Srpen 2015

Darwinovský slovník

(Z http://crev.info/darwin-dictionary/ přeložil M. T., editoval, upravil a doplnil Pavel Kábrt – 8/2015.)

Setkáváte se poprvé s Creation-Evolution Headlines (Pojmy z oblasti kreace-evoluce)? Některá ta slova zřejmě nebudete znát. Náš darwinovský slovník vám pomůže všechno objasnit!

Naddimenzovaný projekt lidského těla a studie mimiky

Z http://creation.com/overdesign-in-humans-and-facial-expressions přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Journal of Creation 28(1):98-103 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.

Občas není jasné, co je to vlastně evoluční teorie. Zde je jedna srozumitelná definice:

Evoluční teorie je kupa lží, omylů, podvodů a směšných mýtů, kterou zločinná Darwinova parta za 150 let svého řádění ve vědě nakydala na Bohem stvořený svět.

Pavel Kábrt

Problém s pylem

pollenZ http://creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 8/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):56 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Štítky:

Rozhovor Romana a Pavla o nesmyslech evoluční teorie

Štítky:

Biologie proti evoluci

Uhlík C–14 nalezen v dinosauřích fosiliích

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8822 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 6. června 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Větší organizmy v minulosti

(Z http://www.genesispark.com/exhibits/early-earth/larger-organisms/ přeložil M. T., revidoval Pavel Kábrt - 8/2015.)

Jak se nezbláznit - 2. díl - Vznik života - videorozhovor Vládi a Pavla

Z otázky, jak vznikl život, mají evolucionisté panickou hrůzu. Vědí totiž, že v chemii nemohou použít svoje milovaná božstva, mutace, selekci a milióny let.

Štítky:
Customize This