Říjen 2015

Další evoluční předpověď selhala

Dr. Jay L. Wile

(Z http://blog.drwile.com/?p=6828 přeložil Pavel Kábrt - 10/2015. Článek vyšel na stránkách Proslogion 12. ledna 2012, kde jsou uvedeny i další falešné evoluční předpovědi. Doporučuji přečíst si též komentáře pod článkem, podobnost s diskuzemi na tomto webu je "čistě evolučně náhodná".)

Spojení Darwin-Trockij

Barry Woolley

Z http://creation.com/darwin-trotsky-connection přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 23(2):54-55 v březnu 2001. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let zaplavuje a terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

BEZ VÝMLUVY: SVĚDECTVÍ ZDĚDĚNÉ BUŇKY

Timothy R. Stout

Z Creation Matters, roč. 20, č. 4, červenec/srpen 2015 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 10/2015.

Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit v jakoukoliv pitomost.

Chesterton

Hranatý kolík do kulaté díry

Pavel Kábrt

Stvoření je lepším vysvětlením

Proč je Bible nejlepším východiskem vědeckého zkoumání počátků

Z http://creation.com/creation-the-better-explanation přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 3. září 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

10460_STVO344EN205_-_EVOLUCE

Ilustrace: Caleb Salisbury

Temná energie a nepolapitelný chameleón - ještě víc temnoty z temné strany

NASA/ESA, The Hubble Key Project Team and The High-Z Supernova Search Team.

fig-1

Obrázek 1: Supernova 1994D typu Ia v galaxii NGC 4526 (zářivý malý bod vlevo dole).

Z http://creation.com/dark-energy-and-the-elusive-chameleon-particle přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 8. října 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com.¨¨

(Poznámky Václava Dostála /a jedna Pavla Kábrta/ jsou v hranatých závorkách)

Nemám dost víry na to, abych byl ateista!
N. Geisler a F. Turek

Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Mgr. Libor Votoček, statečný a velmi pracovitý Boží muž, cestuje s historicko-vědeckou výstavou o původu a historii vesmíru, života a člověka po celé České a Slovenské republice a v různých městech přednáší vědecky fundované, přesto i pro naprosté laiky dobře pochopitelné přednášky porovnávající různé modely vzniku světa a jejich obhajitelnost v rámci současných vědeckých a historických poznatků.

Evoluční výpočetní operace: neviditelná ruka inteligence


Z http://www.evolutionnews.org/2015/06/evolutionary_co_1096931.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 17. června 2015. Autor článku neuveden. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Říkám to jasně už dlouho a pořád dokola: evolucí zanícený mozek je v takovém stavu rozkladu, že i kdyby Bůh každý den v každém velkém městě celého světa předváděl evolucionistům na požádání jakékoliv zázraky, budou si je tito lidé vysvětlovat evolučně a Boha popírat!
Pavel Kábrt, Sbírka citátů z Evožluční terorblije


*******

Tekutá voda na Marsu?

Jake Hebert, Ph. D.

(Dr. Hebert je vědeckým asistentem v Institutu pro výzkum stvoření a získal svůj titul Ph.D. z fyziky na univerzitě v Dallasu v Texasu, USA.)

Z http://www.icr.org/article/8980 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 8. října 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

*******

Evolucionisti zuří (rozzuřila je vědecká fakta)

Customize This