítky:
Customize This