Září 2015

Zoufalí darwinisti bastlí svoji evoluční slátaninu opět od nuly

Překvapující zdroj kódu života

(Z http://www.scientificamerican.com/article/a-surprise-source-of-life-s-co... přeložil Pavel Kábrt - 9/2015. Vyšlo v Scientific American 31. srpna 2015, převzato z časopisu Quanta.)

New Horizons u Pluta

Jason Lisle, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/8951 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 8/2015 - pavelkabrt@seznam.cz.)

´Temné fotony´: další kosmický faktor-slátanina

John G. Hartnett

Z http://creation.com/dark-photons přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 18. srpna 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Zásadní výzva pro evoluci

Steve Laufmann

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/evolutions_gran097591.html přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - 9/2015. Vyšlo na stránkách ENV 10. června 2015.)

Redakční poznámka: Velmi nás těší, že můžeme přivítat Steve Laufmanna jako nového přispěvatele. Pan Laufmann je konzultantem v rozvíjející se oblasti podnikové architektury zabývající se navrhováním velmi rozsáhlých, velmi složitých, mnohovrstvých informačních systémů, které jsou budovány k plnění konkrétních úkolů v náročných prostředích.

Podmořský monolit svědčí o geniální technické zručnosti

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8952 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 17. srpna 2015. ICR čili Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Zmatek kolem těžebních plánů a uhelných ložisek

Ale geologie Potopy je vysvětluje

Z http://creation.com/mining-plans-and-coal-deposits přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 9/2015. Článek vyšel na stránkách CMI v srpnu 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******


jnl-cover

Skoro svislý prouhelněný fosilizovaný pahýl stromu sedící na dolní směrné chodbě v ‘permských’ uhelných slojích blízko Swansea, Nový Jižní Wales, Austrálie.

Achillovy paty evoluce

Lež...a nic jiného než lež - Reakce na komentář

Pod avizovaným videem Achillovy paty evoluce se objevil tento krátký komentář:

"Nějaký další lži? Rád bych si je přečetl."

Nemohu odolat a jako prolhaný kreacionista musím této žádosti vyhovět.
Pavel Kábrt

Co dělat s Homo naledi?

Další pseudovědecká tvrzení o předcích člověka

http://www.timeslive.co.za

Homo-naledi

Z http://creation.com/homo-naledi přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 9/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 22. září 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Štítky:
Customize This